[Příležitostné poznámky, 1944]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1944

Machine transcription, not yet edited

====================
ScanImage001.jpg
====================
26. září 1944. 11 2 Ilmsté ⒸZákladem (= podkladem) meikerého poznámí je stah meri a žším ostatním. hemí-li já odlišent od richo ostatného, pake rebre mluvit & penémé, nebak nem, ledo by pornával. Kunste pr. nemužeme přisoudil le plastnostem héé ma port pornámé, leda že bychom penali, že si limoka může uvědomil sama pornám). sebe (con so verjodenmengun päxotpodela den fort Ma 13. heexistipeli nie kromě, já, pale chybe it färdmět pornimi, раве речиали, fa" obrátit svou pozornost ос a de oláskon, sola muže ● samo poznávací na sebe. ма са ме P ja ли 12 !? Rekun-li Co to je pornání? рочинні ли же iu vès, mûže to pramenati hud, že jsem pornal vie, чиали jie kním, resp. mám puanti 1. resp. máme puanti, d. f. shledal jsem vztah frem skušenostního sárnaum & paměti le předmětu pornánanémen v nejuzaim nebo som pormal neer úplne nového, решелі dig. útvořil jsem si ta sékladě poznaného pleušenostní ráznam. Mám jde o face + prispand drility. ли Jaki mohu (2.p. jalehen episobem, quisehodem) pornati nèco nového? Opět je zde předpoklad že vie. pornára, musí na sune specifichey шиной a Reknu-li, že jsem piornal fu dound, co to je ja са 11% a jer рий взя * néinkoval tak, že je schopno reakce na tento účinek. Ovšem, nevíme, (pokand tak misa a ludik eda ja samo o sobe her " " пове je pokopas priſiminti popudy sveněé. Než se pleniendi přijímati kime, je viisin svět a Jeho části vnímáme belone i existinal

====================
ScanImage002.jpg
====================
naswadě, semplis. Je nesrmadé, be rejištěmém mechanisumé duševních suolen viimacich je doa dan materiál le epištění branie рингий масла zpíštěním Mechanismun duserního života ruber materiál le spištěné hranie poznání. vnímání a opět her všala dofdeme hak daleko, je nutné uděbli si alespoň kosten názoru na možnosti pomání, abjchom vertili, fale máme pornalley sekil, a fale věděli, しし 0 du věroval. jim че мате Je známo, že vaše sply pœela dokonalé nejsou. Вес просими (Чепилирь) видавни rüber nevěděli. Jak je ривес Make рава а to vsake o velmi punoho věcích dokonalosti paume мосилий? 2 C se nem Je prirorene, de 'ami den samé arternaly). Jule se dokon Mak si Ledy pomoci rde? Jestliže naše ма dijabbel на "pellite pair saysly pereagují ner fislé месадит déjadrí o přirocé, mažíme se převést si сей tato dějstvé na jiné, ale snimatelná dépitur. Hoctuota lakoojch převodu" je vesporné nebot existuje-li райовий nějaká vec, pak existuje vzájemným vztahem gingen visem, jer se musí profévid; je-li ликой k tento vztah la našemu 1 ( 11 & je town fake buď proto, že nere smyslove Matrose ja mysly nerjistitelang,

====================
ScanImage003.jpg
====================
je přílià hrubé nebo parto, že päuslužné semyplach nam pozlor!) леген rréle elybér (tento pripad se orale dévordly prevesti na prom). Máme vale vždy možnost, efemmit sve smysly) predpod de až do různými přístrofi; ovšem tot ejemněm nejde nýber jelz уде nekonečna, mbur шахіміши deno jednale porahou skoumaného předmětu, gertuak pomahon paistrofh resp. jejich podsed mich souědek. Zjemmèri vumäen pärlarbon sätstrohu přestavbou di volben jimsah je theoretielez možno vždy; povahu předmětu orale kměnit nemůžeme a tudíž vlastnod, päckákézier dalisomn sjemmen, jež plavé ve věci samé, премие nám konéèmon à vermènitelion mer prestolaruje námu 1 dalšímu pornáim implorého. – Rozum bedy (1.7. pakion methoda) наши traje rde poure poure formalní úlohu, omeruje se na vhodnou volbu jemnich päißtrofe. Cornávací pochod růstáná fim võuk nedolien (principielně). Make Jale je tomu, je-li překárton & Mak v 1 je-li prickartion o pornéon pabeladené в меё pornávanélio ? Chamená to, že bud vée pépévlastnost оден мери sobí na more sempliz, na naše jà vubre; pak višem мате nepůsobí na mie a my mužeme říci, že vèe neexisvěc на міс rivei hiſe, abot se aipale neprofevuse; nijak жива nebo poder by а repornatelně málo, a to takovým způsobem, že jusobem pebre mijale převést na jine (commatelné) ani je mebre resilit.

====================
ScanImage004.jpg
====================
44 sam prípa se jete o poblištué, paber by identické y four di Ide jakoby 110 jedné věci na mare, ja, kedy je halo (soon porahon obdobná našemu (onou) va 11 ya a kedy а а ли splifná. Dá bedeng loto je proniká to parval poètvinden oné věci. Pománé prožilivahden je sde o conceno, nebol pri pornámé opslupuse vorum тевой de loněžno рогит faler débrité moment pri spracování smplorfch údafu. jako ve i my pommomorfch dukarn Ede sale sunysly nechlasufi nièche, ludé's ani porum онезавод nemůže zasáhnouti a muy nepornánime. Püsobené oné věci, ii lépe oun věc samm si uvědomnijeme, они víme, lè de, ale nemáme мислотиреше, ale nie vice 1 l Prosimlay: l eitime se je to pravda, ale nemůžeme to odradit dle běžnjeh pakoni lozilan nějakého známého principu. Mitz zurske verime, p te komen tak je. V. dolarování se můžeme velmi лий r ос priblicit oné věci, ale nedokážeme j'é масловаччия жевый жевый мет re svěla rozumu. начити. a) Jakého druhu je vrlah meri podmirimpici pomání? Bud je a je ja prcadlem v tomto preadle, nebo je je mentem 1 resp. působeném okolí. меор ve 10 ((( a non ll Jsou možné dve odpovedi. лёслоий дава obrazem (1 + Jou ya působem ответ je 74 Jai trinesien, einým ele rebol spracováva materiál, dany obiolim

====================
ScanImage005.jpg
====================
podle toho obrazem ra mimo Vermême si prichad proy; naše vědomí je podle jakymai ohniskem smepplie lede se soustředufé viimane plastnosti vnějfädch předmětée, nebo mad lepe: je těchto předmětu, leži za ohniskem, miner ohnister. Dwiem, te by se polo prickornámé spíše hodilo na pamět jako na Kde něco statického. I čemu však přirovnáme vědomí? Zele napleme ve vnějším světě to, co o tomto obrare nebo (fià uhybame !) nad times obrarem nazyznáme «rédommen? (véle pornání pouhým obrazem světa» (nee méně věregen; může něco chyběti, nesmí se uale obferiti element nors!) месли мне meet vie ? Je-li nečim vode nebo je neet vie a ono je skutečně Jen naše мабе 1 11 pale ovšem se musíme plát: lade se malo to, ne", jak vznikl oven en dodatek, přebytek ? Je spüarben také ſonějšien prètem? Potom bjehom oriem umsili ber vellé namaly spistit jeho pivod! V lon platilo, názor, že si sebe précomufe prípadě by obceux (1) sama sebe, natoi pake že si lumota uvědomuje samo sebe мнеслошире v rozumu lidském, v'étrochu 'loveka! Atomy by si uvědomily & jaké jsou situasi a pochdsily by pasé se masé sloneit!!! proc A À daubi pripad, druhé řešem? Impply přinášejé data (my těm datum říkáme vlastnosti věcí) o věcech миз si e mich konstruuje nový svět (a muy eckéme а же "' Ja tomuto vočtu mědém state, že nonými daty/ koriguje, priveminje tento svět, aby i la belo močno rañacil. Prosti věděm мо 11

====================
ScanImage006.jpg
====================
nova data raradufe a nem-li tak mount weit volué, éiné take násilím a stlačuje je otlačuje je do onoho „světa pa ceun jeho deformare; pausné se võale varuje defor районе Je-li přèce verbytná, pak se mace oněch dat Stalo její velikost i ponaha odvozuje před salrokem, skutečnosti světa Onějšího, & alt samploosch, рокава ré 니 r represnosti měření atd. atd. 2. теозвоние Troy prípad neophomuple sensenato, že existufé eurné nazory na touž věc, že se bylo nakorny i u jednotlivce риёли не vice V během času mêm že se – fake se často říká nebo méně blíži akutečnosti (1.). sentrémisti vnégücke skutečnosti stale korigoval, a fie мне ho poèta), se je nutno je stale korigova sama korekné se păsèn komuto poseli. раша кочевле пошила райол Obyva Lody propracovali "theorie druhou. 2 b) "Proë je tento ortak rákladem veškerého momentálně nemohu odpovědět. Souvisí to všale s ná pornám? ма sledufreien. a 1 om ono Jake. Je je odlišens ja" od všeho ostetucho? què lím, že Tady by poure, non fà» se může státi predmětem pornäm. Indepe рома mohlo naše, ju poumové pornáti sét sebe, pale by Nov prestala existoval peona hranice mezi pevná a meri 11/0 가 (1 니 všim ostatnion; to by vedllo le dièma düßledleum: висё вреват ono, ja analysovali tak dlouho, ar bychom prišli na nové branice za mismidé byliom fiè

====================
ScanImage007.jpg
====================
hale Jehow а pornávati nemohli zde. Problém by purtal, ovšem Jehom byli milleni urnati ja rolá se - ponethind porměněm. Jelibor some všale řekli, že existufier, ale puesto vašim empplum repäästupná vie je nárofis's майли олиздейми obaodná nademm, jà (nechci pici, se je tétočné, proâtim nemáme důkern), pak je změna tako dána - polend ledy nejde o identitu - poure rošírením posem mé we call Ja je fá honi (1 (1 "Tha pojem ма obecného Ⅱ 10 musili zahrnouti vie existující hebo brehom pod fa stali bychom живее a se krasmiani spiritualistif; felikor voale nein müber potřebé říkali, «fa, můžeme žici, že – existuje-lorahnneme pod pojem skutečnost pak je (1 (vnějšiho světa)" 0 à mužeme se klidně narvati materialisty. а 1 3. Pro namiže, já pornával a pormal sebe? Jednale & důvodu o minulém odstavci uvedeného ad al at al, £. 7. predpokladalo ((uritila') { a 1.1/ east lll ja je Je by to jiston hovernon Etenitod på lede jedna, jiadou il (nikoliv však obráceně!) ma ни of лева poznavala druke a tuto cast bychom přenesli název Ja. Jednake » Spole, že porndnáme sochni smeply, nebo lépe : juzich prostřednictvím nepří, skupio найём опировали

====================
ScanImage008.jpg
====================
Cuaryna ace Pornáním po to, co jame (nornámého) pornali. Jisté 1 to, co fome pornali, vime раше ale víme také mnohdy не neco, co dozvěděli. Me tedy Je Jeasti. Vonání jame nepornali o čem same se poure všechno, co simce, jame pornali. leteré védtémí, a to lou, o betere me jane se pressèdeili medin promobliofel ponatlon ile resmi smzelz (na Martin väi na vlastní non a pied.) мой do o на Cil évoda. "pothalie me ma's pintore versage prochaimi (main), muni fil wote por zhoném tohoto porlann eilem reichs résoola, a ghonden udlovém or phr dahen diaren cu jeho smyslem. Cil preko Idrota, zi müžene zvolit; felt der weild – o felt dosarem je ples marcho kirola. Tedy, ſempel sechs üdesta es puiäeme volit. 1. nání d & Poslání, & naše & mare de dáno uroent: Janne posláni, abychom neer sofernals, gluèné ze same I komen навя Snyd našeho I našeho prosla dan maiden poslaním; wriend. ме ge je tedy wiven a perándad sa nand vůli. меоновићи, Она Ebool mide best fapté nesmzelnien; & cum spränné ona pamphword? & penem pripade, kedy ei engel seile Esteita volime sami, vidhme neemplnost, & som, de ſame di pädis ampel vervolili, to jest jednami ber padung vile. Chère federal and and arah, ale nend лив (Jasens) (

====================
ScanImage009.jpg
====================
1. Jple ford poslám élorèka (Cachichille) se světě? (the 2. postérmi? Ma élorêté puber nějaké individuální) vesti poure риной Tom Hacke zu déi devre Didrisär, legiely val nabfrá voelle osanamm délé lepane beladiungon redpovedinden olarly puré druhé. & proui obérer promí милие тиг pouce predpoleled: need (d.). à bporld) holem mne mathé souf reel, soe poslání pravděpodobně mám i Jod nephe; Jake tedy ? Danke otacka však představuje fie weiten Repei: pockeybasi o poslén, & wième viei a ferlem nebe, a tak pochybufd it Obrtenden mönn & solem! не 1 deplem veilem, prlämien, mömien edota (lidského) samire bilete, bet to de poubyen parisemi'm, жените раивут райкешти regulací, úprason riesta. Keishn rolurschudt vooroſ existenc tím, že práve ja mám pocitovat dober (v vefädenden prestoval plota auzolen), (frame pak, jako nebre rided, se pužeme, жали на ме ●abehom mohle pour évak pera a malujeme, abolom marker (mohli ponechval barev.), nebot otärka Jute pure fraise шали ja da Catéli ſemne päre oduvranit vvon exdolenés) mám prestoval dobro a tu nemirème oduvoduoval por u "krime que existence) ilia pak rustabra! pré hepertingu ving abro; frem traz poknamsem obfolосовно tem ?

====================
ScanImage010.jpg
====================
V мена I denken pripade je veomyslnost Esbrota daina him, te se le daném nase emple évorka nepidename, ze jes меряй plinseuse à renapluture, se uchonáme que portánd ( Abohom mohle poracional oba podſhags re ававои forme!, töèné!, uurile Ezekem prad, je vlastin volba porná péderámites le dané nám k рана онзови smplu subrota se N smièreuded suppln neiche à droter. I a V kardéon pripade väl smpelnost (ampel) nampolnoſt näiche idrota je patriolé na nain V tomto konstalování ovšem nemi muld. poèté and preimky po soudu podnotikim. Senzal Etorka jednoho a druhého (lépe jeden a doubſ) relmi pucking er de paduoly. Nakonee (undrime ried, рийче murie bist at – s dárken pedustiedho soudur s'hè se familie sampling idrot (= "masied ampl) de münde poit vermplusen hadnotné, jest re sam empol je nesmysly. Aby se form bel не воши ſedals, whème dulo mozart, a narvème suplem била а te prosta poure empol, keter/f má smpl. ✓ pordiblue my my -

====================
ScanImage011.jpg
====================
Canpol objeletion a subjektion Telelogické hochween anyola 2 kategorie Addkého vůbec a. пика з пошанили! baduse шосені x medné pravidlem у влайне recielt je dar (oſaliack), he geber volentetueen of hodnocom" dulritun offeled mormer prodie then M que esta re bla "Housta objekén nem dáma pöilem poure pak, be tačia pomival o sim fifa poftmore Bražina syther prontos helebbiof verello rodbhu Andureen relations) richmich видови hestadí se plal po smyslu potwolli och věcnich purple lidské jedles viber, wehrt ра oboru, so singoli lite prace by nebylo, kdyby nebylo člověka. Clovek dává ovemu jednám a sve édanosto smysl, voli si práci i práci i jef cil. Musione se taral po sunpoln Firsta lidského a předevšven per supplu rebastelt pivota.

====================
ScanImage012.jpg
====================
مه کے

====================
ScanImage013.jpg
====================
Clu thu nějakou vetu; verzumím, nechapen ponvided ald. mali dile so brepla ald жойда меша олизови - автави зонами nic nernamená райра nem ruber péči, veton. jednam neund empolu – eile, nem eilevédoncé, nem isporné, hospodánné, úèclué меш SOS vita augal symboler upla a toka boka nem feitä symbolen Je привовет за себя ofladunt preitt nemin me ne na simpla

====================
ScanImage014.jpg
====================


====================
ScanImage015.jpg
====================
мире k Jaypal beammalucht eidooka můžeme murved věznim, (vasten myel však dáváme avérun évoren samit, veien mäenim repluènsi. Plněním svého úkolu a prauf anyol. včení žé dáváme svénm ¿doslu