[Reaktibilita jako podmínka vzniku světa]
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • [Příležitostné poznámky, 1984]

  • [Reaktibilita jako podmínka vzniku světa]

    3)

    Kdyby neexistovala žádná reaktibilita událostí, nemohl by ani vzniknout svět. Pouze díky interakci primordiálních událostí je možné, aby svět vznikl; a proto svět není (což budeme ještě muset argumentačně podepřít) žádným souborem primordiálních událostí, nýbrž souborem jejich vzájemných reakcí. A ovšem tyto jejich interakce zakládají možnost vzniku událostí vyšších úrovní, které jsou sice umožněny a neseny oněmi událostmi primordiálními, ale nejsou jimi vytvářeny tak, že by primordiální události byly součástí (složkou) vyšších událostí.

    [Hejdánkův přepis a komentář, viz myšlenkový deník z 18. ledna 1986, 86-058, pozn. red.]