Bibliografie Ladislava Hejdánka

Hejdánkiána - secondary literature

Petr Andjelkovski: Postava Ježíše Krista a vztah filosofie a víry u Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2012
Petr Andjelkovski: Vztah filosofie a víry u Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 219–232
Milan Balabán: Hejdánkův exodus
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: 1. 3. 1979
Milan Balabán: Provětrávači našich myslí
| raw | skeny ◆ báseň, česky, vznik: červen 1997
Jindřich Bálek: Zpráva o vydání knihy Úvod do filosofování
| raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 20. 3. 2012 ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
Jindřich Bálek: Připomenutí textu Symbol a skutečnost
| raw | audio ◆ příspěvek | rozhovor, česky, vznik: 21. 1. 2013 ◆ poznámka: příspěvek v rámci odpoledního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
Alexander Balogh: Zomrel filozof Ladislav Hejdánek
nekrolog, slovensky, vznik: 29. 4. 2020 ◆ web: https://dennikn.sk/1874807/zomrel-filozof-ladislav-hejdanek
 • in: dennikn.sk — 29. 4. 2020, 2020
Ivana Bargárová: Zpráva kolokvium к jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
| docx | pdf | html ◆ článek, slovensky, vznik: 2012 ◆ web: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:27e419b0-26af-11e4-a8ab-001018b5eb5c?page=uuid:e04edac0-28ea-11e4-90aa-005056825209
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 3, str. 55
Ivana Bargárová: Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Křesťanská revue 74, 2007, č. 3, str. 55
Eva Bauer: Anmerkungen
různé, německy, vznik: 1988
Vladimíra Bezdíčková: Čím více se filozofie stává vědou, tím více přestává být filozofií
nekrolog, česky, vznik: 28. 4. 2020 ◆ web: https://vltava.rozhlas.cz/ladislav-hejdanek-cim-vice-se-filozofie-stava-vedou-tim-vice-prestava-byt-5011404
 • in: vltava.cz — 28. 4. 2020, 2020
Tomáš Bísek: Ladislav Hejdánek – předmětné doteky
nekrolog, česky, vznik: květen 2020 ◆ web: https://protestant.evangnet.cz/ladislav-hejdanek-predmetne-doteky
 • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 31, 2020, č. 5, str. 9
Petr Bláha: O radikálnosti radikálního myšlení
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 11–19
Jonathan Bolton: Ladislav Hejdánek’s Letters to a Friend
článek, anglicky, vznik: 2012
 • in: Jonathan Bolton, Worlds of Dissent. Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism, Cambridge (Mass.) – London: Harvard University Press, 2012, str. 186–191
překlady textu do jiných jazyků:
 • Dopisy příteli Ladislava Hejdánka
 • Eugen Brikcius: Ven z osidel nepravé víry a žádného dialogu
  nekrolog, česky, vznik: 30. 4. 2020
  • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 101, str. 9 (30. 4.)
  Dušan Brinzanik: O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
  | pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2000
  Dušan Brinzanik: O pravdě a ne-pravdě aneb Pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
  bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2001 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
  Dušan Brinzanik: Nepředmětné neviditelno Merleau-Pontyho
  diplomová práce, česky, vznik: květen 2003 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. Postupová práce. 76 s.
  Tomáš Bubík: Ladislav Hejdánek - Polemiky o víře a filozofii
  | pdf ◆ kapitola, česky, vznik: 2009
  • in: Tomáš Bubík, Úvod do české filozofie náboženství, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, str. 156–161
  Jakub Čapek: Hejdánkovo pojetí nepředmětnosti v myšlení a ve skutečnosti
  různé, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: V. teze
  Jakub Čapek: Událost a nepředmětnost (k Hejdánkově filosofii dění) [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 101–107
  Radek Chlup: Hejdánek a indická filosofie: kritický rozbor [debata o vzniku filosofie]
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?"
  • in: Nomád(v)a 1, 2006, č. 2
  Josef Chuchma: Hejdánka je nám zapotřebí [ad: Co je dnes zapotřebí?]
  recenze, česky, vznik neuveden,
  • in: Mladá fronta Dnes — 11. 5. 2013, 2013, str. 36 (Magazín Víkend DNES)
  Matej Cíbik: Politická filozofia v predvečer revolúcie: reflexia bytového seminára Ladislava Hejdánka na jar roku 1989
  článek, česky, vznik: 2013
  • in: Markéta Bendová – Johana Borovanská – Daniela Vejvodová (vyd.), Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí. Podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, str. 250–262
  Jan Civín: Selhávání předmětného přístupu vědy zejména ve vztahu k pravdě (Poznámky k Hejdánkově kritice předmětného myšlení)
  | raw ◆ článek, česky, vznik: 1999
  • in: Ergo 1, 1999, č. 3, str. 40–42
  Theo de Boer: Medailonek Ladislava Hejdánka
  | raw | skeny ◆ článek, německy, vznik: 1986 ◆ poznámka: při příležitosti předání čestného doktorátu univerzity v Amsterodamu
  Kryštof Doležal: Dialog Rádl versus Hejdánek
  bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2014 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 76 s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136908/
  Bohumil Doležal: Moje vzpomínka na Ladislava Hejdánka
  nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020
  • in: forum24.cz — 29. 4. 2020, 2020
  Václav Dostál: Hejdánkovo pojetí subjektu
  článek, česky, vznik: 2013
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 135–155
  Václav Dostál: Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka
  bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2013 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 42, xxxi s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129855
  Václav Dostál: Ladislav Hejdánek
  | docx | pdf | html ◆ medailon, česky, vznik: 14. 9. 2016
  překlady textu do jiných jazyků:
 • Hejdánek, Ladislav
 • Václav Dostál: Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
  článek, česky, vznik: 2017 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_52/Vira_podle_Karla_Jasperse_a_Ladislava_Hejdanka/52_02-Dostal.pdf
  • in: Reflexe, 2017, č. 52, str. 21–46
  Václav Dostál: Glaube ohne Gegenstand? Das Problem des Glaubens und des gegenständlichen Denkens bei Karl Jaspers und Ladislav Hejdánek
  článek, německy, vznik: 2019
  • in: Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft 33, 2020, str. 91–123
  Václav Dostál: Hejdánek, Ladislav
  | raw ◆ medailon, francouzsky, vznik: 2021
  • in: La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, vyd. Chantal Delsol – Joanna Nowicki, Paris: Les Éditions du Cerf, 2021, str. 647–648
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Ladislav Hejdánek
 • Václav Dostál: Šifry a nepředmětné myšlení u Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
  článek, česky, vznik: 27. 7. 2022 ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2022_03/537-558-fc3_22-DOSTAL.pdf
  • in: Filosofický časopis 70, 2022, č. 3, str. 537–558
  Václav Dostál: Ladislav Hejdánek jako student Univerzity Karlovy (1946–1952)
  | pdf ◆ článek, česky, vznik: 2022 ◆ web: https://karolinum.cz/casopis/auc-historia-universitatis-carolinae-pragensis/rocnik-62/cislo-1/clanek-10769
  • in: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 62, 2022, č. 1, str. 73–97
  Pavel Filipi: Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_23/Petasedmdesatiny_L._Hejdanka_a_J._S._Trojana.html
  • in: Reflexe, 2002, č. 23, str. 141–142
  Petr Fischer: Když volí blbci, volí blbě. Ani volby tedy nemusí pomoci
  nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020
  • in: Aktuálně.cz — 29. 4. 2020, 2020
  Karel Floss: Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/Nekolik_slov_k_jubileu_Ladislava_Hejdanka_a_Jakuba_S._Trojana.html
  • in: Reflexe, 2012, č. 43, str. 173–175
  Karel Floss: V Písku se vyjevilo leccos podstatného
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 4, str. 28–29
  Karel Floss: Křesťan a socialismus
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Křesťanská revue 79, 2013, č. 1, str. 55–57
  Jiří Fuchs: Iluze skeptiků
  česky, 2015, Praha: Academia Bohemica; o Ladislavu Hejdánkovi na s. 133 a 137
  Jiří Fuchs: Omyly o pravdě
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Kritické úvahy III, Praha: Krystal OP, 1996, str. 18–25
  Jiří Hájek: Charta 77 a současné mírové hnutí
  článek, česky, vznik: leden 1983
  • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 15, str. 2–8
  Ivan M. Havel: Nepředmětnost a nejistota
  | raw ◆ článek, česky, vznik: 1994
  • in: Vesmír 73, 1994, č. 7, str. 363
  Aleš Havlíček: Das Ende der Ontologie und die Aufgabe der Meontologie? (Beitrag über eine tschechische ontologische Tradition)
  článek, německy, vznik: 22. 4. 1993 ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci (I. Congreso Internacional de Ontología) v San Sebastiánu, 22. 4. 1993; viz https://studylib.es/doc/3029681/program-i-ontology_congress (program kongresu)
  • in: Actas del Primer Congreso Internacional de Ontología. Categorías e inteligibilidad global: el proyecto ontológico a través de la reflexión contemporánea, vyd. Víctor Gómez Pin, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1994, str. 373–377
  Aleš Havlíček: V útrobách Zlatého býka. K 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana
  článek, česky, vznik: 2012 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/V_utrobach_zlateho_byka.html
  • in: Reflexe, 2012, č. 43, str. 171–172
  Aleš Havlíček: Jsou lidská práva přirozená?
  článek, česky, vznik: 2014 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_47/Jsou_lidska_prava_prirozena.html
  • in: Reflexe, 2014, č. 47, str. 131–137
  Aleš Havlíček: Evropa jako dialog a úkol v pojetí Ladislava Hejdánka
  článek, česky, vznik: 2015
  • in: Jan Musil (vyd.), Národ a Evropa v českém myšlení, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2015, str. 125–134
  Aleš Havlíček: Lidská práva a budoucnost
  článek, česky, vznik: 2016 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_50/Lidska_prava_a_budoucnost.html
  • in: Reflexe, 2016, č. 50, str. 11–18
  Aleš Havlíček: Otázka lidských a přirozených práv
  Aleš Havlíček: Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://rozmluvy.cz/spolecna-temata/svoboda-a-odpovednost/svoboda-a-odpovednost-u-hejdanka-a-patocky-a-havlicek
  • in: Svoboda od antiky po současnost, vyd. Aleš Havlíček, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2012, str. 354–369
  Záznam ze západního rozhlasu (procesy se Šabatou a dalšími včetně Hejdánka)
  | raw | audio ◆ zpráva, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1971 ◆ poznámka: pravděpodobně Svobodná Evropa
  Filosof každým coulem / Dobrá filosofie je praktičtější než pragmatismus
  | docx | pdf | html ◆ článek | rozhovor, česky, vznik: 30. 1. 1995?
  • in: Martin Komárek, GEN – 100 Čechů dneška, Praha: Fischer, 1995, str. 225–230
  Ladislav Hejdánek – Václav Němec – Filip Karfík – Lenka Karfíková – Jan Kranát – Jan Payne – Pavel Kouba – Jakub Čapek: Filosofie nepředmětnosti. Disputace s Ladislavem Hejdánkem
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ poznámka: Disputace se konala 21. 6. 2004 na ETF UK; texty příspěvků jsou dostupné také zde: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-801.html ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 71–135
  Ladislav Hejdánek – Václav Tollar: Připomenutí Ladislava Hejdánka při příležitosti jeho devadesátých narozenin
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 10. 5. 2017 ◆ poznámka: příspěvek na stanici Český rozhlas Plus
  Heslo ve Slovníku českých filosofů
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hejdnk.html
  Petra Hejdánková – Kája Trojanová: Zápis z diskuse o politických perspektivách
  | raw | skeny ◆ zápis, česky, vznik: podzim 1951
  Heda Hejdánková: Dcery nám nic nevyčítaly
  | docx | pdf | html | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 2007 ◆ poznámka: Rozhovor byl původně pořízen pro Rádio Proglas a byl otištěn v časopise Krásná paní.
  • in: Krásná paní V — červenec 2007, 2007, č. 7, str. 18
  Tomáš Hejduk: Hejdánkova nepolitická politika
  článek, česky, vznik: 2013
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 297–313
  Tomáš Hejduk: Charter 77 still alive: The Concept of Non-Political Politics in the Work of Ladislav Hejdánek
  článek, anglicky, vznik: 2017
  • in: COMENIUS. Journal of Euro-American Civilization 4, 2017, č. 1, str. 67–85
  Tomáš Hejduk: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
  habilitační práce, česky, vznik: Praha, 2018 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. 252 s. ◆ web: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/105497
  Tomáš Hejduk: Koncept nepolitické politiky v díle Ladislava Hejdánka
  článek, česky, vznik: 2019
  • in: Filosofický časopis 67, 2019, č. 4, str. 541–559
  Tomáš Hejduk: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
  česky, 2021, Praha: Filosofia
  Tomáš Hejduk: Trojí pojetí svobody
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.sav.sk/journals/uploads/02261311filozofia.2020.76.2.3.pdf
  • in: Filozofia 76, 2021, č. 2, str. 110–124
  Tomáš Hejduk: Odpor, reflexe, tvorba a drobná práce v životě nejen filosofickém
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2022_03/519-536-fc3_22-HEJDUK.pdf
  • in: Filosofický časopis 70, 2022, č. 3, str. 519–536
  Tomáš Hejduk: Realismus Ladislava Hejdánka
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek – moralista, nebo realista? Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
  • in: Hledání české filosofie. Soubor studií, vyd. Erazim Kohák – Jakub Trnka, Praha: Filosofia, 2012, str. 271–285
  Jan Heller: Oponentský posudek k profesorskému řízení doc. dr. L. Hejdánka
  | docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 12. 10. 1991
  Tomáš Hermann: Uvedení knihy Havel je uhlík
  | raw | audio ◆ projev, česky, vznik: 15. 10. 2009 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Řetězové ulici, v Galerii Montmartre
  text je reakcí na tento dokument:
 • Havel je uhlík
 • Tomáš Hermann: Případ Derrida: Francouzi na filosofických bytových seminářích 80. let
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Dějiny a současnost 30, 2008, č. 2, str. 38–39
  Jiří Hoblík: Nepředmětná víra předmětem zájmu (Zvažování ideje víry u Ladislava Hejdánka)
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 235–242
  Michal Horáček: Co napadá Michala Horáčka
  článek, česky, vznik: říjen 1998 ◆ web: http://revue.idnes.cz/co-napada-michala-horacka-0xf-/lidicky.aspx?c=981023_131323_lidicky_rom
  • in: Mladá fronta Dnes 9, 1998, č. 250, str. II (příloha „Víkend doma“, 24. 10.)
  Pavel Hošek: Ježíš a Kristus
  | docx | pdf | html ◆ článek | polemika, česky, vznik: 2002
  • in: Křesťanská revue 69, č. 2, str. 53-54
  na dokument existují tyto reakce:
 • Odpověď Pavlu Hoškovi
 • Pavel Hošek: Vzpomínka na Ladislava Hejdánka
  nekrolog, česky, vznik: 2020 ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Vzpominka-na-Ladislava-Hejdanka-Pavel-Hosek.html
  • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, str. 11–12
  Tomáš Hrách: Chybějící podezdívka docenta Rezka. Ladislav Hejdánek se stal obětí zášti či uražené ješitnosti
  článek, česky, vznik: květen 2000 ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2000/22/chybejici-podezdivka-docenta-rezka?gift=3homr06452
  • in: Respekt 11, 2000, č. 22, str. 20 (22. 5.)
  Markéta Hrbková: Tázat se a málokdy odpovídat
  nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020 ◆ web: https://a2larm.cz/2020/04/tazat-se-a-malokdy-odpovidat/
  Jan Hron: Myšlenkové deníky Ladislava Hejdánka
  | docx | pdf | html ◆ příspěvek, česky, vznik: listopad 2011 ◆ poznámka: příspěvek na konferenci Česká filosofie a česká kritická teorie, 7.–9. 11. 2011 v Písku
  Jan Hron: Provokace jako filosofická metoda [ad: Ladislav Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012]
  recenze, česky, vznik: 2012 ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2012/20/provokace-jako-filosoficka-metoda?issueId=19122
  • in: Respekt 23, 2012, č. 20, str. 63 (14. 5.)
  Jan Hron: Uvedení knížky Češi a Evropa
  | docx | pdf | html ◆ projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 25. 10. 2018
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Uvedení knihy Češi a Evropa
 • Jan Hron: Připomenutí Ladislava Hejdánka při příležitosti výročí Února 1948
  | docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 25. 2. 2024 ◆ poznámka: Proneseno v Praze na Újezdě u pomníku obětem komunismu v rámci připomínky studentského pochodu 25. února 1948. Pořádal Pražský akademický klub 48, Senát ČR, Mene tekel.
  Jan Hron: Předmluva [kniha Havel je uhlík]
  předmluva / doslov, česky, vznik neuveden,
  Jan Hron: Předmluva [kniha Češi a Evropa]
  předmluva / doslov, česky, vznik neuveden,
  • in: Ladislav Hejdánek, Češi a Evropa, vyd. Jan Hron, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, str. 7–11
  Jaroslav Hutka: Řád ztracené boty
  | docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 17. 1. 1978 ◆ web: http://www.hutka.cz/new/html/f19.htm
  • in: Studie, 1978, č. 3 (57), str. 228–229
  Karel Hvížďala: Nebezpečné otázky Ladislava Hejdánka
  skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 2003 ◆ poznámka: podtitul "Nově objevená minulost či nově tušená budoucnost je to, co neustále mění přítomnost, tedy její smysl, říká filosof"; jeden z původních nadpisů: "Pravda není pro oči"
  • in: Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 286, str. B/8 (8. 12.)
  Petr Jíra: Hejdánek a Patočka: dva filosofové „nepředmětnosti“
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 171–183
  Ivo Jirásek: Filosofie – pravda – moc?
  | raw ◆ článek, česky, vznik: 1992?
  • in: Česká mysl 42, 1992, č. 1–2, str. 100–102
  Markéta Jirková: Medaile přijela za Hejdánkem
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.lidovky.cz/domov/medaile-prijela-za-hejdankem.A101210_000087_ln_noviny_sko
  • in: Lidové noviny 32, 2010, č. 286, str. 24 (10. 12.)
  Ctirad John: Žít v pravdě
  článek, česky, vznik: 2009
  • in: Zrcadlo mých lásek aneb Vzpomínky, vyd. František Houdek, Praha: Galén, 2009, str. 184–187 (i jinde: str. 193, 197, 276, 306)
  Kristina Kaiserová: Šimona LÖWENSTEIN (ed.), Evropská civilizace a její problémy, I–II. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme, I–II. Festschrift für Bedřich Loewenstein
  | pdf ◆ recenze, česky, vznik neuveden,
  • in: Český časopis historický 118, 2020, č. 3, str. 797-800
  Filip Karfík: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti [ad: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
  recenze, česky, vznik neuveden,
  • in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, str. 61–71
  Filip Karfík: Co je to reflexe podle Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 90–93
  Lenka Karfíková: [Zpráva o disputaci s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik: 2005 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 71
  Lenka Karfíková: Továrna na budoucno: kritika Hejdánkova pojetí „budosti“ [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Také jako: příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_32/Tovarna_na_budoucno._Kritika_Hejdankova_pojeti_budosti.html
  • in: Reflexe, 2007, č. 32, str. 127–133
  na dokument existují tyto reakce:
 • Pojetí „události“ jako myšlenkového modelu
 • Lenka Karfíková: Nitro a čas [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 81–83
  Pavel Keřkovský: Setkání a odstup
  recenze, česky, vznik: 2011
  • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 6
  Pavel Keřkovský: Angažovaný filozof Ladislav Hejdánek
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2017 ◆ web: https://cestacirkve.evangnet.cz/angazovany-filozof-ladislav-hejdanek
  • in: Cesta církve VIII, vyd. Peter C. A. Morée – Pavel Keřkovský – Pavel Hlaváč, Praha: ČCE, 2017
  Pavel Keřkovský: Filosofické „slovo se nám stávalo“ a „odkazovalo“ nás k tomu, „co být má“
  nekrolog, česky, vznik: květen 2020 ◆ web: https://protestant.evangnet.cz/filosoficke-slovo-se-nam-stavalo-odkazovalo-nas-k-tomu-co-byt-ma
  • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 31, 2020, č. 5, str. 8–9
  Štěpán Kliment: Ke kořenům jedné rodiny. Problém identity
  | pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2008 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií. 68 s. Práce obsahuje životopisné zmínky o Ladislavu Hejdánkovi v souvislosti s jeho vztahem k sestře Alexandra Klimenta Taťáně Otýsové (roz. Klimentěvové).
  Hebe Kohlbrugge: Řeč věnovaná Ladislavu Hejdánkovi
  | raw | skeny ◆ projev, německy, vznik: 8. 1. 1986 ◆ poznámka: není jasné, při jaké příležitosti proneseno; datum odvozeno z Hejdánkova pozdějšího dopisu, který na řeč reaguje
  na dokument existují tyto reakce:
 • Hejdánek, Ladislav → Kohlbrugge, Hebe
 • Božena Komárková: Význam Tolerančního patentu
  článek, česky, vznik: 26. 6. 1983
  • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 21, str. 1–12
  Pavel Kosatík: Věřit znamená otevřít se budoucnosti, říkal křesťanský filozof, jenž se zasloužil o vznik Charty 77
  Pavel Kouba: Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
  projev, česky, vznik: 3. 12. 1997 ◆ poznámka: Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR
  • in: Reflexe, 1998, č. 18, str. 9.1–2
  Pavel Kouba: Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 76–78
  Jan Blahoslav Kozák: Posudek o disertaci p. Ladislava Hejdánka: „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“
  | docx | pdf | html | skeny ◆ posudek, česky, vznik: 22. 9. 1952 ◆ poznámka: místo uložení: Archiv Univerzity Karlovy, fond Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Posudky disertačních prací, kart. 114, i. č. 1294, posudek Jana Blahoslava Kozáka na disertační práci Ladislava Hejdánka „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“ (815/200)
  Jan Kozlík: Krátké zamyšlení nad textem Ladislava Hejdánka
  | pdf ◆ článek, česky, vznik: 2017
  • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 3, str. 18-19
  Jan Kranát: Skutečnost [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 87–88
  Jan Kranát: Ladislav Hejdánek (10. 5. 1927 – 28. 4. 2020)
  nekrolog, česky, vznik: 28. 4. 2020 ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-622.html?news=10047&locale=cz
  Zdeněk Kratochvíl: Hypotézy o původu filosofie [debata o vzniku filosofie]
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2006 ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?" ◆ web: http://nomadva.webgarden.cz/rubriky/clanky-podle-rubrik/mimoevropska-fil/hypotezy-o-puvodu-filosofie
  Zdeněk Kratochvíl: Obrana přirozenosti
  | pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na článek Ladislava Hejdánka "Příroda jako téma pro filosofii?"
  • in: Kritický sborník, 1996, č. 1, str. 53-56
  Šimon Krbec: K otázce nepředmětné intencionality
  diplomová práce, česky, vznik: Praha, 2006 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Katedra filosofie. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/18683
  Šimon Krbec: Fenomén budoucnosti
  referát, česky, vznik: 18. 5. 2007 ◆ poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-500-version1-krbec.pdf
  Daniel Kroupa: Hlavními motivy filozofie Ladislava Hejdánka byly víra a pravda
  Robert Krumphanzl: Za Evou Formánkovou
  | docx | pdf | html ◆ nekrolog, česky, vznik: 17. 1. 2020 ◆ poznámka: vyšlo na webu Bubínek Revolveru ◆ web: https://www.bubinekrevolveru.cz/za-evou-formankovou
  Thomas Krzenck: Šimona Löwenstein (Hrsg.): Evropská civilizace a její problémy. Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein
  | pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2020
  • in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 68, 2020, č. 4, str. 359-361
  Marta Kubišová – Anna Marvanová: Dokument Charty 77 č. 38
  | docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 1. 1978 ◆ poznámka: otevřený dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi
  • in: Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, str. 96–97
  Roman Kuchař: Masarykův koncept demokracie
  | pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2015 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 71 s.
  Katharina Kunter: Human Rights as a Theological and Political Controversy among East German and Czech Protestants
  článek, anglicky, vznik: 2010
  • in: Christianity and Modernity in Eastern Europe, vyd. Bruce R. Berglund – Brian Porter-Szűcs, Budapest-New York: Central European Univesity Press, 2010, str. 217-243
  Martina Laláková: Filosofické předpoklady demokracie a lidských práv v Hejdánkově kritické reflexi
  článek, česky, vznik: 2013
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 317–330
  Ivan Landa: Ohlédnutí za filosofickým dílem Ladislava Hejdánka
  nekrolog, česky, vznik: 2020
  • in: Filosofický časopis 68, 2020, č. 3, str. 483–487
  Jan Milíč Lochman: Posudek habilitační práce
  | raw ◆ posudek, česky, vznik: nedatováno, zřejmě rok 1970
  Bedřich Loewenstein: Havel je uhlík
  recenze, německy, vznik neuveden,
  • in: Bohemia Band 50, 2010, str. 446–447
  na dokument existují tyto reakce:
 • Uvedení knihy Havel je uhlík
 • Šimona Löwensteinová: Program reformy světa? Úkol filosofie nebo nebezpečný koncept?
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 377–389
  Tereza Matějčková: Úvod do filosofování [ad: Úvod do filosofování]
  recenze, česky, vznik: 2012 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/Ladislav_Hejdanek_Uvod_do_filosofovani.html
  • in: Reflexe, 2012, č. 43, str. 129–137
  Pavel Materna: Je pojem objektivní entita? Odpověď Ladislavu Hejdánkovi
  | docx | pdf | html | skeny ◆ polemika, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na kritiku Ladislava Hejdánka „Pojem jako ‚logický objekt’?“, in: Reflexe, 1994, č. 12, str. 10.1–5
  • in: Reflexe, 1995, č. 13, str. 8.1–3
  text je reakcí na tento dokument:
 • Pojem jako „logický objekt“?
 • na dokument existují tyto reakce:
 • Ještě k pojmu jako objektu
 • Pavel Materna: Ještě o pojmu
  | docx | pdf | html | skeny ◆ polemika, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na kritiku Ladislava Hejdánka „Ještě k pojmu jako objektu“, in: Reflexe, 1995, č. 13, str. 8.4–8
  • in: Reflexe, 1995, č. 14, str. 8.1–4
  na dokument existují tyto reakce:
 • Závěrečné slovo
 • Josef Moural: Jak se v Praze studovala filosofie
  | pdf ◆ článek, česky, vznik: 1990
  • in: Filosofický časopis 38, 1990, č. 3, str. 407–409
  Jan Musil: Nepředmětné výzvy české filosofie. Zpráva z filosofické konference konané ve dnech 10.–12. října 2012 v Písku
  | pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Reflexe, 2013, č. 44, str. 191–192
  Jan Musil: Filosofova nesnáz s mocí
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 361–373
  Václav Němec – Jakub Jinek: Vážení čtenáři… [editorial]
  | pdf ◆ článek, česky, vznik: 2017
  • in: Reflexe, 2017, č. 52, str. 3–5
  Václav Němec: Ladislav Hejdánek. Svědek nepředmětnosti v předmětném světě
  nekrolog, česky, vznik: 2020 ◆ poznámka: Dostupné také zde: https://www.ff.cuni.cz/2020/04/ladislav-hejdanek-svedek-nepredmetnosti-v-predmetnem-svete ◆ web: http://reflexe.flu.cas.cz/ladislav-hejdanek-svedek-nepredmetnosti-v-predmetnem-svete
  • in: Reflexe, 2020, č. 58, str. 250–253
  Václav Němec: Innerlichkeit und Ungegenständlichkeit. Lebewesen als Korpuskeln und Subjekte nach Pierre Teilhard de Chardin und Ladislav Hejdánek
  článek, německy, vznik: 2022 ◆ web: https://www.harrassowitz-verlag.de/Natur_%E2%80%93_Geist_und_Macht/titel_7332.ahtml
  • in: Natur – Geist und Macht. Aspekte des vielgestaltigen Phänomens, vyd. Beata Giblak – Krzysztof Żarski, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2023, str. 123–140
  Václav Němec: Tomáš Hejduk, Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
  recenze, česky, vznik: 2023 ◆ web: https://reflexe.flu.cas.cz/wp-content/uploads/2023/09/Refl_2023_64_0149.pdf
  • in: Reflexe, 2023, č. 64, str. 149–160
  Václav Němec: Problém nepředmětnosti v myšlení [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 112–122
  Václav Němec: Úloha hodnot ve společnosti
  Václav Němec: Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_39/Intencionalita_budoucnost_a_nejsoucno.html
  • in: Reflexe, 2010, č. 39, str. 3–17
  Václav Němec: Hodnoty a nepředmětnost
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 23–43
  Václav Němec: Intencionální předmět a problém předmětných a nepředmětných intencí
  | pdf ◆ různé, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: 5. teze
  Václav Němec: Svoboda, normalita a nepředmětnost
  Václav Němec: Ladislav Hejdánek: filosofie nepředmětnosti
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Markéta Bendová – Johana Borovanská – Daniela Vejvodová (vyd.), Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí. Podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, str. 168–187
  Jan Novotný: Filozofova tichá válka
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: o diskusi Bělohradského a Hejdánka
  • in: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog 37, 2007, č. 4
  Lubomír Nový: Oponentský posudek k profesorskému řízení docenta PhDr. Ladislava Hejdánka
  | docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 30. 10. 1991
  Olga Nytrová: Postní meditace
  | docx | pdf | html ◆ báseň, česky, vznik: 30. 3. 2010 ◆ poznámka: věnováno Ladislavu Hejdánkovi
  Lubomír Ondračka: Ano, nejméně dvě (odpověď na dotaz Ladislava Hejdánka) [debata o vzniku filosofie]
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?"
  • in: Nomád(v)a 1, 2006, č. 2
  Radim Palouš: Úvodní slovo vydavatele
  | raw | skeny ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1987
  Martin Palouš – Jiří Pehe – Jan Hron: Uvedení knihy Češi a Evropa
  | raw | skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 25. 10. 2018 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Ostrovní ulice) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=jLblIVVn5Ak&ab_channel=knihovnavaclavahavla
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Uvedení knížky Češi a Evropa
 • Jan Patočka: Ladislav Hejdánek: Posouzení jeho filosofické publikační činnosti [Posudek, psaný pro Filosofický ústav ČSAV v Praze.]
  | docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 15. 5. 1969
  na dokument existují tyto reakce:
 • O Patočkově posudku Hejdánka
 • Jan Payne: Poznámka k pojmu nepředmětné intence u Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 126–132
  Jan Payne: Začíná druhý život filosofa Ladislava Hejdánka
  nekrolog, česky, vznik: 3. 5. 2020 ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Zacina-druhy-zivot-filosofa-Ladislava-Hejdanka-Jan-Payne.html
  • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, str. 9–11
  Jan Payne: Zkušenost s nepředmětnou skutečností
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 109–132
  Pavel Pečínka: Šimona Loewensteinová (ed.): Evropská civilizace a její problémy – Svazek 1, 2: Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina/Die europäisch Zivilisation und ihre Probleme – Band 1, 2: Festschrift für Bedřich Loewenstein
  | pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2020
  • in: Politologická revue, 2020, č. 1, str. 98–101
  Petr Peňáz: Česká tradice na pokračování
  polemika, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na konferenční příspěvek Ladislava Hejdánka „Lidská práva, budoucnost Evropy a jedna česká tradice“ (1989)
  • in: Reflexe, 1992, č. 5–6, str. 11.1–3
  Zdeněk Pinc: Havlova Hostina
  článek, česky, vznik: 1986
  • in: Kritický sborník 1, 1986, č. 6, str. 45–58 (pod pseudonymem Karel Žádný)
  Zdeněk Pinc: Víra, její rizika a šance
  kapitola, česky, vznik: 1998
  • in: Zdeněk Pinc, Počítat do 5ti, Praha: Paseka, 1998, str. 182–186
  Petr Pospíchal: Ladislav Hejdánek
  medailon, česky, vznik: 2019 ◆ web: https://slovnik-disidentu.cz/static/slovnik_disidentu_i_iv_ak.316578bc.pdf
  • in: Slovník disidentů. Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956–1989 (I), vyd. Alexandr Daniel – Zbigniew Gluza, přel. Petruška Šustrová, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, str. 161–162
  Ivo Přikryl: Českobratrská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu režimu
  bakalářská práce, česky, vznik: Brno, 2006 ◆ poznámka: Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. 50 s. ◆ web: https://is.muni.cz/th/hws6m
  Barbora Řebíková: Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování
  | pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2012
  • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 5, str. 49-50
  Barbora Řebíková: Umění - možná cesta změny myšlení
  článek, česky, vznik: říjen 2012 ◆ poznámka: datace odvozena z data souboru
  Barbora Řebíková: Předmluva [O umění]
  předmluva / doslov, česky, vznik: 2014
  • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 7–8
  Barbora Řebíková: Portrét bojovníka
  nekrolog, česky, vznik: 6. 5. 2020 ◆ web: https://blog.aktualne.cz/blogy/barbora-rebikova.php?itemid=36762
  Barbora Řebíková: (Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 255–264
  Barbora Řebíková: Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Zpravodaj UJEP, 2011, č. 1, str. 33
  Miloš Rejchrt: Nebál se a věřil
  nekrolog, česky, vznik: 2. 5. 2020
  • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 102, str. 15 (2. 5., příloha Orientace)
  Petr Rezek: Pavarotti české filozofie
  článek, česky, vznik: 1997
  • in: Petr Rezek, Démanty české filozofie, Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2011, str. 103–105
  Petr Rezek: Filosof a podezdívka. Bezpředmětné myšlení Ladislava Hejdánka [ad: Filosofie a víra, Praha 1999 (2. vyd.)]
  recenze, česky, vznik: duben 2000 ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2000/19/filosof-a-podezdivka?gift=kpicrzg851
  • in: Respekt 11, 2000, č. 19, str. 21 (2. 5.)
  • in: Petr Rezek, Démanty české filozofie, Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2011, str. 107–112 (jako „Filozof a podezdívka“)
  Petr Rezek: Havlova filosofická hostina
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Střední Evropa, 1986, č. 6, str. 125–144 (o Hejdánkovi s. 127–128)
  • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, str. 15–33 (o Hejdánkovi s. 17–18)
  • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, str. 26–49 (o Hejdánkovi s. 29–30)
  Petr Rezek: Válka doktorátů
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Kritický sborník, 1987, č. 3
  • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, str. 90–92
  • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, str. 121–124
  Tomáš Růžička: Malí třicátníci pod filosofickým vedením Ladislava Hejdánka
  | docx | pdf | html ◆ vzpomínka, česky, vznik: duben 2024
  Tomáš Růžička: Nesmíš si sebe příliš cenit. Osobní vzpomínka na Ladislava Hejdánka
  nekrolog, česky, vznik: 2020 ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Tomas-Ruzicka-Nesmis-si-sebe-prilis-cenit.html
  • in: Evangelický kalendář 2021, Praha: Kalich, 2020
  • in: Křesťanská revue 88, 2021, č. 1, str. 42–46 (upravená podoba textu vydaného v Evangelickém kalendáři 2021)
  Jan Schneider: Odkaz Ladislava Hejdánka, Filozofické poznání je zajedno s životem
  Jaroslav Šebek: Zemřel břitký filozof a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek / Setkání s legendou
  nekrolog, česky, vznik: 5. 5. 2020
  • in: Katolický týdeník XXXI. — 5.-11. 5. 2020, 2020, č. 19, str. 1
  Martin Shabu: Odešel „nepředmětný“ Hejdánek
  nekrolog, česky, vznik neuveden,
  • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 100, str. 3 (29. 4.)
  Jiřina Šiklová: Přemýšlení o statečnosti
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=125&sid=138&PHPSESSID=cc95e1f63d3b1d80e591f26d710a5ca2
  • in: Literární noviny — 24. 7. 2006, 2006, č. 17, str. 9
  Jan Šimsa: Bitka u Černého stropu L. P. 1950
  vzpomínka, česky, vznik: 1981
  • in: Jan Šimsa, Bitky Jana Šimsy, Heršpice: Eman, 2000, str. 76–91
  Martin Šimsa: Fenomén Hejdánek aneb Hejdánek jako filosofický problém
  | raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: 8. 5. 1987
  Jan Šimsa: Milý čtenáři!
  | docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 8. 11. 1992
  • in: Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993, str. 7–12
  Jan Šimsa: O věrném přátelství Amise a Amila. Vzpomínky na Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  | raw | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 13. 6. 1997
  Martin Šimsa: Vtělení filosofie – osobní zkušenosti s vtělováním filosofie
  článek, česky, vznik: 2005 ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci „Péče o tělo“ v Ústí nad Labem 5. 5. 2005 (http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/pece_konference.htm). ◆ web: http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/martin_simsa.htm
  Martin Šimsa: Muž, který strach z komunistů pokládal za hlavní příčinu špatnosti jejich režimu
  Martin Šimsa: Filosof, křesťan a kritický občan Ladislav Hejdánek
  nekrolog, česky, vznik: květen 2020 ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Filosof-krestan-a-kriticky-obcan-Ladislav-Hejdanek-Martin-Simsa.html
  • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, str. 7–8
  Martin Šimsa: Demokratická republika a filosofická kritika
  | pdf ◆ článek, česky, vznik: 2023 ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2023_04/677-696-fc4-23-SIMSA.pdf
  • in: Filosofický časopis 71, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2023, č. 4, str. 677–696
  Martin Šimsa: Pomník nebo myslitelská výzva? K Hejdukově interpretaci Hejdánkovy nepolitické politiky [ad: Tomáš Hejduk: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka]
  | pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2023 ◆ web: https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:5a3fabbf-9b8c-4a74-bd01-a209b2d17eda?article=uuid:3c7e8bb1-79fc-43f5-a73f-85bb8a1d87ee
  • in: Filosofický časopis 71, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2023, č. 3, str. 548–552
  Martin Šimsa: Boj, nebo dialog?
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Literární noviny, 2008, č. 51
  Martin Šimsa: Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue
  | pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 2, str. 52–55
  Martin Šimsa: Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Filosofický časopis 59, 2011, č. 1, str. 148–152
  Martin Šimsa: Demokratická kritika (neo)liberalismu: od české demokratické tradice k deliberativní demokracii
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 393–409
  Jan Šimsa: Historie nejen zkoumaná, ale i zodpovědně žitá
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/349
  • in: Literární noviny — 11. 1. 2009, 2009
  Zuzana Škorpíková: Lidská práva, nepochopená povinnost (k Hejdánkovu pojetí lidských práv)
  článek, česky, vznik: 2011
  Zuzana Škorpíková: Hejdánek o přirozené morálce a politice
  referát, česky, vznik: 7. 11. 2011 ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
  Zuzana Škorpíková: K Hejdánkovu pojetí vztahu něčeho a ničeho
  článek, česky, vznik: 2012
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 79–90
  Milan Sobotka: Posudek k profesorskému řízení docenta PhDr. L. Hejdánka
  | docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: leden 1992
  Stanislav Sousedík: Ladislav Hejdánek: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
  Stanislav Sousedík: Poznámka
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, str. 679–680
  Stanislav Sousedík: Meontologie L. Hejdánka: pokus o kritický výklad
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, str. 673–676
  Rudolf Stamm: Sanfter, aber unerschütterlicher Widerstand in Prag
  | docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: 2005 ◆ poznámka: nepodařilo se dohledat, kde a kdy vyšlo; z textu samotného plyne, že byl napsán v roce 2005
  Stanislav Stark: Ladislav Hejdánek (1927) a méontologie
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Stanislav Stark, Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení, 2011, str. 91–93
  Ondřej Starý: Pojetí reflexe v díle Ladislava Hejdánka
  bakalářská práce, česky, vznik: Pardubice, 2013 ◆ poznámka: Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta. Katedra filosofie. 31 s. ◆ web: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/51943/StaryO_Pojetireflexe_TH_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y
  Barbora Šťastná: Pravda nikdy nevítězí sama, varoval filozof Ladislav Hejdánek
  Barbora Šťastná: Příběh Ladislava Hejdánka. Filozofie má své místo v ulicích
  nekrolog, česky, vznik: 2. 5. 2020
  • in: Pražský deník — 2. 5. 2020, 2020
  Daniel Štěpánek: Svoboda plane v každém v nás. Hejdánek a palachovská symbolika
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2018 ◆ web: https://ergotsite.wordpress.com/2019/03/28/svoboda-plane-v-kazdem-z-nas-hejdanek-a-palachovska-symbolika
  • in: Ergot. Revue pro filosofii a společenské vědy 3, 2019, č. 5 (1), str. 125–130
  Daniel Štěpánek: Dialektika dějinnosti vyššího: Hejdánek vs. Hegel
  příspěvek, česky, vznik: květen 2018 ◆ poznámka: Konference revue ERGOt, 19. května 2018, Ústí nad Labem ◆ web: https://www.muni.cz/vyzkum/publikace/1422961
  Daniel Štěpánek: Hranice a meze otevřené společnosti. Popperova kritika Hegelova pojetí společnosti z perspektivy myšlení Ladislava Hejdánka
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2019 ◆ web: https://ergotsite.wordpress.com/2019/12/19/hranice-a-meze-otevrene-spolecnosti-popperova-kritika-hegelova-pojeti-spolecnosti-z-perspektivy-mysleni-ladislava-hejdanka
  • in: Ergot. Revue pro filosofii a společenské vědy 3, 2019, č. 6 (2), str. 163–173
  Daniel Štěpánek: Metafyzická cesta méontologie
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 47–75
  Adam Šůra: Za Ladislavem Hejdánkem
  nekrolog, česky, vznik: 2020 ◆ web: https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/PD_1_20_s101-102.pdf
  • in: Paměť a dějiny, 2020, č. 1, str. 101–102
  Petruška Šustrová: Příběh myslitele v pomatené době
  nekrolog, česky, vznik neuveden,
  • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 100, str. 11 (29. 4.)
  Marek Švehla: Nikdo to nechtěl dělat, tak šel
  nekrolog, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2020/19/nikdo-to-nechtel-delat-tak-sel?gift=un6ina37wj
  • in: Respekt 31, 2020, č. 19, str. 59 (4. 5.)
  Ludvík Svoboda: Posudek na disertační práci Ladislava Hejdánka „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“„Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“
  | docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 6. 10. 1952 ◆ poznámka: místo uložení: Archiv Univerzity Karlovy, fond Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Posudky disertačních prací, kart. 114, i. č. 1294, posudek Ludvíka Svobody na disertační práci Ladislava Hejdánka „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“ (815/200)
  Pavel Taněv: Causa Karel Kosík
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 9. 2003 ◆ poznámka: nejde o definitivní znění; obsahuje Hejdánkův přípis: "Milý pane kolego, myslím, že to je docela zdařilé. To, co považuji za chyby, jsem označil zeleně, své opravy nebo poznámky jsem napsal žlutě. Doufám, že se v tom bez potíží vyznáte. Se srdečnými pozdravy LvH"; nepodařilo se dohledat, kde vyšlo
  Marek Tarnovský: Dopisy (každému) příteli
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Lidové noviny 6, 1993, č. 35, str. 7
  Alena Tesková: Katedry filosofie na Katolické, Evangelické a Husitské teologické fakultě
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 2012 ◆ poznámka: datum odvozené z data původního souboru
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Katedry filosofie na UK v 90. letech
 • Hynek Tippelt: Nepředmětné myšlení nesubstanční reality
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 93–106
  Václav Tollar: Úkol filosofie pro 3. tisíciletí
  referát, česky, vznik: 18. 5. 2007 ◆ poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-500-version1-tollar.doc
  Václav Tollar: Filosofie jako dialog [ad: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha 2010]
  recenze, česky, vznik: březen 2011 ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2011/12/filosofie-jako-dialog
  • in: Respekt 22, 2011, č. 12, str. 63 (21. 3.)
  Václav Tollar – Alois Švehlík: Uvedení knihy Co je dnes zapotřebí
  | raw | skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 20. 9. 2012 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Řetězová ulice, Galerie Montmartre) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=RohcUHFH6FI&ab_channel=knihovnavaclavahavla
  Václav Tollar: Zpráva o vydání knihy Co je dnes zapotřebí
  | raw | audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 25. 9. 2012 ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
  Václav Tollar: Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie
  disertační práce, česky, vznik: Praha, 2014 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 156 s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103085
  Václav Tollar: Ideologie z perspektivy první osoby
  článek, česky, vznik: 2022 ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2022_03/559-573-fc3_22-TOLLAR.pdf
  • in: Filosofický časopis 70, 2022, č. 3, str. 559–573
  Václav Tollar: Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek, panpsychismus v jeho myšlení. Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
  • in: Hledání české filosofie. Soubor studií, vyd. Erazim Kohák – Jakub Trnka, Praha: Filosofia, 2012, str. 287–300
  Václav Tollar: Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí]
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Ladislav Hejdánek, Co je dnes zapotřebí, vyd. Václav Tollar, Praha: Knihovna Václava Havla, 2012, str. 7–12
  Václav Tollar: Emancipáty a problém lidských práv
  článek, česky, vznik neuveden,
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 333–357
  Julius Tomin: Překvapení z internetu
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://www.juliustomin.org/images/Prekvapeni_z_internetu.pdf
  Jakub S. Trojan: Poznámka k otázce nepředmětného myšlení
  | docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1977
  Jakub S. Trojan: Theologie a filosofie
  | raw ◆ článek, česky, vznik: 1982
  • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 9, str. 1–23 (samizdat)
  • in: Reflexe, 1985, č. 1, str. 5.1–17 (samizdat)
  • in: Jakub S. Trojan – Ladislav Hejdánek, Filosofie a theologie. Sborník textů, Praha: [s. n.], 1986, str. 51–70 (samizdat)
  • in: Reflexe, 1990, č. 1, str. 5.1–14 (upravené znění)
  Jakub S. Trojan: Pět poznámek k textu LvH
  článek, česky, vznik: léto 1983
  Jakub S. Trojan: Zum wissenschaftlichen Profil von Ladislav Hejdánek
  | raw | skeny ◆ článek, německy, vznik: květen 1986
  Jakub S. Trojan: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík
  | docx | pdf | html | skeny ◆ recenze, česky, vznik: 2010
  • in: Křesťanská revue 77, 2010, č. 1, str. 51–52
  Jakub S. Trojan: Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku
  článek, česky, vznik: 2012
  • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 6, str. 53–54
  Jakub S. Trojan: Ladislav Hejdánek: 90 let filozofa
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: květen 2017 ◆ web: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ladislav-hejdanek-90-let-hyperkritickeho-filozofa.A170511_172319_pozice-tema_lube
  • in: Lidové noviny 30, 2017, č. 105, str. 13–14 (6. 5., příloha Česká pozice)
  Jakub S. Trojan – Václav Němec – Tomáš Hejduk – Jan Sokol – Pavel Keřkovský – Karel Floss: Večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017 ◆ poznámka: V Praze, v Knihovně Václava Havla (Ostrovní ulice). ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=4xmK3jlszMA&ab_channel=knihovnavaclavahavla
  Jakub S. Trojan: Několik poznámek k příspěvku LvH k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
  článek, česky, vznik: říjen 1982
  Jakub S. Trojan: Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka (Poznámky k statím v Reflexi, č. 28, 2005)
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_30/Zastaveni_u_nekolika_tezi_Ladislava_Hejdanka.html
  • in: Reflexe, 2006, č. 30, str. 137–143
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 159–167
  na dokument existují tyto reakce:
 • Poznámky k „zastavení“ J. S. Trojana
 • Jakub S. Trojan: Od Jakuba Trojana
  různé, česky, vznik: 2020 ◆ poznámka: ze vzpomínek Jakuba Trojana uspořádal Jiří Schneider ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Od-Jakuba-Trojana.html
  • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, str. 13–14
  Eugenie Trutzschler: Šimona Loewenstein (Hg.): Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. 2 Bde. Festschrift für Bedřich Loewenstein. Kulmbach: Sabat, 2019. Band. 1, 262 Seiten, Band 2, 281 Seiten mit zahlreichen Fotos und Dokumenten
  | pdf ◆ recenze, česky, vznik neuveden,
  • in: Brücken. Zeitschrift für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft 27, 2020, č. 1, str. 140–144
  Dalibor Tureček: Ladislav Hejdánek a literární historie?
  článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://asjournals.lib.cas.cz/ceskaliteratura/article/uuid:a5cb1dd5-efe5-4d84-8389-5ac1ba636dba
  • in: Česká literatura 68, 2020, č. 3, str. 356–364
  Věra Tydlitátová: Úsvit módního intelektualismu
  nekrolog, česky, vznik: 5. 5. 2020 ◆ web: https://monikalefay.cz/usvit-modniho-intelektualismu/
  Věra Tydlitátová: Jak je to vlastně s Hejdánkovým křesťanstvím?
  | docx | pdf | html ◆ článek | polemika, česky, vznik neuveden,
  • in: Křesťanská revue 68, 2001, č. 2, str. 35–38
  Václav Umlauf: Hejdánek opět v Brně
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: samizdatový strojopis, není jasné, jestli a v jakém samizdatovém periodiku vyšlo
  Václav Umlauf: Časovost demokracie
  článek, česky, vznik: duben 2007
  Václav Umlauf: Autonomie politické praxe
  článek, česky, vznik: květen 2007
  na dokument existují tyto reakce:
 • Hejdánek, Ladislav → Umlauf, Václav
 • Jan Urban: Povedeme-li dialog, bude svět lepší
  nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020 ◆ poznámka: na webu publikováno pod názvem „Pravda byla Ladislavu Hejdánkovi nade vše. Víc než přátelství s Václavem Havlem“ ◆ web: https://denikn.cz/350573/pravda-byla-ladislavu-hejdankovi-nade-vse-vic-nez-pratelstvi-s-vaclavem-havlem/
  • in: Deník N 2, 2020, č. 84, str. 14 (30. 4.)
  Ivana Valúchová: Idea bezbranného Boha u Emanuela Rádla
  | docx | pdf | html ◆ diplomová práce, slovensky, vznik: 2005 ◆ poznámka: Hejdánka se týká část práce
  Věra Vaníčková: Teologie a ekonomie. Teologická reflexe principů klasického liberalismu
  disertační práce, česky, vznik: 2019 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta. Doktorský studijní program: Teologie. Studijní obor: Husitská teologie. 175 s.
  Mirek Vodrážka: Nestát se funkcionářem nějaké doby a myslet proti srsti
  Alexandr Vondra: Vzpomínka na Láďu Hejdánka
  nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020 ◆ web: https://alexandrvondra.cz/prispevek/vzpominka-na-ladu-hejdanka/
  Martin Vrba: O pravdě ve světle diskursu
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1993 ◆ web: https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/4.1993/24/2.png
  • in: Literární noviny 4 — 17. 6. 1993, 1993, č. 24, str. 2
  Milan Walter: Ladislav Hejdánek: Eine biographische Skizze
  předmluva / doslov, německy, vznik neuveden,
  Viktor Žárský: Příroda vědy, příroda filosofie a svět člověka
  článek, česky, vznik: 2013
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, str. 247–252
  Martin Zlatohlávek: Pravda zůstává
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992 ◆ web: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:bbfb4e00-2d50-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f?page=uuid:e4592cb0-2dfe-11e4-90aa-005056825209
  • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 3, str. 70–72
  Chaplinův Monsieur Verdoux
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 10. 1948
  • in: Oběžník Akademické YMCA, 1948, str. 7–8 (listopad) | el. forma
  Mimo předmětnou skutečnost
  glosa, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: reakce na text Ladislava Hejdánka „Víra a moderní svět“, in: Tvář [4], 1969, č. 6, str. 52–57; autor nezjištěn (podepsáno šifrou „jivit“)
  • in: Host do domu 16, 1969, č. 13, str. [24c]–[24d]
  text je reakcí na tento dokument:
 • Víra a moderní svět
 • Obsah studie
  | raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: 1987
  Připomenutí devadesátin Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  | raw | skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Ostrovní ulici v Praze ◆ web: https://www.ff.cuni.cz/udalost/debatni-vecer-venovany-devadesatinam-ladislava-hejdanka-jakuba-trojana/
  L’autore
  medailon, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 13
  Indice dei nomi più importanti
  různé, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 218–220
  Nota di edizione
  předmluva / doslov, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 9–12