LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Aforismy

Emanuel Rádl (1918)
Typické spisy romanticko-vědecké, jako spisy Schellingovy, Okenovy, Steffensovy, naturfilosofické úvahy Novalisovy, jsou psány v aforismech. Novalisovy aforismy jsou zcela nesouvislé; filosofie, /198/ věda, poesie, náboženství se tam bez pořádku míchají; spisy Okenovy a Steffensovy aspoň formálně souvisí vnější formou, ale vnitřní strukturou jsou také myšleny aforisticky. Některé aforismy jsou duchaplné, jiné nejasné, jiné prázdné, jiné směšné; jejich účelem není povědíti pravdu, nýbrž spíše podrážditi fantasii nějakou neočekávaností a výstředností. Dnes působí dojmem ubohým.
(0244, Romantická věda, Praha 1918, str. 197.)
date of origin: prosinec 2002