LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Hybné síly

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
... Podobně náboženství, stát, a ovšem zase i poměry ekonomické, jsou složitým činitelem historickým a sociálním; také „výrobní poměry“ Marxovy jsou souborem sil různých a rozmanitých. Ta jedna hybná síla, vis motrix, musí být ve své činnosti konkrétně kvalifikována, rozlišena – hybná síla jedna ukáže se komplexem sil.
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 198.)
date of origin: leden 2008

Hybné síly

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
Hybných sil je ve skutečnosti velké množství a působí směrem rozmanitým; usilujeme postihnout působnost jednotlivých sil, studujeme zákonitost jejich účinků, a tak se snažíme vysvětlit obsah společenského života sociologicky.
Tento obsah třídí sociologové na tyto hlavní kategorie: ...
Tyto kategorie vyčerpávají kolektivní život lidský a všecek obsah historie.
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 200.)
date of origin: leden 2008

Hybné síly

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
Musíme ovšem neustále myslit na to, že principy výkladu, jichž historikové užívají, jsou sic e jednotící, nejsou však jednoduché. To platí o těch, kdo na příklad vidí vlastní základ výkladu dějin v „náboženství“, to platí o „ideách“ Rankových, o „rozumu“ Bucklově, o „egoismu“ jiných a platí to také o „poměrech ekonomických. Společné je všem těmto názorům, že vidí jednu hlavní, ba jedinou, hybnou sílu společenskou, jíž historický vývoj lze vyložit.
Avšak naprostou jednoduchost té hybné síly nelze držet v případě žádném. ...
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 197.)
date of origin: leden 2008