Matouš 6,11-12
| raw | skeny ◆ poznámky | referát, česky, vznik: 11. 7. 1947 ◆ poznámka: datum dokumentu zřejmě určuje datum, kdy byl program zařazen v rámci letní Konference Akademické YMCA; je možné, že jde o přípravu, je možné, že jde o zpětný zápis

Machine transcription, not yet edited

====================
ScanImage152.jpg
====================
l'sete 1942 Кпірочение ну Konference 11. VII.: Text Mat. 6, 17 - 18: 1. Vezdejší: 0 tento výraz jsou oddedávna spory. Kocky text má u list./0. 11/ 1 u Tuk. /11, 5/ tyi výraz: epiusion, lat. Vulgata a at.: supersubstantialem - nadpodstatný, 'u Tak. cotidianum - každodenní. Luther překládá: denní, měkteré jiné překlady: chleb pro zítřejší den. České slovo vezčejéi lze odvosovat dvojmo: a/ od vesty, voldy, vidy- pak je to prosba o denní chléb, b/ od vo-z à e, pak prostě chléb pozemský, potřeba života ve-z de -jäiho. das tedy uprostřed modlitby Pině prosbu o to nejnutnější k životu. Tedy i toto, nejväednější potřeby, jsou závislé na Bohu. - Nejde jen o dost vný chléb, ale o všechno, 00 souvisi a nynějšim, teleanju i duchovým životem/ Tuther sem počítá na př. i čest./ em tam se ozývají námitky, že prý tento výklad je málo ,, duchovní", doporučuji tu apis myalit na Veceri iné, na der Ducha, jehož je potrubí, jako chleba a pod. Avisk tu se přezirá skutečnost, že Ježia opravdu měl suyal pro lidksou bidu a že pomáhal: Fřipomeňme ai jen jeho uzdravování / těloaná / nebo dokonce div v Káni Galilejské. Pomáhá i ve vnější nouzi. 6. Prosba za ddpuštění ohová v sobě dva předpoklady: a/ le vi o svém hříchu, b/ že umiš odpouštět. Vadit o svém hříchu jakožto vině před Bohem, to není lehké. U primitiva brání tomu nevědomost viny vibee, u olovāks a "vyšší úrovní ses sklon k asmospravedlnosti: Vidí hřích kolem sebe, me však v sobě. A moderní doba ještě zavírá naše oči tvrzením, že není ani dobro ano ani alo, které se o nás pokouší a o něž se mame pokoušet, se je jen prostředí, jemuž jane prostě vydáni. odpuštění: To není zubnouření očí, tachometr Sivota sapisuje a mechivá zapsaný keld/ břich, ale odpultnim dává 3h nov pošét k, novou možnost ve vzájemné vztahu 328-02ověk. jakož i my vyloženo u uk. 11:,nebo i my, není to podminko, ale jak jin k bys mohl välit v odpuštění, kdybys sin needpoultà1? 001 st. 18, 1-55 o nen12 ardném služebníku.