[Události prvního řádu – primordiální]
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 26. 3. 1984
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • [Příležitostné poznámky, 1984]

  • [Události prvního řádu – primordiální]

    2)

    Základní rovinou „jsoucen“, jež jsou uskutečněnými fluktuacemi nicoty, jsou tzv. události prvního řádu (první úrovně či roviny), tedy primordiální události. Taková primordiální událost vznikne, proběhne a uplyne (zanikne), aniž by po ní něco „zůstalo“ (pokud vyloučíme interakci, přesněji reakci, nějaké další, odlišné události. Skutečnost těchto primordiálních událostí tedy sama o sobě nezakládá ještě žádnou „realitu“, žádný „reálný svět“. Později bude řeč o světě; na tomto místě musíme říci jen tolik, že primordiální události nejsou samy o sobě součástí světa.

    [Hejdánkův přepis a komentář, viz myšlenkový deník z 18. ledna 1986, 86-057, pozn. red.]