1982b
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: Poznámka autora z pozdější doby (rok 2010): "Listy č. 82-001 až 82-036 přestavují první verzi fragmentu „Nepředmětné myšlení“, který byl pojat do sbírky textů „Nepředmětnost v myšlení a skutečnosti“, Praha 1997, str. 47–67"