911226-3
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 12. 1991
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • 1991

  • 911226-3

    Jednoznačně u nás na Bonhoeffera nenavázal žádný theolog, ale vliv jeho odkazu přece jenom přinesl jisté poněkud méně vyhraněné výsledky. O náboženství a nenáboženskosti se diskuse vlastně nikdy pořádně nevedly, ale došlo k vytvoření neformální skupiny tzv. „Nové orientace“ a k vystoupení řady autorů, hlásících se k tzv. „civilní interpretaci“ (mezi nejvýznamnější náleželi Bula a Komárková, ale také Čapek, Šourek, Trusina a další).

    (Vyškrtnuto z textu pro KR 1991 ...)

    (Praha, 911226-3.)