[Ke vzniku světa je potřeba dostatečná hustota primordiálních událostí]
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • [Příležitostné poznámky, 1984]

  • [Ke vzniku světa je potřeba dostatečná hustota primordiálních událostí]

    6)

    Tam, kde je hustota primordiálních částic příliš malá, nemohou se uplatnit interakce a nemůže vzniknout ani ten nejmenší „svět“. Naproti tomu tam, kde je jejich hustota dostatečně velká (tj. kde můžeme mluvit o velké nebo i obrovské fluktuační vlně „nicota“), je založen proces vzniku a vývoje světa (a přímo „světů“), jak nám o tom poskytují své hypotézy a teorie teoretičtí fyzikové a astrofyzikové.

    [Hejdánkův přepis a komentář, viz myšlenkový deník z 18. ledna 1986, 86-061, pozn. red.]