ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
KNIHY TEXTY

KNIHY

Matematika a dobro a jiné eseje
1970, Praha : Mladá fronta; poznámka: Výbor z anglického originálu „Essays on Science and Philosophy“
Dopisy příteli I (dopisy č. 1–21)
1977, Praha : Edice Petlice
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 01 | Dopis příteli č. 02 | Dopis příteli č. 03 | Dopis příteli č. 04 | Dopis příteli č. 05 | Dopis příteli č. 06 | Dopis příteli č. 07 | Dopis příteli č. 08 | Dopis příteli č. 09 | Dopis příteli č. 10 | Dopis příteli č. 11 | Dopis příteli č. 12 | Dopis příteli č. 13 | Dopis příteli č. 14 | Dopis příteli č. 15 | Dopis příteli č. 16 | Dopis příteli č. 17 | Dopis příteli č. 18 | Dopis příteli č. 19 | Dopis příteli č. 20 | Dopis příteli č. 21
Dopisy příteli I (dopisy č. 1–21)
1978, Praha : [s. n.]
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 01 | Dopis příteli č. 02 | Dopis příteli č. 03 | Dopis příteli č. 04 | Dopis příteli č. 05 | Dopis příteli č. 06 | Dopis příteli č. 07 | Dopis příteli č. 08 | Dopis příteli č. 09 | Dopis příteli č. 10 | Dopis příteli č. 11 | Dopis příteli č. 12 | Dopis příteli č. 13 | Dopis příteli č. 14 | Dopis příteli č. 15 | Dopis příteli č. 16 | Dopis příteli č. 17 | Dopis příteli č. 18 | Dopis příteli č. 19 | Dopis příteli č. 20 | Dopis příteli č. 21
Dopisy příteli II (dopisy č. 22–40)
1978, Praha : Edice Petlice
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 22 | Dopis příteli č. 23 | Dopis příteli č. 24 | Dopis příteli č. 25 | Dopis příteli č. 26 | Dopis příteli č. 27 | Dopis příteli č. 28 | Dopis příteli č. 29 | Dopis příteli č. 30 | Dopis příteli č. 31 | Dopis příteli č. 32 | Dopis příteli č. 33 | Dopis příteli č. 34 | Dopis příteli č. 35 | Dopis příteli č. 36 | Dopis příteli č. 37 | Dopis příteli č. 38 | Dopis příteli č. 39 | Dopis příteli č. 40
Dopisy příteli II (dopisy č. 22–40)
1979, Praha : [s. n.]
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 22 | Dopis příteli č. 23 | Dopis příteli č. 24 | Dopis příteli č. 25 | Dopis příteli č. 26 | Dopis příteli č. 27 | Dopis příteli č. 28 | Dopis příteli č. 29 | Dopis příteli č. 30 | Dopis příteli č. 31 | Dopis příteli č. 32 | Dopis příteli č. 33 | Dopis příteli č. 34 | Dopis příteli č. 35 | Dopis příteli č. 36 | Dopis příteli č. 37 | Dopis příteli č. 38 | Dopis příteli č. 39 | Dopis příteli č. 40
Dopisy příteli III (dopisy č. 41–57)
1979, Praha : Edice Petlice
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 41 | Dopis příteli č. 42 | Dopis příteli č. 43 | Dopis příteli č. 44 | Dopis příteli č. 45 | Dopis příteli č. 46 | Dopis příteli č. 47 | Dopis příteli č. 48 | Dopis příteli č. 49 | Dopis příteli č. 50 | Dopis příteli č. 51 | Dopis příteli č. 52 | Dopis příteli č. 53 | Dopis příteli č. 54 | Dopis příteli č. 55 | Dopis příteli č. 56 | Dopis příteli č. 57
Lettere a un amico
1979, Bologna : Centro studi Europa orientale; ISBN 88-7293-005-7italsky
Dopisy příteli (dopisy č. 1–57)
1980, Praha : [s. n.]
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 01 | Dopis příteli č. 02 | Dopis příteli č. 03 | Dopis příteli č. 04 | Dopis příteli č. 05 | Dopis příteli č. 06 | Dopis příteli č. 07 | Dopis příteli č. 08 | Dopis příteli č. 09 | Dopis příteli č. 10 | Dopis příteli č. 11 | Dopis příteli č. 12 | Dopis příteli č. 13 | Dopis příteli č. 14 | Dopis příteli č. 15 | Dopis příteli č. 16 | Dopis příteli č. 17 | Dopis příteli č. 18 | Dopis příteli č. 19 | Dopis příteli č. 20 | Dopis příteli č. 21 | Dopis příteli č. 22 | Dopis příteli č. 23 | Dopis příteli č. 24 | Dopis příteli č. 25 | Dopis příteli č. 26 | Dopis příteli č. 27 | Dopis příteli č. 28 | Dopis příteli č. 29 | Dopis příteli č. 30 | Dopis příteli č. 31 | Dopis příteli č. 32 | Dopis příteli č. 33 | Dopis příteli č. 34 | Dopis příteli č. 35 | Dopis příteli č. 36 | Dopis příteli č. 37 | Dopis příteli č. 38 | Dopis příteli č. 39 | Dopis příteli č. 40 | Dopis příteli č. 41 | Dopis příteli č. 42 | Dopis příteli č. 43 | Dopis příteli č. 44 | Dopis příteli č. 45 | Dopis příteli č. 46 | Dopis příteli č. 47 | Dopis příteli č. 48 | Dopis příteli č. 49 | Dopis příteli č. 50 | Dopis příteli č. 51 | Dopis příteli č. 52 | Dopis příteli č. 53 | Dopis příteli č. 54 | Dopis příteli č. 55 | Dopis příteli č. 56 | Dopis příteli č. 57
Dopisy příteli III (dopisy č. 41–57)
1980, Praha : Edice Petlice
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 41 | Dopis příteli č. 42 | Dopis příteli č. 43 | Dopis příteli č. 44 | Dopis příteli č. 45 | Dopis příteli č. 46 | Dopis příteli č. 47 | Dopis příteli č. 48 | Dopis příteli č. 49 | Dopis příteli č. 50 | Dopis příteli č. 51 | Dopis příteli č. 52 | Dopis příteli č. 53 | Dopis příteli č. 54 | Dopis příteli č. 55 | Dopis příteli č. 56 | Dopis příteli č. 57
Dopisy příteli IV (dopisy č. 58–62, interview)
1985, Praha : OIKOYMENH; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 3 (iii + 74 s.)
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Dopis příteli č. 58 | Dopis příteli č. 59 | Dopis příteli č. 60 | Dopis příteli č. 61 | Dopis příteli č. 62 | Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli
Filosofie a víra [přetisk habilitační práce bez bibliografie]
1985, Praha : OIKOYMENH; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 1 (72 s.)
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické | Předmluva po 15 letech [Filosofie a víra 1970]
Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
1985, Praha : OIKOYMENH; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 6 (243 s.);spoluautorství: Jakub S. Trojan
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné“ myšlení | K diskusi o nepředmětnosti | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost | Nepředmětné myšlení (Fragment) | O pravdě v umění a ve filosofii | Svět bez člověka
Život a slovo. Eseje I
1985, Praha : OIKOYMENH; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 4
Život a slovo. Eseje II
1985, Praha : OIKOYMENH; poznámka: Edice Oikoumene [samizdat], sv. 5 (282 s.)
Filosofie a theologie: sborník textů
1986, Praha : OIKOYMENH; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 2 (240 s.);spoluautorství: Jakub S. Trojan
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Atheismus a otázky nové interpretace; str. 3–16 | Víra a filosofie; str. 17–31 | Filosofie a křesťanství; str. 32–44 | Víra a moderní svět; str. 45–60 | Příspěvek k otázce vztahu mezi filosofií a theologií; str. 86–158 | Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém; str. 180–218 | Věřit a myslit; str. 219–237
Wahrheit und Widerstand: Prager Briefe
1988, München : P. Kirchheim; ISBN 3-87410-024-3německy
Původ a význam lidských práv
1990, Praha : SPN; ISBN 80-04-25384-9
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Glaube in der 2. Welt
Zkušenost smrti
1990, Praha : Vyšehrad; ISBN 80-7021-054-0
publikace obsahuje tyto Hejdánkovy texty:
Česká Metanoia
Filosofie a víra
1991, Praha : OIKOYMENH; ISBN 80-85241-02-1; poznámka: rec. Josef Smolík, Křesťanská revue 59/5, 1992, s. 118–120
Dopisy příteli
1993, Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku; ISBN 80-85241-10-2
Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
1997, Praha : OIKOYMENH; ISBN 80-86005-39-9
Filosofie a víra: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II
1999, Praha : OIKOYMENH; ISBN 80-86005-66-6; poznámka: 2., rozšířené vydání
Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost
2009, Praha : Knihovna Václava Havla; ISBN 978-80-903518-7-5; poznámka: Sešity Knihovny Václava Havla 3/09. Recenze: Bedřich Loewenstein, in Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 50, 2010, č. 2, s. 446–447.
Setkání a odstup
2010, Praha : OIKOYMENH; ISBN 978-80-7298-120-5
Co je dnes zapotřebí
2012, Praha : Knihovna Václava Havla; ISBN 978-80-87490-10-5; poznámka: Sešity Knihovny Václava Havla
Úvod do filosofování
2012, Praha : OIKOYMENH; ISBN 978-80-7298-416-9
O umění
2014, Praha : OIKOYMENH; ISBN 978–80–7298–499–2

JEDNOTLIVÉ PUBLIKOVANÉ TEXTY

Člověk a dějiny [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1949
Člověk a věda [Článek] | DOC | PDF | HTML
Hodnota a smrt [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 10. 1952; poznámka: Doprovodný text k překladu Whiteheadovy americké přednášky „Immortality“. Původně věnováno Janu Šimsovi k 20. narozeninám (pozn. aut.).
Pravda, člověk, svět [Článek] | DOC | PDF | HTML
Drosifila jako akvarijní krmivo [Různé]
poznámka: http://ziva.avcr.cz/1957-2/drosifila-jako-akvarijni-krmivo.html
Lebistes reticulatus na výstavách [Různé]
poznámka: http://ziva.avcr.cz/1957-5/lebistes-reticulatus-na-vystavach.html
Pravda a dějiny [Článek] | DOC | PDF | HTML
Subjekt a skutečnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Historie a pravda (Na okraj otázky užitečnosti a zbytečnosti historie) [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 27. 1. 1958
O smysl života [ad: Milan Machovec: O smyslu lidského života, Praha 1957] [Recenze]
Jesus, Glaube, Christologie [Článek]
německy; poznámka: J. B. Součkovi k 60. narozeninám
Víra v sekularizovaném světě [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 4. 7. 1962
Co chceme interpretovat? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Práce pro člověka [Článek] | DOC | PDF | HTML
Víra a myšlení [Článek] | DOC | PDF | HTML
Atheismus a otázky nové interpretace [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1964; poznámka: Článek napsán v květnu 1964 pro Křesťanskou revue, ale byl cenzurou zadržen; po delším jednání byl uvolněn pro tisk počátkem roku 1966 (pozn. aut.).
Feuerbachova filosofie člověka [Přednáška] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Původně šlo o přednášku, k níž mne vyzval Dušan Machovec; publikaci mi pak nabídla redakce Dějin a současnosti, kde také text vyšel (pozn. aut.).
Objev budoucnosti a umění [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1964
Technika, morálka, člověk [ad: Radoslav Selucký: Ekonomika, morálka, život, Praha 1964] [Recenze]
Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 17. 5. 1964
Filosof odmítá cenu? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Garaudy a dialog [ad: Roger Garaudy: Perspektivy člověka, Praha 1964] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 2. 1. 1965; poznámka: Napsáno pro Plamen 2. 1. 1965 (a odevzdáno Františkovi Benhartovi 3. 1. 1965) [pozn. aut.].
Marxismus v proměnách [ad: Lubomír Nový: Filosofie v neklidné době, Praha 1965] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Odpověď Tominovi [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenze Machovcovy knížky [Filosofie člověka?] i odpověď Tominovi byly napsány na výzvu redaktorů Tváře (pozn. aut.).
Perspektivy ekumenické práce u nás [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Příspěvek přednesený zhruba v uvedeném znění na panelové diskusi, jíž byl dne 23. 9. 1964 zahájen druhý ročník ekumenického semináře v Jirchářích (pozn. aut.).
Víra a věda v díle P. Teilharda de Chardin [Článek] | DOC | PDF | HTML
Vydavatelský omyl [ad: Semen Semenovič Utkin: Marxistická etika, Bratislava 1964] [Recenze]
Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné“ myšlení [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 4. 10. 1965
Abstraktní Jessenius [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dielo a predmet [Článek]
Filosofie a politika [ad: M. Kusý: Filozofia politiky, Bratislava 1966] [Recenze]
Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten? [Článek]
německy
Ideologie a kýč [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1966; poznámka: Rozšířená podoba referátu předneseného 4. 12. 1966 na večeru o "Ideologii, vědě a umění", který v pražské Redutě pořádala skupina Tvář. "Text původně připraven pro večer o “Ideologii, vědě a umění” v pražské Redutě, který pořádala skupina TVÁŘ v době, kdy časopis Tvář nemohl vycházet; později byl poněkud přepracován, a to zase původně pro Plamen - po domluvě s red. Benhartem; Hájek však otištění stále oddaloval, a tak měl text vyjít v připravovaném sborníku “Podoby”, ale po lednu 1968 se otevřela rychlejší možnost v časopise Plamen, odkud musel odejít Jiří Hájek a na místo šéfredaktora přišel Kostroun. Pro Podoby jsem pak připravil jiný text." (pozn. aut.)
Marxistická kritika dialektické teologie [ad: Milan Machovec: O tzv. „dialektické“ teologii současného protestantismu, Praha 1962; slovenský překlad: Bratislava 1964] [Recenze]
Perspektieven van oecumenische arbeid in Tsjecho-Slowakije [Článek]
holandsky
Pravda a prax [Článek]
slovensky
Předmluva [Hodnota a smrt] [Předmluva / Doslov]
Prověrka humanismu [Recenze] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenze divadelní hry: HAVEL, Václav. Vyrozumění. Režie: J. Grossman, Divadlo Na Zábradlí.
Umenie a človek vo filozofickom pohľade [Článek]
slovensky
Člověk a otázka (Příspěvek k pojetí hermeneutiky) [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Věnování: „Profesoru Janu Patočkovi k šedesátinám“
Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 19. 4. 1967; poznámka: Text původně přednesen 3. 4. 1957 na první ekumenické schůzce nad „Útěchou“ [v bibliografii jako Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“]; s malými změnami a opatřen úvodními větami přepsán a odevzdán J. Smolíkovi 19. 4. 1967 pro Křesť. revue 5/1967 (pozn. aut.).
Rozhovor o revoluci [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Víra a filosofie [Článek]
datum vzniku: 1. 1. 1967; poznámka: Článek byl věnován prof. dr. J. B. Součkovi k jeho pětašedesátinám; napsán byl v květnu 1967. Při schvalování cenzurou se původní text „ztratil“, musel být proto dodán nový opis. Článek byl předán redakci Křesťanské revue počátkem května 1967 (pozn. aut.).
Jaspers jako filosof [Přednáška] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 24. 10. 1967; poznámka: Původně (1967) připraveno jako přednáška (na výzvu organizátora celého cyklu o existencialismu, Milana Průchy). Po drobných úpravách (doplnění několika nových údajů) znovu předneseno v roce 1991 (pozn. aut.). Titulní strana rukopisu: „Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra. (Přednáška 24. 10. 1967 v Socialistické akademii – Radiopalác)“
Člověk a civilizace [Článek] | DOC | PDF | HTML
Člověk a příroda [ad: Pierre Teilhard de Chardin: Místo člověka v přírodě, Praha 1967] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 25. 2. 1968; poznámka: Předneseno 14. 2. 1968 na ekumenickém diskusním večeru v Jirchářích jako úvod k rozhovoru o českém výboru z Teilhardových studií. Pro Křesťanskou revue přepsáno a odevzdáno 25. 2. 1968, korektura 23. 4. 1968 (pozn. aut.).
Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Democratization and Christians [Článek]
anglicky
Demokratizace a křesťané [Článek] | DOC | PDF | HTML
Filosofie a dějiny v Rádlově myšlení [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: 2. verze
Gnose a dnešek [ad: Petr Pokorný: Počátky gnose, Praha 1968] [Recenze]
Jaspersovo pojetí jednoty dějin [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 15. 7. 1968; poznámka: Původní název „Jednota světových dějin v pojetí Karla Jasperse“. Článek pro Dějiny a současnost, dopsáno a odevzdáno 15. 7. 1968 (pozn. aut.).
Karel Havlíček před 120 lety [Různé]
poznámka: Úvodní poznámka k otištění úryvků z článků Karla Havlíčka v Národních novinách a ve Slovanu z let 1848–1851.
Křesťané a moderní svět [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 28. 7. 1968; poznámka: Pro Tvář č. 1/1968; napsáno 28. 7. 1968, odevzdáno 29. 7. 1968 (pozn. aut.). O činnosti ekumenického semináře v Jirchářích. Z nerealizovaného čísla přetištěno v realizované Tváři 1/1968.
Křesťané a společnost [Projev] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1968
Místo vědy v obrodě společnosti u T. G. Masaryka [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Napsáno v dubnu 1965 pro Tvář; vyřazeno ideologickým oddělením ÚV KSČ (pozn. aut.).
O poctivý vztah k Marxovi [Článek] | DOC | PDF | HTML
Perspektiven der ökumenischen Arbeit [Článek]
německy
Sborník o jednotě bratrské [Recenze]
poznámka: Nad sborníkem ze symposia z r. 1967.
Tvář jako zkušenost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942 [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Existují „přirozená“ práva? [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Nad Všeobecnou deklarací lidských práv vydanou v Horizontu a v Mladé frontě.
Filosofie a křesťanství [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1969; poznámka: Článek byl napsán v únoru 1969 pro druhý ročník obnovené Tváře (celkově ročník čtvrtý) (pozn. aut.).
Karl Jaspers 23. 2. 1883 – 26. 2. 1969 [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1969
Masaryk a Rakousko [ad: Jan Blahoslav Kozák: T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918, Praha 1968] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Místo liturgie v moderní církvi [Přednáška] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Dostupné online: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20452
Otazníky nad ediční praxí [Článek] | DOC | PDF | HTML
Subjekt, dění, univerzum [Článek] | DOC | PDF | HTML
Svět řeči a řeč světa [Článek] | DOC | PDF | HTML
Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1969
Víra a moderní svět [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1969; poznámka: Článek byl napsán pro Tvář (pro ohlas článku „Filosofie a křesťanství“), a to v květnu 1969 (pozn. aut.).
Alfred North Whitehead (15. 2. 1861 – 30. 12. 1947) [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Reflexia a životný štýl [Článek]
slovensky
Problém normality z filosofického hlediska [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Toto je původní text, který byl po řadě závažných, ale neautorizovaných úprav a se změněným titulem („Na okraj filosofických úvah o normalitě“) otištěn v knize Normalita osobnosti, ed. Eva Syřišťová a kol., Avicenum, Praha 1972, na str. 215 – 228; z opatrnosti byly jako autorky uvedeny E. Stuchlíková a E. Syřišťová, protože v době korektur byl autor ve vazbě (a pak byl odsouzen za pobuřování). Tato skutečnost nebyla až dosud uvedena na pravou míru a zveřejněna (pozn. aut.).
Člověk a příroda [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Napsáno spolu s B. Moldanem, který je uveden jako jediný autor.
Reakce na Jana Tesaře [Dialogy 1977/1] [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 10. 1977
Úvodem [Dialogy 1977/1] [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 10. 1977; spoluautorství: Jan Tesař
Vztah mezi filosofií a politikou [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dopis příteli č. 01 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 10. 2. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 1
Dopis příteli č. 02 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 17. 2. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 2
Dopis příteli č. 03 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 24. 2. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 3
Dopis příteli č. 04 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 3. 3. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 4
Dopis příteli č. 05 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 10. 3. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 5
Dopis příteli č. 06 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 19. 3. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 6
Dopis příteli č. 07 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 24. 3. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 7
Dopis příteli č. 08 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 31. 3. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 8
Dopis příteli č. 09 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 7. 4. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 9
Dopis příteli č. 10 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 14. 4. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 10
Dopis příteli č. 11 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 21. 4. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 11
Dopis příteli č. 12 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 5. 5. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 12
Dopis příteli č. 13 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 12. 5. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 13
Dopis příteli č. 14 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 26. 5. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 14
Dopis příteli č. 15 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 9. 6. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 15
Dopis příteli č. 16 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 23. 6. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 16
Dopis příteli č. 17 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 7. 7. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 17
Dopis příteli č. 18 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 21. 7. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 18
Dopis příteli č. 19 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 4. 8. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 19
Dopis příteli č. 20 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 18. 8. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 20
Dopis příteli č. 21 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 9. 1977; poznámka: první ročník, dopis č. 21
Budu vystupovat v televizi? [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 7. 1. 1978
Dopis příteli č. 22 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 5. 1. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 1
Dopis příteli č. 23 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 19. 1. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 2
Dopis příteli č. 24 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 2. 2. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 3
Dopis příteli č. 25 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 16. 2. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 4
Dopis příteli č. 26 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 2. 3. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 5
Dopis příteli č. 27 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 16. 3. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 6
Dopis příteli č. 28 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 6. 4. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 7
Dopis příteli č. 29 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 27. 4. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 8
Dopis příteli č. 30 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 18. 5. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 9
Dopis příteli č. 31 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 8. 6. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 10
Dopis příteli č. 32 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 29. 6. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 11
Dopis příteli č. 33 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 20. 7. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 12
Dopis příteli č. 34 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 10. 8. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 13
Dopis příteli č. 35 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 31. 8. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 14
Dopis příteli č. 36 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 21. 9. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 15
Dopis příteli č. 37 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 12. 10. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 16
Dopis příteli č. 38 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 2. 11. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 17
Dopis příteli č. 39 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 23. 11. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 18
Dopis příteli č. 40 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 14. 12. 1978; poznámka: druhý ročník, dopis č. 19
Možnosti a meze dialogu [Článek] | DOC | PDF | HTML
Několik slov úvodem [Filosofie a politika: patnáct let nepolitické politiky] [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: sborník obsahuje texty z let 1963–1978: Náboženství a naše ústava (1963), Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič (1964), Kultura tváří v tvář politice (1965), Filosofie a politika (1) (1966), Filosofie a politika (1966)
Odpověď a komentář k „ne-dialogu“ dr. Jana Tesaře [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1978
Poznámka [Článek] | DOC | PDF | HTML
Reakce na článek Miloš Rejchrta [Dialogy 1978/6] [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1978
Reakce na články Rudolfa Battěka a Miloše Rejchrta [Dialogy 1978/6—9] [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 6. 1978
Reakce na Jana Tesaře [Dialogy 1978/4] [Článek] | DOC | PDF | HTML
Svět, v němž žijeme [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: vyšlo též ve Spektru 1
Úvodní slovo [Dialogy 1978/4] [Článek] | DOC | PDF | HTML
Úvodní slovo [Dialogy 1978/6—9] [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 6. 1978
Appariró in televisione? [Článek]
italsky
Dopis příteli č. 41 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 4. 1. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 1
Dopis příteli č. 42 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 25. 1. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 2
Dopis příteli č. 43 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 15. 2. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 3
Dopis příteli č. 44 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 10. 3. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 4
Dopis příteli č. 45 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 29. 3. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 5
Dopis příteli č. 46 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 19. 4. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 6
Dopis příteli č. 47 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 10. 5. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 7
Dopis příteli č. 48 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 7. 6. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 8
Dopis příteli č. 49 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 12. 7. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 9
Dopis příteli č. 50 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 9. 8. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 10
Dopis příteli č. 52 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 27. 10. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 12
Dopis příteli č. 53 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 18. 10. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 13
Dopis příteli č. 54 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 15. 11. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 14
Dopis příteli č. 55 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 6. 12. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 15
Dopis příteli č. 56 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 19. 12. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 16
Dopis příteli č. 57 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 27. 12. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 17
Mythos a logos [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dopis příteli č. 51 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 6. 9. 1979; poznámka: třetí ročník, dopis č. 11
Filosofie a krize [Článek] | DOC | PDF | HTML
Perspektivy demokracie a socialismu ve východní Evropě [Článek] | DOC | PDF | HTML
Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1980
Dopis příteli č. 58 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 24. 1. 1980; poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 1
Dopis příteli č. 59 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 21. 2. 1980; poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 2
Dopis příteli č. 60 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 6. 3. 1980; poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 3
Dopis příteli č. 61 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 10. 4. 1980; poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 4
Dopis příteli č. 62 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 8. 5. 1980; poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 5
Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
O dialogu [Článek]
Interview [Rozhovor]
poznámka: červenec
Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost [Různé] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1982
Socialismus včera, dnes a zítra [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1982; poznámka: Text byl původně psán jako příspěvek do sborníku věnovaného prof. Vladimíru Kadlecovi k jeho sedmdesátinám r. 1982.
Příspěvek k otázce vztahu mezi filosofií a theologií [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 8. 6. 1982
Co vlastně chceme, když chceme mír? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Karl Jaspers [Článek]
K otázkám míru [Článek]
Několik bodů k tématu: MÍR [Článek] | DOC | PDF | HTML
Per quale pace? [Článek]
italsky
Slovo úvodem [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1983
Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1983; poznámka: Text byl napsán pro samizdatový sborník k osmdesátinám Dr. Boženy Komárkové („Ad honorem anofelie minoris“, Brno 1983); pochází z ledna 1983 (pozn. aut.).
Das Wahrheitsverständnis bei Emanuel Rádl [Článek]
německy
K Florestanovu střečkování [Článek]
poznámka: Reakce na polemiku Jiřího Němce „Komentář ke stati L. Hejdánka Socialismus včera, dnes a zítra“, in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, s. 12–15; přetištěno in: PALEK, Karel (ed.). Kritický sborník 1981–1989: výbor ze samizdatových ročníků. Praha: Triáda, 2009, s. 94–96.
Tolerance dnes a zítra [Článek] | DOC | PDF | HTML
Věřit a myslit [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1984; poznámka: Text byl původně napsán německy (Glauben und Denken) v dubnu 1984 jako příspěvek do soukromého sborníku věnovaného Hebe Kohlbruggové k jejím sedmdesátinám (pozn. aut.).

A Besieged Culture [Článek]
anglicky; poznámka: anketa – odpovědi na 5 otázek, položených řadě autorů
Básník a slovo: k otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Původně výklad při příležitosti setkání se švýcarským PG studentem Davidem Jakubcem, z poloviny českého původu, který přijel do Prahy studovat hlavně Holana; výklad byl potom zpracován na studii (pozn. aut.).
Bios, mythos, logos [Článek] | DOC | PDF | HTML
Filosofie a společnost: k filosofickému odkazu Emanuela Rádla (21. 12. 1873 – 12. 5. 1942) [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: listopad 1983
Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické [Disertační / habilitační práce] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Habilitační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze.
K otázce založení „ontologie subjektivity“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: duben 1982
Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
Nepředmětná „entita“? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Nepředmětné myšlení (Fragment) [Různé] | DOC | PDF | HTML
O pravdě v umění a ve filosofii [Článek] | DOC | PDF | HTML
Pojetí pravdy a jeho méontologické předpoklady [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 2. 1985
Předmluva po 15 letech [Filosofie a víra 1970] [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1985
Přítomnost pravidel a „to pravé“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: červenec 1982, původní název: „To pravé“ pro přítomnost a člověk
Prospects Jar Democracy and Socialism in Eastern Europe [Článek]
anglicky
Svět bez člověka [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Citát z článku Vesmír, 3, str. 85–86; úryvky dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/ze-starych-rocniku-vesmiru-(5)
Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů Václava Havla [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Text byl věnován Václavu Havlovi na uvítanou po jeho návratu z vězení a z nemocnice dne 9. dubna 1983.
Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 4. 1986; poznámka: květen, mimořádné číslo
Budapešťská anketa k Evropskému kulturnímu fóru, říjen 1985. Příloha Listů [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: anketa
Masaryk as a Philosopher for Today [Článek]
anglicky
Milánská výzva a co je kolem [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1986
Offering a Variety of Views [Rozhovor]
anglicky
Příspěvek k Besedě Informací o Chartě 77 [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 4. 1986
Reflexe víry ve Starém zákoně [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1986
Dankwoord [Článek]
holandsky; poznámka: poděkování za udělení čestného doktorátu v r. 1987
Poděkování Univerzitě v Amsterodamu za udělení čestného doktorátu filosofie [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1987
Pravda a svoboda [Článek] | DOC | PDF | HTML
Projev na lánském hřbitově [Projev] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 14. 9. 1987
Masaryk – filosof a dnešek [Projev] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 13. 9. 1987; poznámka: Původně projev u hrobu T. G. Masaryka v Lánech dne 13. 9. 1987 [???]. Příspěvek do samizdatového sborníku k 80. výročí úmrtí TGM; někým byl asi poslán jako příspěvek pro londýnskou konferenci o T. G. Masarykovi (podrobnosti neznám); péčí Viléma Prečana vyšel v anglickém překladu jako Masaryk as a Philosopher for Today (pozn. aut.).
Chartisté o sobě a mezi sebou (příspěvek k rozpravě) [Článek]
Co je dnes zapotřebí [Článek]
De filosofie en haar verhouding tot de waarheid (ad čestný doktorát) [Článek]
holandsky
Der Dialog zwischen Christen und Marxisten ist nicht ganz tot [Rozhovor]
německy
Dvojí Rubikon [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: přetištěno Praha 1990
Ladislav Hejdánek on Czechoslovakia Today [Rozhovor]
anglicky
Parallel Polis, or An Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry [Článek] | DOC | PDF | HTML
anglicky; datum vzniku: 1. 1. 1988
Písemné (a dodatečné ústní) vyjádření k tématu 3. fóra Charty 77 [Článek] | DOC | PDF | HTML
Potřebujeme Majestát [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: přetištěno Lidové noviny 1988, Literární noviny + SNTL, Praha 1990
Rok 1968 [Rozhovor]
poznámka: panelová diskuse
The Future of this Country is at stake [Rozhovor]
anglicky; poznámka: výňatky z rozhovoru, ročník XXVIII
Jde o budoucnost této země [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
J. L. Hromádka a filosofie [Článek] | DOC | PDF | HTML
Lidská práva, budoucnost Evropy a jedna česká tradice [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 13. 11. 1989; poznámka: Původně 1989, připraveno pro mezinárodní konferenci, které krátce po zahájení policie zabránila v pokračování.
Linie a kompromis [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
Politika a programy [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících [Článek] | DOC | PDF | HTML
Sebekritika nebo iluze? [Článek]
Theolog v reálném socialismu [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
Víra jako „kosmický faktor“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1989
Svobodný duch a univerzita [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 27. 12. 1989; poznámka: Odevzdáno do redakce LN 28. 12. 1989. Části vyznačené hranatými závorkami vypustila redakce (pozn. aut.).
Bůh a nová fyzika [ad: P. Davies, God and the New Physics, London 1983] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Česká Metanoia [Časopis]
poznámka: překlad (společně s Janem Sokolem)
Charta 77 nekončí [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: odpověď na otázku
Co dnes konzervovat? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Democracy without Opposition is Nonsense [Rozhovor]
anglicky; poznámka: podzim-zima
En kirke som svetr sitt folk [Rozhovor]
dánsky
Evropa a dějiny [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1990
Filosof a politik [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 5. 12. 1990
Filosof a politik [Článek] | DOC | PDF | HTML
vedení rozhovoru: Jan Kašper
Filosofie – a jazykový koutek [Článek] | DOC | PDF | HTML
Filosofie a nacionální ideologie [Článek] | DOC | PDF | HTML
Francie – potíže s Heideggerem [Článek] | DOC | PDF | HTML
Frihetsĺnd og universitet [Článek]
norsky
Glaube in der 2. Welt [Časopis]
Heidegger a theologie [ad: Alfred Jäger, Gott. Nochmals Martin Heidegger, Tübingen 1978] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Ještě k Rádlově profesuře [Článek] | DOC | PDF | HTML
Ježíš jako výzva [Článek] | DOC | PDF | HTML
Krize Charty 77? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Lidská práva – odkaz i závazek [Článek]
Marx a kritika předmětnosti [Článek] | DOC | PDF | HTML
Místo úvodu [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Návrat do Evropy? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Obnova akademickej filozofie na univerzite [Článek]
slovensky
Polezeme po stromech? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Politikové a kompromis [Článek] | DOC | PDF | HTML
Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické 22. 3. 1990 [Projev] | DOC | PDF | HTML
Projev na ustavující schůzi Jednoty filosofické 24. I. 1990 [Projev] | DOC | PDF | HTML
Reflexe v politice a otázka politického subjektu (O místo filosofie v politickém životě) [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: původně napsáno pro ineditní sborník Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976)
Reflexion des Glaubens als eine philosophische Aufgabe [Článek]
německy; poznámka: červen, 2. ročník
Rétorika a filosofie [ad: S. Ijsseling, Rhetoric and Philosophy in Conflict, The Hague 1976] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Rjeblikkets fordring. Menneskerettighedsbegrebet og den demokratiskę Europeiske etik [Článek]
dánsky
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem [Rozhovor]
poznámka: červenec-srpen
„Socialismus“ jako filosofický problém [Článek] | DOC | PDF | HTML
Theoloog in het reele socialisme [Článek]
holandsky
Tilbake i historien og Europas fremtid [Článek]
norsky
Umění naslouchat [Článek] | DOC | PDF | HTML
Víra proti mýtu [Článek]
poznámka: Třetí kapitola habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970. Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 64–74, a též in: Filosofie a víra: nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 109–119.
Was ist Christentum? [Článek]
německy
Whitehead ve slovenském překladu [ad: A. N. Whitehead, Veda a moderný svet, Bratislava 1989] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Nicota a odpovědnost: problém „negativního platonismu“ v Patočkově filosofii [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 28. 10. 1990; poznámka: Původně šlo o anglickou přednášku na pražské mezinárodní konferenci o Patočkovi 6. 9. 1990; přeloženo 28. 10. 1990 (pozn. aut.).
Čí je pomsta a odplata [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
spoluautorství: Jan Sokol, Otta Bednářová, Martin Šimečka, Zdeněk Kessler, František Lízna; vedení rozhovoru: Antonín Přidal
Člověk a nemoc I [Článek]
„Como soy responsable, no entro en política“ (Entrevista a Ladislav Hejdanek, filósofo) [Rozhovor]
španělsky
Dramatik, nebo politik? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Filosofie v naší době (Slovo úvodem) [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Gesprek met Ladislav Hejdánek, voorjaar 1991 [Rozhovor]
holandsky; poznámka: interview
Intelektuálové a moc [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
poznámka: (účast na diskusi pořádané revuí Prostor), červen 1991
Interview de L. Hejdánek [Rozhovor]
francouzsky; datum vzniku: 30. 4. 1991
Kdo je Erazim Kohák? [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
La fondation Jan Hus. Pour la liberté de la pensée [Článek]
francouzsky; poznámka: květen
Milovník moudrosti [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Mýtus a rozhovor [ad: Paul Ludwig Landsberg: Zkušenost smrti, Praha 1991] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 17. 8. 1991
Odpovědnost za vesmír? [ad: Pierre Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo, Praha 1990] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Otázky pro filosofa [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Postmodernisme en Midden-Europa [Článek]
holandsky
Pravda vítězí v dějinách! [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Vysíláno v rozhlase v lednu a únoru 1991.
Sčítání a národnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Slovo úvodem [Filosofie a víra 1991] [Předmluva / Doslov]
datum vzniku: 1. 3. 1991
Symbol a skutečnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Účtování s Rádlem? [ad: Jan Patočka, Negativní platonismus, Praha 1990] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Úvod do filosofické antropologie I [Článek] | DOC | PDF | HTML
Úvod do filosofické antropologie II [Článek]
Úvod do filosofické antropologie III [Článek]
Úvod do filosofické antropologie IV [Článek]
Úvod do filosofické antropologie IX [Článek]
Úvod do filosofické antropologie V [Článek]
Úvod do filosofické antropologie VI [Článek]
Úvod do filosofické antropologie VII [Článek]
Úvod do filosofické antropologie VIII [Článek]
Úvod do filosofické antropologie X [Článek]
Vítězí pravda v dějinách? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Zur Geschichte und gegenwärtigen Lage der Philosophie in der ČSSR [Článek] | DOC | PDF | HTML
německy
Patočkovo kritické vidění Masaryka [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 14. 9. 1991; poznámka: Původně objednáno děkanem FF UK do připravovaného sborníku, který pak po jistém váhání a nedostatku dalších příspěvků nevyšel (pozn. aut.).
Blížící se chvíli nepovažuji za poslední [Článek]
Bonhoefferův program nenáboženské interpretace [Článek] | DOC | PDF | HTML
Člověk a nemoc II [Článek]
Demokracie jako tyranie většiny? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Feminismus. Rozhovor s filosofem Ladislavem Hejdánkem a kritickou feministkou Pavlou Slabou (hovoří Mirek Vodrážka) [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
poznámka: léto
Filosofie na konci modernity [Článek] | DOC | PDF | HTML
Jazyková norma a filosofie [Článek] | DOC | PDF | HTML
J. L. Hromádka and Philosophy [Článek]
anglicky
Nations without Ideologies? [Článek]
anglicky
Néant et responsabilité: le problème d’un platonisme négatif dans la philosophie de Patočka [Článek]
francouzsky
Nevydařená Sousedíkova kritika [Článek] | DOC | PDF | HTML
Nothingness and Responsibility: the Problem of “Negative Platonism” in Patočka’s Philosophy [Článek]
anglicky
Pravda a demokracie [Článek]
poznámka: upravená přednáška pro pražskou YMCA a Akademickou YMCA dne 26.3. 1992
Pravda o konci moderny není koncem pravdy [Článek] | DOC | PDF | HTML
Pravda v demokracii [Článek] | DOC | PDF | HTML
„První filosofie“ jako aktuální úkol [Článek] | DOC | PDF | HTML
Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Původně předneseno 16. 4. 1992 na Vinohradech na kolokviu o Útěše z filosofie.
Rebirth of Bohemian Rhapsody [Článek]
anglicky; překlad: Anna Fraser
Smíme umírajícím dovolit dobře a pokojně umřít? [Článek] | DOC | PDF | HTML
The Conception of Truth and its Meontological Preconditions [Článek]
anglicky; překlad: Anna Mozga, Milan Pomichálek
Trh myšlenek? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Univerzita a problém humanizace [Článek] | DOC | PDF | HTML
Úzkost jako archaický relikt [Článek] | DOC | PDF | HTML
Věda a dnešní společnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Vznikla filosofie při zatmění? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Milý čtenáři! [Předmluva / Doslov]
datum vzniku: 8. 11. 1992
Demokracie a pravda [Článek] | DOC | PDF | HTML
Filosofický odkaz českého myslitele [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1993; poznámka: Hejdánkův doslov k Rádlově Útěše z filosofie je citelně rozšířenou a přepracovanou verzí jeho recenze Útěchy otištěné ve Tváři v únoru 1969 („Útěcha z filosofie“) a doslovu k 4. vydání Útěchy z roku 1969 v Mladé frontě („Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942“).
K aktuálnímu problému vyučování filosofii [Článek] | DOC | PDF | HTML
La valeur des valeurs [Článek]
francouzsky
Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií [Článek] | DOC | PDF | HTML
Národ: ideologie či idea? [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Národy bez ideologií? [Článek]
Na úvod [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Nesoustavná poetika: O intuici jako vnímavosti vůči nepředmětným výzvám [Článek]
Odpověď Rezkovi [Článek]
Skandály a filosofie [Článek] | DOC | PDF | HTML
Demokracie a intelektuálové – vláda lidu a vláda pravdy [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dialog – otevřenost k druhému a k pravdě [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dialogue – Openness to Others and to the Truth [Článek]
anglicky; poznámka: příspěvek na "International Symposium Christianity – Judaism – Islam." Europe et the Close of the 20th Century, Prague, 6.-8. 5. 1994
GENetické myšlenky [Článek] | DOC | PDF | HTML
Mythos jako aktuální filosofický problém [Článek] | DOC | PDF | HTML
Neue Denkanstöβe aus Mittel- und Osteuropa und ihre Bedeutung für zukünftige europäische Perspektiven [Článek]
německy
Pojem jako „logický objekt“? [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: doplnit poznámku pod čarou
Pravidla hry a mravní normy [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: vysíláno rozhlasem
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem [Rozhovor]
poznámka: Dostupné online: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/5.1994/19/20.png
Vědec, který dává... [Článek]
poznámka: úryvek z textu Věda v dnešní společnosti
Z dopisů redakci [Článek]
poznámka: http://www.vesmir.cz/clanek/z-pruvodniho-dopisu-k-autorske-korekture
Filosofie a kritičnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Ještě k pojmu jako objektu [Článek] | DOC | PDF | HTML
Myšlenka vítězné pravdy jako perspektiva pro Evropu [Článek] | DOC | PDF | HTML
Nejhorší je zlo, které vypadá jako dobro [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Nominalismus v novinách [Článek]
Úber das Nicht-sein der Wahrheit. Zur Frage der Nicht-gegenständlichkeit und deren „Ortes“ [Článek]
německy
Závěrečné slovo [Článek]
Rozum, nerozum a evropanství [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 4. 1. 1995; poznámka: Texty pro rozhlas – „Reflexe“; natáčeno a vysíláno v lednu 1995. Později – v létě – opakováno (pozn. aut.).
Charta 77, reformní komunisté a ideologie restaurace [Projev]
poznámka: text "Fenomén Charty 77 a dnešek"
Etické „normy“ a „hodnoty“ jako vědecký a filosofický problém [Článek] | DOC | PDF | HTML
Heidegger: Bytí a čas [Článek] | DOC | PDF | HTML
Mýtus, narativita a pojmovost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Patočka: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů [Projev] | DOC | PDF | HTML
Smysl ve světě a v dějinách [Článek] | DOC | PDF | HTML
Teologie a filosofie jako spoluslužebnice pravdy [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenze na: Ruml, Jiří, Theologie děvkou filosofie?, in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 5, s. 130–131.
Víra, rozum, svoboda [Článek]
Vnitřní emigrace jako téma [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Die europäische Integrität als Dialog [Článek]
německy
Doslov [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Evropská integrita jako dialog [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: předneseno na sympóziu "Identita, integrita a integrace" v září 1996 v Praze
Fenomén Charty 77 a dnešek [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: předneseno na slavnostním zasedání vědecké rady UK, věnovaném 20. výročí vzniku Charty 77, 10.1.1997 v Betlémské kapli v Praze
Filosofický problém nepředmětnosti a jeho možný teologický dosah [Článek] | DOC | PDF | HTML
Inspirace, nebo muzejní exponát? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Jak být spravedliví k minulosti? [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 15. 2. 1997; poznámka: publikovaná verze (dostupné online: http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&aid=501&vid=33)
K otázce meontologické archeologie (O významu myšlenkového experimentu ve filosofii) [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: J. S. Trojanovi k šedesátinám
Minulost a budoucnost Charty 77 [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: výňatky z projevu – zpracovala alk
Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Předneseno na ustavujícím shromáždění Učené společnosti České republiky dne 10. 5. 1994 v Karolinu. Dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/nepredmetnost-ve-skutecnosti-a-v-mysleni.
Philosophieren im Geheimen [Rozhovor]
německy
Před dvaceti lety byla publikována Charta 77 [Článek]
poznámka: Část Dopisu příteli z r. 1977.
Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti] [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Proslov v Betlémské kapli [Projev]
poznámka: text "Fenomén Charty 77 a dnešek"
Rede zur Festsitzung des Wissenschaftsrates der Karls-Universität aus Anlass des 20. Jahrestages der Entstehung der Charta 77 [Článek]
Vážím si například Jana Stráského [Rozhovor] | PDF | HTML
datum vzniku: 11. 12. 1997; vedení rozhovoru: Bob Fiedler
Beiträge zu einer Podiumdiskussion [Článek]
německy
Gehört die Charta 77 in ein Museum? [Článek]
německy
Historický pokus a české selhání [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 1998
Lidská práva a filosofie [Článek] | DOC | PDF | HTML
Politické působení je od křesťanství neoddělitelné [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: příloha Orientace
Potřebujeme novináře, kteří začnou dělat věci jinak... [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
poznámka: příloha Orientace
Poznámky k naléhavosti otázky po „přírodě“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
Wahrheit und Widerstand: Ein Gespräch [Článek]
německy
Dnešní krize křesťanství a možné východisko [Článek] | DOC | PDF | HTML
Jaká láska? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Ještě křesťanství a náboženství [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: napsáno 30. 5. 1966
Ježíš – víra – christologie [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: J. B. Součkovi k 60. narozeninám
J. L. Hromádka na pranýři? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Mythos a metafyzika [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Text představuje druhou kapitolu habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970, str. 19–30 (pozn. aut). Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 54–64, a pod názvem „Mýtus a metafyzika“ též in: Filosofie a víra: nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 99–109.
Pravda v dějinách a v práci historika [Článek] | DOC | PDF | HTML
Předmluva [Filosofie a víra 1999] [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Předzvěst soudu [Článek]
Spjatost evropské myšlenkové kultury s křesťanstvím (a její vnitřní rozpory) [Článek] | DOC | PDF | HTML
Tradice víry: napodobování nebo navazující překračování? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Tzv. „historický“ Ježíš jako filosofický problém (Úvaha spíše metodologická) [Článek] | DOC | PDF | HTML
Zvířata člověka provázejí po celý život [Článek] | DOC | PDF | HTML
Domov, občanská společnost a nezajištěnost [Přednáška] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 6. 1999; poznámka: Posláno jako přednáška pro psychoterapeuty v červnu 1999 (pro onemocnění jsem nepřijel) [pozn. aut.].
Co je to víra? [Článek]
poznámka: překlad
Demokracii máme, demokratů se nedostává [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Kdyby dnes přišel Ježíš, kolik křesťanů by alespoň poznalo, že je to alespoň velký muž? [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
poznámka: s fotografií, příloha Salon č. 183, ročník 10
Mýtus a dvojí pokus o jeho překonání [Článek] | DOC | PDF | HTML
Nepřítel jako bližní a jako dar nebes [Článek] | DOC | PDF | HTML
Předmluva [Paul Ricoeur: Myslet a věřit] [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
poznámka: červen
Hermeneutik und die Zeit [Článek] | DOC | PDF | HTML
německy
Jak je to vlastně s naším křesťanstvím? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Křesťanství, filosofie a Ježíš. Pokus o vyjasnění jednoho z kroků filosofické reflexe [Článek] | DOC | PDF | HTML
Nikdo si s pojmy nedává dost práce [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 14. 1. 2001; poznámka: Dostupné online: http://www.itvar.cz/prilohy/327/T02_01.pdf
O pravdě a pravdivosti [Článek] | DOC | PDF | HTML
Rozhovory o židovství [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Vzpomínka na přítele: k úmrtí Jiřího Němce [Článek] | DOC | PDF | HTML
Was ist wahr? [Článek]
německy
Rádlova filosofie a její některé problémy [Článek / Přednáška] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 4. 2001; poznámka: Připraveno pro Machovcův kurz z dějin české filosofie z roku 2000–2001. Tyto přípravné poznámky nebyly sice doslova čteny, ale zhruba v téže podobě volně předneseny v kurzu prof. Milana Machovce o české filosofii, a to na jeho osobní návrh, dne 3. 4. 2001 (pozn. aut.).
Gentlemani nemívají většinu [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Rádl v nových německých překladech [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenze na: Rádl, Emanuel. 10 ausgewählte Kapitel aus Geschichteder Philosophie. -- [s.l.] : [s.n.], 1998. Tschechische Philosophen im 20. Jahrhundert. -- Stuttgart : Deutsche Verlagsanstalt, 2002.
Co je to závist? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dvojí filosofický odchod: Milan Machovec a Karel Kosík [Článek] | DOC | PDF | HTML
Human Rights and Patočka’s „Negative Platonism“ [Článek]
Náš vztah ke komunismu [Článek] | DOC | PDF | HTML
Války a budoucnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Článek byl objednán redakcí (pozn. aut.).
Filosofie nepředmětnosti. Disputace s Ladislavem Hejdánkem [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: disputace se konala 21. 6. 2004 na ETF
Rádlovo (a rádlovské) myšlenkové experimentování [Projev]
Reflexe víry a metafyzika: Je theologie bez metafyziky možná? [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Psáno pro sympozium o vědě a víře na JČU v Českých Budějovicích 13. 11. 2003. Titul příspěvku: „Je filosofická a teologická reflexe bez (tradiční) metafyziky možná?“
Svoboda, dobro a – pravda [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Převzato z www.husiti.cz
Odpovědnost za příchozí [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: podzim
Pravda se stále mění a vyzývá nás k činu [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Dostupné online: www.husiti.cz/dialognaceste/rozhovory.htm (s titulkem „O hledání pravdy a dialogu na cestě“).
Síla a slabost „příběhů“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie? [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 29. 7. 2006; poznámka: Dostupné online: http://nomadva.webgarden.cz/c-1-dialog/bylo-historicky-nekolik-ohnisek-2.html.
Fenomén, zkušenost a kritická reflexe (k problému „radikální fenomenologie“) [Článek] | DOC | PDF | HTML
„Klíčová slova“ jako globální projekt – a také problém [Článek] | DOC | PDF | HTML
„Nepředmětnost“ a povaha „textu“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 29. 11. 2006
Perspektiva člověka je svoboda [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Dostupné online: http://www.krasnapani.cz/casopis-krasna/clanky-online/osobnosti-a-rozhovory/300
Poznámky k „zastavení“ J. S. Trojana [Článek] | DOC | PDF | HTML
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Dostupné online: http://www.krestanskarevue.cz/6_2006_rozhovor_s_Ladislavem_Hejdankem.html
Úvodní kapitoly z filosofie [Článek]
Víra, konfese a zákoníci [Článek] | DOC | PDF | HTML
Svoboda a myšlenka lidských práv [Projev] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 7. 4. 2006; poznámka: Projev pro Vzdělávací nadaci Jana Husa v Brně 7. 4. 2006.
Člověk a jeho „dluhy“ [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 2. 7. 2006; poznámka: Předmluva k novému vydání staršího překladu byla objednána nakladatelstvím (pozn. aut.).
Fotografický obraz jako „umělecké dílo“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 13. 8. 2006
Bytové filosofické semináře [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 2007
Cenzurovaný Søren Kierkegaard [ad: Søren Kierkegaard: Okamžik, Praha 2005] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
Co to je „příroda“? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Jsou národy vskutku neskutečné? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Křesťanská revue a výzvy současnosti [Článek] | DOC | PDF | HTML
Odpověď Lence Karfíkové [Článek]
Pojetí „události“ jako myšlenkového modelu [Článek] | DOC | PDF | HTML
Rádl redivivus – konečně? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Budoucnost Evropy a my [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 1. 2008
Filosofie pro lidi? [Článek] | DOC | PDF | HTML
„Událost“ jako jednota a mnohost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Vzpomínky na Jircháře [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 6. 10. 2008; poznámka: Původně psáno pro setkání Opus Bonum, jež se konalo 18. 10. 2008 v Břevnově.
Filosof a politická odpovědnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Havel – filosof? [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
vedení rozhovoru: Michal Urban
Intelektuál a politika [Článek] | DOC | PDF | HTML
Jedno(st), mnoho(st) a jedinečno(st) [Článek] | DOC | PDF | HTML
„Křesťanská“ filosofie? [Různé] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Odpověď na anketní otázky, na které v článku „Křesťanská filozofie?“ dále odpovídají ještě Tomáš Halík, Lenka Karfíková, Erazim Kohák, Tomáš Machula, Jan Sokol a Stanislav Sousedík.
Podmíněnost – nezávislost – poslání [Článek] | DOC | PDF | HTML
„Pokrok“ jako téma a tzv. „víra v pokrok“ [Článek] | DOC | PDF | HTML
Aristotelés a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Obě recenze Patočkovy knížky byly napsány v situaci, kdy se stále ještě ozývaly hlasy „dogmatiků“; to, že byly dvě, mi tehdy bylo dokonce vytýkáno (pozn. aut.).
Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, Praha 1992] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenze první části překladu Tocquevillovy knihy (pozn. aut.).
„Desatero“ z filosofického hlediska [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 1. 7. 2010
Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenze Kosíkovy knížky Dialektika konkrétního byla původně napsána pro Křesťanskou revui, byla však cenzurou zamítnuta; posléze vyšla beze změny v Plameni (pozn. aut.).
Filosofie člověka? [ad: Milan Machovec: Smysl lidského života, Praha 1965] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenze Machovcovy knížky i odpověď Tominovi byly napsány na výzvu redaktorů Tváře (pozn. aut.).
J. B. Součkova filosofie filosofie a její antropologické důsledky [Různé]
poznámka: Body k diskusnímu příspěvku na fakultní konferenci (1992), která měla připomenout J. B. Součka - jako samostatný text nebyly zpracovány (pozn. aut.).
Je chudoba dobrodiním? Či snad přímo požehnáním? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Kozákovo pojetí pravdy [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Napsáno k výročí narození profesora filosofie J. B. Kozáka.
K rozhovorům o J. L. Hromádkovi [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Napsáno pro přátele (pozn. aut.).
Kultura tváří v tvář politice [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Napsáno v době prudkých útoků na časopis Tvář, zesílená cenzura však článek pozastavila; vyjít mohl až po krátkodobém obnovení Tváře v roce 1968 (pozn. aut.).
Masaryk a naše dnešní krize [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Článek byl připraven a odevzdán do redakce měsíc před invazí „spřátelených armád“; měl původně vyjít v záříjovém čísle obnoveného časopisu Tvář, ale redakce jej považovala za příliš provokativní, a tak se zachovaly jen stránkové obtahy. Text poprvé vyšel v tištěné podobě až ve sborníku „Tvář“ v nakladatelství Torst v roce 1995 (pozn. aut.).
Musí demokracie rezignovat na pravdu? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Myšlení naděje [Referát] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Původně referát na bytovém semináři u Hromádků, kterým jsem byl pověřen po nesouhlasu s Hromádkovým oceněním Blocha jako vhodného partnera v dialogu. Po čase a po úpravě pro tisk předáno redakci Křesťanské revui, ale cenzurou zamítnuto (s odůvodněním, že křesťanský časopis se nemá co zabývat marxismem). Text nakonec po dlouhých průtazích přece jen vyšel (pozn. aut.).
Ontologie a pojem praxe [Článek]
poznámka: Článek byl po předběžné domluvě s redaktorem napsán pro Filosofický časopis, byl však redakční radou zamítnut (pozn. aut.).
Pokoj i meč [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: K příspěvku mne vyzvala redakce (pozn. aut.).
Pravda a praxe u Emanuela Rádla [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Původně – 1965 – šlo o přednášku v Mánesu pro ..?..; potom byl text upraven pro Tvář č. 2 na rok 1966, kdy však už článek nemohl vyjít; později – Slováci nám tehdy i s jinými texty ochotně vyšli vstříc – vyšel ve slovenském překladu v Mladej tvorbe 11, 1966, č. 9, str. 12–15. Posléze – 1970 – text přeložil do němčiny Zdeněk Salaquarda, měl vyjít ve sborníku na počest Jana Patočky, připravovaném ve Filosofickém ústavu ČSAV; sborník však v Holandsku nakonec vyšel po Richtově zásahu bez českých autorů. Teprve po dalších několika letech byl v této německé podobě vydán v Holandsku (pozn. aut.).
Pravda a skutečnost [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Původně napsáno pro Křesťanskou revue.
Předmluva [Setkání a odstup] [Předmluva / Doslov]
Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994] [Recenze] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Recenzi Kratochvílovy knížky jsem napsal v říjnu 1995, ale už nevím, na čí podnět (pozn. aut.).
Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Napsáno na výzvu redakce Tváře (pozn. aut.).
Svod a světlo [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Předmluva k překladu Svůdcova deníku byla objednána nakladatelstvím Odeon (pozn. aut.).
Umění a život v autentičnosti [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Podnětem k napsání textu byla diskuse v redakci Tváře (pozn. aut.).
Věda a filosofie [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).
Víra a svět u J. L. Hromádky [Článek] | DOC | PDF | HTML
Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977) [Článek / Nekrolog] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Napsáno a šířeno jako samizdat hned po Patočkově smrti; o případném otištění nebo jiném zveřejnění mi není nic známo (pozn. aut.).
Co dnes znamená „mír“? Jak jej lze „vytvářet“ či „budovat“? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dodatečné odmítání dospělosti [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 19. 2. 2011; poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/dodatecne-odmitani-dospelosti.
Filosof se má lidí tázat na to, co oni sami říkají [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 19. 2. 2011; poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/filosof-se-ma-lidi-tazat-na-co-oni-sami-rikaji.
Objekt zvýšené pozornosti (Příspěvek na prezentaci překladu 2×2=5) [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Proslov k uvedení knihy „Dvakrát dvě je pět“. Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/protestor-priloha-protestanta-c-62011.
Život a počty [Předmluva / Doslov] | DOC | PDF | HTML
Pravým polem filosofie není ani zázemí ani podzemí [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 7. 5. 2011
Co je to „víra“ bez „předmětu“? [Článek] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 31. 8. 2012
Doufání v „boha ne-jsoucího“ jako „ateismus“? [Článek] | DOC | PDF | HTML
Budoucnost, „nápad“ a povaha tvorby [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dílo jako událost [Článek] | DOC | PDF | HTML
Dodatek: Výběr myšlenek o umění z myšlenkových deníků [Poznámky]
Malá lekce [Článek] | DOC | PDF | HTML
Předmluva [O umění] [Předmluva / Doslov]
Svět divadla a znamení časů [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Text vyšel s názvem „O divadle“ v samizdatu v Praze 1989. Později vyšel s úpravami v Listech jako „Svět divadla a znamení časů“ (pozn. aut.).
Tvorba protestem nebo protest tvorbou? [Článek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Článek byl napsán na výzvu Vratislava Effenbergera v roce 1969 či 1970 pro první číslo časopisu Analogon. Druhé číslo už v počátcích normalizace nevyšlo, a tak zde článek vyšel až po dvaceti letech (pozn. aut.).
Umělecké dílo jako fenomén [Cyklus přednášek] | DOC | PDF | HTML
poznámka: Poznámky k přednáškám na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru roku 2000. Celkem šlo o čtrnáct dvouhodinových přednášek (pozn. aut.).
Filosof a chartista Hejdánek: Politik, co volá po přímé demokracii, je buď špatný, nebo se chystá na převrat [Rozhovor] | DOC | PDF | HTML
datum vzniku: 17. 2. 2014
Český negativní platonismus: Rádl a Patočka [Přednáška]
poznámka: Redakčně upravený text přednášky, která byla proslovena někdy v letech 1992–1994 na půdě Jednoty filosofické v Praze.
Subjekt, nepředmětnost a čas: rozhovor Václava Němce s Ladislavem Hejdánkem [Rozhovor]
vedení rozhovoru: Václav Němec
Co je abstrakce [Článek] | DOC | PDF | HTML