Nadace Ecoterra, dotazník
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 4. 3. 1994

Nadace Ecoterra dotazník [1994]1. Z historie Prahy, resp. Čech mě blíže zajímají tato údobí:

XIX. a XX. století (a jen po některých stránkách)

2. Můj pohled na Prahu vychází z pohledu následujících oborů (nemusí jít samozřejmě jen o obory formálně vystudované):

rozvoj školství, zvláště vysokého, péče o budovy škol, zvláště univerzity a techniky, akademie (-ií), studentských kolejí apod.

3. Ve svých úvahách o minulosti a přítomnosti Prahy si všímám hlavně těchto okruhů jevů:

jak stát za všech režimů bere školám, akademiím atd. a studentům, co jim postavily nebo odkázaly různé nadace nebo mecenášové, a dává to svým úřadům, a naproti tomu jak se někdy málo stará, aby školy dostaly zpět, co jim bylo odebráno (nebo alespoň náhradu)

4. Prahu mohu na základě osobní zkušenosti srovnávat s následujícími evropskými městy (nemusí se jednat o dlouhodobé pobyty):

Paříž, Londýn, Oxford, Leeds, Brussel, Amsterodam, Utrecht, Berlín, Frankfurt, Bonn, Bochum, Eichstätt, Milán, Madrid, Barcelona, Pamplona, Oslo, Trondheim, Budapešť, Bukurešť, Brno, Bratislava (trochu divný výběr, ale všude jsou vysoké školy)

5. Mám/nemám zájem se účastnit panelové diskuse (nehodící se škrtněte).

zlákal mne Mgr B. Blažek

6. Mám/nemám zájem o další expertní spolupráci na strategickém plánu Prahy (nehodící se škrtněte).

spíš máte-li zájem Vy nepovažuji se za experta

Jméno a titul:

PhDr. Ladislav Hejdánek, univ. prof.

Adresa: Radhošťská 15 / 1645, 130 00 Praha 3 (event. Máchova 1400 397 01 Písek)

Telefon: 278 05 47 | Fax / telefon jen za pobytu: (0362) 3677

V případě, že máte zájem o účast v panelu a máte volný termín, informujte, prosím, okamžitě managerku projektu ing. Jelenu Žákovou na tel. 7932917.