{Evropa u Patočky}
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 9. 1992
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1992

 • {Evropa u Patočky}

  Patočka

  pro LN o Patočkovi (u příležitosti vyjití „Evropy“)

  Poznámka

  Patočka ve své knížce zcela zapomnněl to, co si jindy fragmentárně nebo i marginálně přece jen uvědomoval, totiž že Řecko není jediným sloupem evropského „chrámu“. A tak je pochopitelné, že mluví nejenom o době poevropské a o zániku Evropy jakožto vládkyně světa (21), ale dokonce o možném zničení Evropy (28), kterou zasazuje mezi předevropské a poevropské lidstvo, jež vidí promlouvat „z předevropské hloubky“ (24). Ve skutečnosti to, co vidíme, je úpadek a rozpad řeckého dědictví (ostatně ne celého!, jen určitého typu „metafyziky“). Tím však vůbec ještě není nic řečeno o druhém významném základu či sloupu evropské skutečnosti, totiž o dědictví hebrejském, bez něhož není myslitelné křesťanství, stejně tak jako bez křesťanství nejsou myslitelné evropské dějiny.

  (Pha, 15. 9. 1992)