[Filosofie jako specifický druh mínění]
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 4. 1984
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • [Příležitostné poznámky, 1984]

  • [Filosofie jako specifický druh mínění]

    1)

    [6. 4. 84, neurologie]

    Jest jediné mínění, které nejenže splývá (má být totožné) se svou vlastní kritikou, ale které pracuje ve svém nejvlastnějším oboru s touto kritikou jako se svou metodou; a tímto míněním je filosofie.