LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Akademismus

František Xaver Šalda (1935-36)
… Caesarism universitní začíná u nás vystrkovat své rohy – proti němu „kralování Královo“ bylo ještě dobou taktu, ohlednosti a odpovědnosti. Bude třeba bdít, aby se nestal opravdovým kulturním nebezpečím. Typ vědce opravdu životného, který je znepokojován přítomnými problémy životnými, a má kontakt s tvořivým životem, neutonulého v akademismu, jak o něj usiloval Masaryk, je dnes na ústupu; a na jeho místo se tlačí akademický diktátor, který se stará víc o různé organisační a spolkové manévry než o opravdovou vědu, pedant širokých loktů a povrchního novinářského myšlení.
(Ještě jednou Karel Erban, in: 7424, Zápisník VIII, 1935-36, Praha 21994, fotoreprint, str. 264.)
date of origin: únor 2001