LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


OUSIA (ουσια) Obec a „přirozenost“ (2) Obecné a jednotlivé Obeznámenost x znalost Objekt (3) Objektivace (5) Objektivita (8) Objektivizace (3) Objektivnost a objektivace Objektivování Objektní a subjektní (otázka „priority“) Objektový pohled Objektsein Objektální Objev (4) Objímající (9) Obklopující (periechon) Obrácení (a pre-reflexe) Občanská společnost Oběti Ochablost morální Odcizení a pravost (2) Odcizení a technověda Oddanost a poslušnost Odemčenost a otevřenost Odloučenost (a před-měty) Odloučenost při zkoumání Odmítání x kritika Odpadlictví – věčné Odpor (3) Odpovídavost (reaktibilita) Odpovědnost (13) Odpovědní tiskopis… Odpověď (2) Odvaha k experimentům Odvrácení (od Boha) Oligofrenní minorita společnosti Omezenec učený Omezení (-nost) Omezení a „mistrovství“ Omyl (4) Ontika Ontologická zkušenost Ontologie (17) Ontologika Opakování (jevů) Opakování - smrt Opakování nepravé Opice a spravedlnost Oposice Opovržení x nenávist Opozice filosofická Organismus a reaktibilita (vzrušivost) Orientace (9) Originalita a předchůdci (dějiny) Orthogeneze a povaha „pravosti“ Ortogeneze – je „řízena“? Oscar Wilde (citáty) Oscar Wilde (quotes) Osoba – ,persona‘ Osobnost (2) Osobní a nadosobní Ospravedlnění „jen z víry“ Ostatek Osud Osvícenství (2) Osvětí (7) Otevřenost a odemčenost Otázka (31) Otázky (10) Otřesou se základy země (2) Ovce a ovčinec Ovoce nést Očista a možnosti Očista a náprava (2)