ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA

Bibliografie sekundární literatury k Ladislavu Hejdánkovi

Větší práce Články Recenze Ostatní

Bakalářské, diplomové a disertační práceBRINZANIK, Dušan. O pravdě a ne-pravdě aneb Pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského. Praha, 2001. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Jaromír Murgaš.

DOLEŽAL, Kryštof. Dialog Rádl versus Hejdánek. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. Vedoucí práce Jan P. Kučera. 76 s.

DOSTÁL, Václav. Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka. Praha, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. Vedoucí práce Lenka Karfíková. 42, xxxi s.

KRBEC, Šimon. K otázce nepředmětné intencionality. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Katedra filosofie. Vedoucí práce Lenka Karfíková. 61 s.

ŘEBÍKOVÁ, Barbora. Pravda v Hejdánkově filosofii. Ústí nad Labem, 2005. Bakalářská práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra filosofie a politologie. Vedoucí práce Martin Šimsa. 31 s.

STARÝ, Ondřej. Pojetí reflexe v díle Ladislava Hejdánka. Pardubice, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta. Katedra filosofie. Vedoucí práce Tomáš Hejduk. 31 s.

TOLLAR, Václav. Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie. Praha, 2014. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. Školitel Jiří Chotaš. 156 s.


Články, polemiky, diskuseANDJELKOVSKI, Petr. Vztah filosofie a víry u Ladislava Hejdánka. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 219–232. ISBN 978–80–7414–621–3.

BLÁHA, Petr. O radikálnosti radikálního myšlení. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 11–19. ISBN 978–80–7414–621–3.

CÍBIK, Matej. Politická filozofia v predvečer revolúcie: reflexia bytového seminára Ladislava Hejdánka na jar roku 1989. In: BENDOVÁ, Markéta – BOROVANSKÁ, Johana – VEJVODOVÁ, Daniela: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, s. 250–262.

DOSTÁL, Václav. Hejdánkovo pojetí subjektu. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 135–155. ISBN 978–80–7414–621–3.

Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2005, č. 28, s. 71–135.

HAVLÍČEK, Aleš. Lidská práva a budoucnost. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2016, č. 50, s. 11–18.

HAVLÍČEK, Aleš. Otázka lidských a přirozených práv. |

HAVLÍČEK, Aleš. Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky. In: HAVLÍČEK, Aleš (ed.). Svoboda od antiky po současnost. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 354–369. ISBN 978–80–7414–444–8.

HEJDUK, Tomáš. Hejdánkova nepolitická politika. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 297–313. ISBN 978–80–7414–621–3.

HEJDUK, Tomáš. Realismus Ladislava Hejdánka. In: KOHÁK, Erazim – TRNKA, Jakub (eds.). Hledání české filosofie: soubor studií. Praha: FILOSOFIA, 2012, s. 271–285. ISBN 978–80–7007–388–9. Původně jako: HEJDUK, Tomáš. Ladislav Hejdánek – moralista, nebo realista? Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.

HERMANN, Tomáš. Případ Derrida: Francouzi na filosofických bytových seminářích 80. let. In: Dějiny a současnost 30, 2008, č. 2, s. 38–39.

HOBLÍK, Jiří. Nepředmětná víra předmětem zájmu (Zvažování ideje víry u Ladislava Hejdánka). In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 235–242. ISBN 978–80–7414–621–3.

HRÁCH, Tomáš. Chybějící podezdívka docenta Rezka. In: Respekt 11, 2000, č. 22 (22. 5.). ISSN 0862–6545.

FUCHS, Jiří. Omyly o pravdě. In: Kritické úvahy III. Praha: Krystal OP, 1996, s. 18–25.

CHLUP, Radek. Hejdánek a indická filosofie: kritický rozbor. In: Nomádva 2006, č. 2.

JÍRA, Petr. Hejdánek a Patočka: dva filosofové „nepředmětnosti“. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 171–183. ISBN 978–80–7414–621–3.

KARFÍK, Filip. Co je to reflexe podle Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2005, č. 28, s. 90–100.

KARFÍK, Filip. Hejdánkova filosofie nepředmětnosti. In: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71. ISSN 0862–819X. [recenze ad: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]

KARFÍKOVÁ, Lenka. Nitro a čas [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2005, č. 28, s. 81–86.

KARFÍKOVÁ, Lenka. Továrna na budoucno: kritika Hejdánkova pojetí „budosti“. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2007, č. 32, s. 127–133. Také jako: příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.

KOUBA, Pavel. Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem] In: Reflexe: Filosofický časopis, 2005, č. 28, s. 76–80.

KRBEC, Šimon. Fenomén budoucnosti. Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.

LALÁKOVÁ, Martina. Filosofické předpoklady demokracie a lidských práv v Hejdánkově kritické reflexi. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 317–330. ISBN 978–80–7414–621–3.

LÖWENSTEINOVÁ, Šimona. Program reformy světa? Úkol filosofie nebo nebezpečný koncept? In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 377–389. ISBN 978–80–7414–621–3.

MUSIL, Jan. Filosofova nesnáz s mocí. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 361–373. ISBN 978–80–7414–621–3.

NĚMEC, Václav. Hodnoty a nepředmětnost. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 23–43. ISBN 978–80–7414–621–3.

NĚMEC, Václav. Intencionalita, budoucnost a nejsoucno. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2010, č. 39, s. 3–17.

NĚMEC, Václav. Ladislav Hejdánek: filosofie nepředmětnosti. In: BENDOVÁ, Markéta – BOROVANSKÁ, Johana – VEJVODOVÁ, Daniela. Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Praha: Nomáda, 2013, s. 168–187.

NĚMEC, Václav. Problém nepředmětnosti v myšlení [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2005, č. 28, s. 112–125.

NĚMEC, Václav. Úloha hodnot ve společnosti.

NOVOTNÝ, Jan. Filozofova tichá válka. In: Listy: dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog 37, 2007, č. 4. ISSN 1210–1222. [O diskusi Bělohradského a Hejdánka]

ONDRAČKA, Lubomír. Ano, nejméně dvě (odpověď na dotaz Ladislava Hejdánka). In: Nomádva 2006, č. 2.

PAYNE, Jan. Zkušenost s nepředmětnou skutečností. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 109–132. ISBN 978–80–7414–621–3.

REZEK, Petr. Filosof a podezdívka. In: Respekt 11, 2000, č. 19 (2. 5.). ISSN 0862–6545. [ad: Filosofie a víra, 2. vyd.]

REZEK, Petr. Havlova filosofická hostina. In: Střední Evropa 1986, č. 6. [samizdat]

REZEK, Petr. Válka doktorátů. In: Kritický sborník 1987, č. 3. [samizdat]

ŘEBÍKOVÁ, Barbora. (Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 255–264. ISBN 978–80–7414–621–3.

SOUSEDÍK, Stanislav. Ladislav Hejdánek: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. In: Distance 1, 1998, č. 1, s. 74–81.

SOUSEDÍK, Stanislav. Meontologie L. Hejdánka: pokus o kritický výklad. In: Filosofický časopis 40, 1992, č. 4, s. 673–676.

SOUSEDÍK, Stanislav. Poznámka. In: Filosofický časopis 40, 1992, č. 4, s. 679–680.

STARK, Stanislav. Ladislav Hejdánek (1927) a méontologie. In: STARK, Stanislav. Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení. Plzeň – Praha: Západočeská univerzita v Plzni – Epocha, 2011, s. 91–93. ISBN 978–80–7425–128–3.

ŠIMSA, Martin. Demokratická kritika (neo)liberalismu: od české demokratické tradice k deliberativní demokracii. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 393–409. ISBN 978–80–7414–621–3.

ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana. K Hejdánkovu pojetí vztahu něčeho a ničeho. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 79–90. ISBN 978–80–7414–621–3.

ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana. Hejdánek o přirozené morálce a politice. Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.

ŠTĚPÁNEK, Daniel. Metafyzická cesta méontologie. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 47–75. ISBN 978–80–7414–621–3.

TIPPELT, Hynek. Nepředmětné myšlení nesubstanční reality. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 93–106. ISBN 978–80–7414–621–3.

TOLLAR, Václav. Emancipáty a problém lidských práv. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 333–357. ISBN 978–80–7414–621–3.

TOLLAR, Václav. Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka. In: KOHÁK, Erazim – TRNKA, Jakub (eds.). Hledání české filosofie: soubor studií. Praha: FILOSOFIA, 2012, s. 287–300. ISBN 978–80–7007–388–9. Původně jako: TOLLAR, Václav. Ladislav Hejdánek, panpsychismus v jeho myšlení. Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.

TOLLAR, Václav. Úkol filosofie pro 3. tisíciletí. Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.

TOMIN, Julius. Překvapení z internetu [online].

TROJAN, Jakub S. Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2006, č. 30, s. 137–143.

— novější vydání: TROJAN, Jakub S. Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka (Poznámky ke statím v Reflexi, č. 28, 2005). In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 159–167. ISBN 978–80–7414–621–3.

UMLAUF, Václav. Autonomie politické praxe [online]. Květen 2007.

ŽÁDNÝ, K. [PINC, Zdeněk]. Havlova Hostina. In: Kritický sborník 6, 1986, č. 1, s. 45–58. [samizdat]

ŽÁRSKÝ, Viktor. Příroda vědy, příroda filosofie a svět člověka. In: ŠIMSA, Martin (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 247–252. ISBN 978–80–7414–621–3.


Recenze (kratší)HRON, Jan. Provokace jako filosofická metoda [ad: Úvod do filosofování]. In: Respekt 23, 14. 5. 2012, č. 20, s. 63.

KEŘKOVSKÝ, Pavel. Setkání a odstup [ad: Setkání a odstup]. In: Protestant 2011, č. 6.

MATĚJČKOVÁ, Tereza. Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování [ad: Úvod do filosofování]. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2012, č. 43, s. 129–137.

TARNOVSKÝ, Marek. Dopisy (každému) příteli. In: Lidové noviny 6, 1993, č. 35, s. 7.

TOLLAR, Václav. Filosofie jako dialog [ad: Setkání a odstup]. In: Respekt 22, 21. 3. 2011, č. 12, s. 63.


Ostatní (projevy, vzpomínky, glosy…)BARGÁROVÁ, Ivana. Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana. In: Křesťanská revue 74, 18. 5. 2007, č. 3, s. 55.

FILIPI, Pavel. Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2002, č. 23, s. 141–142.

FLOSS, Karel. Křesťan a socialismus. In: Křesťanská revue 80, 2013, č. 1, s. 55–57.

FLOSS, Karel. Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2012, č. 43, s. 173–175.

FLOSS, Karel. V Písku se vyjevilo leccos podstatného. In: Křesťanská revue 79, 2012, č. 4, s. 28–29. ISSN 0023–4613.

HAVEL, Ivan M. Nepředmětnost a nejistota. In: Vesmír 73, 1994, č. 7, s. 363.

HAVLÍČEK, Aleš. V útrobách Zlatého býka: k 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana. In: Reflexe: Filosofický časopis, 2012, č. 43, s. 171–172.

HORÁČEK, Michal. Co napadá Michala Horáčka. In: MF Dnes, 24. 10. 1998.

JIRKOVÁ, Markéta. Medaile přijela za Hejdánkem. In: Lidové noviny 10. 12. 2010.

KOUBA, Pavel. Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka). Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR.

KRANÁT, Jan. Filosofie jako provokace: Ladislav Hejdánek 85letý. In: Křesťanská revue 79, 2012, č. 3, s. 2.

ŘEBÍKOVÁ, Barbora. Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku. In: Zpravodaj UJEP, 2011, č. 1, s. 33.

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Přemýšlení o statečnosti. In: Literární noviny 17, 24. 7. 2006, č. 30, s. 9.

ŠIMSA, Jan. Historie nejen zkoumaná, ale i zodpovědně žitá. In: Literární noviny, 11. 1. 2009 [online].

ŠIMSA, Martin. Boj nebo dialog? In: Literární noviny 2008, č. 51.

ŠIMSA, Martin. Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka. In: Filosofický časopis 59, 2011, č. 1, s. 148–152.

ŠIMSA, Martin. Vtělení filosofie – osobní zkušenosti s vtělováním filosofie [online].

TROJAN, Jakub S. Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku. In: Křesťanská revue 79, 2012, č. 6, s. 53–54.