Bibliografie Ladislava Hejdánka

Interviews

undated
Hebe Kohlbrugge, Vyprávění Hebe Kohlbrugge
| raw | audio ◆ rozhovor | vzpomínka, německy, vznik: nedatováno

Neidentifikovaný rozhovor o odvaze
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: [nedatováno] ◆ poznámka: přepis zvukového záznamu, nepodařilo se dohledat další podrobnosti

1967
Rozhovor o revoluci
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 12. 1966 / 22. 2. 1967 ◆ poznámka: další účastníci kulatého stolu: Pavel Filipi, Jiří Němec; předsedal Josef Smolík
 • in: Křesťanská revue 34, 1967, str. 185–189

1978
Rozhovor časopisu Spuren s L. Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1978 ◆ poznámka: SE Pořad Události a názory 2. 10. 1978; máme průklep strojopisu (přepis vysílání Svobodné Evropy?)
 • in: Spuren, 1978

1979
In 10 Jahren Sieg. Geheimtreffen polnischer und tschechischer Dissidenten
| raw | skeny ◆ rozhovor, německy, vznik: 1979 ◆ poznámka: přeloženo z původního vydání v polštině (Informationsbulletin Nr. 23 des KOR, Warschau, 11. 9. 1978)
 • in: Neues Forum 26, 1979, č. 305–306, str. 45–48 (květen–červen)

Rozhovor s bývalými a současnými mluvčími Charty 77
| raw ◆ rozhovor, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně únor 1979 ◆ poznámka: Rozhovor vznikl zřejmě při předání funkce mluvčích (původně: Jiří Hájek, Václav Havel a Ladislav Hejdánek, nově: Václav Benda, Jiří Dienstbier a Zdena Tominová).

Ladislav Hejdánek – Jan Kozlík, Rozhovor o Rádlově pojetí pravdy
| raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 11. 5. 1979

1980
„Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“
| docx | pdf | html | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1980

1982
Interview
rozhovor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: červenec
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1982, str. 13–15

1986
Offering a variety of views
| raw ◆ rozhovor, anglicky, vznik: 1986
 • in: Index on Censorship 15, 1986, č. 3, str. 25–26

Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, jazyk neuveden, vznik: konec dubna 1986 ◆ poznámka: květen, mimořádné číslo
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, str. 1–20

1987
Beglag inmarsjen
| raw | skeny ◆ rozhovor, norsky, vznik: 1987

1988
Der Dialog zwischen Christen und Marxisten ist nicht ganz tot
rozhovor, německy, vznik: 1988
 • in: Glaube in der 2. Welt XVI — 1990, Zürich: G2W, 1988, str. 361–364

Ladislav Hejdanek on Czechoslovakia Today
| raw ◆ rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ poznámka: interview: Jonathan Luxmoore
 • in: National Catholic Register — 04.09.1988, North Haven: Circle Media, 1988, č. 1–6

Rok 1968
rozhovor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: panelová diskuse
 • in: Prostor, Praha: Prostor, 1988, č. 11, str. 7–52 (červen)

The Future of this Country is at stake
rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ poznámka: výňatky z rozhovoru, ročník XXVIII
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1988, č. 4, str. 112–113

1989
Jde o budoucnost této země. Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem dne 27. 11. 1989
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 27. 11. 1989
 • in: Kostnické jiskry 74, 1989, č. 42, str. 3 (13. 12.)
překlady textu do jiných jazyků:
 • The Future of this Country is at stake

 • 1990
  Democracy without Opposition is Nonsense
  rozhovor, anglicky, vznik: 1990 ◆ poznámka: podzim-zima
  • in: East European Reporter 4, 1990, č. 3, str. 96–98

  En kirke som svetr sitt folk
  rozhovor, dánsky, vznik: 1990
  • in: Akt, 1990, č. 2, str. 2–3

  Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
  rozhovor, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: červenec-srpen
  • in: Protestant, 1990, č. 7–8, str. 8–11

  Filosof a politik
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1990
  • in: Pochodeň, 1990, č. 285, str. 4 (5. 12.)

  Obnova akademickej filozofie na univerzite
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, slovensky, vznik: 1990
  • in: Kultúrny život, 1990, č. 35, str. 4, 9 (12. 12.)

  Rozhovor o filosofii a filosofování
  | raw | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: nedatováno, zřejmě po roce 1989

  Občanská společnost
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: nedatováno, asi 90. léta 20. století ◆ poznámka: datace odvozena od tématu rozhovoru; není jasné, jak bylo s materiálem dále naloženo

  Rozhovor o odvaze
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: nedatováno, 90. léta ◆ poznámka: datace odvozena od tématu rozhovoru; není jasné, jak bylo s materiálem dále naloženo

  Prameny a proudy [Mýtus]
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 90. léta ◆ poznámka: rozhlasový pořad

  Prameny a proudy [První světová válka]
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 90. léta ◆ poznámka: rozhlasový pořad

  Přirozený svět
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 90. léta ◆ poznámka: rozhlasový pořad

  Povídání s Alešem Březinou
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 4. 1. 1990 ◆ poznámka: na kazetě poznámka "u nás", není jasné, jestli v Praze nebo v Písku

  Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 17. 6. 1990

  1991
  „Como soy responsable, no entro en política“ (Entrevista a Ladislav Hejdanek, filósofo)
  | raw ◆ rozhovor, španělsky, vznik: 1991
  • in: La Vanguardia, 1991, č. 39, str. 57 (28. 11.)

  Intelektuálové a moc
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: (účast na diskusi pořádané revuí Prostor), červen 1991
  • in: Prostor, 1991, č. 16, str. 21–42

  Gesprek met Ladislav Hejdánek, voorjaar 1991
  rozhovor, holandsky, vznik: 1991 ◆ poznámka: interview
  • in: In de waag­schaal, 1991, č. 5, str. 132–138 (20. 4.)

  Otázky pro filosofa
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1991
  • in: Kostnické jiskry 76, 1991, č. 3, str. 2 (23. 1.)

  Milovník moudrosti
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: únor 1991 ◆ web: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3ec78f70-5e83-11e4-be62-005056825209
  • in: Studentské listy 2, 1991, č. 4, str. 3 (18. 2.)

  Interview de L. Hejdánek
  rozhovor, francouzsky, vznik: 30. 4. 1991
  • in: Culture indepen­dante et espaces de liberté en Tchécoslovaquie 1969–1989, Grenoble II: Institut Pierre Mendes-France, 1991, str. 213–219

  1992
  Feminismus. Rozhovor s filosofem Ladislavem Hejdánkem a kritickou feministkou Pavlou Slabou (hovoří Mirek Vodrážka)
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: léto
  • in: Vokno, 1992, č. 24, str. 140–145

  Charta 77 - Zda být, či nebýt
  | raw ◆ rozhovor, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: Rozhovor je součástí více rozhovorů s mluvčími Charty 77: Jiří Hájek, Marta Kubišová, Václav Malý, Radim Palouš, Petr Uhl, Martin Palouš, Libuše Šilhánová.
  • in: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog XXII, 1992, č. 1, str. 7–8

  [Norský rozhovor]
  | raw ◆ rozhovor, norsky, vznik: 8. 12. 1992 ◆ poznámka: Na skenu rozhovoru není čitelný název.

  1993
  Křesťanství a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1993

  Spravedlnost
  | docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky | rozhovor, česky, vznik: listopad 1993 ◆ poznámka: Příprava na rozhovor - natáčený 18.11.1993, bude vysílán. [pozn. aut.]

  Morálka a pravda
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1993
  • in: Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku 26, 1993, č. 12

  1994
  GEN – Ladislav Hejdánek
  | raw ◆ rozhovor, česky, vznik: 1994

  Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
  | raw ◆ rozhovor, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: Dostupné online: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/5.1994/19/20.png
  • in: Tvar. Literární obtýdeník 5, 1994, č. 19, str. 20 (17. 11.)

  Rozhovor pro knihu Lidé v Chartě
  rozhovor, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: Rozhovor je uložen ve sbírce „Lidé Charty 77“ digitální sbírky Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sign. B-8/2.

  1995
  Filosof každým coulem / Dobrá filosofie je praktičtější než pragmatismus
  | docx | pdf | html ◆ článek | rozhovor, česky, vznik: 30. 1. 1995?
  • in: Martin Komárek, GEN – 100 Čechů dneška, Praha: Fischer, 1995, str. 225–230

  Ladislav Hejdánek – Olga Nytrová, Nejhorší je zlo, které vypadá jako dobro. S Ladislavem Hejdánkem o pravdě, zlu, feminismu a mýtu
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 8. 1995 ◆ poznámka: název na titulní straně: S profesorem Ladislavem Hejdánkem o Bohu, slovu Bůh, pravdě, mýtu, feminismu a zlu ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/1995/33/nejhorsi-je-zlo-ktere-vypada-jako-dobro?gift=h1r4izxy5f
  • in: Respekt 6, 1995, č. 33, str. 1 a 12 (14. 8.)

  Osvícenství
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 26. 10. 1995
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Osvícenství [příprava]

 • 1996
  Vnitřní emigrace jako téma
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1996
  • in: Literární noviny 7, 1996, č. 51–52, str. 7 (18. 12.)

  1997
  Philosophieren im Geheimen
  rozhovor, německy, vznik: 1997
  • in: Frankfurter Rundschau, 1997, č. 107, str. ZB 2 (10. 5.)

  Nebýt pouhým příživníkem
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: leden 1997 ◆ poznámka: interview: Martina Dvořáková
  • in: Dobrý večer plus — 31. 1. 1997, 1997

  Philosophieren im geheimen
  | raw ◆ rozhovor, německy, vznik: květen 1997 ◆ poznámka: interview: Doris Liebermann; skeny obsahují i průvodní dopis redaktorky

  Jan Šimsa, O věrném přátelství Amise a Amila. Vzpomínky na Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  | raw | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 13. 6. 1997

  Vážím si například Jana Stráského
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 11. 12. 1997
  • in: Lidové noviny, 1997, str. ? (11. 12.)

  1998
  Ladislav Hejdánek – Bob Fliedr, Potřebujeme novináře, kteří začnou dělat věci jinak
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1998
  • in: Lidové noviny 11, 1998, č. 68, str. II–III (21. 3., příloha Orientace)

  Wahrheit und Widerstand
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, německy, vznik: 1998
  • in: Doris Liebermann – Jürgen Fuchs – Vlasta Wallat (vyd.), Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler. Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, Essen: Klartext, 1998, str. 141–154

  „Profily“
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 23. 6. 1998 ◆ poznámka: rozhovor pro Český rozhlas

  2000
  Kdyby dnes přišel Ježíš, kolik křesťanů by alespoň poznalo, že je to alespoň velký muž?
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 18. 8. 2000 ◆ poznámka: s fotografií, příloha Salon č. 183, ročník 10
  • in: Právo, 2000, str. 2–4 (7. 9.)

  Demokracii máme, demokratů se nedostává
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2000
  • in: Mladá fronta Dnes 11, 2000, č. 6, str. 16–17 (8. 1.)

  2001
  Rozhovory o židovství
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2001
  • in: Křesťanská revue 68, 2001, č. 6, str. 158–164

  Nikdo si s pojmy nedává dost práce
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14.1.2001 ◆ web: http://old.itvar.cz/prilohy/327/T02_01.pdf
  • in: Tvar. Literární obtýdeník 12, 2001, č. 2, str. 8–9

  2002
  Gentlemani nemívají většinu
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 17. 7. 2002
  • in: Reflex 13, 2002, č. 30, str. 48–50 (25. 7.)

  2003
  Ladislav Hejdánek – Erazim Kohák, My pravdu nemáme, pravda má nás
  | raw ◆ rozhovor, česky, vznik: 1. 1. 2003 ◆ poznámka: pro televizní cyklus Cesty víry; režie Vladimír Fanta

  2004
  Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2004

  2005
  Pravda se stále mění a vyzývá nás k činu
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2005 ◆ poznámka: Dostupné online: www.husiti.cz/dialognaceste/rozhovory.htm (s titulkem „O hledání pravdy a dialogu na cestě“).

  Zápis z disputace s profesorem Hejdánkem ze dne 14. dubna 2005
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 27. 10. 2005 ◆ poznámka: zápis z disputace s Václavem Němcem a Janem Kunešem

  2006
  Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2006
  • in: Nomád(v)a 1, 2006, č. 1, str. 5–7 (květen)

  Perspektiva člověka je svoboda
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2006
  • in: Krásná paní, 2006
  překlady textu do jiných jazyků:
 • Die Perspektive des Menschen ist die Freiheit

 • Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2006 ◆ poznámka: Rozhovor vznikl po mailu. Dostupné online: http://www.krestanskarevue.cz/6_2006_rozhovor_s_Ladislavem_Hejdankem.html
  • in: Křesťanská revue 73, 2006, č. 6, str. 34–36

  Filosofie nás musí naučit kritičnosti zejména vůči nám samým
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | rozhovor, česky, vznik: 3. 6. 2006
  • in: Filosofický časopis 65, 2017, č. 3, str. 331–339

  2007
  Filosof Ladislav Hejdánek k Chartě 77
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: leden 2007
  • in: Deníky Bohemia, 2007 (leden)

  Otázky a témata pro prof. Hejdánka
  rozhovor | přípravné poznámky, česky, vznik: 2007? ◆ poznámka: otázky: Václav Tollar, Stanislav Synek

  Heda Hejdánková, Dcery nám nic nevyčítaly
  | docx | pdf | html | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 2007 ◆ poznámka: Rozhovor byl původně pořízen pro Rádio Proglas a byl otištěn v časopise Krásná paní.
  • in: Krásná paní V — červenec 2007, 2007, č. 7, str. 18

  Hovory o víře
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 24. 3. 2007

  Hovory o víře
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 31. 3. 2007

  Die Perspektive des Menschen ist die Freiheit
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, německy, vznik: květen 2007 ◆ poznámka: datace určena podle data původního souboru
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Perspektiva člověka je svoboda

 • Setkávání
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 27. 5. 2007 ◆ poznámka: pořad Setkávání vysílala stanice Český rozhlas 3, Vltava; v rozhovoru vystupují také studenti středních a vysokých škol

  Rozmluvy
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 29. 5. 2007

  Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 28. 8. a 4. 9. 2007

  Prameny a proudy [víra a její reflexe]
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 30. 9. 2007 ◆ poznámka: pořad Prameny víry č. 57 na stanici Český rozhlas 3, Vltava

  Prameny a proudy [šíření křesťanství prostřednictvím apoštola Pavla]
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 7. 10. 2007 ◆ poznámka: pořad Prameny víry č. 67 na stanici Český rozhlas 3, Vltava

  2008
  Osudy
  audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2008

  Osm odpovědí o dialogu
  | docx | pdf | html ◆ korespondence | rozhovor, česky, vznik: 9. 12. 2008

  2009
  Havel – filosof?
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2009
  • in: Václav Havel a jeho talent k filosofování, Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2009, str. 120–128
  • in: Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost, vyd. Jan Hron, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, str. 97–104

  2010
  Rozhovor o Patočkovi
  | raw | skeny ◆ rozhovor | vzpomínka, česky, vznik: nedatováno, okolo roku 2010 ◆ poznámka: pro dokumentární film "Jan Patočka: darovat smrt"; https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569092-jan-patocka-darovat-smrt/

  Filosofovat ve svém volném čase a bez šéfa
  rozhovor, česky, vznik: 2010 ◆ poznámka: zkrácená verze rozhovoru „Univerzita ocenila disidenta, uznávaného profesora filozofie“
  • in: Zpravodaj UJEP 6, 2010, str. 24–25
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • Univerzita ocenila disidenta, uznávaného profesora filozofie

 • Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem o Patočkovi [Pavel Ryjáček]
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2010

  Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem o filosofii
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2010

  2011
  Dodatečné odmítání dospělosti
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 19.2.2011 ◆ poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/dodatecne-odmitani-dospelosti.
  • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 4

  Filosof se má lidí tázat na to, co oni sami říkají
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 19.2.2011 ◆ poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/filosof-se-ma-lidi-tazat-na-co-oni-sami-rikaji.
  • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 5

  2012
  Jindřich Bálek, Zpráva o vydání knihy Úvod do filosofování
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 20. 3. 2012 ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava

  Odpovědi na otázky Johany Borovanské
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor | vzpomínka, česky, vznik: 10. 7. 2012

  Katedry filosofie na UK v 90. letech
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 31. 8. 2012
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Katedry filosofie na Katolické, Evangelické a Husitské teologické fakultě

 • Václav Tollar, Zpráva o vydání knihy Co je dnes zapotřebí
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 25. 9. 2012 ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava

  2013
  Mluvčí Charty 77 a církev
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2013

  Jindřich Bálek, Připomenutí textu Symbol a skutečnost
  | raw | audio ◆ příspěvek | rozhovor, česky, vznik: 21. 1. 2013 ◆ poznámka: příspěvek v rámci odpoledního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava

  2014
  Filosof a chartista Hejdánek: Politik, co volá po přímé demokracii, je buď špatný, nebo se chystá na převrat
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: únor 2014 ◆ poznámka: interview: Jan Rychetský
  • in: Parlamentní listy, 2014 (17. 2.)

  2016
  Subjekt, nepředmětnost a čas: rozhovor Václava Němce s Ladislavem Hejdánkem
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2016
  • in: Reflexe, 2016, č. 50, str. 173–186

  2017
  Do budoucnosti o 2000 let nazpět
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: duben 2017
  • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 3, str. 10–17

  Jakub S. Trojan, Ladislav Hejdánek: 90 let filozofa
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: květen 2017 ◆ web: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ladislav-hejdanek-90-let-hyperkritickeho-filozofa.A170511_172319_pozice-tema_lube
  • in: Lidové noviny 30, 2017, č. 105, str. 13–14 (6. 5., příloha Česká pozice)

  Ladislav Hejdánek – Václav Tollar, Připomenutí Ladislava Hejdánka při příležitosti jeho devadesátých narozenin
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 10. 5. 2017 ◆ poznámka: příspěvek na stanici Český rozhlas Plus

  Jak je možné, že tolika lidem nevadí hrubost a prolhanost ani tak zjevná?
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2017 ◆ poznámka: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ladislav-Hejdanek-pro-PL-o-Zemanovi-ci-Babisovi-Jak-je-mozne-ze-tolika-lidem-nevadi-hrubost-a-prolhanost-ani-tak-zjevna-488406

  2019
  Rozhovor pro Paměť národa
  audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 16. 10. - 11. 12. 2019 ◆ poznámka: celkem čtyři sezení ◆ web: https://www.pametnaroda.cz/cs/hejdanek-ladislav-1927