LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Adventivní „dění“

Robert Browning (1854)
Miluji Vaše verše z celého srdce, milá slečno Barretová, …
Tyto básně však měly přijít, a tato nelíčená vděčná radost a pýcha, s kterou jsem
Váš provždy oddaný
Robert Browning
(Milý pane Browningu, výbor korespondence, přel. Hana Žantovská, Praha 1974, str. 13-14.)
date of origin: prosinec 2003