LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


A-priori budoucího A-theismus „ontologický“ AISTHÉSIS APEIRON (v mytice) ARCHAI (počátky) (2) ARCHÉ (29) ARETÉ ATELÉS – a filosofování Abeceda (Buchstabenlehre) Abeceda „filosofická“ Absolutno (4) Absolutní sluch Abstrahování (2) Abstrakce (4) Abstraktnost (umění) a „bezpředmětnost“ Abstraktní a konkrétní Absurdita Absurdnost a „genialita“ Acer atropurpurea Actus purus Adaptace a prostředí Adaptace jako kognitivní proces Adventivní (-nost) Adventivní skutečnosti Adventivní „dění“ Adventus (přicházení) Afilosofie (≠ antifilosofie!) Aforismus a kontext Aforismy Aforismy a citáty Agregát a celek („živý“) Agregát a „srostlice“ Akademismus Akce (10) Akt myšlení Aktivismus Aktivita (10) Aktualita (5) Aktuálnost (17) Aktuální chvíle a filosof Aktuální entita (actual entity) Aktuální fáze (pravé události) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus Amerika (a města) An-sich a für-sich Analogia entis Analogie jsoucnosti Analýza Angažovanost filosofa Angažované myšlení (contra „objektivní“) Ansichsein Antecipace Anticipace Antropický princip Antropologie a teleologie Antropomorfismus (2) Apeiron (neomezené) (2) Apofatická theologie (nebo filosofie) Aporetika a narrativita Apriornost a „a priori“ Arcanum (arca) Archimedovský „bod“ Archimedés Archonti v Athénách (3) Archón Areté (virtus) Argument – platnost (její podmínky) Argumenty a „novost“ Aristokracie ducha Aristotelés (8) Ars (2) Artefakt x umělecké dílo Artes liberales Asociace a jejich „subjekt“ Atheism a náboženství Atheismus (4) Atom (6) Atomismus a achronismus Atomismus a procesuálnost Atomismus v širokém smyslu Atomos jako událost Augustin a pojetí času Autarkie logická Autonomie „události“ Autorita Autorství Axiomata