Bibliografie Ladislava Hejdánka

Diaries and notes

[Euthanasie]
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Body bez nadpisu a datace.

[Příležitostné poznámky, nedatováno]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Poznámky o reflexi
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Heda Hejdánková, O emigraci
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Život jako úkol
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1999

 • Poznámky k Dostálově německé studii (Glaube ohne Gegenstand?...)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2019

 • Budoucnost a přítomnost LvH, 2017
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2018

 • Bytí a existence
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2018

 • Názor a názornost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2018

 • Jsoucí – jsoucno
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2018

 • Jsoucno jako dění
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2016

 • Život filosofický
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2015

 • 22.3.15
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2015

 • 23.3.15
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2015

 • Kvantifikace a počítání
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2015

 • Fakta a „teorie“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2014

 • Problematika méontologická
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2013

 • Další, nedatované poznámky z roku 2012
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2012

 • Méontologie a čas / Čas a jsoucnost / Jsoucnost a bytí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2011

 • Člověk jako „klíč“ ke všemu (k pochopení „všeho“)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2011

 • Minulost – dvojí pojetí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2010

 • Vědy a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2010

 • Rozvrh pro diskuse
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2004

 • Experiment myšlenkový
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2003

 • Hermann Broch, Begriffe mystische
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2003

 • MYTHOS / KULT(ično)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2001

 • Architektonika systému filosofie / Systematičnost ve filosofii / Systém / Systematičnost / Architektonika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie a „vědeckost“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie a vědeckost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Intence
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Hodnoty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Myšlení / Transcendence / Vitální řád / Transeunce / Transcedence
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Idea u Kanta
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • [Historie pojmu skutečnost]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1987.1 (strojopis)

 • [Příležitostné poznámky, 1944]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1944

  [Příležitostné poznámky, 1945]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1945

  Osobní reflexe ke dvacetinám
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 5. 1947

  Matouš 6,11-12
  | raw | skeny ◆ poznámky | referát, česky, vznik: 11. 7. 1947 ◆ poznámka: datum dokumentu zřejmě určuje datum, kdy byl program zařazen v rámci letní Konference Akademické YMCA; je možné, že jde o přípravu, je možné, že jde o zpětný zápis

  1950-1951
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1950

  [Příležitostné poznámky, 1950]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1950

  [Příležitostné poznámky, 1951]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1951

  [Celkovost a celky]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 3. 1951
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1950-1951

 • Struktura reality – PLURALITA
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1951
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1950-1951

 • POZNÁNÍ A JEHO SUBJEKT
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1951
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1950-1951

 • Poznámky k Engelsovu pojetí jednoty světa
  poznámky, česky, vznik: 1952/1960

  [Příležitostné poznámky, 1952]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1952

  O lásce neboli Anti-Šimsa
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 7. 1952 ◆ poznámka: Polemika s přednáškami Jaroslava Šimsy vydanými v knížce „O lásce a flirtu“; obsahuje Hejdánkovu báseň z roku 1948. Rukopisné poznámky v sešitu A5, patrně nepublikované.

  Theologie a filosofie. Poznámky
  poznámky, česky, vznik: 22.–23. 12. 1952

  Hromádkovo pojetí theologie, několik poznámek
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: leden 1953

  [Příležitostné poznámky, 1953]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1953

  Hromádkovo pojetí theologie. Několik poznámek [původně: Hromádkovo pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem. Poznámky]
  poznámky, česky, vznik: 13. 1. 1953

  Pravá skutečnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 7. 1953
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1953]

 • [Otázka po pravé skutečnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 8. 1953
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1953]

 • 530906-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 9. 1953
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1953]

 • 530920-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 9. 1953
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1953]

 • 1954-1955
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1954-1955

  [Příležitostné poznámky, 1954]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1954

  [Příležitostné poznámky, 1955]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1955

  Prostý život. Poznámky z března 1955
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1955

  [Příležitostné poznámky, 1956]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1956

  [Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství]
  poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jakuba Trojana „Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství“

  [Příležitostné poznámky, 1957]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1957

  Čas – přípravné poznámky I.
  poznámky, česky, vznik: 30. 12. 1956 – 20. 1. 1957

  Čas a dějiny (Část I. – Změna a současnost)
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 13. 3. 1957 ◆ poznámka: První část práce Čas a dějiny

  [Creatio continua]
  poznámky, česky, vznik: červen 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jana Duse „Creatio continua“ pro Theologickou přílohu Křesťanské revue; článek nevydán

  Otázky kosmologie
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky | různé, česky, vznik: 16.6.1957 (přibližné datum) ◆ poznámka: "sešit A5, nelinkovaný, rukopis na str. 1 – 21; psáno v Kdyni, v létě 1957 - nejspíš kolem 16. 6. 57" [pozn. aut.]

  Subjekt [sešit v tvrdých deskách]
  poznámky, česky, vznik: 12. 8. – 6. 9. 1957 ◆ poznámka: sešit obsahuje zároveň další zápisky a poznámky z vojenského cvičení; zčásti přepsáno

  K rozhovoru s marxisty
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 16. 12. 1957 ◆ poznámka: Poznámky LvH na večeru u J. L. H. dne 16. 12. 1957
  • in: Jan Mervart – Ivan Landa (vyd.), Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, Praha: Filosofia, 2017, str. 407–409 (otištěno pod názvem „K rozhovorům s marxisty“ a s chybami)

  [Příležitostné poznámky, 1958]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1958

  1958
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1958

  Uzly – uzlové body LvH, 1958
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 9. 1958
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2013

 • Změna (1.)
  poznámky, česky, vznik: 10. 1. – 21. 9. 1958

  [Příležitostné poznámky, 1959]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1959

  1959
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1959

  Materiální jednota světa
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 21. 1. 1959

  Pojem vědeckého zákona
  poznámky, česky, vznik: 17.–19. 5. 1959 ◆ poznámka: nedokončeno

  Pojem vědeckého zákona
  | raw | skeny ◆ fragment | poznámky, česky, vznik: 19. 5. 1959

  Vyznání nebo humor
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 7. 6. 1959

  Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta ◆ poznámka: text předznamenán jako "bod 3.", ostatní body zatím nenalezeny; zřejmě určeno pro diskuse v rámci Nové orientace

  [Příležitostné poznámky, 1960]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1960

  Křesťanská víra a moderní věda
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 1. 1960

  Předběžná studie o povaze metod
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 60. léta ◆ poznámka: datace odvozena ze zařazení původního dokumentu mezi další dokumenty, týkající se činnosti Nové orientace

  O skutečnosti
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 60. léta 20. století ◆ poznámka: datace odvozena ze zařazení původního dokumentu mezi další dokumenty, týkající se činnosti Nové orientace

  [Příležitostné poznámky, 1961]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1961

  Problémy dokumentační práce ve výzkumném ústavu [původně: Problémy dokumentační práce pro vědecké pracovníky]
  poznámky, česky, vznik: 1962/1968

  [Příležitostné poznámky, 1962]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1962

  Jediný život + Bod 3. Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: srpen–říjen 1962

  [Entropie a tzv. „otevřené systémy“]
  poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1961 – 11. 11. 1962 ◆ poznámka: ve složce obsaženy troje různé poznámky; není jasné, zda všechny patří k sobě

  [Příležitostné poznámky, 1963]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963

  Poznámky k filosofickému aspektu zdraví a nemoci
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963 ◆ poznámka: rukopisné poznámky; v úvodu přípis autora: "ad: konzultace pro Dr. Jedličkovou v ÚEM"

  Dietrich Bonhoeffer - Nenáboženský člověk dospělého světa
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1963 – 11. 3. 1963 ◆ poznámka: pro Novou orientaci - pozn. aut.

  Poznámky k otázce „Křesťan a svět“
  poznámky, česky, vznik: červen 1963

  Problémy nové interpreace
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: červenec-září 1963

  [Příležitostné poznámky, 1964]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1964

  [Věda jako univerzální komunikační systém]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 1. 1964
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1964]

 • [Rozdíl mezi filosofií a uměním]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1964
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1964]

 • K otázce ontologického pojetí subjektu
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 7.–21. 6. 1964 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu (patrně nenapsaného)

  „Myslím, že diskuse o tom, zda v třicátých nebo padesátých letech byly zřejmé přehmaty…“
  poznámky, česky, vznik: 1. 6. 1964

  [Reflexe období „kultu osobnosti“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 6. 1964
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1964]

 • [Odstup od dané situace]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 7. 1964
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1964]

 • [Statistické zákonitosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 8. 1964
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1964]

 • [Příležitostné poznámky, 1965]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1965

  Dietrich Bonhoeffer - Rezistence a odevzdanost
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1965

  Křesťan a svět (předběžné poznámky k jednomu oddílu "Zásad")
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: zřejmě dokument týkající se diskuse v rámci Nové orientace; na konci připsáno: "Opis exempláře, který Božena Komárková poslala Janu Čapkovi jako přílohu k dopisu ze dne 11. 6. 1965."

  O našem národním charakteru
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 11. 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku pro Literární noviny; nedokončeno

  „V překladu Sartrovy práce…“ [ad: Jean-Paul Sartre: Marxismus a existencialismus, Praha 1966]
  poznámky, česky, vznik: 1966/1967

  1966
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

  [Příležitostné poznámky, 1966]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1966

  1967
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1967 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

  [Příležitostné poznámky, 1967]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1967

  Několik poznámek k článku J. Tomina
  | raw ◆ polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967

  {Víra a skutečnost}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 3. 1967
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1967

 • Návrh revue pro lidská práva
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1968 nebo 1969 ◆ poznámka: Psáno pro Společnost pro lidská práva (jejímž byl Hejdánek členem). [pozn. red.]

  [Příležitostné poznámky, 1968]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1968

  1968
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1968 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

  Několik poznámek k textu Jakuba S. Trojana: Kritika a kritičnost v církvi
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 2. 1968

  [Příležitostné poznámky, 1969]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1969

  [Příležitostné poznámky, 1970]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1970

  { Normalita }
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1970
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1970]

 • { Normalita }
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1970
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1970]

 • Prosetínské úvahy o subjektu
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 22. 8. – 10. 9. 1970 ◆ poznámka: strojopis

  [Prostor a čas]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 10. 1970
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1970]

 • 1971
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1971 ◆ poznámka: rukopis

  [Příležitostné poznámky, 1971]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1971

  Úvod do filosofie - rozvrh stavby
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: září 1971

  1972
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1972 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

  1972/3–1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1972/1973

  [Příležitostné poznámky, 1972]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

  Pistis a polis
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

  [Problém otázky]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 15. 11. 1972

  Úvahy na témata marxismu
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 19. 11. 1972

  1973 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973

  [Příležitostné poznámky, 1973]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1973

  1973-4 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  1973-3 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  1973-2 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  1973-1 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  Poznámky a rozhovory k Patočkově práci "Přirozený svět" (dodatek)
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: březen-červen 1973

  Mythos
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: nedokončeno

  1974 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

  1974–1 (Mythos)
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: Jde o přípravné poznámky k textu „Bios, mythos, logos“ (1975). – Pozn. red.
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Bios, mythos, logos

 • [Příležitostné poznámky, 1974]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky | myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974

  1974-01 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-02 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-03 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-04 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-05 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-06 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-07 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-08 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-09 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-10 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-11 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-12 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-13 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1974-14 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  [Význam utrpení a smrti Ježíše Krista / Pravda a průšvih]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. – 14. dubna 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-03 (rukopis)

 • [Filosofická systematika / Systém a filosofie / Filosofický slovník]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 3. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Základní filosofické otázky a jejich určení]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 3. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Nenáboženská víra / Výzva a její osobní charakter]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 3. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Kierkegaardův přístup k podstatě subjektu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 4. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Integrita subjektu a jeho navazování na sebe sama]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 4. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Jak učinit subjekt (ne-předmět) předmětem myšlení / Předmět x objekt]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 4. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Přímé, předmětné, nepředmětné intence myšlení]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 4. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Sebeklam metafyzického myšlení]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 4. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Předmětné a nepředmětné složky intence…]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 4. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Soucit]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 4. 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • [Jak je vůbec něco takového jako intence možné?]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. – 10. dubna 1974
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1974-02 (rukopis)

 • 1975-01 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-02 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-03 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-04 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-05 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-06 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-07 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-08 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-09 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-19 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-18 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-17 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-16 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-15 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-14 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-13 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-12 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-11 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-10 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-20 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-21 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-22 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-23 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-24 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-25 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-26 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-27 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-28 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-29 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-30 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-31 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-32 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-33 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-34 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-35 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-36 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  1975-37 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: sešit A5

  [„Názor na svět“, věda a její přístup ke skutečnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 3. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [Vztah praxe k poznání; nemožnost vědy vztáhnout se ke světu vcelku]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 3. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [„Světový názor“ a Marx; mýtus, křesťanství a chyby marxismu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 3. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [Úspěch a smysl v dějinách (na příkladu fašismu)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 4. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [Filosofie jako reflexe a její „základ“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 4. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [Otázka po bytí v tradici; víra a reflexe víry]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 4. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [Zápas orientace víry se starou filosofií; Augustin a Tomáš Akvinský]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 4. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [Úpadek víry v novověkém myšlení; bytí jako arché]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 4. 1975
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1975-09 (rukopis)

 • [Příležitostné poznámky, 1976]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1976

  1976-01 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-02 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-03 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-04 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-05 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-06 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-07 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-08 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-09 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-10 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-11 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-12 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-13 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-14 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-15 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-16 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-17 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-18 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-19 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  1976-20 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: sešit A5

  Poznámky k problému „utrpení“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam | poznámky, česky, vznik: 27. 6. - 1. 7. 1976

  [Filosofie, věda a vědeckost]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Vztah filosofie ke smyslu a smysluplnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Přístup filosofie ke smyslu skrze reflexi]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Naslouchání jako podmínka reflektujícího přístupu ke smyslu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Úvahy o socialismu k 8. výročí sovětské okupace]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Úzkost moderního člověka a její překonání v naději]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [O cílevědomosti nad románem „Mantrap“ Sinclaira Lewise]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • 1977 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977

  [Příležitostné poznámky, 1977]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1977

  1977-01 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-02 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-03 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-04 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-05 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-06 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-07 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-08 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  Sešit 1977-9, § 57–62
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1977-10 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-11 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-12 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977-13 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5; sešit předpokládán, ale nenalezen

  1977-14 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: sešit A5

  1977 (různé)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: poznámky nalezeny v dochovaných elektronických souborech

  [Stát, společnost a jednotlivec a jejich vztah k pravdě]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 3. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Porušování československých zákonů, Charta 77 a stát]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 3. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Návrhy k ustavení spolku na způsob Ekumenického hnutí inteligence a studentstva]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: nedatováno 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Vynálezy, objevy a proměny ve vědě a mladí vědci]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 6. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Humanitní obory a jejich budoucnost]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 7. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Návrh vzdělávacího obsahu (patrně pro neoficiální vzdělávání)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: červenec 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Charta 77, petiční právo, výchova a vzdělání]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 7. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Prospěšnost a účinnost jednání; hodnoty a jejich pojetí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 7. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Čas, jeho plynutí, událost a subjekt]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 7. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [„Druhá kultura“ v českých podmínkách]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: asi červenec 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977 (strojopis)

 • [Polemika s pojetím lidských práv u Mileny Srnské]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 8. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-07 (rukopis)

 • [Právo (křesťana) na svobodně zvolenou práci a potřeba křesťanské akademie]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 8. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-07 (rukopis)

 • [Politická angažovanost filosofa a specificky filosofický „průšvih“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-07 (rukopis)

 • [Univerzita jako pokus o jednotu lidského vidění světa]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-07 (rukopis)

 • [Univerzita jako prostor rozhovoru a polemiky]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 8. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-07 (rukopis)

 • [Současná krize univerzity a vědy]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 8. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-07 (rukopis)

 • [Nové uspořádání práce ve společnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 8. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-07 (rukopis)

 • [Nárok pravdy na celkovost a věda vzdalující se od pravdy]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • Sešit 1977-9, § 57–62

 • [Filosofové a jejich vztah k vládnutí podle Platónovy Ústavy]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • Sešit 1977-9, § 57–62

 • [Politická angažovanost filosofa u Platóna a dnes; „praktická“ a „nepolitická“ politika]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • Sešit 1977-9, § 57–62

 • [Monopolizace moci u moderního státu a potřeba jejího oslabování]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • Sešit 1977-9, § 57–62

 • [Činnost filosofa v nesvobodných podmínkách]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • Sešit 1977-9, § 57–62

 • [Proč nepublikovat v zahraničí: filosofie jako situační záležitost]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • Sešit 1977-9, § 57–62

 • [„Nepolitická politika“ filosofa a její výsledky (na příkladu Sókrata)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-10 (rukopis)

 • [Změna světa jako úkol filosofie (podle Marxe)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-10 (rukopis)

 • [O odpuštění…]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-10 (rukopis)

 • [O odpuštění (a synodní radě ČCE) II…]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-10 (rukopis)

 • [O odpuštění (a synodní radě ČCE) III…]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-10 (rukopis)

 • [O odpuštění + úvahy o budoucnosti Komenského fakulty a ČCE…]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 9. 1977
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1977-10 (rukopis)

 • [Charta 77 nikoli jako politická opozice, nýbrž jako morální iniciativa]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 1. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978 (strojopis)

 • 1978 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978

  1978-01 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: sešit A5

  1978-02 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: sešit A5

  1978-03 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: sešit A5

  1978-04 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: sešit A5

  1978-05 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: sešit A5

  1978-06 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: sešit A5

  1978-07 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: sešit A5

  [Vyjádření k začátku druhého roku působení Charty 77 (anglicky)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 1. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978 (strojopis)

 • [Vyjádření k začátku druhého roku působení Charty 77 (překlad)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 1. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978 (strojopis)

 • [Marxovo pojetí náboženství jako ideologie]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 2. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-04 (rukopis)

 • [Svoboda a důstojnost v živé a neživé přírodě (na příkladu atomů)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 3. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-03 (rukopis)

 • [Společenské změny a stát]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 4. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-03 (rukopis)

 • [Iluze člověka jako zdroj ideologie a jejich kritika podle Marxe]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 4. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-04 (rukopis)

 • [Kritika Marxova humanismu a jeho důraz na „pozemskost“ pravdy]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 4. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-04 (rukopis)

 • [Charta 77 jako platforma setkání komunistů a nekomunistů]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 5. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-05 (rukopis)

 • [Význam roku 1968 v Československu pro nahlédnutí pravdy]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 5. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-05 (rukopis)

 • [K desátému výročí sovětské intervence ze srpna 1968]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 6. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-05 (rukopis)

 • [Vztah demokracie a kapitalismu; hospodářství Sovětského svazu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-04 (rukopis)

 • [Nemožnost socialismu bez demokracie a problémy sovětského bloku]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-04 (rukopis)

 • [Budoucnost demokratického socialismu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-04 (rukopis)

 • [Svoboda občanů jako hlavní cíl socialismu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 6. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-05 (rukopis)

 • [Vnitřní i vnější příčiny vojenské intervence z roku 1968]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 8. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-05 (rukopis)

 • [Společenské změny a stát – pokračování]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 8. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-03 (rukopis)

 • [Vláda v demokracii a reforma hospodářské sféry ve státě]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 8. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-03 (rukopis)

 • [O uspořádání vládních i nevládních složek společnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 8. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-03 (rukopis)

 • [Odlišnost Charty jako kontrolní iniciativy od politické opozice]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 8. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-03 (rukopis)

 • [„Gangy“ v bezpečnostních složkách státu i mimo ně]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 9. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-05 (rukopis)

 • [Jak podpořit zájem pracovníků na prosperitě jejich podniku]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 9. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-05 (rukopis)

 • [Evangelium jako výzva k lidskému sebepřekročení a svobodě]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 9. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-06 (rukopis)

 • [Iluze o povaze režimu a vznik zločinného státu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 10. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-06 (rukopis)

 • [Boj režimu proti Chartě 77 jako boj proti pravdě]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 10. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-06 (rukopis)

 • [Stejnost a odlišnost mezi lidmi na biologické a psychické rovině]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 11. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-06 (rukopis)

 • [Co je to opozice a v jakých typech politických režimů není možná]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 12. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-07 (rukopis)

 • [Ustavení politické opozice jako způsob, jak se vyhnout revoluci]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 12. 1978
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1978-07 (rukopis)

 • 1979 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1979

  1979 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1979

  [Příležitostné poznámky, 1979]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1979

  Poznámky z prvního čtení textu Petra Krejčího "Meze vědeckého myšlení"
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 5. 1979

  1980
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1980

  [Příležitostné poznámky, 1980]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1980

  Meontologické předpoklady pojetí subjektu a jeho odpovědné svobody
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

  1981
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1981

  1981 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1981

  [Příležitostné poznámky, 1981]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1981

  1982
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1982

  1982b
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: Poznámka autora z pozdější doby (rok 2010): "Listy č. 82-001 až 82-036 přestavují první verzi fragmentu „Nepředmětné myšlení“, který byl pojat do sbírky textů „Nepředmětnost v myšlení a skutečnosti“, Praha 1997, str. 47–67"

  [Příležitostné poznámky, 1982]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1982

  1982 [rukopis, modrý sešit]
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1982

  [Logika filosofická]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 7. 1982
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1982]

 • [Komentář ad: Nicolai Hartmann: Das Problem des geistigen Seins] [1982]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 8. 1982
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1982]

 • 1983
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1983 ◆ poznámka: strojopis

  [Příležitostné poznámky, 1983]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1983

  [ARCHÉ]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 4. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1983]

 • [ARCHÉ a její „nadčasovost“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 4. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1983]

 • [Problematičnost pojetí skutečnosti jakožto neměnné]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 4. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1983]

 • [ARCHÉ]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 4. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 30. 4. 1983

 • [ARCHÉ a její „nadčasovost“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 4. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 30. 4. 1983

 • [Problematičnost pojetí skutečnosti jakožto neměnné]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 4. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 30. 4. 1983

 • [Intencionalita vědomí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 8. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1983]

 • [Setkání s pravdou – polemika s Koubou]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 10. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1983]

 • [Bytí – polemika se slovníkovým heslem]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 10. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1983]

 • [831230 – příprava]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 12. 1983
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1983]

 • 1984
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1984 ◆ poznámka: strojopis

  1984 (A4)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1984

  [Příležitostné poznámky, 1984]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky | myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1984

  [„Nic“ a přecházení v „něco“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Události prvního řádu – primordiální]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Reaktibilita jako podmínka vzniku světa]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Primordiální události a jejich „neumístění“ v čase a prostoru]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Vznik času a prostoru v důsledku interakcí primordiálních událostí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Ke vzniku světa je potřeba dostatečná hustota primordiálních událostí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Filosofie jako specifický druh mínění]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 4. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Podezřelost filosofie, která není placená]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 4. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Události a jejich blízkost k bytí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 4. 1984
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1984]

 • [Příležitostné poznámky, 1985]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1985

  1985.1 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1985 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1985.2 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1985 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1985-1 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1985 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  1985-2 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1985 ◆ poznámka: rukopisný sešit A5

  Vztah člověka ke světu
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 8. 2. 1985 ◆ poznámka: souvislost s nadřízeným dokumentem je dovozená na základě obsahu, tématu a uložení ve stejném šanonu
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofie, skutečnost a doba

 • Filosofie tváří v tvář své době
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 2. 1985 ◆ poznámka: souvislost s nadřízeným dokumentem je dovozená na základě obsahu, tématu a uložení ve stejném šanonu
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofie, skutečnost a doba

 • [Poznámky k textu Jana Patočky „‚Přirozený svět‘ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech“]
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 23. 1. – 1. 4. 1985 ◆ poznámka: bez nadpisu, titulek je redakční

  [Orientace v dějinách]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 10. 1985
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1985]

 • [Příležitostné poznámky, 1986]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1986

  Poznámky k textům [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1986

  1986.1 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: strojopisný blok A5, strany 001-200

  1986.2 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: strojopisný blok A5, strany 201-399

  1986.3 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: strojopisný blok A5, strany 400-472

  01
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 7. 1986
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1986]

 • [Příležitostné poznámky, 1987]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1987

  1987.1 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1987.2 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1987.3 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1987.4 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1987.5 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  Příprava na 12. 1. 87 (event. později) – Odpovědnost a svědomí
  | docx ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 1. 1987
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1987.1 (strojopis)

 • [Hejdánek, Ladislav → Šimsová Milena]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 1. 1987
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1987.1 (strojopis)

 • [Svědomí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 1. 1987
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1987.1 (strojopis)

 • [Přivedení k tématu víry bez předmětu skrze Marxsena a Ebelinga]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 5. 1987
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1987]

 • [Přípravné poznámky k vystoupení na téma, co je filosofie]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 12. 1987
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1987]

 • 1988.1 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1988.2 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1988.3 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1988.4 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1988.5 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1988.6 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1988.7 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  [Historikova práce]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Interpretace Rádlovy myšlenky o účelnosti a smyslu vesmíru] / {Vesmír a jeho „smysl“ (či „program“) u Rádla}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Historikova práce]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Historikova práce]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • Příprava na 8. 2. 88 – Problém adekvace / {Pravda a adekvace / Adekvace a pravda}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Problém adekvace (doplnění)] / {Pravda – její místo}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Hodnocení situace v Československu a odpovědnost SSSR]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Heideggerovo pojetí pravdy a logu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Drobné aristotelovské interpretace a polemiky]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Kritika pojetí dualismu u Franze Rosenzweiga]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Charakteristika a perspektivy mladé generace]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Úvahy nad FYSIS u Aristotela] {Pohyb / FYSIS / Událost – celek / Celek jako událost / Vnější – vnitřní / LOGOS}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Perspektivy současné společnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Úvahy nad slovem u Wittgensteina]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Perspektivy současné společnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Spojování podoby slova s významem]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Kritika Augustinova pojetí pojmenování]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • Příprava na 15. 2. 88 – O pojmu (vsunuté úvahy)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Kantovo vymezení pojmu vůči představě]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Kritika Wittgensteinova pojetí rozdílu mezi tím, co věta ukazuje a co říká]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [O původu a vývoji metafyziky] / {Metafyzika}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Vznik mravnosti a význam etiky]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 2. 1988 – 20. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Kritika pojetí etiky a morálního jazyka u Annemarie Pieperové]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Vznik charakteru (zvlášť u mladého člověka)]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Hodnocení morálky druhých lidí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Podmínky vzniku uměleckého díla]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Shrnutí tématu o přechodu člověka od instintků k řádu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Gorbačovovův projev – kroky proti refeudalizaci společnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Sjednocování a rozdělování Evropy]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Odluka (katolické) církve od státu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [K článku Václava Doležala - Stát, společnost, církve, věřící]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Ještě o současném vztahu státu a církve]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 2. 1988 – 24. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Kritika Patočkova pojetí FYSIS u nejstarších filosofů]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Kritika různých Aristotelových argumentů z Metafysiky]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Aristotelovo pojetí FYSIS a Empedoklovo pojetí Lásky a Sváru]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Pojmové myšlení jím založená distance mezi myšlením a skutečností myšlenou]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Moje cesta k přemýšlení o pravdě]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • Teze – příprava na 29. 2. 88 – O skutečnostech, které nejsou
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Interpretace Heideggerovy první přednášky ve funkci rektora]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • Příprava na 9. 3. 1988 – Křesťanství a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Problém FYSIS a ustavení nových filosofických disciplín]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Postavení a význam katolické církve v Čechách]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Úkoly, které stojí před katolickou církví]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Čím drží pohromadě událostné dění, složené z událostí nesrovnatelně kratších]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Člověk jako Sein zur Wahrheit]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Jak vypovídat o pravdě]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 3. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • První filosofie, nově pojatá
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 8.-9. 4. 1988

  [Jaspersovo pojetí rozumu a nerozumu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 7. 1988 – 16. 7. 1988
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1988.2 (strojopis)

 • [Příležitostné poznámky, 1989]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1989

  1989.1 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopisný blok A5; strany 1-100

  1989.2 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopisný blok A5; strany 101-280

  1989.3 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopisný blok A5; strany 281-430

  1989.4 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopisný blok A5; strany 431-600

  1989.5 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopisný blok A5; strany 601-660

  [1989, sešit Poznámky a nápady]
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1989

  [Všeobecná proměnlivost všeho / Co je „hnací silou“ událostného dění?]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [Vztah mezi událostí a LOGOS]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [Podmínky setkání dvou událostí]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [LOGOS a FYSIS události]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [LOGOS a FYSIS události]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [Evropská myšlenková tradice jako otřesenost orientace víry]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [„První filosofie“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 7. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [Víra nemá předmět, ale „nepředmět“]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 8. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [Důvody pro přechod od polytheismu k monotheismu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 8. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [Filosof musí naslouchat, nejen dávat průchod svým pocitům a nápadům]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 8. 1989
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1989]

 • [Příležitostné poznámky, 1990]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1990

  Úvaha o čase
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

  Katedra filosofie
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989

  1990.4 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1990.2 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  1990.1 (pokračování v novém sešitu) (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1990/1991 ◆ poznámka: strojopisný blok A5; obsahuje i začátek roku 1991

  1990.1 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: strojopisný blok A5

  [Charakter filosofie]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 5. 1990
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1990]

 • Filosofická logika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 7. 1990
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1990]

 • [Mínění občanů a odborníků v demokracii]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 7. 1990
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1990]

 • [Evropská civilizace a její spjatost s vědou a technikou]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 7. 1990
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1990]

 • {Ježíš a Pavel}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1991 – blíže nedatováno
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 1991
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1991

  Smrt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 1. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910125-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 1. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910125-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 1. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Inspirace – nápady a podněty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 3. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Svět – orientovanost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 3. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Posvátno
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 5. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Poslání
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 5. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Vztah
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 5. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Pojem a poznání
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 5. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Náboženství
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Uroffenbarung
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Jazyk a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Křesťan a politika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Obydlí / Duše / Duše jako „obydlí“ subjektu / FYSIS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Pobyt / FYSIS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • {Machovec, Milan / Machovec o Ježíšovi}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • { Machovec, Milan / Machovec o Ježíšovi}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • { Machovec, Milan / Machovec a křesťanství}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • {Machovec, Milan}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • {Ježíš x Kristus / Křesťanství a víra}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • {Machovec o Ježíšovi / Křesťanství a filosofie / Machovec, Milan}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910624
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Filosofie – kritická úloha
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Vznik a nejsoucí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Filosofie a vědy
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Církev – oddělení od státu
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 6. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910705-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Akce a čas / Událost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • FYSIS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Homonymie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Reaktibilita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • FYSIS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Událost a LOGOS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Fysis
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Bytí, jsoucno a metafyzika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Bytí jsoucna
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Náboženství
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 7. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Logos / Fysis / Ontologie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Ontologie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • {Ježíš – interpretace}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Osobnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Filosofie a poznatky
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910817-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910817-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910817-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910817-4
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910817-5
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Fysis
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • {Etika / Výzvy – konkrétnost / Mravní výzva / Výzva „morální“}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Pravdivost ve filosofii
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • [Patočka a Masaryk]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 910829-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 8. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • {Patočka a Masaryk}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 9. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Demokracie a demagogové / Oligofréni a demokracie / Debilové a demokracie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 10. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 911226-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 12. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 911226-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 12. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • 911226-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 12. 1991
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1991

 • Poznámky ke koncepci filosofie na FF UK
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1992

  1992
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1992

  Filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 1. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920208-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 2. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Svoboda
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 2. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • [Poznámky k situaci v ČSAV]
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 3. 1992

  920312-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 3. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920312-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 3. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920312-4
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 3. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 5. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920616
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 6. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Prostředí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 6. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Prožívání a vědomí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 6. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Bůh – jako osoba?
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 6. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Interpretace autora (x myšlenky)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 6. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920628-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 6. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Nouze a metafyzika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 6. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Filosofie a amatérství
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 7. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Tu-bytí (Da-sein)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 7. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Jsoucno a metafyzika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 7. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Důsledek
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 7. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Dedukce
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 7. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920721-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920730
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 7. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920821
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 8. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • {Evropa u Patočky}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 9. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920926-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 9. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 920926-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 9. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • Pojetí pojmu a otázka konce filosofie
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 26. 9. 1992 ◆ poznámka: nedokončeno, nepublikováno

  Intence předmětné / nepředmětné
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 12. 1992
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • 1993
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1993

  Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Hodnoty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Hodnoty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Transcendence / Transgrese / Transience
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Hodnoty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Hodnoty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Hodnoty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Hodnoty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • 930125-6
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • 930125-7
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • 930130-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojmovost a filosofie / Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 1. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem / Pojmovost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem / Pojem a „praxe“ (myšlení)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Předmět
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Předmět
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Terminologie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofování
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofování
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Myšlení a skutečnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Celek
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Celek
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie – přístup k ní
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie v lidském životě / Člověk a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie a veřejné působení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofování – úvod
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Intencionální předměty / Pojem a intencionální předmět
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofování – roviny
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 2. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie – podobory
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie – podobory
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Člověk
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • 9303xx
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1993 – březen
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Etika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie – počátek / Počátky
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pravda a jsoucí / Pravda – teorie pravdy
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • 930311-1 [pokračování viz 930921-2]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Myšlení / Jazyk / Řeč / LOGOS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Identita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Identita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Význam a smysl
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Myšlení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Myšlení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Budoucnost / Budost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Kultura – situace v ČR
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Dějiny a dějepis
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Paralogismus
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Nepředmětnost – ryzí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Reflexe
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Život – umělý (modelový)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Smysl a fakticita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Poznání / Reflexe / Já
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Poznání / Reflexe / Já
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Reflexe / „Já“ / Subjekt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojmovost neřecká
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 3. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pesimismus / Optimismus / Situačnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Reflexe
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Zpředmětnění a zvnějšnění / Událost – průběh a zvnějšnění
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Vnitřní a vnější / Vnější a vnitřní / Zvnějšnění / Zpředmětnění
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Subjektivita – chápání / Nepředmětnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Politika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie – co je to?
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie a pojmovost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Celek a akce (včetně reakcí)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 4. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Intencionalita – dvojí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 5. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Reaktibilita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 5. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Reaktibilita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 5. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 5. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Převrat (zlom) 1989
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 6. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie a kontexty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Méontologie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pravda nepředmětná
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Smysl
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofování jako životní styl
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Smysl
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Svoboda a dějiny
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • „Morální“ svět / Normy mravní
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Slabost / Smysl „poslední“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie a člověk
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Platnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Možnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Postmoderna v myšlení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Fysika filosofická
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Metafyzika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • „Objektivita“ vědecká
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Reflexe / Filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • LOGOS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Individuace
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • {Subjekt x objekt}
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Subjekt x objekt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Láska: FILIA x ERÓS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pravda a omyl
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Budoucnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 7. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Předsudky filosofické, základní
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 8. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie a mýtus
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 8. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Theologie „přirozená“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 8. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Transcendentální / Transcendentní
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 8. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Transcendentní
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 8. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Navazování
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • 930906-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • „Fikce“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Ricoeur o mýtu / Mýtus / „Mytické jádro“ (společností)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Mýtus
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Smysl (života, světa)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Méontologie / Ontologie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Filosofie a náboženství
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Jedinečnost (a novost) / Novost (a jedinečnost)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Otázky ve filosofii / Filosofie a otázky / Nové – původ nového
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Minulost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Jazyk
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Hřích prvotní
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 9. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Svět jazyka a svět věcí / Whitehead a meze jazyka / Jazyk a svět
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 10. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Úkaz a jev
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 10. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Mythos jako problém
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 10. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Mythos
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 10. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Mythos jako jev (úkaz?)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 10. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Logos ve vztazích mezi subjekty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 10. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Praescientia (předzvědění)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 11. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Subjekt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Subjekt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Výzvy adventivní / Rádl o budoucnosti / Budoucnost podle Rádla / Rádl a „síť morálnosti“ / Budost a „výzvy“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Reaktibilita nepředmětná
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Zkušenost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Zjevení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Pravda
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Subjekt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Emanuel Rádl – idea
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 12. 1993
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1993

 • Nevyslovené
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1994 – blíže nedatováno
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Nemyšlené
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1994 – blíže nedatováno
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Ontologie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1994 – blíže nedatováno
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 1994
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1994

  Pravda (to pravé) / Pravé (pravda)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Reaktibilita nepředmětná
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Experiment myšlenkový
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Norma
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Normál
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 940107-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Revoluce srdcí / Revoluce hlav
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 940125-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Nepředmětné intence
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • K problému nepředmětných intencí
  | docx | pdf | html | skeny ◆ fragment | poznámky, česky, vznik: 25. 1. 1994 ◆ poznámka: Hejdánek zařadil text do složky, kde shromažďoval materiály k plánovaným knihám - možná jde o nedopsaný text, který měl vyjít v druhém vydání knihy Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. (vyšlo 1997).

  Intencionální předmět / Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Slovo
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Život vlastní (úvahy nad životem)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 1. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Život a hra
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 2. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 2. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Fenomenologie a ontologie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 2. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Čas
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 2. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Celek
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 2. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Pojem
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 2. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie / Předfilosofie / Pojmovost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 2. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Nadace Ecoterra, dotazník
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 4. 3. 1994

  Fakt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 3. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Hermeneutika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 3. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Hermeneutika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 3. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Počitek
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 4. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Věda
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 4. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Kvantifikace
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 4. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 940414-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 4. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Dialog kultur
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 5. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Nepředmětnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 5. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Nepředmětnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 5. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Nepředmětnost ryzí (a pravda) / Pravda – nepředmětnost ryzí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 5. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Rutina
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 5. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Rutina a archetypy
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 5. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Svět a jeho jednota
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 5. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Četba textů filosofických
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 6. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Četba textů filosofických
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 6. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Předmět
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 6. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Nepředmětnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 6. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie (zrod)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 6. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 940628-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 6. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Pojmovost a filosofie / Reflexe a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 5. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Aktuálnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Pojmovost a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Situace člověka
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Reflexe a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 8. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Úkaz a jev
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Skutečnost a její pojetí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 16. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Jazyk a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Intencionální předměty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Míniti x znamenati
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Mínící
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Míněné
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 940727-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 940728-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 7. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Východiska a reflexe / Filosofie a kritická reflexe předpokladů / Kritická reflexe a předpoklady
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 8. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Mínění (akt x „předmět“) / Interpretace / Jazyk a interpretace
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 8. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Systematičnost / Logika / Dialog / Dialektika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 8. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie / Myšlení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Pravda jako jev (a zjevování)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 9. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • 940904-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 9. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie a styl
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 9. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Život ve vesmíru
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 11. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Odcizení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Odcizení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Víra u apoštola Pavla
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Originalita v umění a filosofii
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Receptory a smysly
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Subjekt
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie – výměr
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Filosofie – přístup
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 12. 1994
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1994

 • Rozum
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 1. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Událost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1995 – nedatováno
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 1995
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1995

  Poznámky k výuce filosofie
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: první polovina 90. let 20. století ◆ poznámka: není jasné, k jakému účelu bylo napsáno; nejasná je i datace, pravděpodobně první polovina 90. let 20. století (původní dokument psán zřejmě v programu T602)

  Pravda
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 1. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Řecký jazyk
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 1. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Plebejství
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 31. 1. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Krása
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 2. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Estetika / Extrasenzuální (mimosmyslové) vnímání
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 2. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Filosofie a člověk
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 2. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Hřích a entropie / Entropie x hřích / Entropie x hřích
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 2. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Smysl v dějinách 1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 3. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Smysl v dějinách 2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 3. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Smysl v dějinách 3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 3. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Subjekt – identita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 3. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Subjektnost ve filosofii
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 3. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Člověk a příroda / Denaturace přírody a člověk / FYSIS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 4. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Pravidla a „pravost“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 4. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Primordiální událost / Událost primordiální
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 4. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Čas primordiální
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 4. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Neopaganismus
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 4. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Svoboda
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 4. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • LOGOS a vědomí
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Filosofie – vnitřní výstavba
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950510-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950510-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Úsměv
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Hra a interpretace
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950510-5
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 10. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950511-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950511-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950511-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Kratochvíl o FYSIS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • FYSIS u Kratochvíla
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 11. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • PRAVIDLA a bytí (u Kratochvíla) / Chaos a bytí (u Kratochvíla) / FYSIS a bytí (u Kratochvíla)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 14. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950522-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 5. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950601-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 6. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950601-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 6. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950602-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 6. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Filosofie na theologických fakultách
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 6. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950623-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 6. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950624-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 6. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950625-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 6. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Pravdy „mělké“ a „hluboké“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Reflexe
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • Reflexe
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950720-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950720-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950720-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950721-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950721-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950721-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950722-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950725-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950725-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950729-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 29. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950730-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995

 • 950730-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 7. 1995
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1995