LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Materialismus

Tomáš Garrigue Masaryk (1901)
... Tu jest přepínání každého kolektivismu; a již teď si můžeme zapamatovat, že jest jednou z palčivých otázek naší doby, uvědomit si rozpor mezi individualismem a kolektivismem, ať již je tento formulován národnostně, církevnicky, socialisticky a tak dále.
(0283, Ideály humanitní, Čin, Praha 1945, str. 16-17.)
(3208, totéž, Melantrich, Praha 1968, str. 17.)
date of origin: září 2010

Materialismus

Tomáš Garrigue Masaryk (1901)
... Materialism jest vždycky reakce proti reakci. Šířil se v době, kdy revoluce politická (1948) byla zkrušena, když začínaly v Německu a v Rakousku konkordáty a hnutí reakcionářské vůbec.
(0283, Ideály humanitní, Čin, Praha 1945, str. 14.)
(3208, totéž, Melantrich, Praha 1968, str. 15.)
date of origin: září 2010