LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Stísněnost ducha

Tomáš Garrigue Masaryk (1879)
Stal jsem se suplentem na zdejším gymnáziu, a sice proto, že musíme vydělávat hodně peněz; následkem okupace Bosny byl totiž můj bratr povolán do pole, zanechal svého obchodu, a tím ztratil mnoho peněz, které teď musíme vydělat. Proto supluji, dávám hodiny atd., takže jsem od časného rána do 8 ½ več. z domu. Můj duch je tím tak stísněn, že nejsem srdečného slova, nemluvě o dopisu, a proto raději vůbec nepíšu.
(dopis E. Husserlovi, Vídeň, 7. 1. 1879)
(ex: Jan Patočka, Masaryk (soubor připravený Chvatíkem a spol.), Praha 1979, str. 359.)
date of origin: srpen 2003