Existují „přirozená“ práva? [1969] Všeobecná deklarace lidských práv, která se nyní po několikerém časopiseckém i letákovém vydání dočkala (spolu s dalšími významnými dokumenty) hned dvojího vydání knižního (v Horizontu a v Mladé frontě), vychází z uznání přirozen..." />
ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA