Rozvrh pro diskuse
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik neuveden,
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2004

 • Rozvrh pro diskuse

  Příprava na první setkání – 18.1.2004

  Situovanost člověka a rozpoznání povahy situace

  Cesta od omylů k vidění „ve světle pravdy“

  Rozdíl mezi „daným“ a „pravým“

  Od chaosu okolí k výstavbě „osvětí“

  Od uzavřenosti (omezeného) osvětí k otevřenosti (neomezeného, ale konečného) světa

  Vychovávat (ex-ducere) jako vyvádět z uzavřenosti do otevřenosti

  Uzavřená a otevřená společnost – politika jako správa věcí obecných a jako „směřování“ k novému

  Myšlení: intencionalita, svébytnost „myšleného“ (i když nejde o „realitu“)

  Svět „myšleného“ contra „osvětí“; problém „zpředmětňování“

  Nepředmětné skutečnosti a budoucnost; problém času a předpoklady

  Orientovaný svět: „pravé“ a „ne-pravé“; problém pravdy jako poledního kritéria