LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Žijící

Sofoklés (-497/6 - 406/5)
Odysseus
Já neznám nikoho, však lítost cítím přecs tím ubožákem, i když je můj protivník,že pohroma tak zlá se snesla na něho -mám v mysli stejně osud jeho jako svůj,neb vidím: všichni my, co žijem, nejsme nic,než liché přeludy a jenom prázdný stín.
(Aiás, in: Tragédie, Svoboda, Praha 1975, s. 467.)
date of origin: září 2003