Bibliografie Ladislava Hejdánka

Lectures and seminars

undated
Ladislav Hejdánek – Martin Šimsa, Diskuse s Martinem Šimsou o Heideggerovi
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Ladislav Hejdánek – Michael Konůpek, Diskuse s Michaelem Konůpkem
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: v Praze

Komentář k Aristotelovi
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

O Rádlovi
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Možný český příspěvek k budoucnosti Evropy
| raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno

Nietzsche, konec domluvy
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse s theology
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse o životním prostředí s Bedřichem Moldanem
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse s faráři
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse "Poslední Demínka"
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Blíže neurčená přednáška na ETF UK
| raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: datace: začátek března

K historické identitě českého národa v pojetí Masaryka [fragment]
| raw | audio ◆ fragment | přednáška, česky, vznik: nedatováno

O člověku a stvoření
| raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno

O pojmu příčina
| raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno

Osobní integrita
| raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno

Výklad o lidských právech
| raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno

Diskuse o národě
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Litoměřice - výklad
| raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno

Neidentifikovaná diskuse
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Neidentifikovaná diskuse
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Neidentifikovaná disputace
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

1945
Pobožnost na text: Mat. 7,1–5.12
projev, česky, vznik: 9. 2. 1945 ◆ poznámka: Na 9. II. 45. Dorost

„Milí bratří a sestry…“
projev, česky, vznik: 27. 6. 1945 ◆ poznámka: Předneseno 27. června 1945 na společné schůzi vinohradské a žižkovské mládeže na Žižkově

O náboženské výchově
projev, česky, vznik: 5. 11. 1945 ◆ poznámka: Sdružení, 5. list. 45

1946
Masaryk myslitel. O jeho filosofii a náboženství (K 7. III. 1946)
přednáška, česky, vznik: 8. 3. 1946 ◆ poznámka: Předneseno dne 8. března na schůzi středoškolského odboru Ymky

Biblická úvaha na text 1. Jan 2,24–7
projev, česky, vznik: 30. 9. 1946 ◆ poznámka: Přednesena na schůzce vinohr. Sdružení dne 30. září 1946

1947
Může nám bible pomoci v konkrétních rozhodováních? (3. otázka pro Oslo)
projev, česky, vznik: 17. 2. 1947 ◆ poznámka: Předneseno na schůzi Sdružení na Král. Vinohradech

1948
Česká otázka
| raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 25. 10. 1948 ◆ poznámka: Předneseno 25. října 1948 ve Sdruž. čbr. ev. ml. na Vinohradech; patrně nedokončeno

1949
Filosofie a theologie
| raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: původně rukopis; přednáška v Akademické YMCA

Cyklus o Emanuelu Rádlovi
| raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: květen–červen 1949 ◆ poznámka: podtitul: "na základě Úvodu k Dějinám filosofie"; přednášky pro SKAY; rukopisné poznámky

Jalovost kosmopolitismu
| raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 6. 1949 ◆ poznámka: rukopis; přednáška v Akademické YMCA

Čemu slouží věda
| raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 30. 12. 1949 ◆ poznámka: Přednáška pro středoškolskou konferenci Akademické YMCA ve Vrbně. Text poslán a přečten za mé nepřítomnosti (už nemocen). [pozn. aut.]

1957
Projev na celozávodní členské schůzi ROH v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie
projev, česky, vznik: 1957

Atomový věk, jeho nebezpečí i naděje
| raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 6. 1957 ◆ poznámka: pro přednášku v Kdyni 22. června 1957

1958
„Milí přátelé, soudruzi a soudružky…“
projev, česky, vznik: 24. 12. 1958 ◆ poznámka: proslov v závodním rozhlase Ústavu epidemiologie a mikrobiologie o Lionu Feuchtwangerovi

1959
Bůh a člověk (Několik poznámek k inkarnačnímu dogmatu, míněných na okraj)
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: únor 1959 ◆ poznámka: Upravený text poznámek, částečně přednesených u J. L. Hromádky dne 16. 2. 1959. – Pozn. aut.
k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Inkarnace (Přípravné poznámky)

 • 1960
  Věda a víra
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 10. 1960 ◆ poznámka: referát holešovické mládeži [pozn. aut.]; skeny obsahují dopisy od organizátorů

  „Sestry a bratří, vážení přátelé…“
  projev, česky, vznik: 20. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 20. 10. 60 v Jirchářích; obsahuje odkaz na referát „Pierre Teilhard de Chardin“ ze 17. 10. 1960 v Plzni (i zde je tématem věda a víra)

  1962
  Sekularizace a pojetí pravdy
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 2. 1962 ◆ poznámka: poznámka autora na deskách: "neúplné poznámky k přednášce v Mariánských Lázních dne 24. února 1962"

  Stvoření světa a člověka
  | raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 17. 3. 1962 ◆ poznámka: Návrh textu výkladu pro Nedělní školu na Gn 1,1–31; 2,1–3

  1963
  O myšlení předmětném a tzv. nepředmětném
  | raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 11. 1963 ◆ poznámka: pro přednášku v Jirchářích (seminář 13. 11. 1963)

  1964
  Feuerbachova filosofie člověka
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 5. 1964 ◆ poznámka: Původně šlo o přednášku, k níž mne vyzval Dušan Machovec; publikaci mi pak nabídla redakce Dějin a současnosti, kde také text vyšel (pozn. aut.).
  • in: Dějiny a současnost 6, 1964, č. 7, str. 31–33
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 64–71

  1965
  Filosofie Pierra Teilharda de Chardin
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 2. 1965 ◆ poznámka: Předneseno 11. 2. 1965 na prvním jirchářském ekumenickém čtvrtku (panel spolu s Václavem Freiem, Jiřím Němcem a Janem Sokolem) – Pozn. aut.

  Schweitzerova úcta k životu
  | docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška, česky, vznik: 19. 3. 1965 ◆ poznámka: Nedokončeno. Mělo být předneseno na ekumenickém shromáždění, pořádaném ekumenickým a mírovým odborem pražského seniorátu na Vinohradech, dne 19. 3. 1965, nekonalo se.

  Spinoza a Leibniz
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 5. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři z dějin filosofie v Jirchářích (pro mladší účastníky) v pondělí dne 24. 5. 1965. – Pozn. aut.

  Církev a tradice
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: přípravné poznámky k přednášce v Berlíně [pozn. aut.]; dokument obsahuje i německý překlad přípravy

  Problém pravdy v české myšlenkové tradici
  přednáška, česky, vznik: 22. 6. 1965 ◆ poznámka: Přednáška v Klubu čs. spisovatelů v úterý 22. června 1965 v 16.30 (pro Klub Tváře)

  Filosofie a ekumenické hnutí
  přednáška, česky, vznik: 6. 10. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři v Jirchářích 6. 10. 1965; nedokončeno (nalezeno jen prvních 9 stran)

  1966
  Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten? (Überlegungen zum Begriff der christlichen Tradition)
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, německy, vznik: 17. 1. 1966 ◆ poznámka: Původně (německy) předneseno v Berlíně 5. 6. 1965 pod názvem „Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten?“; redakci Communio viatorum odevzdáno 17. 1. 1966. Překlad do češtiny pořízen dodatečně (s malými úpravami) [pozn. aut.].
  • in: Communio viatorum 9, 1966, č. 1–2, str. 17–24

  Umění a předmět
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 1. 1966 ◆ poznámka: Přednáška v Literárněvědné společnosti při ČSAV (Praha) na filos. fakultě 20. 1. 66

  Dílo jako událost
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | článek, česky, vznik: 30. 1. 1966 ◆ poznámka: předneseno 30. 1. 1966 v pražské Redutě
  • in: Hudební rozhledy 23, 1970, č. 10–11, str. 498–500
  • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 63–69

  Ideologie a kýč
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1966/1968 ◆ poznámka: Referát v Redutě 4. 12. 1966 + přednáška v Oblastní galerii v Liberci 18. 5. 1967 (publikovaný text je rozšířenou verzí původního referátu)
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Ideologie a kýč

 • Diskusní příspěvek k referátu Dr Sadka (o demytologizaci)
  projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1966 ◆ poznámka: Proneseno dne 5. 12. 66 na semináři doc. Machovce (na filos. fakultě)

  1967
  Pobývání člověka na světě a umění
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 1. 1967 ◆ poznámka: Předneseno 8. 1. 1967 v Redutě; nedokončeno

  Jaspers jako filosof
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 10. 1967 ◆ poznámka: Přednáška v Social. akademii (Radiopalác) 24. 10. 1967 (na výzvu organizátora celého cyklu o existencialismu, Milana Průchy). Po drobných úpravách (doplnění několika nových údajů) předneseno v Ústředním kulturním domě železničářů 2. 4. 1992 v rámci kurzu Akademie J. A. Komenského „Novověká filosofie“. Titulní strana rukopisu: „Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra. (Přednáška 24. 10. 1967 v Socialistické akademii – Radiopalác)“ Původně: Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra; ve Svazcích pro dialog vydáno jako: Přednáška z r. 1967.
  • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, str. 3–28 (vydáno jako „Přednáška z r. 1967“)
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 145–163

  Člověk a kosmos
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 11. 1967 ◆ poznámka: Přednáška 3. 11. 67 v Lounech. – Text byl připraven v listopadu 1967 pro Louny, resp. pro přednášku v Lounech; možná jsem kopii v Lounech nechal, ale zachován je v originále na 12 kroužkových listech, označených čísly 31 až 42 nahoře vlevo. – Pozn. aut.

  O smyslu dějin (u Rádla)
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 11. 1967 ◆ poznámka: Panelový příspěvek v Jirchářích dne 8. 11. 1967 (pozn. aut.).

  1968
  Víra a rozum
  přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1968/1970 ◆ poznámka: Social. akad. Měst. knihovna; jen body

  Interpretation und Gestaltung der Weltwerklichkeit
  | raw ◆ seminář | výklad | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: 31. 1. 1968 ◆ poznámka: Seminar über Hromádkas Theologie, Berlin 31. 1. 68 (Gossner-Mission)

  Má v moderní církvi své místo liturgie?
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 2. 1968 ◆ poznámka: předneseno 12. 2. 1968 na večeru třicátníků v Nuslích [pozn. aut.]
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Místo liturgie v moderní církvi

 • Místo liturgie v moderní církvi
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1968 ◆ poznámka: Předneseno původně 12. 2. 1968 ve sboru ČCE na večeru 30tníků v Nuslích. Dostupné online: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20452 nebo http://scriptum.cz/soubory//scriptum/[node]/via_1969_01_ocr.pdf
  • in: Via: časopis pro teologii 2, 1969, č. 1, str. 10–13
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Má v moderní církvi své místo liturgie?

 • Křesťanská existence a dialog (Filosofická /ontologická/ problematika v dialogu křesťanů s marxisty)
  přednáška, česky, vznik: 12. 3. 1968 ◆ poznámka: Přednáška v Městské knihovně 12. 3. 1968; nedokončeno

  Poselství evangelia
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 4. 1968 ◆ poznámka: projev na ustavující schůzi EHIS 9. 4. 1968 v Jirchářích; přednáška nemá autorem daný název; součástí skenů je i zvací dopis pro studenty EHIS, podepsaného Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Němcem a Josefem Bohumilem Součkem

  Křesťané a společnost
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 9. 4. 1968 ◆ poznámka: Prohlášení na ustavující schůzi Ekumenického hnutí inteligence a studentstva 9. 4. 1968 (pozn. aut.)
  • in: Student 4, 1968, č. 22, str. 3 (29. 5.)

  Přednáška na konferenci Socialistické akademie v Kroměříži
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 28. 6. 1968 ◆ poznámka: přepis opraveného záznamu z magnetofonu [pozn. aut.]

  Diskuse o revoluci
  | raw | skeny ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 12. 1968

  1969
  Filosofie českých dějin (Diskuse)
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 23. 4. 1969
  • in: Sociologický časopis 5, 1969, č. 5, str. 465–466
  • in: Miloš Havelka (vyd.), Spor o smysl českých dějin 2. 1938–1989: posuny a akcenty české otázky, Praha: Torst, 2006, str. 193–194
  • in: Jan Patočka, Češi I. Práce publikované (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 12), vyd. Ivan Chvatík – Karel Palek, Praha: OIKOYMENH, 2006, str. 202–203

  Existují „přirozená“ práva?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1969 ◆ poznámka: Předneseno 5. 12. 1968 na Celostátní konferenci k ochraně lidských práv. Nad Všeobecnou deklarací lidských práv vydanou v Horizontu a v Mladé frontě.
  • in: Tvář [4], 1969, č. 3, str. VII–VIII (příloha – Společnost) (březen)

  Ludwig Feuerbach – kritika náboženského odcizení
  přednáška, česky, vznik: 23. 11. 1969 ◆ poznámka: Soc. akademie, Měst. knihovna 24. 11. 1969; nedokončeno

  Nepředmětné myšlení v antropologii a v ontologii („Nepředmětná ontologie“)
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 12. 1969 ◆ poznámka: Přednáška v brněnské pobočce Jednoty filosofické v pondělí, 8. 12. 1969. [pozn. aut.]; text nedokončen

  1970
  Víra a filosofie
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta ◆ poznámka: datum označeno jako "18. 3."; v Památníku národního písemnictví, kde Hejdánek v té době pracoval

  Filosofie v životě člověka a v dějinách
  přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1969/1970

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Dunaj" (palác Dunaj na Národní třídě, kde Hejdánek pracoval koncem 70. let jako topič)

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie I]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie II]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie III, LvH o vězení]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [o reflexi]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Diskuse o Patočkovi
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Diskuse o mýtu, logu a „životě“
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta ◆ poznámka: datace určena podle (ne)kvality záznamu

  1972
  Bytový seminář
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1972

  Diskuse o tématu přirozeného světa
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1972 ◆ poznámka: u Jiřího Němce

  Ladislav Hejdánek – Petra Hejdánková – Jana Hejdánková, Diskuse s Janou a Petrou o neměnnosti boha
  | raw | skeny ◆ diskuse | přepis, česky, vznik: 22. 11. 1972

  1973
  Diskuse o přirozeném světě
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1973

  Diskuse o přirozeném světě
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 5. 1973

  Diskuse o přirozeném světě
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1973

  Diskuse v Prosetíně na faře
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973 ◆ poznámka: nejspíš diskuse v rámci Nové orientace; v Prosetíně, kde toho času působil farář Jan Šimsa

  Diskuse s faráři Nové orientace na faře v Prosetíně (u Šimsů)
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nejspíš 21. 10. 1973

  Rádlův filosofický program jako o pokus o revizi evropské myšlenkové tradice
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 10. 1973 ◆ poznámka: pro vršovický sbor; v rámci sdružení "Třicátníků"

  1974
  Ladislav Hejdánek – Petr Rezek – Jiří Němec, Rozhovor "in tre"
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1974

  Ladislav Hejdánek – Petr Rezek – Jiří Němec, Rozhovor "in tre"
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 6. 1974

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Diskuse o církvi
  | raw ◆ diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974 ◆ poznámka: záznam z hovoru večer 1. 7. 1974 ve Slovenské: B-Bony [Bonaventura Bouše], J-Jarda [?], L-LvH [pozn. aut.]

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974 ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

  1975
  [bez názvu]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

  [bez názvu]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

  Jan Patočka, Jan Patočka: Křesťanská víra a myšlení
  | raw | audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: asi 1975

  Jan Patočka, Jan Patočka: Arendtová On Violence
  | raw | audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: asi 1975

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 9. 1. 1975 ◆ poznámka: datace určena podle přepisu

  Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | skeny ◆ diskuse | přepis, česky, vznik: 9. 1. 1975

  Diskuse u Paloušů
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 30. 1. 1975 ◆ poznámka: nejspíš v Praze na Kampě

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem ve Vršovicích [o liturgii]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 24. 3. 1975 ◆ poznámka: srv. myšlenkový deník z 26. 3. 1975

  Rozhovor o filosofii
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 4. 1975 ◆ poznámka: Poznámka na kazetě: "přepsáno"

  Debata ve Stavbách silnic a železnic
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 8. 1975

  Filosofie pro naši dobu 1
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1975

  Filosofie pro naši dobu 2
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1975

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 11. 1975

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [II. část]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [I. část]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975

  1976
  Filosofie pro naši dobu 3
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 1. 1976 ◆ poznámka: kazeta 9–61

  Filosofie pro naši dobu 4
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 2. 1976

  Filosofie pro naši dobu 5
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1976 ◆ poznámka: kazeta 9–68

  Filosofie pro naši dobu 6
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 3. 1976

  Úvod do filosofie 1
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1976

  Filosofie pro naši dobu 7
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi duben 1976

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 14. 9. 1976

  Diskuse o fenomenologii v Čechách
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 11. 1976

  Úvod do filosofie 2
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 12. 1976

  1977
  Bytový seminář
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 6. 1977

  O životě a smrti (biologicky)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 6. 1977

  1979
  Nepředmětné myšlení 1
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: kazeta nedatována, asi 25. 4. 1979

  Nepředmětné myšlení 1
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: nedatováno, asi 25. 4. 1979 ◆ poznámka: chybí první strana

  Nepředmětné myšlení 2
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 5. 1979

  Nepředmětné myšlení 3
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 5. 1979

  Věda jako problém
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 5. 1979 ◆ poznámka: kazeta 9–73

  Nepředmětné myšlení 4
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 6. 1979 ◆ poznámka: kazeta 9–74

  1980
  Věda – víra – mýtus – vědomí
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi 1980

  Rozhovor s Janou Hejdánkovou o čase
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

  Ladislav Hejdánek – Milena Šimsová – Jan Šimsa, Diskuse o Rádlovi
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

  Ladislav Hejdánek – Jana Hejdánková, Rozhovor s Janou Hejdánkovou o pojímání předmětů jako objektů
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

  Ad Eliade
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, možná 80. léta ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Vysočina"

  Filosofie pro naši dobu
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: březen 1980

  Filosofie pro naši dobu
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 4. 1980

  Pravda I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 5. 1980

  Řeč II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 5. 1980

  Vědomí III
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 5. 1980 ◆ poznámka: pokračování a dokončení

  Geneze vědomí I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 6. 1980

  Geneze vědomí II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 6. 1980

  Úroveň sociálních kontaktů II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 6. 1980

  Osvětí, ad Buber I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 6. 1980

  Osvětí, ad Buber I
  přepis | bytový seminář, česky, vznik: 16. 6. 1980

  Osvětí, ad Buber I
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 16. 6. 1980 ◆ poznámka: chybí poslední strana (existuje?)

  Hromádkovo pojetí pravdy
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 6. 1980

  Hromádkovo pojetí pravdy
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 23. 6. 1980

  Problém tázání se II
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 6. 1980

  Problém tázání se III
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 6. 1980

  Vztah člověka k „čtvrtému"
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 9. 1980

  Modlitba jako reflexe a cesta k reflexi
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 9. 1980

  Otázka po arché
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 11. 1980

  Otázka metafyzické zkušenosti
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 11. 1980

  Metafyzická zkušenost ve smyslu přímého kontaktu
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 12. 1980

  Událost II – diskuse (čas, zvnějšňování vnitřního atd.)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1980 ◆ poznámka: kazeta 9–132

  Událost II – diskuse (čas, zvnějšňování vnitřního atd.)
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 8. 12. 1980

  1981
  Struktura události 3
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi 12. 1. 1981

  Událost
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 1. 1981

  Nepředmětnost, reflexe, vnitřní jednání
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi únor 1981

  Událost, subjekt, akce I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 2. 1981

  Událost, subjekt, akce II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 2. 1981

  Událost, subjekt, akce II
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 16. 2. 1981

  Událost, subjekt, akce II - rozhovor k předcházejícímu semináři
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 19. 2. 1981
  text je reakcí na tento dokument:
 • Událost, subjekt, akce II

 • Událost, subjekt, akce II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1981

  Reflexe (pokračování)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1981

  Reflexe u Feuerbacha (jen diskuse) I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 3. 1981

  Ideologie jako falešné vědomí
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 3. 1981

  Transcendentální dedukce v Kantově Kritice čistého rozumu
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 6. 4. 1981

  O Rádlovi (četba – interpretace) + Subjekt - singularita - dějiny
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 5. 1981

  Dějiny II (singularita)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 6. 1981

  Dějiny III (filosofie dějin)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 6. 1981

  Neidentifikovaná diskuse
  | raw | skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 18. 6. 1981

  Dějiny III (filosofie dějin – pokračování)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 6. 1981 ◆ poznámka: poslední výklad před prázdninami

  Dějiny III (filosofie dějin – pokračování)
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 22. 6. 1981 ◆ poznámka: poslední výklad před prázdninami

  Dějiny I (filosofie a umění)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 9. 1981

  Dějiny II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1981

  Dějiny III
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 10. 1981

  Dějiny IV
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 10. 1981

  Dějiny V
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 10. 1981

  Dějiny I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 11. 1981
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Dějiny I

 • Dějiny I
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 9. 11. 1981
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Dějiny I

 • Dějiny VI
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 11. 1981

  Filosofie a krize I (Specificky filosofická krize)
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 12. 1981

  Filosofie a krize II (vnitřní krize filosofie)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 12. 1981

  1982
  Filosofie a její „základ"
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 1. 1982

  Otázka po Bohu a atheismus I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 2. 1982

  Věc a svět – diskuse
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 2. 1982 ◆ poznámka: kazety LVH8VA, LVH9VA

  Otázka po Bohu a atheismus II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 2. 1982

  Rozhovor o Lévinasovi („Bez identity")
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 2. 1982

  Otázka po Bohu a atheismus III
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 3. 1982

  Ladislav Hejdánek – Theo de Boer, Theo de Boer – Lévinas A
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 3. 1982

  Integrita v myšlení a životě 1
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 3. 1982

  Integrita v myšlení a životě 2
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 4. 1982

  Seminář filosofie
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 21. 4. 1982

  „Ano–ne“ x „ani–ani“ (ad Koestler)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 4. 1982

  „Ano–ne“ x „ani–ani“ (ad Koestler)
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 26. 4. 1982

  Integrita v myšlení a životě 3
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 5. 1982

  Struktura světa a nepředmětná skutečnost
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 5. 1982
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Struktura světa a nepředmětná skutečnost

 • Struktura světa a nepředmětná skutečnost
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 5. 1982
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Struktura světa a nepředmětná skutečnost

 • Struktura světa a nepředmětná skutečnost
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 24. 5. 1982

  Seminář filosofie
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 2. 6. 1982

  Seminář filosofie
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 9. 6. 1982

  Dějiny a „supersubjekty"
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 6. 1982

  Věda a světový názor
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 10. 1982

  Věda a světový názor
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 4. 10. 1982

  Jsoucna, bytí a Bůh
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 10. 1982

  O Cobbově studii
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 10. 1982

  Theologie a filosofie
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 11. 1982

  Kdo vlastně mluví, když je něco řečeno (ad S. IJsseling; Homér, proroci)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 11. 1982

  Rozhovor o řeči (Heiddegger)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 12. 1982 ◆ poznámka: kazeta LVH18VA

  Řeč
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 12. 1982

  1983
  Leibniz – Monadologie I
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 4. 1983 ◆ poznámka: kazeta LVH10VA

  Leibniz II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 5. 1983

  Leibniz IV
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 6. 1983

  Co je to myšlení
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27. 6. 1983 ◆ poznámka: náhradní program za zahraničního hosta, který nedorazil [pozn. aut.]

  Představa, pojem atd. I
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 9. 1983
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Představa, pojem atd. I

 • Představa, pojem atd. I
  | docx | pdf | html | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 9. 1983
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Představa, pojem atd. I

 • Představa, pojem atd. II
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 10. 1983
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Představa, pojem atd. II

 • Představa, pojem atd. II
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 10. 1983
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Představa, pojem atd. II

 • Pojem × intencionální předmět - příklady
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 10. 1983
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Pojem × intencionální předmět - příklady

 • Pojem × intencionální předmět - příklady
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 10. 1983
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Pojem × intencionální předmět - příklady

 • Jest jsoucnost
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 10. 1983
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Jest jsoucnost

 • Jest jsoucnost
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 10. 1983
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Jest jsoucnost

 • Jsoucnost a bytí
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 31.10.1983 ◆ poznámka: kazety LVH38VA, LVH39VA
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Jsoucnost a bytí

 • Jsoucnost a bytí
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 31.10.1983
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Jsoucnost a bytí

 • Lze mínit skutečnou jsoucnost a bytí
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 11. 1983
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Lze mínit skutečnou jsoucnost a bytí

 • Lze mínit skutečnou jsoucnost a bytí
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 11. 1983
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Lze mínit skutečnou jsoucnost a bytí

 • Vnímání I
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 12. 1983
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Vnímání I

 • Vnímání I
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 12. 1983
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Vnímání I

 • 1984
  Vnímání II
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 2. 1984

  Zkušenost I
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 5. 1984
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Zkušenost I

 • Zkušenost I
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 5. 1984
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Zkušenost I

 • Zkušenost II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 5. 1984
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Zkušenost II

 • Zkušenost II
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 5. 1984
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Zkušenost II

 • Zkušenost III
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 6. 1984 ◆ poznámka: kazeta LVH35VA
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Zkušenost III

 • Zkušenost III
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 6. 1984 ◆ poznámka: kazeta LVH35VA
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Zkušenost III

 • Poznání I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 6. 1984

  Poznání II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 6. 1984

  Apeiron a nicota
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.6.1984

  Filosofická kosmologie 1
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 9. 1984
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Filosofická kosmologie 1

 • Filosofická kosmologie 1
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 9. 1984
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofická kosmologie 1

 • Filosofická kosmologie 1
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 16. 9. 1984

  Filosofická kosmologie 3 (Pascal)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1.10.1984

  Filosofická kosmologie 4
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15.10.1984

  Filosofická kosmologie 5 (Teilhard de Chardin)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22.10.1984

  Filosofická kosmologie 6
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5.11.1984

  Filosofická kosmologie 7
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12.11.1984

  Filosofická kosmologie 8 (Geneze)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26.11.1984

  Filosofická kosmologie 9
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3.12.1984

  Filosofická kosmologie 10
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17.12.1984

  1985
  Filosofická kosmologie 11 (Kauzalita)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7.1.1985

  Filosofická kosmologie 12 (Kauzalita 2)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14.1.1985
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Filosofická kosmologie 12 (Kauzalita 2)

 • Filosofická kosmologie 12 (Kauzalita 2)
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 14.1.1985
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofická kosmologie 12 (Kauzalita 2)

 • O jsoucím a nejsoucím
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 1. 1985

  Filosofická kosmologie 13 (Co je mimo univerzum)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28.1.1985

  Přirozený svět - četba I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 2. 1985

  Filosofická kosmologie 15
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.2.1985

  Přirozený svět - četba II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 2. 1985

  Filosofická kosmologie 16
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.2.1985

  Filosofická kosmologie 17 (Logos 2)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4.3.1985

  Přirozený svět - četba III
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 3. 1985

  Filosofická kosmologie 18
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11.3.1985

  Filosofická kosmologie 18
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | zápis, česky, vznik: 11.3.1985 ◆ poznámka: zpětný zápis z bytového semináře, autor nejasný

  Filosofická kosmologie 19
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.3.1985

  Přirozený svět - četba IV
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 3. 1985

  Filosofická kosmologie 20 (Dějiny 2)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.3.1985

  Filosofická kosmologie 21 (Filosofie a reflexe)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1.4.1985

  Přirozený svět - četba V
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 4. 1985

  Přirozený svět - četba VI
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 4. 1985

  Filosofická kosmologie 22 (Filosofie a dějiny)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22.4.1985

  Filosofická kosmologie 23 (Dějiny a pravda)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29.4.1985

  Filosofická kosmologie 24 (Theologický pohled)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6.5.1985

  Přirozený svět – četba VII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 5. 1985

  Filosofická kosmologie 25 (JST)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20.5.1985

  Filosofická kosmologie 26
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23.5.1985

  Filosofická kosmologie 27 (JST)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27.5.1985

  Přirozený svět - četba VIII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 5. 1985

  Filosofická kosmologie 28
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 6. 1985

  Přirozený svět - četba IX
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 6. 1985

  Víra jako kosmický činitel I
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 9. 1985

  Víra jako kosmický činitel I
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 9. 9. 1985

  Víra jako kosmický činitel II (Synoptikové a „logia“)
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 9. 1985

  Přirozený svět B - četba I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 9. 1985

  Víra jako kosmický činitel III
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 9. 1985

  Víra jako kosmický činitel IV
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 10. 1985

  Přirozený svět B - četba II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 10. 1985

  Víra jako kosmický činitel V
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 11. 1985

  Víra jako kosmický činitel VI
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.11.1985

  Víra jako kosmický činitel VII
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 02. 12. 1985

  1986
  Víra (diskuse s Janem Kozlíkem)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1986

  Víra jako kosmický činitel VIII
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 1. 1986

  Přirozený svět B - četba IV
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 1. 1986

  Hebe Kohlbrugge, Řeč věnovaná Ladislavu Hejdánkovi
  | raw | skeny ◆ projev, německy, vznik: 8. 1. 1986 ◆ poznámka: není jasné, při jaké příležitosti proneseno; datum odvozeno z Hejdánkova pozdějšího dopisu, který na řeč reaguje
  na dokument existují tyto reakce:
 • Hejdánek, Ladislav → Kohlbrugge, Hebe

 • Víra jako kosmický činitel IX
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 1. 1986

  Přirozený svět B – četba V
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 1. 1986

  Víra jako kosmický činitel X
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 1. 1986

  Víra jako kosmický činitel XI
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27. 1. 1986

  Diskuse o povaze a smyslu filosofie
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 2. 1986

  Přirozený svět B - četba VI
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 2. 1986

  Přirozený svět B – četba VII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 2. 1986

  Víra jako kosmický činitel XII (Weischedel)
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 2. 1986

  Víra jako kosmický činitel XII (Filosofická theologie)
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 3. 1986

  Víra jako kosmický činitel XIII
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 3. 1986

  Přirozený svět B - četba VIII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 3. 1986

  Kultura a moc
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 5. 1986

  Víra jako kosmický činitel XVIII (Experiment ve filosofii)
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 6. 1986

  Neidentifikovaný bytový seminář
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: asi září 1986

  Etika I
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 9. 1986

  Etika II
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 9. 1986

  Etika III
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 9. 1986

  Etika IV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1986

  Etika V (+ Václav Havel)
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1986

  Etika VI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 10. 1986

  Etika VII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1986

  Etika VIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 11. 1986

  Etika IX
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 11. 1986

  Etika X
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 11. 1986

  Etika XI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1986

  1987
  Ladislav Hejdánek – Petr Uhl, Diskuse o Chartě 77 [úkoly]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: v pražském bytě rodiny Hejdánků

  Etika XII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 1. 1987

  Etika XIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 1. 1987

  Etika XIV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 2. 1987

  Etika XV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 3. 1987

  Etika XVI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 3. 1987

  Etika XVII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 3. 1987

  Etika XVIII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 4. 1987

  Etika XIX
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27. 4. 1987

  Etika XX
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 5. 1987

  Etika XXI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 5. 1987

  Etika XXII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 5. 1987

  Etika XXIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 6. 1987

  Ježíš z filosofického pohledu
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 6. 1987 ◆ poznámka: příprava viz Myšlenkové deníky z roku 1987

  Filosofie po Marxovi
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 6. 1987 ◆ poznámka: přednáška v Pardubicích

  Logika I [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 9. 1987
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika I

 • Logika I
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 9. 1987
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika I [příprava]

 • Projev na lánském hřbitově
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 13. 9. 1987 ◆ poznámka: Proneseno u hrobu Masarykových na hřbitově v Lánech 13. 9. 1987; text i s fotodokumentací vyšel jako samizdat (pozn. aut.).
  • in: Informace o Chartě 77 10, 1987, č. 12, str. 3–5 (vyšlo bez titulku)
  • in: Svědectví: čtvrtletník pro politiku a kulturu 21, 1987, č. 82, str. 273–276 (vyšlo jako „Masaryk a dnešek“)
  • in: Listy: časopis československé socialistické opozice 18, 1987, č. 6, str. 59–60 (vyšlo jako „Masarykův odkaz“)

  Logika II
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 9. 1987

  Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 1
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 9. 1987

  Logika III
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1987

  Logika IV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 10. 1987
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika IV [příprava]

 • Logika IV [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 10. 1987
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika IV

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 2
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1987

  Logika V
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 10. 1987
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika V [příprava]

 • Logika V [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 10. 1987
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika V

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 3
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1987

  Logika VI [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 11. 1987
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika VI

 • Logika VI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 11. 1987
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika VI [příprava]

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 4
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 11. 1987

  Logika VII [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 11. 1987
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika VII

 • Logika VII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 11. 1987
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika VII [příprava]

 • Logika VIII [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 11. 1987
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika VIII

 • Logika VIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 11. 1987
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika VIII [příprava]

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 5
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1987

  Logika IX [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 12. 1987
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika IX

 • Logika IX
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 12. 1987
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika IX [příprava]

 • Význam presokratiků pro dnešek
  | docx | pdf | html ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 21.-26. 12. 1987 ◆ poznámka: Příprava výkladu na leden 1988 - pro seminář Balabána a Machovce, v Templové ulici u Vodrážků.

  1988
  Logika X
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 1. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika X [příprava]

 • Logika X [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 1. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika X

 • Logika XI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 1. 1988

  Tomáš Garrigue Masaryk jako filosof
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 2. 2. 1988 ◆ poznámka: přednáška v Brně

  Logika XII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 2. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XII [příprava]

 • Logika XII [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 8. 2. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XII

 • Logika XIII [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 2. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XIII

 • Logika XIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 2. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XIII [příprava]

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 6
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1988

  O skutečnostech, které nejsou
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 2. 1988

  Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 7
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 3. 1988

  Křesťanství a filosofie
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 9. 3. 1988 ◆ poznámka: není jasné pro jakou příležitost předneseno

  Logika XIV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 3. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XIV [příprava]

 • Logika XIV [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 3. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XIV

 • Logika XV [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 3. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XV

 • Logika XV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 3. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XV [příprava]

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 8
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 3. 1988

  Logika XVI [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 4. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XVI

 • Logika XVI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 4. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XVI [příprava]

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 9
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 4. 1988

  Logika XVII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 4. 1988

  Logika XVIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 5. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XVIII [příprava]

 • Logika XVIII [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 5. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XVIII

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 10
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 5. 1988

  Logika XXI [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 5. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XXI

 • Logika XIX [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 5. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XIX

 • Logika XIX
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 5. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XIX [příprava]

 • Logika XX [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 29. 5. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XX

 • Logika XX
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 5. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XX [příprava]

 • Logika XXI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 6. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XXI [příprava]

 • Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 11
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 6. 1988

  Logika XXII [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 9. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XXII

 • Logika XXII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 9. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XXII [příprava]

 • Logika XXIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 9. 1988

  Logika [událost, jsoucnosti, subjekt]
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: podzim 1988

  Logika XXIV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 10. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XXIV [příprava]

 • Logika XXIV [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 10. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XXIV

 • Logika XXV
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 10. 1988

  Logika XXVI
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 11. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XXVI [příprava]

 • Logika XXVI [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 11. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XXVI

 • Logika XXVII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 11. 1988

  Logika XXVIII [příprava]
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 12. 1988
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Logika XXVIII

 • Logika XXVIII
  audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 12. 1988
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Logika XXVIII [příprava]

 • 1989
  Politická filosofie I
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 09. 01. 1989

  Politická filosofie II
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 01. 1989
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Politická filosofie II

 • Politická filosofie II
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 16. 01. 1989
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Politická filosofie II

 • Politická filosofie III
  | raw ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 1. 1989 ◆ poznámka: kazeta s nahrávkou je prázdná

  Konec metafyziky a perspektiva nové
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 2. 1989

  Smysl dějin – smysl v dějinách
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 2. 1989

  Politická filosofie IV
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 06. 03. 1989

  Politická filosofie V
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 03. 1989

  Politická filosofie VI
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 04. 1989

  Politická filosofie VII
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 04. 1989

  Politická filosofie VIII
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 05. 1989

  Politická filosofie IX
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 06. 1989
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Politická filosofie IX

 • Politická filosofie IX
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 19. 06. 1989
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Politická filosofie IX

 • Politická filosofie – závěr
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 06. 1989

  Filosofická propedeutika a filosofická politika I [FF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: ZS 1989/1990
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Filosofická propedeutika a filosofická politika I [FF UK]

 • Pojetí pravdy a budoucnost Evropy
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 28. 10. 1989 ◆ poznámka: Přečteno 3. 11. 89 jako příspěvek k mezinárodnímu semináři „Central Europe – Culture Perplexed“, Wroclaw 3.–5. 11. 1989

  Filosofie a politika
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 18. 11. 1989 ◆ poznámka: přednáška v Pardubicích

  1990
  Pojetí národa a národnostní otázky u Emanuela Rádla
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: Vybráno z myšlenkových deníků z roku 1990.

  Návrat do dějin a zítřek Evropy
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1990/1991 ◆ poznámka: přípravné body k zatím blíže neurčenému vystoupení

  Antropologie filosofická
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 1990/1993

  Masaryk a Rádlovo pojetí pravdy
  přednáška, česky, vznik: 1990/1995

  Rozhovor o socialismu, současných problémech a globalizaci
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

  Televizní pořad Sněží, o víře, náboženství atd.
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

  Ladislav Hejdánek – Milan Balabán – Petr Pokorný, Panelová diskuse [ETF UK]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

  Descartes [ETF UK]
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: LS 1989/1990

  Filosofická propedeutika a filosofická politika [ETF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: LS 1989/1990

  Rozhlasová diskuse Výzvy přítomnosti [o svobodě]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

  Smrt v umění a v architektuře [AVU]
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno, 1990/1992 ◆ poznámka: téma nejspíš vyžádáno studenty AVU [pozn. aut.]

  Rozhlasová diskuse
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: asi 1990

  [Pravda u Jasperse]
  | docx | pdf | html ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: nedatováno, 90. léta ◆ poznámka: z vystoupení na FF UK; zatím přepsáno jen kuse

  Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

  Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

  Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

  Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

  Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

  Filosofická propedeutika a filosofická politika I [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: LS 1989/1990
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofická propedeutika a filosofická politika I [FF UK]

 • K Sametové revoluci
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

  Slovensko-česká debata o situaci filosofie po převratu
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989

  Pravda, lež
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989 ◆ poznámka: seminář Jednoty filosofické

  Pravda, lež a ideologie
  | raw | skeny ◆ seminář, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989 ◆ poznámka: seminář Jednoty filosofické

  Fenomény Prahy
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 90. léta ◆ poznámka: rozhlasový pořad

  Přednáška na Občanském fóru v Lánech – Masaryk
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 10. 1. 1990

  Věda jako problém
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 1. 1990 ◆ poznámka: přednáška v Jirchářích; chybí část nahrávky

  Projev na ustavující schůzi Jednoty filosofické
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 24. 1. 1990 ◆ poznámka: přípravné poznámky a koncept projevu: viz MD 1989.5 (89/612–620, 89/626)
  • in: Reflexe, 1990, č. 3, str. 10.2–5

  Filosofická propedeutika a filosofická politika II [FF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: LS 1989/1990

  Charta 77 dnes a zítra
  | raw ◆ projev, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 16. 3. 1990 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas, vysíláno 18. 3. 1990; příprava viz Myšlenkový deník z 16. 3. 1990
  • in: Týdeník Rozhlas — na týden od 2. 4. do 8. 4. 1990, 1990, č. 14, str. 2

  Charta 77 dnes a zítra
  | docx | pdf | html ◆ článek | projev, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 16. 3. 1990 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas, vysíláno 18. 3. 1990; příprava viz Myšlenkový deník z 16. 3. 1990
  • in: Týdeník Rozhlas — na týden od 2. 4. do 8. 4. 1990, 1990, č. 14, str. 2

  Krize Charty 77?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 18. 3. 1990 ◆ poznámka: projev na setkání signatářů Charty 77 18. 3. 1990 v Obecním domě v Praze
  • in: Lidová demokracie, 1990, č. 66, str. 1+4 (19. 3.; výňatek)
  • in: Lidové noviny 3, 1990, č. 23, str. 2 (24. 3., výňatek)

  Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 22. 3. 1990
  • in: Reflexe, 1990, č. 3, str. 10.5–10

  Reflexion des Glaubens als eine philosophische Aufgabe
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 7. 5. 1990 ◆ poznámka: Přednáška na pozvání Universitätsseelsorge Wien, Bereich Votivkirche v rámci semináře na 2. Internationales Begegnungswochendes 11.–12. 5. 1990 ve Vídni
  • in: Denkanstöße, München / Zürich: Piper, 1990, č. 3, str. 91–98
  • in: Begegnung mit Menschen, die Mut zur Hoffnung haben, Wien, 1990, str. 11–19

  Meontologische Probleme der Struktur des in wahrem Sinne „Seienden“
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: květen 1990 ◆ poznámka: Přednáška (neuskutečněná) pro Institut für Philosophie der Universität Wien, která měla proběhnout 9. 5. 1990 (srov. též přípravné poznámky v myšlenkovém deníku z 5. 5. 1990, 90/511)

  Diskuse ve Vídni
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 1990

  Problémy tzv. humanismu
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 14. 5. 1990 ◆ poznámka: přednáška na pražském Gymnáziu Štěpánská
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Problémy tzv. humanismu

 • Problémy tzv. humanismu
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 5. 1990 ◆ poznámka: přednáška na pražském Gymnáziu Štěpánská
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Problémy tzv. humanismu

 • Práce - morálka - ekonomie [panel Celetná]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 26. 6. 1990

  Místo filosofie na filosofické fakultě
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 7. 1990 ◆ poznámka: příprava na přednášku na FF UK, není ovšem jasné, kdy přesně proběhla

  Odpovědnost
  | raw ◆ článek | přednáška, anglicky | česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: předneseno 6. 9. 1990; přeloženo 28. 10. 1990 (do češtiny) na urgenci dr. Baranové [pozn. aut.]; nedokončeno

  Intelektuál a obec
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 21. 10. 1990 ◆ poznámka: Všech 5 listů (děrných) francouzského textu nese datum 21.X., ale bez roku. Snad šlo už o r. 1990. (Na 4. listu vzadu jsou mou rukou poznámky z diskuse v Paříži, svolané Asociací Jana Husa.) [pozn. aut.]

  Collogne
  | raw | audio ◆ diskuse, francouzsky, vznik: 22. 10. 1990 ◆ poznámka: v rámci zatím blíže neurčené konference

  La philosophie et la société – les obligations réciproques
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, francouzsky, vznik: 23. 10. 1990 ◆ poznámka: psáno pro: "COLLOQUE FRANCO-TSCHECOSLOVAQUE, Lundi 22 et mardi 23 octobre 1990, Service culturel de l´Ambassade de France"; není jasné, zda bylo předneseno

  Umělecké dílo [AVU]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1990 a letní semestr 1991

  1991
  Pravda a dějiny: k otázce kořenů dnešního evropanství
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: Spojení článků (původně rozhlasových přednášek) „Vítězí pravda v dějinách?“ a „Pravda vítězí v dějinách!“

  Filosofie existence, existencialismus
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: pro studenty AVU

  Kosmická dimenze a přirozenost člověka
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1991
  • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 2, str. 29–33

  Národ v době konce ideologií
  přednáška, česky, vznik: 1991?

  Filosofická antropologie [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1991
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Filosofická antropologie [FF UK]

 • Filosofická antropologie [FF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1991
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofická antropologie [FF UK]

 • Věda, školy a budoucnost
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: Podklady pro vystoupení v Československém rozhlase

  Dění, jsoucno-událost, reaktibilita [AVU]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 2. 1991

  Filosofie [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 26. 2. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

  Ideologie [AVU]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi březen 1991

  Náboženství [AVU]
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 3. 1991

  Úvod do filosofie [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 1990/1991

  Víra [AVU]
  | raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 3. 1991 ◆ poznámka: přednáška na AVU 12. 3. 1991

  Lidská práva
  | docx | pdf | html ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 3. 1991 ◆ poznámka: Příprava na diskusi v rozhlase; neuveřejněno. [pozn. aut.]

  Emanuel Rádl
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: březen 1991 ◆ poznámka: přednáška na 13. 3. 1991

  Pravda [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: duben 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas - zřejmě dvě části (z nichž pro natáčení/vysílání použita pouze jedna); viz také Myšlenkový deník z roku 1990

  Pravda v české myšlenkové tradici
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 4. 1991 ◆ poznámka: Přednáška v Polském kulturním středisku 11. 4. 1991
  • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 3, str. 32–36

  Filosofie a theologie [ETF UK]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1990/1991
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofie a theologie [ETF UK]

 • Filosofie a theologie [ETF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 1990/1991
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Filosofie a theologie [ETF UK]

 • Tvořivost a „nové“ [AVU]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 4. 1991

  Finalita [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 18. 4. 1991

  Čas a prostor [AVU]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 4. 1991

  Umění a mravnost [AVU]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 4. 1991

  Zur Frage der Struktur der moralischen Situation
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 1. 5. 1991 (?) ◆ poznámka: Příspěvek na sympozium „Návrat etiky“, Bechyně 1.–5. 5. 1991 (pozn. aut.).

  Hodnoty [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 14. 5. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

  Humanismus [AVU]
  | docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 5. 1991

  Co se rozumí vztahem? [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 6. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas; vysíláno 5. 6. 1991
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co se rozumí vztahem? [rozhlasový slovník]

 • Co se rozumí vztahem? [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | audio ◆ projev, česky, vznik: 5. 6. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas, stanice Vltava
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Co se rozumí vztahem? [rozhlasový slovník]

 • Filosofická logika [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 16. 6. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

  Méontologie
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: červenec 1991 ◆ poznámka: Sázava – 4.–5. 7. 1991

  Überlegungen zu einigen fundamentalen ethischen Fragen im Lichte der Tradition von Masaryk, Rádl und Hromádka
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 5. 9. 1991 ◆ poznámka: Pfarrkonvent des Dekanats Herrenberg in Prag – 5. 9. 1991

  Patočkovo kritické vidění Masaryka
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 14. 9. 1991 ◆ poznámka: Původně objednáno děkanem FF UK do připravovaného sborníku, který pak po jistém váhání a nedostatku dalších příspěvků nevyšel (pozn. aut.).
  • in: Reflexe, 1992, č. 5–6, str. 4.1–16
  • in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [Letní školy slovanských studií], Praha: Filozofická fakulta UK, 1997, str. 224–235
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 274–290

  Barthovo pojetí nicoty [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 1991/1992

  Fysis [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1991/1992

  Víra a myšlení [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1991–1992 ◆ poznámka: přípravné poznámky nejsou ke všem přednáškám
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Víra a myšlení [FF UK]

 • Víra a myšlení [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1991–1992
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Víra a myšlení [FF UK]

 • Struktura uměleckého díla
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1991 ◆ poznámka: pro studenty DAMU

  K Rádlovu pojetí národa
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 20. 10. 1991 ◆ poznámka: Přednáška v rozhlase 20. 10. 1991

  Trest jako symbol / Symbol v etice viny a trestu
  | docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 30. 10. 1991 ◆ poznámka: asi přednáška, soudě podle formy přípravných bodů; není jasné, jestli jde o dvě verze téhož textu, nebo o texty dva

  O skutečnostech, které „nejsou“
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 11. 1991 ◆ poznámka: pro studenty AVU (z širšího cyklu přednášek)

  Filosofie a vědy
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 12. 1991 ◆ poznámka: seminář na MFF UK 19. 12. 1991 v 18.15, posluchárna T2

  Co se rozumí bytím? [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 26. 12. 1991 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc); podle poznámky v textu nejspíš vysíláno 27. 12. 1991

  Ladislav Hejdánek – Jan Sokol – Zdeněk Pinc, Diskuse o státu a národě
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: záznam z rozhlasové debaty

  1992
  J. B. Součkova filosofie a její antropologické důsledky
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: Body k diskusnímu příspěvku na fakultní konferenci (1992), která měla připomenout J. B. Součka – jako samostatný text nebyly zpracovány (pozn. aut.).

  Karl Barth a sociální otázka
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 18. 3. 1992 ◆ poznámka: Přednáška v Masarykově dělnické akademii 18. 3. 1992

  Hegelova filosofie náboženství
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1992-1993

  Pravda v české myšlenkové tradici [FF UK]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1992
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Pravda v české myšlenkové tradici [FF UK]

 • Příroda - člověk - svět
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1992

  Philosophy and nationalism
  | raw | skeny ◆ přednáška, anglicky, vznik: 9. 5. 1992 ◆ poznámka: Přednáška na symposiu „Universality and Particularism“ v Lovani 9. 5. 1992
  • in: Tijdschrift voor Filosofie 55, 1993, č. 1, str. 1–12

  Einige Bemerkungen zu einer Tradition der Wahrheitsauffassung in der tschechischen Denksgeschichte und zu deren akutellen Tragweite
  | raw ◆ přednáška, německy, vznik: 1992 ◆ poznámka: v záhlaví textu uvedeno "Vídeň '92"; skeny obsahují dvě verze textu

  Filosofie logu, filosofie fysis [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1992
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Filosofie logu, filosofie fysis [FF UK]

 • Pravda v české myšlenkové tradici [FF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1992
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Pravda v české myšlenkové tradici [FF UK]

 • Nations without ideologies?
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, anglicky, vznik: 26. 11. 1991? / 11. 12. 1992? ◆ poznámka: Přednáška na symposiu o nacionalismu v Barceloně, 26.–27. 11. 1991
  • in: Metanoia 2, 1992, č. 3–4, str. 109–115
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Národy bez ideologií?

 • Filosofie logu, filosofie fysis [FF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1992
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofie logu, filosofie fysis [FF UK]

 • Jaspers jako filosof
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1992

  Úvod do filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1990/1993

  Zur Geschichte einer tschechischen Entwicklung nichtgriechischer Tradition der Wahrheitsauffassung
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, německy, vznik: 1992 ◆ poznámka: Bonn ’92

  Co se rozumí smyslem? [rozhlasový slovník]
  | raw | audio ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Co se rozumí smyslem? [rozhlasový slovník]

 • Co se rozumí vírou? [rozhlasový slovník]
  | raw | audio ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Co se rozumí vírou? [rozhlasový slovník]

 • Co se rozumí vírou? [rozhlasový slovník]
  | raw | skeny ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co se rozumí vírou? [rozhlasový slovník]

 • Co se rozumí smyslem? [rozhlasový slovník]
  | raw | skeny ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co se rozumí smyslem? [rozhlasový slovník]

 • Pojem [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: nejspíš leden 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

  Co se rozumí realitou? [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 5. 1. 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

  Co se rozumí jsoucnem? [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 5. 1. 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

  Der Glaube und die Zukunft. Zur Frage der nichgegentständlichen Intentionalität
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky | německy, vznik: 6. 1. 1992 ◆ poznámka: pro Amsterdam, Dies academica

  Existence [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 6. 1. 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

  Modernität und die Aussichten einer „postmodernen“ Philosophie
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, německy, vznik: 4. 1. 1992 ◆ poznámka: Amsterdam, Fakultät – 10. 1. 1992

  Křesťanství: náboženství, nebo víra?
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 21. 1. 1992 ◆ poznámka: přednáška zřejmě pro Evangelickou církev Braník

  Přirozený [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 27. 1. 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

  Úzkost jako archaický relikt
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1. 2. 1992 ◆ poznámka: předneseno v Městské knihovně v Praze 1. 2. 1992
  • in: Psychoterapie. Sborník přednášek I, Praha: Triton, 1992, str. 23–29

  Svět [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 3. 2. 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

  Filosofie na konci modernity
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 4. 2. 1992 ◆ poznámka: Přednáška v Jednotě filosofické 4. 2. 1992
  • in: Česká mysl 42, 1992, č. 1–2, str. 1–13

  Fenomén nacionalismu a mondializace kultury
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 13. 2. 1992 ◆ poznámka: EKK, 12. 2. 1992
  na dokument existují tyto reakce:
 • Národy a nacionalismy

 • Svoboda, demokracie a pravda
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 2. 1992

  Čas jako theologický a filosofický problém [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 1992

  Pravda a problém nepředmětnosti
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 22. 2. 1992 ◆ poznámka: Přednáška při profesorském řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

  Pravda a demokracie
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26. 3. 1992
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Demokracie a pravda

 • Víra v Novém zákoně [diskuse s Petrem Pokorným na ETF]
  | docx | pdf | html ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 4. 1992

  Demokracie jako tyranie většiny?
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: duben 1992 ◆ poznámka: původně jako přednáška pro Symposium "Alexis de Tocqueville a nové formy demokracie" (13.-14. 4. 1992, Karolinum, malá aula)
  • in: Reflexe, 1992, č. 7–8, str. 10.1–5

  Naděje [rozhlasový slovník]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 16. 4. 1992 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

  Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 4. 1992 ◆ poznámka: pro vinohradský sbor ČCE
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie

 • Sexualita z filosofického hlediska
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 27. 4. 1992 ◆ poznámka: pro studenty AVU

  Spirituality and Commitment
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, anglicky, vznik: 4. 5. 1992 ◆ poznámka: Přednáška v Chotěboři 4. 5. 1992; součástí skenů je i zvací dopis podepsaný Monikou Kittovou

  Tyrannie de la majorité comme une des vices de la démocratie et l’importance de l’avenir
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, francouzsky, vznik: květen 1992 ◆ poznámka: příspěvek na mezinárodní konferenci „Démocratie et révolution chez Tocqueville“ v Bukurešti 21.–23. 5. 1992

  Smíření [rozhlasový slovník]
  | raw | skeny ◆ projev, česky, vznik: 25. 5. 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

  Metafyzika, hodnoty, křesťanství
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 27. 8. 1992 ◆ poznámka: Sympozium Kroměříž, 26.–29. 8. 1992

  Filosofická etika [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993

  Hegelova filosofie náboženství [ETF UK]
  | raw | skeny ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1992-1993

  Trest smrti
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 10. 1992 ◆ poznámka: Původně přednáška v Jilemnici 3. 10. 1992; následně předneseno pro studenty AVU v rámci cyklu "Vybrané kapitoly z filosofie".

  Hegel a Patočka
  | raw ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993 ◆ poznámka: pro studenty FF UK

  Vybrané kapitoly z filosofie umění [úvod] [AVU]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 10. 1992

  Europa in der künftigen Welt und die Wahrheitsfrage
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: říjen 1992? ◆ poznámka: přednáška pro II. kongres "Evropská kultura" ve španělské Pamploně 28. 10. 1992

  Může být umělecké dílo "aere perennius"? [AVU]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 11. 1992

  1993
  Der Umbruch als Memento und Herausforderung
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 25. 6. 1993 ◆ poznámka: Přednáška pro seminář dr. Milana Průchy ve Freie Universität v Berlíně 25. 6. 1993
  překlady textu do jiných jazyků:
 • Přelom jako memento a výzva

 • Hodnoty dnes
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1993-1994 ◆ poznámka: Ad: Římský klub 1. 12. 1993 (pozn. aut.).

  Hodnota hodnot
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 17. 1. 1993 ◆ poznámka: Přípravné poznámky pořízené v přůběhu ledna v rámci pobytu v Berlíně. Některé poznámky k tématu hodnot jsou k nalezení v lednových zápiscích v myšlenkovém deníku z roku 1993.
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • La valeur des valeurs

 • La valeur des valeurs
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, francouzsky, vznik: 25. 1. 1993 ◆ poznámka: Barcelona, 25. 1. 1993
  • in: Metanoia, 1993, č. 3, str. 87–95
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Hodnota hodnot

 • Rozum v dějinách I [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1992/1993

  Über das Nicht-sein der Wahrheit. Zur Frage der Nicht-gegenständlichkeit und deren „Ortes“
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, německy, vznik: 6. 5. 1993 ◆ poznámka: Ursprünglich im Wissenschaftskolleg zu Berlin am 6. Mai 1993 als Vortrag gehalten (pozn. aut.).
  • in: Martin Prudký (vyd.), Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag, Praha – Kampen: OIKOYMENH – Kok, 1995, str. 276–293
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • O nejsoucnosti pravdy (k otázce nepředmětné skutečnosti)

 • Ladislav Hejdánek – Václav Bělohradský, Debata o pravdě
  | docx | pdf | html ◆ diskuse, česky, vznik: 31. 5. – 3. 6. 1993 ◆ poznámka: Příloha bakalářské eseje Dušana Brinzanika (Fakulta humanitních studií) „O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského“ z roku 2000. Přepis pořídil Dušan Brinzanik.
  • in: Dušan Brinzanik, O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského — 2000, 2000

  Menschliche Identität in der Situation der sg. Totalität
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, německy, vznik: 15. 6. 1993 ◆ poznámka: Přednáška v Berlíně na pozvání Bedřicha Loewensteina (15. 6. 1993, 19.45)

  Přelom jako memento a výzva
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1993/2016 ◆ poznámka: Přednáška pro seminář dr. Milana Průchy ve Freie Universität 25. června 1993 (během pobytu ve Wissenschaftskollegu). Dodatečně (s malými úpravami) přeloženo autorem 7. 7. 2016.
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Der Umbruch als Memento und Herausforderung

 • Is a New Germany possible in an Old Europe?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, anglicky | česky, vznik: 28. 8. 1993 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost vzniklo

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1993-1994

  Rozum v dějinách II [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Rozum v dějinách II [FF UK]

 • Whitehead – Immortality (četba a interpretace)
  | raw ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ poznámka: Hejdánkovy kusé poznámky, skeny obsahují stručné zápisky Václava Tollara

  Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]

 • Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison [ETF UK]
  | raw ◆ přípravné poznámky | seminář, česky, vznik: 1993/1994

  Kantova filosofie náboženství [ETF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994

  Immanuel Kant: Prolegomena aj. [ETF UK]
  | raw ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994

  Rozum v dějinách II [FF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Rozum v dějinách II [FF UK]

 • Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: ZS a LS semestr 1993/1994 ◆ poznámka: zvukový záznam přednášek ze zimního i letního semestru (zaznamenal tehdejší student Pavel Tachecí); skeny obsahují zápisky Pavla Tachecího i Václava Tollara

  Rozum v dějinách II [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | zápis, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ poznámka: není jasné, kdo zápis pořídil

  O skutečnostech, které „nejsou“
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 5. 10. 1993 ◆ poznámka: Pro Český rozhlas, vysíláno. Natočeno 20. 1. 1994.

  Aisthesis a Fainomena [AVU]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26. 10. 1993

  Rádlovo pojetí pravdy v souvislosti s tradicemi a budoucností evropského myšlení
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 13. 11. 1993 ◆ poznámka: pro "Žižkov I - sbor Českobratrské církva evangelické"

  Čas jako filosofický problém [AVU]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 11. 1993

  Křesťan a politika z pohledu filosofie
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 27. 11. 1993 ◆ poznámka: Rychnov nad Kněžnou – 27. 11. 1993

  Pravda a pravdy
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 12. 1993 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

  Emanuel Rádl
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: prosinec 1993 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

  Systém a systematičnost [AVU]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 12. 1993

  1994
  Český negativní platonismus: Rádl a Patočka
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: Redakčně upravený text přednášky, která byla proslovena 9. 3. 1994 na půdě Jednoty filosofické v Praze.
  • in: Reflexe, 2016, č. 50, str. 5–10
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Český negativní platonismus: Rádl a Patočka

 • Český negativní platonismus: Rádl a Patočka
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1994 ◆ poznámka: Přípravné body k přednášce v Jednotě filosofické 9. 3. 1994.
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Český negativní platonismus: Rádl a Patočka

 • Umění a umělecké dílo [AVU]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 1. 1994

  Neidentifikovaná přednáška, zřejmě na FF UK
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 7. 1. 1994

  Život jako dluh a splácení
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 17. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

  O nespokojenosti pravé a nepravé
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 17. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • O nespokojenosti pravé a nepravé

 • O nespokojenosti pravé a nepravé
  | raw | audio ◆ projev, česky, vznik: 17. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • O nespokojenosti pravé a nepravé

 • Svět našeho života
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 20.1.1994 ◆ poznámka: Vysíláno rozhlasem. Natáčení – 20. 1. 1994

  Reflexe jako nový počátek
  | docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 20. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Reflexe jako nový počátek

 • Reflexe jako nový počátek
  | raw | audio ◆ projev, česky, vznik: 20. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Reflexe jako nový počátek

 • Dialog jako převratné setkání
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 20. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

  K čemu je filosofie?
  | raw ◆ projev, česky, vznik: únor 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

  Pravidla hry a mravní normy
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 2. 2. 1994 ◆ poznámka: Vysíláno rozhlasem 2. 2. 1994 ve dvou částech: Je život hrou? a Pravidla hry a mravní normy
  • in: Křesťanská revue 61, 1994, č. 7, str. 183–186

  Rozum v dějinách III [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1993/1994

  Co to je filosofie a jaké je její poslání II [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1993/1994
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]

 • Víra a nihilismus
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 21. 3. 1994 ◆ poznámka: body k přednášce v Liberci 21. 3. 1994

  Funkce reflexe ve vědě a úkol filosofie
  | raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: duben 1994 ◆ poznámka: původně vystoupení při jakési příležitosti: „6.–7. 4. 1994 v Třešti“

  Remytizace LOGU a ideologie
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 13. 4. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

  Víra a filosofie
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 4. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Liberec

  Myšlenkové a duchovní předpoklady demokracie
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 4. 1994 ◆ poznámka: přednáška v rámci jarního retreatu Akademické YMKY v Herlíkovicích (30. 4. – 1. 5. 1994)

  Filosofie jako reflexe vědy [Jednota filosofická]
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 20. 5. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Jednotu filosofickou v Karlových Varech

  Ladislav Hejdánek – Ivan Odilo Štampach, Je křesťanství náboženství?
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 5. 1994 ◆ poznámka: diskuse Jednoty filosofické v Ondřejské kapli

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1994-1995
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]

 • Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1994-1995
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]

 • Pravda v české tradici: četba vybraných textů z Husa, Payna, Masaryka, Rádla, Kozáka, Hromádky a dalších [FF UK]
  | docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky | seminář, česky, vznik: semestr 1994/1995 ◆ poznámka: profilový seminář

  Četba vybraných pasáží z M. Theunissena, zejm. „Sein und Schein“ (německy) [FF UK]
  | docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky | seminář, česky, vznik: semestr 1994/1995

  Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]
  | raw | skeny ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]

 • Úvod do filosofie (pro nefilosofy) [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995

  Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995 ◆ poznámka: nahrávka tehdejšího studenta Pavla Tachecího
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]

 • Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
  | raw | skeny ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]

 • Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]

 • Myšlenka vítězné pravdy jako perspektiva pro Evropu
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 10. 1994
  • in: Veritas vincit – Pravda vítězí: symposium: Praha 20. X. 1994, Praha: Koniasch Latin Press, 1995, str. 12–15

  Víra a myšlení
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: listopad 1994 ◆ poznámka: Přednáška pro Křesťanskou akademii v Karlových Varech.

  Co to je "skutečnost" [AVU]
  | raw | skeny ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 11. 1994

  Jan Heller, Pravda a hebrejské myšlení
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | zápis, česky, vznik: 2. 11. 1994 ◆ poznámka: Přepis z nahrávané přednášky na pozvání Ladislava Hejdánka do cyklu přednášek Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici. Není jasné, kdo tento přepis pořídil.

  Příroda
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 11. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

  1995
  Filosofie jako reflexe [FF UK]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: zimní semestr 1995/1996 ◆ poznámka: Text přednášky na FF UK ze zimního semestru akademického roku 1995/96 není kompletní.

  Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
  | docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 1994–95 ◆ poznámka: Profilový seminář na Filosofické fakultě University Karlovy v akademickém roce 1994/95.

  Člověk ve filosofickém pohledu. Filosofický pohled na antropologické disciplíny
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1995 ◆ poznámka: Není jasné, pro jakou příležitost přednáška vznikala.

  [Duch, vyhnání ducha z duchověd, duch není něco...] [ETF UK]
  | raw | audio ◆ seminář, česky, vznik: asi 1995

  Rozum, nerozum a evropanství
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 1. 1995 ◆ poznámka: Texty pro rozhlas – „Reflexe“; natáčeno a vysíláno v 4. ledna 1995. Později – v létě – opakováno (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 6, str. 144–149 (I. část)
  • in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 7, str. 175–180 (II. část)

  Filosofie a víra
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 8. 2. 1995 ◆ poznámka: "přednáška pro Maďary - 8. 2. 1995, 11.00" [pozn. aut.]

  Morální stav české společnosti
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 20. 2. 1995 ◆ poznámka: přednáška pro Masarykovu dělnickou akademii
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Morální stav české společnosti

 • Ladislav Hejdánek – Přemysl Janýr – Pavel Rychetský – Miroslav Protivínský, Morální stav české společnosti
  | raw ◆ přednáška | přepis, česky, vznik: 20. 2. 1995 ◆ poznámka: přednáška pro Masarykovu dělnickou akademii
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Morální stav české společnosti

 • Nic(ota), vznikání, reaktibilita [AVU]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1994/1995

  Svoboda společenská
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, zřejmě 31. 3. 1995 ◆ poznámka: přednáška v Českých Budějovicích

  Vztah theologie a filosofie – jen „partnerské“ disciplíny?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: červen 1995 ◆ poznámka: Běleč nad Orlicí, 9.–11. 6. 1995 (ETF)

  Je negativní platonismus dostatečnou kritikou tzv. metafyziky?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: červenec 1995 ◆ poznámka: pro setkání "Prokopios" na Sázavě, konaného ve dnech 10.-12. 7. 1995

  Co to je filosofie?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 31. 8. 1995 ◆ poznámka: Přednáška v Rožmitále; autorova poznámka: "soustředění začínajícího 1. ročníku a částečně 2. ročníku", není jasné, jestli šlo o studenty ETF nebo FF.

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1995-1996

  Bližní jako subjekt (sociální dimenze víry) [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1995/1996

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1995-1996

  Úvod do filosofie (pro nefilosofy) [FF UK]
  | raw | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1995/1996

  Projev při imatrikulaci při příležitosti imatrikulace studentů ETF UK
  | raw ◆ projev, česky, vznik: 10. 10. 1995 ◆ poznámka: v Karolinu

  Budoucnost vztahů mezi Čechy a Němci
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 10. 1995 ◆ poznámka: přednáška v Kučkově mlýně, Čistá u Rakovníka, 27. 10. 1995; původní název německy „Die Zukunft der Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen“

  Víra jako životní styl
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 11. 1995 ◆ poznámka: přednáška pro studenty VŠCHT

  Balabán, Milan / Pokorný, Petr: Jircháře
  | raw | audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: 14. 11. 1995

  Šance a rizika svobody
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 17. 11. 1995 ◆ poznámka: Přednáška v Ústí nad Labem 17. 11. 1995.

  Svoboda a její rizika
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 12. 1995 ◆ poznámka: "V sobotu dne 2.12.95 v 9.00 na stanici metra Roztyly, kde bude čekat a doveze mne na místo (Liberečáci)" [pozn. aut.]

  1996
  Charta 77, reformní komunisté a ideologie restaurace
  projev, česky, vznik: 1996 ◆ poznámka: text "Fenomén Charty 77 a dnešek"
  • in: Česká Metanoia 7, 1996, č. 12–13, str. 43–46

  Patočka: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 1996
  • in: Kritický sborník, 1996, č. 3, str. 67–70

  Problém filosofické theologie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1996

  Evropská integrita jako dialog
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: září 1996 ◆ poznámka: Předneseno na symposiu „Identita, integrita a integrace“ 28. 9. 1996 v Praze
  • in: Křesťanská revue 64, 1997, č. 1, str. 5–8
  • in: Ladislav Hejdánek, Češi a Evropa, vyd. Jan Hron, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, str. 30–35
  • in: Šimona Löwensteinová (vyd.), Evropská civilizace a její problémy. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám) / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein (zum nichterreichten neunzigsten Geburtstag), Kulmbach: Nakladatelství a knihkupectví Šabat, 2019, str. 114–133 (vyšlo pod názvem Evropa a evropanství / Europa und das Europäertum)

  O smrti
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: květen/červen 1996 ◆ poznámka: vysokoškolská přednáška, není jasné, jestli na FF UK nebo ETF UK

  Filosofie jako "pomocná věda"?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 6. 1996 ◆ poznámka: nejspíš pro studenty ETF UK, setkání v Heřmani 14.-16. 6. 1996

  Kritické poznámky k tomu, co lze vidět
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 25. 6. 1996 ◆ poznámka: Není jasné, pro jakou příležitost přednáška vznikala, podle všeho se odehrála někde v Praze na Palmovce.

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1996-1997

  Vybrané části z Aristotela (z Metafysiky) [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1996/1997

  Ježíš - filosofický pohled (a kritika mýtu)
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 11. 1996 ◆ poznámka: přednáška v Brně

  Ladislav Hejdánek – Jan Sokol – Ivan Chvatík – Radim Palouš, Patočka: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů
  | raw | audio ◆ projev, česky, vznik: 13. 12. 1996
  • in: Kritický sborník, 1996, č. 3, str. 67–70

  1997
  „FYSIS“ a „LOGOS“ jako téma ve 20. století [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1997

  Martin Heidegger, co je to filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1997/1998

  Pozdní doba a tzv. nihilismus [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1997

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1997

  Die europäische Integrität als Dialog
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, německy, vznik: 1997
  • in: Rüdiger Kipke (vyd.), Identität, Integrität, Integration. Beiträge zur politischen Ideengeschichte Tschechiens, Münster: LIT, 1997, str. 105–111 (překladatel neuveden)
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Evropská integrita jako dialog

 • Fenomén Charty 77 a dnešek
  | docx | pdf | html ◆ článek | projev, česky, vznik: 10. 1. 1997 ◆ poznámka: Předneseno na slavnostním zasedání vědecké rady UK, věnovaném 20. výročí vzniku Charty 77, 10. 1. 1997 v 10.00 v Betlémské kapli v Praze.
  • in: Křesťanská revue 64, 1997, č. 2, str. 33–35
  • in: Protestant, 1997, č. 2, str. 1–12

  Víra a její reflexe [ETF UK]
  | raw ◆ seminář, česky, vznik: letní semestr 1996/1997

  Marxismus jako hereze
  | raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 10. 5. 1997 ◆ poznámka: přednáška v Heřmani pro Akademickou YMCA (pro tzv. "jarní retreat")

  Několik myšlenek o svobodě
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 13. 5. 1997 ◆ poznámka: pro "Žižkov I - sbor Českobratrské církve evangelické", konalo se od 17.00

  K problému křesťanskosti filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 5. 1997

  Filosofie jako poslání
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 28. 5. 1997 ◆ poznámka: přednáška na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  Platónův „mýtus o jeskyni“
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 6. 1997 ◆ poznámka: přednáška pro studentské sdružení Škola Aria

  Méontologie pravdy (Příspěvek k přípravným krokům)
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 16. 6. 1997 ◆ poznámka: „Pro husitské studenty, Roháčova 66, P.3“ (přednáška)

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1997-1998

  Denken und Handeln. Zur Meontologie der Wahrheit
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, německy, vznik: 13. 10. 1997 ◆ poznámka: přednáška na půdě ETF, "pro Holanďany" [pozn. aut.], zřejmě mimořádná přednáška [pozn. red.]

  Filosofická theologie: filosofická christologie [ETF UK]
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 11. 1997

  Pavel Kouba, Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
  projev, česky, vznik: 3. 12. 1997 ◆ poznámka: Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR
  • in: Reflexe, 1998, č. 18, str. 9.1–2

  1998
  Philosophy - Introductive lectures [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | fragment | přípravné poznámky, anglicky | česky, vznik: 1998-1999 ◆ poznámka: poznámky jsou velmi kusé

  Pravda, víra a reflexe
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1998-1999

  Křesťan a politika
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1998 ◆ poznámka: "27. 5. 1998 chvíli po mém příjezdu do Písku (asi v 13.30) zavolal Karel Floss z Prahy (mluvil předtím s Hedou, ta mu dala číslo) a přemluvil mne, abych přišel 23.6. ve 14.00 do senátu, kde bych asi 30minutovým projevem uvedl diskusi o křesťanství v politice a o politice v křesťanství. Nakonec jsem slíbil. (Dodatečně jsem se dozvěděl, že koreferáty budou mít Halík a Trojan.)" [pozn. aut.]

  Skutečnosti, které „nejsou“
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 15. 6. 1998 ◆ poznámka: Přednáška v Masarykově dělnické akademii 15. 6. 1998

  Inkarnace ve filosofickém pohledu
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 6. 1998 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA, Na Poříčí v Praze (16. 6. 1998)

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1998-1999

  Česká státnost, kritické poznámky
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 10. 1998 ◆ poznámka: Národní muzeum, Matice česká

  Filosofie a víra
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 19. 11. 1998 ◆ poznámka: nejspíš pro přednášku v Kutné Hoře

  1999
  Non-objectivity in Thinking and in Reality [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, anglicky, vznik: 1999-2000

  Pravda, víra a rozum [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1999

  The Problem of Truth in Philosophical Theology [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, anglicky, vznik: 1999-2000

  Narativita a pojmovost [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1999-2000

  Thinking the European Identity [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, anglicky, vznik: 1. 2. 1999 ◆ poznámka: "Pro Angličany, ETF 1.2.99" [pozn. aut.]; v myšlenkových denících z konce ledna 1999 existuje česká příprava na přednášku

  Svět jako filosofický problém
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: duben 1999 ◆ poznámka: přípravné body k vystoupení pro Akademickou YMKU 6. dubna 1999

  Evangelium pro tzv. inteligenci
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 4. 1999 ◆ poznámka: poznámky pro vystoupení na bratislavské konferenci

  Metafyzika [ETF UK]
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 4. 1999 ◆ poznámka: záskok za Jana Kranáta, přednáška pro 1.–3. ročník

  Domov, občanská společnost a nezajištěnost
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 6. 1999 ◆ poznámka: Posláno jako přednáška pro psychoterapeuty v červnu 1999 (pro onemocnění jsem nepřijel) [pozn. aut.].
  • in: Evangelický kalendář 2001, Praha: Kalich, 2000, str. 13–20 (vyšlo bez konce v hranatých závorkách)

  Demokracie a náboženství
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 6. 1999 ◆ poznámka: diskusní seminář, pořádaný Ústavem TGM dne 3. 6. 1999 [pozn. aut.]

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1999-2000

  Normalita 1
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 10. 1999 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

  Pravdivost ve vědě a filosofii
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: nedatováno, zřejmě listopad 1999

  Základní problémy „ekologického“ přístupu ke světu [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 11. 1999 ◆ poznámka: Výklad pro studenty ETF, v Praze dne 4. 11. 1999 v 17.00 (pozn. aut.).

  Ladislav Hejdánek – Ivan M. Havel, Na hraně [Česká televize]
  | raw ◆ diskuse, česky, vznik: 20. 12. 1999

  2000
  Heideggerův dopis Beaufretovi
  | docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 2000-2001

  The Problem of Philosophical Theology [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, anglicky, vznik: 2000

  Normalita 2
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 2. 2000 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

  Normalita 2
  | raw | skeny ◆ přednáška | zápis, česky, vznik: 28. 2. 2000 ◆ poznámka: zápis z Hejdánkovy přednášky pro Akademickou YMCA; autor neznámý

  Umělecké dílo jako fenomén [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1999/2000 ◆ poznámka: Poznámky k přednáškám na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru roku 2000. Celkem šlo o čtrnáct dvouhodinových přednášek. [pozn. aut.]
  • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 91–106

  Několik vystoupení v Břeclavi
  | docx | pdf | html ◆ diskuse | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2.-5. 3. 2000 ◆ poznámka: Několik vystoupení v Břeclavi 2.-5. 3. 2000. 2. 3. čtvrtek večer 18.00 "Celoživotní zkušenosti s knihou Jób" (biblická hodina). 3. 3. pátek dopoledne (8.45) "Technické myšlení v dalším tisíciletí a globalizace" (4. ročník průmyslovky); dopoledne (10.45) "Globalizace světa" (4. ročník gymnázia). 4. 3. sobota večer (18.00) "Rozum nebo víra?" (pro sbor i pro veřejnost). 5. 3. neděle dopoledne (8.45) kázání - Job 4,18 a 15,15; neděle dopoledne (10.00) beseda u kávy "Církev a současné myšlení".

  Situace theologie na konci 20. století - a perspektivy [ETF UK]
  | docx ◆ přednáška, česky, vznik: letní semestr 1999/2000

  Kázání [výklad části Joba]
  | docx | pdf | html ◆ kázání | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 3. 2000 ◆ poznámka: nedělní kázání / výklad v kostele sv. Petra v Brandýse nad Labem 19. 3. 2000

  Rádlův život
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2000 ◆ poznámka: panelová diskuse na ETF UK, 11. 5. 2000 (Klub Emanuela Rádla - Doležal); další účastníci, mimo jiné: Vl. Rádl, Jan Šimsa, Jiřina Šiklová

  „Vzpomínáme-li dnes…“ [projev k 93. výročí narození Jana Patočky]
  projev, česky, vznik: 1.6.2000

  V jakých podobách promlouvá pravda a jaké podoby může mít vítězství pravdy?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 8. 2000 ◆ poznámka: přednáška v Bohosudově pro studentské sdružení Škola Aria

  Lidská práva a filosofický problém „humanismu“ [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 2000/2001 ◆ poznámka: ETF 2000–01, zimní. ETF, 11. 10. 2000, st. 11.00–12.30, D E, S1 (pozn. aut.).

  Was ist wahr?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 1. 12. 2000? ◆ poznámka: Předneseno v Mühlheimu na Evangelické akademii. Tagung 1.–3. 12. 2000. Mit dem heutigen Wissen den Glauben denken (10). Wirklichkeit und Wahrheit. Zum Streit um die Bedeutung biblischer Texte (Evangelische Akademie, Mülheim an der Ruhr)
  • in: Begegnungen 2, Mülheim an der Ruhr, 2001, č. 1, str. 13–21
  • in: Communio viatorum 43, 2001, č. 1, str. 28–38

  2001
  Patočka jako myslitel křesťanství
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

  Patočkovo pojetí člověka v Doslovu po 33 letech [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

  Problém euthanasie jako problém "dobré smrti"
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 1. 2001 ◆ poznámka: pro farářský kurz

  Znamení času (co to je, jak to případně poznat, co s tím církev a podobně)
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 3. 2001 ◆ poznámka: téma přednášky ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické na pražském Jarově (21. 3. 2001 v 19.00) zadáno tehdejším farářem Michalem Plzákem

  Znamení času (co to je, jak to případně poznat, co s tím církev a podobně)
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 21. 3. 2001 ◆ poznámka: pouze fragment, není jisté, že jde skutečně o tuto přednášku, odhadnuto podle pravděpodobně související přípravy

  Rádlova filosofie a její některé problémy
  | docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1. 4. 2001 ◆ poznámka: Připraveno pro Machovcův kurz z dějin české filosofie z roku 2000–2001. Tyto přípravné poznámky nebyly sice doslova čteny, ale zhruba v téže podobě volně předneseny v kurzu prof. Milana Machovce o české filosofii, a to na jeho osobní návrh, dne 3. 4. 2001 (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 3, str. 34–42

  Dobro a zlo
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 4. 2001 ◆ poznámka: Vodňany, 10. 4. 2001 [přednáška v České křesťanské akademii]

  Kmen, národ, národnost
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 28. 5. 2001 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

  Emanuel Rádl jako myslitel inspirující I [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 2001/2002

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw | audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

  2002
  Cvičení v interpretaci krátkých textů
  | docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 2002-2003

  Některé problémy filosofické a teologické antropologie
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2002-2003

  Teologie, příroda a přírodní vědy [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2002

  Emanuel Rádl jako myslitel inspirující II [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 2001/2002

  Jak jsem znal Součka
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 8. 10. 2002 ◆ poznámka: vzpomínka k 100. výročí Součkova narození na ETF UK (předneseno 8. 10. 2002)

  Dvacáté století – je nač navazovat?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12.10.2002 ◆ poznámka: Přednáška pro Akademickou YMCA v Heřmani. Autorův přepis mluveného slova z magnetofonového záznamu.
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?

 • Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 10. 2002 ◆ poznámka: AY, Heřmaň 12. 10. 02
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Dvacáté století – je nač navazovat?
 • text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?

 • Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 10. 2002 ◆ poznámka: AY, Heřmaň 12. 10. 02
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?

 • Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2002-2003

  Udržitelnost (rozvoje)
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 11. 2002 ◆ poznámka: kolokvium České křesťanské akademie na téma "Trvale udržitelný rozvoj", 11. 12. 2002 v Praze, v divadelním sále benediktinského kláštera Emauzy

  Něco o náladě, zejména „blbé“
  | docx | pdf | html ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 11. 2002 ◆ poznámka: zřejmě vystoupení v diskusi, kterou v Písku pořádala Česká katolická akademie

  2003
  „Otázka“ (a tázání) jako filosofický problém [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2003

  Co je to skutečnost [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2003-2004

  Může filosofie zaniknout [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 2003-2004

  Pojmy a pojmovost
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2003-2004

  Rádlovo (a rádlovské) myšlenkové experimentování
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 27. 3. 2003
  • in: Emanuel Rádl – vědec a filosof: sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla (Praha 9.–12. února 2003), Praha: OIKOYMENH, 2004, str. 64–73

  Evropa - naše budoucnost, zápis
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 21.6.2003
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Evropa – naše budoucnost

 • Evropa – naše budoucnost
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 6. 2003
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Evropa - naše budoucnost, zápis

 • Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2003-2004

  2004
  Duše v dnešním pohledu
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 25. 3. 2004 ◆ poznámka: Pro Sbor Českobratrské církve evangelické na pražském Žižkově

  Sekularizovaná Evropa očima filosofa
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 4. 2004 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost připraveno

  Křesťanství a religiozita
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 4. 2004 ◆ poznámka: pro studenty Fakulty humanitních studií, 19. 4. 2004

  Neidentifikovaná disputace
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 6. 2004

  Pravda, svoboda a tolerance
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 9. 2004 ◆ poznámka: Přednáška pro vršovický evangelický sbor. "Michal Otřísal mne před prázdninami požádal o kázání a odpolední přednášku na 18. září 1994. Dnes mi připomněl, že v neděli musí ohlásit téma. Domluvil jsem s ním a) čtení z apokryfního textu (3. Ezdráš), b) základem kázání bude text biblický. Obojí a téma odpolední přednášky mu zítra dopoledne zavolám (tj. 8. 9. 1994)." [pozn. aut.]

  Filosofické předpoklady ideje svobody a lidských práv [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2004/2005

  Je technika (technověda) novou modlou?
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 10. 2004 ◆ poznámka: přednáška pro studenty ETF UK

  Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 2004-2005

  Pravda, víra a heideggerovská neskrytost [ETF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 12. 10. 2004

  Komentář k textu "3000 slov patřících těm, kteří přemýšlejí o podobě demokracie v třetím tisíciletí"
  | raw | skeny ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 12. 2004 ◆ poznámka: pro setkání se studenty ze sdružení Školy Aria o víkendu 3.-5. 12. 2004; skeny obsahují i původní text i zvací dopis

  Je potřeba říkat věci ostře, aby bylo co kritizovat
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 5.12.2004 ◆ poznámka: bodový zápis z debaty

  2005
  Pravda na trhu myšlenek
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 2. 2005 ◆ poznámka: přednáška v Prácheňském muzeu v Písku

  O jedné "české" tradici pojetí Pravdy a jeho aktuálním významu
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 16.4.2005 ◆ poznámka: Původně přednáška u sv. Mikuláše, 16. 4. 2005; později upraveno pro tisk - ? (pozn. aut.).

  2006
  Svoboda a myšlenka lidských práv
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 7.4.2006 ◆ poznámka: Projev pro Vzdělávací nadaci Jana Husa v Brně 7. 4. 2006.
  • in: Protestant, Benešov: Eman, 2006, č. 10 (Pod názvem „Řeč o svobodě slova“, zkráceno. Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/sites/protestant.evangnet.cz/files/protestant10-06.php#5.)
  • in: Literární noviny, 2006, č. 38 (18. 9.; pod názvem „Lidská svoboda a svoboda slova“, zkráceno)
  • in: Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost, vyd. Jan Hron, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, str. 27–35

  Text jako událost: problém nepředmětnosti
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26. 5. 2006
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Text jako událost: problém nepředmětnosti

 • Text jako událost: problém nepředmětnosti
  | raw ◆ přednáška | článek, česky, vznik: zřejmě červen 2006 ◆ poznámka: Původně vystoupení pro Jihočeskou univerzitu. "Dne 26.5.06 při zpáteční cestě do Písku mne pověřený proděkan FF prof. Dalibor Tureček vyzval, abych napsal příspěvek do jejich připravovaného sborníčku, a to na stejné téma, na které jsem byl pozván k přednášce, nejlépe snad o „události“ jako myšlenkovém modelu a možnostech jeho aplikací v různých oborech (zajímá je hlavně historie a literatura). Nezávazně jsem přislíbil, že o tom zauvažuju (ještě o tom budeme jednat)." [pozn. aut.]
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Text jako událost: problém nepředmětnosti

 • Pomáhá filosofie proti ohlupování? A jak?
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 6. 2006 ◆ poznámka: přednáška a diskuze pro studentské sdružení Škola Aria

  Filosofie nás musí naučit kritičnosti zejména vůči nám samým
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | rozhovor, česky, vznik: 3. 6. 2006
  • in: Filosofický časopis 65, 2017, č. 3, str. 331–339

  „Nepředmětnost“ a povaha „textu“
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 29. 11. 2006
  • in: Dialog mezi filozofií a literaturou. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice: Tomáš Halama, 2006, str. 11–23

  2007
  Rádlovy Dějiny biologie [ad: Emanuel Rádl: Dějiny biologických teorií novověku I–II, Praha 2006]
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 21. 2. 2007 ◆ poznámka: Předneseno v kavárně nakladatelství Academia při uvedení knihy 21. 2. 2007 (pozn. aut.). Fotografie z představení knihy: http://abicko.avcr.cz/archiv/2007/3/obsah/18-gallery.html.

  Hejdánek, Ladislav + Šimsa, Jan
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 10. 2007

  2008
  2009
  Reflexe v Evropě a Evropa v reflexi
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2009 ◆ poznámka: není jasné, pro koho byla přednáška určena a přednesena

  Tomáš Hermann, Uvedení knihy Havel je uhlík
  | raw | audio ◆ projev, česky, vznik: 15. 10. 2009 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Řetězové ulici, v Galerii Montmartre
  text je reakcí na tento dokument:
 • Havel je uhlík

 • Člověk jako reflektující bytost
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26.11.2009 ◆ poznámka: Předneseno na konferenci "Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie" (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP Olomouc).

  2010
  Filosofie a vědy
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 9. 2010 ◆ poznámka: přednáška pro Učenou společnost

  Poděkování Univerzitě v Ústí nad Labem za udělení čestného doktorátu
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 8. 12. 2010 ◆ poznámka: Udělení čestného doktorátu ústecké univerzity proběhlo v Písku 8. prosince 2010. Přípravné poznámky obsahují několik verzí přípravy projevu.

  2012
  Václav Tollar – Alois Švehlík, Uvedení knihy Co je dnes zapotřebí
  | raw | skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 20. 9. 2012 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Řetězová ulice, Galerie Montmartre) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=RohcUHFH6FI&ab_channel=knihovnavaclavahavla

  2016
  Seminář Aria
  | docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky | seminář, česky, vznik: 9. 4. 2016 ◆ poznámka: název dokumentu převzat z názvu původního textového souboru; zřejmě jde o přípravu před návštěvou členů studentského sdružení Škola Aria

  2017
  Dílo jako událost [rozhlasová nahrávka]
  | raw | audio ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 10. 5. 2017 ◆ poznámka: čtení textu na stanici Český rozhlas 3, Vltava; čte Vladimír Krátký

  Jakub S. Trojan – Václav Němec – Tomáš Hejduk – Jan Sokol – Pavel Keřkovský – Karel Floss, Večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017 ◆ poznámka: V Praze, v Knihovně Václava Havla (Ostrovní ulice). ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=4xmK3jlszMA&ab_channel=knihovnavaclavahavla

  Připomenutí devadesátin Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  | raw | skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Ostrovní ulici v Praze ◆ web: https://www.ff.cuni.cz/udalost/debatni-vecer-venovany-devadesatinam-ladislava-hejdanka-jakuba-trojana/

  Projev k převzetí Ceny 1. června od města Plzeň
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 31. 5. 2017 ◆ poznámka: napsáno v Písku, Hejdánek se pro nemoc převzetí osobně neúčastnil, cenu za něj v Plzni převzala Hejdánkova dcera Martina Kutišová.

  Cena 1. června v Plzni
  | raw | skeny ◆ projev, česky, vznik: 31. 5. 2017 ◆ poznámka: předneseno v Plzni na radnici v Hejdánkově nepřítomnosti

  2018
  Martin Palouš – Jiří Pehe – Jan Hron, Uvedení knihy Češi a Evropa
  | raw | skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 25. 10. 2018 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Ostrovní ulice) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=jLblIVVn5Ak&ab_channel=knihovnavaclavahavla
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Uvedení knížky Češi a Evropa

 • Jan Hron, Uvedení knížky Češi a Evropa
  | docx | pdf | html ◆ projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 25. 10. 2018
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Uvedení knihy Češi a Evropa

 • 2024
  Jan Hron, Připomenutí Ladislava Hejdánka při příležitosti výročí Února 1948
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 25. 2. 2024 ◆ poznámka: Proneseno v Praze na Újezdě u pomníku obětem komunismu v rámci připomínky studentského pochodu 25. února 1948. Pořádal Pražský akademický klub 48, Senát ČR, Mene tekel.