LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


TO HETERON (to zcela odlišné) Tajemství (3) Talent a genius Tao Technik und Regeln Technika (4) Technověda a člověk Teilhard de Chardin (4) Teilhard o „pasivitách“ Teleologie (a télično) Teleologie a antropologie Teleonomie (2) Tematizace Tematizace a „netematizovatelné“ Teologie - filosofický smysl Teologie jako „reflexe“ – ale čeho? Teologie „přirozená“ Teorie (9) Teorém x ,věta‘ Terminologie ve filosofii (2) Terminologie ve filosofování Termíny a pojmy (a pojmové modely) Testovatelnost ve filosofii (2) Text (16) Thalés z Milétu (2) Theismus a atheismus Theodicea – co s ní? Theologie (29) Tolerance (7) Toto-zde (TODE TI) Totožnost (identita) Tradice (10) Trancendentálie (intenc. modely) Transcendence (7) Transcendentalia Transcendentalie ex Eisler Transcendentalismus Transcendentní ve světě Transcendentálie (2) Transcendentální („před“) Transcendentální filosofie (2) Transcendentální idealismus (2) Transcendování a „předmět“ Transcendování ve filosofii Transgrese jako změna Transience jako změna Transzendieren und Gegenständlichkeit Trapnost těch „nahoře“ Trauma národní Trauma české Trest a vina Trh a jeho funkce Trivializace ve „vývoji“ podle Whiteheada Trojice (3) Trvalost (2) Trvání a změna Trvání a čas (předsudky) Tvar(y) – μορφαι Tvorba (9) Tvořivé dění ve světě Tvář boží (2) Typičnost a zvláštnosti Tázání (9) Téličnost (2) Téma (3) Témata pro současnou filosofii (5) Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost (5) Tělo (3)