LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Boj | Polemika | Minulost

Elias Canetti (1967)
Kdo by se nenaučil polemice, když prošel školou K.K.? A přece mi je, v hloubi duše, polemika protivná. Nerad se přu. Poslouchám druhého. Řeknu své. Ale aby ten druhý a moje věc spolu bojovali, ne, to je to poslední, co si přeji. Boj má pro mne cosi obscénního.
(Tajné srdce hodin, Odeon, Praha 1989, str. 72.)
date of origin: duben 2004