Původním zaměřením biolog, světově proslulý zejména svými dějinami novověkých biologických (zvl. vývojových) teorií, stal se jednou z nejvýraznějších postav našeho kulturního a politického života mezi válkami. Jeho úsilí o kritickou r..." />
ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA