[Příležitostné poznámky, 1981]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1981

Machine transcription, not yet edited

====================
01.jpg
====================
$1052 1 (26.5.81, Roovee) R: – Carnat 1930-37, 5. 26. Саммар, die alle und die neue Lopt. In: Estenaturs, Bl. I. Les prig "Pronozonat folosissi vernamena rve pind ho her ofar enouat pojany a věty verty lagretion analyson.» (cotoonder ода dee: Rume, Vera, Pezstowwelá trezofie vég» prth vidé. De Kuil Behr-Nordmann, Pozitoremus a véressé pornalen. Vorrient, Maha 1976, 04. 8.) není pochyb o tom, ue de folierfietsen Wertum, näline valghaat de Orien. uvedeny Worl Bertretz micson, gezien jetzeny a vsotami. Cine tento ureding sebre piccinien pedulovat na lepeton maljen, i lys te je pzé soušich! pays verbyturn vonsäché. Sama vida paroito docela miöstä loadka allverta (4t Compestovaná à sorruzuinà de praznos – sich ärmush na normanitých úpornick), se muss shit jinxnotem brokeri valerpretare ploropse (labre daroven villaime, 2e cous eménècá Mitverà interprétase nemure lit redulinána ge laperon analjen, ba and ma avaljen vätee). Viaca je geduren typen leddré praise (medle ginjete you, sairé se mulhe shal comér pinducten. Plosopèré vnterpretare seg. reftare) a protaroná se vrtahuge r wörtérem "reálnémum»"» poulette, & nomé De Jediné mire nárat vars mysluplné nebo vadná (a spraw7 f Exeré na

====================
02.jpg
====================
вывыка telná) nebo recla mpená (nessungelná). Predpoklasem Moweréhe puistaan polorofie se vidi (shqni guro, de parocéum zprésen typu lutdré praxe) je odstop od mi a nalézem jeziko mista vonom övésſim kontexte, bez něhož nem mošná, siem méniè pat saysluplná. Potérè omnem plati smirezu le poté avesím kontestung, all camorragene v Murem Jihm kontestum. Taré de routerhum gögmorgen routessum sondu (lépe mes réponèdi), Meré tre analysivat jen priſtupen, na us2 a 2 the révorne (a to netolrevého draher, alborne & mileacionální "fendence" ir suétorani). Na hérè hárs je nutné zaloren. an voparnas, "mentetsels" nebo, snad se constranzici jie – EN me opravdová volerpretare neurà stup, bez nétion -Zella Monon pro tuto ebavili ponechávám otárla omerenoch "analery", o mie connap bulio, na rovun yeu loperou (pored repröitime. hloublon, naraaténon étymo Carnap laperon somistich's "lagos», ktorém, icèn vutig. Ale vu pucpadé, de Gehom mělo na mych récoré souvielich на ши milio druhu, bude su voyez clyſtet oven, "reálný" " kinsest, bez nehor tardà vitencionalite éháei peiton d'éprés мавиз ہ -

====================
03.jpg
====================
810526 2 (26.5.81, Rasree) M₁ Primordvalen událost predstavuje nejmenší levantum» dimi, all dévoren reqmensì célék dèmi, ly, quávé negmensé událoſt. V som sezoln müreme hovorit o negmensim joineun (neho ann nepouvion úporné, proniks rädie, leche permerdväliin pernena). V Jardéen oramiska sucho prübchen je kaida (neppure priemonéválni) událost integriten. pond 4 I čemu z m nastalo, toho, es se právě odehrává, má teprone dozit. Talo integrita je saròné povahy, že mesure, v nejará ponité možnost reálného» «yaileni lichts wie döye ve Complesnich samostatná "pponena». V prípade storitézönkh, superndálosti. tarové ydělení možné jeu jaro norbst Cord silo, onperudálosti na népáré subudálosti. V prépaccè prvenirdválií událoſti to je stondeus, protože ne mensiles mer льна promoverální událost mezistage. – Prèche oriem unsinne uvaErvat o perace kich drick událoſti (negrünnipäch únorné), rter Meré proté nenastaly, qaror & sich, Mhéré qué probible à náleon minuloss; Mécamostatnost budovenostnéen» Noier u dálosh spočívá v tom, že ve Denteinon adálost (Sterä vaux poöäter, prubéh & konec) porn vintegrovány har, ze népou yoxèlstelné. Otávà se bu vat starka, nola není moitěch mi de ر مہیا

====================
04.jpg
====================
pron reauvuulosnà Daseinost», pè mà taré tento juker bucconcurchein" ша chevalter, all purtom nemí nitteras, nebo alespoù ne vollaéstelně vázána na konkrétní událost by na nizaré pre4. / senduí a por adplynulé doiday takoné událoch. Posobne se musíme zaljthat i otárton "symetrickon", towe ida nemožné samostatné Deutečnichi. rape ního charaktern, auve le Gly véránig na cokolor zärtomnéles nets deronce budouciho (4. na takové doitz népayéendaloot, & welzeby Gly, sponocery s onims Mockami minnbei). lošem gar nshopímé popzoné lato eventuelné "možnost" ? Joshi my de o provenost, jestwie ponens chápeme paso sonPrétum, notwes». Undieme o pyri minulosti neho rypi badoucnosty, sier, de "you"? be there sapinda, sè aus; mièreme (rar v takovéto závačné záleristiche na gazze des – lehnout? haprot, koum v žádném zuípadě Jelmièreme inter, in exvortuge, protože ex-svotonat mise you to, co ve tuim dèm se prétraènge, puesabrige, youéto nemirense piedpokládat se moni protore sa – parosto odplyunlà a time waviené – je prsolutten, fe Costs, se dipe o vé ze sebe ven.

====================
05.jpg
====================
4 / a pezsdnem, zawde na orrveur kávislá na sprítomnění; sana ze sche dobného o o sobě není ničim. Plat' symerweg nido pobudouenssty? Také budsnennt je à portén кискейт де puitorungt, die 'Meré stává Butrem. вианичить ohlean zahirla na néparé komněna, y. udrunteonina, 4. aitz ſtéré se (Pay událon, do Meré je víntegrována.) All, to je pouze cablin (Very na prensa, pouze jeoma Srakika mar, Karca pritomnost se podí a budoucnish a tudie budouenist puedpokléidé; spuse виселисити патрав асо Je & pritomnost entriska na baccomenish nis nasher. A co riber lze sies (growt, myslit, condit) o dé podoven, Deutér н Merá ještě nenastala, y. nestala vse Buttem, all nanézagts ke Bulha, de adiutičnimé vede? Mise se ſhall човек veter zindmetem nesche (ompilensonéto, pogmovité) étonmáni? 3 kayé sodvodne entrer quieamet od Valéncionalniho predmeta (a lagi perolulur odmítneme mortert chápat our budincurtii "dateinist» «pars predmet v ontoloquerés sugola, hery says in ornaèitue jako "nepiednit– von denféenost), duchává tu otákla, zola se výbec our budoucnostní dutečnost» (neho nepredmetné» »"«Sateenist») «Müre wser. 2 réparon puito e morté, ze sebe menüre use. sama 56 les je Ba ré

====================
06.jpg
====================
муй zola 6 Mat V négarém syzen predmetem / näicho nentordni, wynlem, zkoumání. Je zu sowo na amisté pochyburt, rota se negenstà prémndesligaükenmäni 1 viten, H. zuſé'mundolor suitapen & känd Mare гла da jedrna! miivort vehrání s touto podivuhoduin "repuedmetura deseönish» nemá song predpoklad v doula odlosmém "portgy" är às qu're "alování", nei ja attorné sindstage, истра towè & Stevreurste, duröre, Verlehunts, odevidom. apod. 810529 3 (29.5.81, Raise – sapol.) Filosofie sumed byt protiquortvesz erventonína: gesime eilem nemure lit gonem dicaçèné néparého zpööüles typen véclien, rechten piederichen noch zurib Invita, nove euritní orientace. Folorose se nesmí néanipat esotervez de Monità" "vérconeich, alle musi usilovat o promitunti do repèresmiele vostev; To oriem otiva ymmamnon oharka: jazem spusobem se plosifse, репре müde разени пташина a unusí bránit prite soum, aby se popularizací měnila al à bowercho myölem. 7 vacolossi, Glerrazílé Unponichen zägreum? Zábz je viter lepotimmé pomer men vidéchen», газмийти 2

====================
07.jpg
====================
внитво a edbernchen pistoranim folorispercko myölem na yoon sigyt mér popularizaci niſterion (ybraných) Suchea kohits klarniche eſallatie, de nome policisse pectorand ona zysoké úboren abspèla? vilení a Prèderiden ge trèbe or unidomit, de filosofie pestovaná na zroké adbarné útorem nemuée exprtenione oltát bes Габрит а durity Společnosty. Fulisipse v naïveh remich poklesta na Juckrapini niston úvonen, protože nenašla proſe diderminašním a se torudačním opatřením seérum pratich räduon opora ne spoleonists. To nelze povazonat jednostranné za Wen Sollinite; Shein kivou (ne-lo votir) je wuna v plocisse sama, protire se con lha au (a véas) nestarala o mué spoléoen dié zázemí. Má-lo aran dat don't de porredunté útorne plocissekého myšlení a ретровско i de répõené vloon folosipe na obecné époléiendé poùdomn a milem, musi til folosipe rehabilitována verrel megöreät verrzeich, to není nitheral gedurdust май a suadis rikol, protoie nemá mucho, nãë by mohla navazovat. Vsonèarné dobé ju ploropse popravsce receno

====================
08.jpg
====================
8 M neschopná sienten Mort "mepudeid» verèquit, z. protherI mchez artery Volinit. Abson v promích krocích se musí po té émance owentinat purduikui na va teligener (a na chudenty, sex budtner vnselsgener). Ami tam není možnost ortören, "inteligencé" nvèrten oleviense a sam drepungen. Inteligence je na promé Mani Vestra Spoleiterch, Eterá v posledních desetlenich (vlastné que od dvacátých, hireátých let, ale zené – na v prübelen druhé suszoné válle a pe ui) ne vesh parrööstých poleinostech pronskané portla a stále justé prèchne narusta. Mers, inteligenes unsime Repoditat, zou lamecko absolventa Feel arnhiêles Stupné, hery is paraéles průmyslové neho jiné odborné Medy Stoly ronèier maturiton. (Ve vorníní s podálkem остані století who dolonce & monisen stoletiom behom 10 & porašem Zahrmont meer voelewgener Raisného quèencho Carto trawskonaného diluita!) A tu právné Nozime pred otaklon, za poměrné nická sénemen technverého abſolventa a A

====================
09.jpg
====================
9 mrazování je dostatéiným návärnsen badem pro pilosofie ingen son reflers. Za prem vnt blatore pietridiem, de folosper je schopna ocovonat vinde heun, pele élonit supplé. VodHalen Raiceles myšlení je jeho proriefaltonaucil a l'en v prevenort raidee dalin reflrr. Technvel ventil mylem müse 14 v pokém kompeen piclärton per nitkeré 16 Polariseré zudetung, nebot dolastním způsibem frenze zuné, nané, ba zastaralé zpusoby, Stéri se ráagé 1st po staletích misnám je naproso samozregené. Ale védacé (a technické) ingölemí nejensen foruge rashoralé. переатты райде ale také je dovede relaterzonat, MZuusitz myśleni, ale také maret a nikdy & nabyöngmin parancé podminival niai a tharinat do ponctes. A lo pon ve arai mrmente, suré quins volazí po plossodré sefberr. A par, zern Jorn zu meséstni krog! ли vnsehr dovede plosipe pomérni suadus probéirat, pak nevidech so počínají such vermyslentonte or more pouhé "secluseré uvaronám. Zedvinsen quedpokladem tu je Myslici élorèt. A myslicien а var

====================
10.jpg
====================
10 lidé. bude stále we – is (dap geysel musten ze sebe myšlem Je a 1 a fe redne god, ma rappstinn, baxonemort, protore je Engilenden, Jedonon Internon pidárkon otevienoch myilem vied plooserémm oxovent new technièré zameniom, gebre rulona. Ale implentona Juhona questáná, Got myšlením à piecháme Gyl misteina dokonce v r textnice a m docela ne védè. Filosofie musi racis a poroniet olisit moderného (resp. post-moderníko) élénidea. Je to gezien rápum, all pinderücken drázmem lodstra. Ch werd or гарчили N 810530 adronce sie. Délfood Pessáváme ad folisofre mashé, rándme-w vie, todéme Mamánd. I plosofie má ové naze, Filisope je mogilené, plosope nemní pite roalera sám udrit. A' aur od rività nemideme očdávat nie. Evort nám da yeu nedo. Zeach mužeme orloveit to, écho vivvité arshane. Ale sug nesime, pal to ortionit, a vesise air dort cobrie, co vlasten se mám od énvita negenom éloneta saméhs. ( (30.5.81, Ravice – dopoli)

====================
11.jpg
====================
11 máme od évvita žádat. Filosofie nám müre a má pomis es se Névvotě, by v sobě v ve srité, drochen we a lepe yeuat. Folosspre arah mise en més sichteint zurönn 2aPladní révostui orventaes (Stirà nem ponce Jaspersovou "Weltowentierung", ale je nutné zároveň pochopenérer, porodaчайоней měním sobe, ovventaer v, leluhinich vlestiné osobnich, dlat klusnäch Martin Glost jurorto safete). I have seg musime pamatirat на инсите urediné mède (foecipe zu probitým myšlením, Werfen tuoz, do notre pour makne sobě vypanit sebe samé & nênir soin Wituovanirl svee leshathe situovánit a ( а ри tare. mirème ски опит ика со дрвое wènè mirème wènit, ale yen do pohé z ст де, ciù sie je pripar "datno de dagene lo mästen lapsen рекет a vérálirà tudie sporledes enn neiem vörhödemt), –enas právem – cédrámat ad perspre mucho. Ale p.w. pilisope Intéiné Plase endirm, co má torn velkou cenu a vel. If year pro nás évoit, amoime te pispraent no to, re se budeme schlánert s mnohon rapidokennon, sterá висее вневе buse you predstivat, sè ge florfré, bude z zes siech Vinysoin u a mily الشركة G

====================
12.jpg
====================
12 oich pomerne snadno regrotvonatelných, Stramkach niray ai e nerozeznámá napodobinat, ale to podstatné pr bade milat. a salvört. To ma cruz prazolá'sti dusleder; velvee budeme unset worlorat o to, nagit pravon florisin парк рестора Jr od fallingsh Plosofé resp. prendo ploſspé; и равіцка a závoren. nicraz nebademe mit v suse néparé minisko, Sterzuen Gehom ses prochém purlosen moker madno a kare. eportit, zda que o filosofi miho o гла ретри чиво prendo floriferon vuustaev. To je jeden z duvodu, proè nénureme ne rasălin niparon Judus duchose definité, nieobecné do dumitelngen andre outrole umörunzékien afmürem stament, es to je prosope а гоброней, folosifre nem. Prito nam nepoumée au lucharvaly zu – sob uvedení do této problematice, protora nevíme, со рестри з je a co nem. Dosavadní tradwee nám nemure list dotateision pomocí, prestore mure left Mylná. E

====================
13.jpg
====================
zač se sama má, awwat. gen a Filorifie je sama soté úkolem a problémom, charla, sobě co to je provopse, nálère encrs stérései otach folosipéré, mre Meré existage jen jediné saponèce: howe to, eihen se folosipe chce chat a евое а shane. Fulorope se nekoushso o sthe Myslé a bunge him, co were oron Densinon myölenkoron placé, attriton. Muže se zur sélo praces comentovat, ale nesmí celá леко piezét. и привет pouhéj komentén. Mení seg polvorfie pu Bungen schlirsfrihten probleknem immpion u zoni, a ſon lopen de Ronstitunge sim, par tuzilentone neconst втора tyto poné problémy a jak klubsee, podstatné, & yar elegantné a Getzten, porenášejícím způsobem niemène této sèiem qu se paraund & gepel jeseni. možné vou dite presſifèré alborito; a de plaisir parstatui náure, scarponert mörmit "Zuvemetéin» oré reflex 1 sebe samsturn. Proto otárla tim que folosipe, a neomm sit rehdy odložena Manen, derné spoduont мети ale ( мельнич کیا ہے حاضر

====================
14.jpg
====================
14 de rapomennt, nermé lst ghérnina zotem stáskanns дорогие zaryana holes, Edo plosifuge. A ravenen demure lit nikdy gisiens définitioné, protine längeen sufre aisyben redkem plosipe blubose proaseungs, portérà se ze své staré ↑ лесно a Kvertegaanden yonlétà. a pure». Stámé se ser mééén weghen, zörglen i su neplepon, neckliatige Eſstränin deforver aydahey aemen ticha opet změnit. je کاری مها ме se (30.5.81 – Kaörze, napoli) Кайти, 810530 z podstate policofického myslem näliin povidonn laao z poliwisie sama neni tim posledním arbitrem, zè venís suverénném pouzivatelem a zamiran yraminatelem, recherà ze je quire you teamsänikem parého podstat neprales rompétentni yorks "posouzení»"», Meré wee nitry není de dispozics v'niparé dané (pôrotivni») prache, ale zidava provinces Mitéviem à amérikkam raiduko plosspérého pistlumočem. Ficoriope ev odeس کی

====================
15.jpg
====================
dévna uvedomovala (alespon ve dusch lepinch a nejlep 灭 Joth piedsantelich), de není sama len podleder monather genom езний дора toukon po drost, że neui» «»"sopa»"» фини mondrosh a ládson & mindrów. Frv. uares (unab Thales unarco (sofor on tradivèsè redin genen, i rayè se tento vername v sungen poolámich mêmé) mirnmál opravdu náterà и регизька деловачива prase & quidchidecum plosipu a Apson sans promрниче ділово in plasty. je onem hladvärié uváděn mers seduni ("sofor")) a závoren anacorán а гайони областной za promílio pilosofa. Ale or Dutione in perifém? qu To je moins richsament tépore poté, co mapleme bwräd prései alespon véttereh, podstatných zeu, berope. Podobne je untus dulladui wäert, erdé zahrneme opory merr polisify. Zad se spísz, in que an re Dealeinistr opruhé nepodobení félicopé, zapomenuti na to, co je jejím vertinim zurepottapercopié repune évai plosofie, howe na despert de noudroſt, Sterá queraunge Parden (Wücdon) moudroſt, zá со dem. a

====================
16.jpg
====================
на nemá gr 16 Merá je neashonala a pro ovou nedokonalost a základé jamého povedomé évé nedokonalohe sound po prané monarest, by po dokonalost, která je n'ar mily new definitioné dana, ev. V tom singola bre napi. Lasé questbonat o Leine plossprènich netterjen dalsich "promiell polocofäch» 2 qura sorratördého obarki, rejména porno sifeth map za to, že jeziele sintz promlonna monariſt. de равно sama, Le, že v jejich Liveca zazníva samar porledun monderst, Diestà activne lai atd. Üpader nétivni filosofie se obgree proponge undem folosifsetzen unstu, exentuelne perifuel se trávicích volls capsí. Výruri – you guidkendem katöreko plosifiedho insta ze sta Ronità quére. V drained dobi se otárka, poloopie lee valvoné painé, nec par soum bylo vé careTyle скало veteur (a par i ve strednete a novověla, an ar do monulého stolet). Nohl byshone pourárat piede. Made na povine, тча на нашите паеворий плави рестријатво, Ђу ( چھ r do you -

====================
17.jpg
====================
Jus mondeo milujedho de "monaroſt повијатно а samotné, (Z. dues phodnège Sand ju lu r де zpäänens: Je pravde v její hlostné povaze). dovolend o mit muchésité pur valerpresovaného sordila mess Natonové interpretacs de sympserotem (dejména v dra) a aceer rintändern agapé. Vanweré madver et prandu (= mondort) miluziei, 4. Foliesfuzici. soldesfagian étévede usilage qurbwill se mandé, piveckmont de Je au ra qualoréní sué maximálin' everque; & diss energie men cupölené quechána byl pranda mééééén daylen, Jérum je mirno se olastnéén vévolim negat zürkle– Jonat, all chaná se mise yeron de usutiononémé, seg ničim, es élovita pèrdusim olsinge a counde étorite uslechnout, yen kayé poslouchá, regi ze vies Like, orlorazień prancé okénie. Zatirués van Werém pojetí zu pranda nelybná (ne Aristoteles) a étoris se se mu aun diplhávat, endordion a dieständion trades orlvoněná proměna chape prandu paro lyburn, peritone orloraplé, ale repedeitern, nicméně monarch Couriedho Foneta 17

====================
18.jpg
====================
de siedmetnim eur mad lépe: I ndenteinen zichna– jies. Manda se tu stand alfon i omegon Jaro alfa élovisa oslovuje a vzývá les, als ertrupil do jejich durès, paro omega quedshäirige eil sicho pelo usilová'm a sièch Jules Rápasu. диво гаране в поли prang (nikohor Rey & Martin vitdesti). Föläisen Петри se har chaná pealétin (frlalithias), labdkon r London, bit driebníkem prang Mit & gezich duſchach a pomáhat de vesh sesal sre le toum, a se ve své platnih repperola fhe a uplatuila, aly se stala duteizen Moisériem, Dekönin normin loddrého mlémí v promrémií. (31.5.81– Raèrce, dopol.) 6 810531 pravace a V Oplossin mirème hned na pevääten vier mitteré nepochybné vecs, actower time jej pluist zoaleta secund re et postoiena. Gesin ropoläcknägiden zerstören, gazt "évriter of éven» «Je sujõlemí. Ale exverhuge také hujöleم

====================
19.jpg
====================
19 in negenom muploopéré, ale prompi piùens con aubſ dolonce protone, hauré je a preospelfen me notidan neho men ретривий жило живат ſuten siepere. (Fatoné que nap. myslem mytické.) Prito nure pisslušnon žeme niist oven 1 wordten Geister» «Poliſöpse nien oblast er stéva rujölení, na uvr je polisipse, várána, Yeesplujeme pure réflere. Vastené doménou plosipe ju teg refase, Filorise sama je vidy reflexi, Alflere zu qué bybiſturn «metsaon», Estostuon formin wilenkiné alority, distance. Refleze ju no Predpokladem reflere zu да re Elend nixaded artwritz, néparé arse. Aby var inseriden moble Est repartonéne, ly, névnéma " "fuldmiten reflère, uusi hill nalezeno misto muhre je zuichape de délo ades Z pourmen рани ( moringſ. Päistup de deuntoh je možné jen à distance; éloxét, Merz je poninen do tué èvánoshr hat, že se sm etstoränge, de a mi celýna, u ze promíná paro sám sebe, Hj. Merſ 2 nedostává vier této sué ares de distance nebo or tuto dostaner neuvědounge, není ochigen de této ares. a more (ty sapuna, é joué chránchez à pouéllo bledaske) а кой zuivu se

====================
20.jpg
====================
A to pravé ramenal, de nem schönen mérnit zu zutenoten sné replexe. J rordil mere réfleri a pouhon Mpominton, Zärrkonnèném prostoupit. Rreflertonat základem живут перилниовки, привезти заskow weiko uplynutého prostrieduvétrém paméto a repamatordan. Tag uusime vlovit, zmamné upozornim. V birné éluszurch se prolíná obyple repomínka na Deuternou událost de spominkon na do par yome or Auto andálost pridonovali, 1 се о es que ce au condolo, 7 for your wo wüter verhal zonal (4. co some o an гал до dee retér ryghe thrchen a надел enamuse velvee dobie pozorovat, zar je daleina situace biche rubec neortor neto par ju varpar sastrèn, urede do posparu, par nevěd o arcs ponent, par granat, yar se raccionat ald. Ale por po tráchém case, Ragi se Win (obylle za pommes dispõlepšich neho doſpělých) zdard ceter zálecitin vertaldovat, nepuoi re nabudou jistoty, навихсом sa yoou preable chyféla, all celá situace se quan зна stme 20 احله

====================
21.jpg
====================
leaveney, Dure tuto verbalizace yarn, nabuda comperrnèged, barwtique a gelarwètèqué préct, ho, collo puvisni mneporopone a cres, je ted owojeno, "'échröens», doа a mestitorano, ba fantázvé jité bicha roewèens à «mièrneno quo surných strándách ätravovnégééén abs. Co to atrastvoriègién jes 192 благиена Prècuriem se utarage, de vico prého je pamet; orvragiei deutécnon stráci, a pritomänséi rep sprovon corota, nespraconazol, metwaungici, mucho massisch (sie снова, vážné niem latentní), a nèco jiného je pamet, Kirá spilomänge wi yen ony verbalzivane, derre sovs a ди оп pargle transparentnilé dort, Mutetiziraní vorroge 'my celer, Shery we znamená neco jarrty Jeans wacaného, nebo alespon kolem jeducho ústreduites suppler soustrie21 woroch a dèného, quiès pré zdomácnèného, uchopenina pinaha. enepoliſoroch marsmálni zbaveného apod. Skutečná pinsha pamit ge touto podusznoch medstionálna le zalesnika. Pamět nám zproſtredkovaná vænttitans se situac nebo nailisti, Meera vi splenler zurorto monuci. Pamet чиво

====================
22.jpg
====================
22 nahm vubec že nedovede zaloist and sprostredkovat rad v N non dushaner, afher sama je popnenian, zichlerntion, zrušeném raidé dostance. Protor vial à Plasten zlasenich van, ae & sorvominalni je vay, distanse ndar vidy puétorna, venitá v nás dopen, zatohy pamet- épürkomnonala adeo uplynuliko zou à perspettone ½ odstopen, To var neocpondé Dutéinées; vandt genden zweiten – unge. Uure ordem sportometrat negenom soluas, какое také dostanes ed awth- patuse I hilo distaner doſlo pè a mounloch a pamet ju tedy zpitomänge jaro por passou dorarenon. Ale v vsatoren zuipade znamená rase pnom, parouss jelene siphan. o ourn Héralon dostanci Yuurnamená radvon Controln sito distance (2 aus Her Glo nutus rauxлеко про jmont postoy a guckten 2 dalie', cové distance, Mera G umorurnala tuto dostane zrefleksonat). er událost, ale гріколи птице дало посмом спатитий f المسقة Existage proto základe pordil mers vědomím, Meré se qirmarà de prémm vědomé jaro sepominka.

====================
23.jpg
====================
de réponímanéum, a mezi vědomím, Meré nous 23 pinaraon védomí dělà sylen predmetem a shahuge se а правир & něm ne ut tak, že by je Garoto původní) divvivals mind, zkoumá, a pintomenovalo, ale že je poseage, analyenge a RushengenZilienge. Reflere Refäre nem vzpominton, men poulsten à distance, райёвий приколичешки, цвет з рейовирет je à. 810531 7 a Muere myſtem palun análogie: v meste бе pamětí je jisté podstaten Srakte. V de sé élovit vocentifolenge & mipädischen archetypem (aleyou proble Eliade-ho pojetí), a v pameti. se éconet vocentssluge se vorn vadowduální uplynaton situací. Voben púrpadeln ju touto vocent phasd spritemnováno něco suvreulého, uplywelcho, (zdánlivé) nemuez nic změnit, co je mrino er pen morn unidemit, ruire to prorit, mire to ouvert a nonnit pilomasse (con oubyertvoné unire lt oriem proidváno jaro ucast aproté quilomasto na pevné uvrenloch). na čem mi you. nakupe. (31,581 - Raoree, expol.)

====================
24.jpg
====================
Podobnost mers mylem a paměté je v v tom, rè v je spustomen pand distance, by nědomé, uvědomène distance, whowr dodateiné uvidomiované. poustiers do mytického situálu neto ausprortho yprávem je obren do earn a proſtion, Sher fatwoch nem časem a prostirem zeum vlaknim, Z. zavidná was a prostor zaréhon istekého dimd – dění-mestn. 1 panon je koum Styre: Jona Seponunta nás quenamd do parts of valiklého proſtora à case, whrhaſe nás z pritomnich a my 24 toplan مسجد qué Elover. se me & pritom noter l''nalé, odplynulé, unduulé. čtem napínavého ronaren er déterwitz más cornee завиже ztrhange & naus vlastní piétonnosti a stalnge mir do quitomaiser docela cizí. To aidr nem muiné, Jestloie se alespon do jisté muby macrárème men Wpronat s négaton romániren postaron. Poure wheréven Dritte melo Custorie, recenzent mehe rorettor 2 oastere schopen éist talsig román z odstupu a indemat p

====================
25.jpg
====================
2+ Malé deti ur prom prezla dila, literáveních probieden, ingete ples, spracování atd. Motore prime cruienýun étendur a protoie joue celle we mucho resist a recensi, la v unité ber утил, авиа кат studir o literature a o Urtree apod., undirme pur čethe odtrhnout od děqué román; ale d'homm ju tagrtwohl gome! alozanww 'a ale alrael glete haré praxe. nepřilvi dobre napsaykh маргацка se word do ectly sariclaque celé, ber decipuon a bez vile à rachinat nels in a tam obwohl odstep. Emirce. Posuzovázis evenci (z. zaastape) quedstavuje teroné poussièm' do ictly napínavého románen "cally of adestape ad artuálm "fatwaké" elnace étenáviè, éléndri uldrà, situace Chendre unità événem prostředí a vrává se des réplné pného. Je to viar odstup, Merz nemí poulten pocàltem pidpiùstupn, ystere à Sterého naburat ruamená zpíse probe– zení, procomení senriko puedina quedstavivosti a propaduité étenávie spil na fordon rem reálné Intécnich.. répména není seuls nadap prosiván paro odstup, all batwins hohols odstupu je raponívána in Nutir yléenoرگاه

====================
26.jpg
====================
26 sher vana & ponecloud spolu s celou aktuale rasareniché do "Deteiné» quilomnish. Wemène falt adstupen, köte or goodolet ytreem te lu à nemire list redi spaterain. A bude de nutné prosazinat v nadále, rgpéna par de vertalen de ourmuwréhem ease a prostora, selwin uvanelà quétomairt zu mire proxiémána jako puidsomust atualm (aulbe gelire sine püstémuist ge primévána zaro vlastné na základu ztotoimimé's'uipalon dentession acbs & zen zeilenon pihaven, призтеенти gezinn jeziù cas a prostor qou). To rnamená, že odstup, musiaující zapomenout na zuikommit fatweken, mure dovilit v repomenuté na puikommirt cici vehs moun con (literárne toho tla in odedávna používares que formy "pering & ponace" apad.). Ale tento 'addup ju и olastni sen & piedesta – jeané quitemnich do your puitomerſte. Nached potéém nem de faite v odstupn od reactor (nebo prvvlastnimé) quito mnom, efters & nörcken byen sucktarn & könen, el éxles prime získaтри " 19 4 0

====================
27.jpg
====================
to adstup, auve ly to byl pouth epotes piedhor. Kazi 27 це гродний mluvies & adstehen jare metstném quedpokladen následuzeiles préstapen, némáme na mysli ébrite kohes, od écho живо jsme se dostanernah, aftesi naczem nového Saniride, nového misha, odtud ce mahu lo, od écho joue se distan бево cinale, per v nové perspetivové (G. práné à distance), A keuss pisstap à distance Nje probè tar evi meste paro pameti (o son y hradon, że máme na mysli zpamatore_ ni na dutionon situace, ndert na négalées Monach näs něpodes zudtup le ostracs à ( léto situace 2 dortance, zuvõemě dostance lu Glo dorarens pur & minulosti a зво арайно ж nem zalorena pouhlen yen ah od té doby proběhlisen äärischen Vaternalem). رہا D ar sem proptáno nai зарлано и 81-05. PZN

====================
ScanImage167.jpg
====================
Historie slova "kompetence" /viz: Odo Marquard, Skeptische Betrachtungen zur Lage der Philosophie, in: 4078, str.74nn./ 1. Ve starém Římě se "competitores" nazývali kandidáti na úřad konzula; "competentia" byl jejich status, dokud se konzuly bud nestali nebo stali pak jejich competentia skončila. 2. Později, ale rovněž v Římě, byli "competentes" nazýváni kandidáti papežství; competentia byl jejich status, dokud se papeži bud nestali nebo stali čímž ovšem jejich competentia rovněž skončila. 3. V Zedlerově /Johann Heinrich Z./ slovníku "Gro3es vollständiges Unáversallexikon aller Wissenschaften und Künste", Halle/ Leipzig 1732ff., čteme: Competentes byla ve staré církvi ona třída katechumenů, kteří byli až dosud dostatečně obeznámeni s křesťanským náboženstvím a tak připraveni ke křtu. Nenesli však tento název dlouho, jen od palmové neděle, kdy o křest požádali, do hodu božího velikonočního, kdy byli pokřtěni. Jejich competentia trvala tedy jeden týden. Podle Zedlera je tedy competent ten, kdo spolu s ostatními o něco žádá. 4. Kompetence tedy znamená jakousi rivalitu. Kompetentní je někdo, kdo 1. chce něco, co nechtějí všichni, 2. chce něco, co chtějí také jiní, 3. chce něco, co může dostat jen jediný nebo několik málo, 4. ještě nedostal, oč žádá, resp. nedosáhl toho, co chce. Nebot jakomile toho dosáhne /anebo definitivně nedosáhne/, je konec s jeho kompetencí. 5. Proto nejsilnějším pojmovým opakem ke kompetenci není ani inkompetence ani performance, nýbrž avancování /ev. arivance, ačkoli před tím termínem lze varovat/. Kompetentní je ten, kdo chce avancovat, ale ještě neavancoval. Kompetence je eventuelní avancování, a to znamená především eventuální neavancování. ● Poznámky: 1. Estamologie slova ukazuje stejným směrem: petens je žádající, petent = žadatel. Předpona com- /con-/ ukazuje na to, že žadatelů je víc, takže každý z nich je spolužadatel. 2. Posun smyslu byl umožněn tím, že žadatelem o něco určitého, zejména o funkei, úřad, vysvědčení, doporučení, potvrzení třeba o vykonané zkoušce apod. nemůže být prostě každý, nýbrž jen ten, kdo k tomu je kvalifikován. Tím je zúžen okruh možných žadatelů. 3. Kompetence v uvedeném smyslu může být trvalou kvalifikací v těch případech, kdy definitivní dosažení předměta žádosti či poždadavku je nemožné, protože jde o nekonečný cíl /srv.Broch/. Písek, 7.12.81

====================
ScanImage359.jpg
====================
fr o purstoupit. A lo pravé znamená, že nem schönen preplertonat, nenit zu gutoestem sné repare. J základen vordil mere réflexi a pouben Mpominten, penlichen rissomeandhen, ponlessen zurto pouleze sprchominèném néècho uply untého prostřednictvím pamétra upamatordan. Tag uusime vlovst, znamné upoorném. V birné sluszuch se prolíná obylle ripomínka na Deuternon událost of spomishon na to, par доты Auto andálost pridonoval, сё дние о au condole, vubec verbalzival (4. Cs joue dee par joue go либо вий наздел а жна лизени rámym atd.) l'aéti muiisme veelvee dobie pozorovat, zar je delerna situace ticha rubec neortor nebo jak ju narpar sastrès, uvede do posparu, par venědé, co o nich. o'mics ponent, par pamat, gar se raccionat and. Ale pur po trécrémn case, Ragi se zan (obyle za preuves dispõlepödel neto dospělých) zdans cebe záléčitin verhaldevat, négenom re nabudou jistoty, stesa yoou zpréable chyféla, ale ла села ожиасе де уни a 1 со 20 اصل / m "'échrieus», do 152 Dire suls verbalizace yarné, nabuda compersnèved, barwtiqod a plactézèyon procity, ho, co bylo půviani расству, но, mneporopone a curs, je bed omogeno, mestitonáno, ba fantazos pizé biche rrewèem a «nèſneno qes surních strándách atrastvorègèém ales. Co to благиена pièccerièm se utarage, re nico gného je pametorvragiei Dutéeuon straci a zpritomängiei rep proven corota, nespracovanost, indtwaanzici, unoho maorist (sinvárné niem latentní), a nèco jiného je pamet, Kirá Spritomänge wi yen ony verbalizivame, desse divs a pasar transparentnilé dorty, Maletizované v orrozeгазе my celet, stery, wo znamená nieco paroly Jeans waèného, работу грошо velo alespon volem jeducho ústreductes depple soustriedèncho, quico più ééoméénèného, schopeného, говории mepotoproch mesimálné zbaveného apod. Skutečná pinaha pamit ge tonto padnognoch meortionata de zaleſnika. Pamit nám zprovwedlováná vænttilass se situaci, nebo nailoch, Meera nii septynale zurorto mounté. Pamit croch a tarwe ملا 21

====================
ScanImage360.jpg
====================
22 7 де mahu vubec že nedovede zaloist and prostredkovat radnon dostaner, her sama je jopienie, picklerntion, zruſenime daincé dortance. Protoe var é vlasten tuss nohr vien, ae v rozpomínala je vray, distance nopak puitoruna, venitá v nás dopem, patofly pamet sportom undnala noeo uplynulého qui perspettone z odstupen, To var neodpovídá Duternists; vandt genim zweitemhonge an Mire orieen spickomcitrat negenom situass, peatuse a hilo er událost, ale také dostane od awth – Ale V Avokaner dorld we ar mountirh a panot go kedy грейкопптиде дало за район авлатити. spirtomänge vratovern quípade znamena rase pnom, rase pnom, parkourd voelen. tiplaw & ourn Gracon doshanc quiman wat N مسال ما Mérn леко non Controln sito distance (& aur ty Gylo nutus rauxpriont postoy a guckten 2 dalie, cové distance, umoràduala tuto dostane zreflectinat). G Meadhon Existage proto zallach pordil mers Meré se quirmarà de préne vidomé jaro depominta. vědomím, 19 1. чение чичих дней na uvr portuon metadon re nhuo pièus even in negenome nep loopéré, ale prosipa zinoms con auto живо suré je a perspelfen me notidan mike me. suhe tipare. (Fatiné que napi, myšlení mytreké.) Prito unwordeen zerster » poloſofie Wen, ze pudeluonion oblast er sujélem, filosofie várána, Yrде Yeрестри за eßlujeme zure réflrr. Naſtní doménou plesope zu batz refase. Folorise sama je diay reflexí, refare qe qui bysloſtuon formin vazilenkové torty. Predpokladem reflexe je distance. je ng nöſare flend nöxßré alwrity, néparé alce. Aby var imperiale mohla lst refurtonine, ly, névnèma névnéma »"furdmitén reflète, näherë ju quichap de déto akci umid bil nalezene miste Gill moran. Päästup de deumtol ge moin, jen à distance; éloxét, Mery je pourmen do tué èvunohr hat, že se smu Etstörunge, ie & m splyná, ze z pročíná paro sám sebe, 4. Mery se nedostává vier kilo tué ares de distance nito E této arco a viên není schopln er tuto dostanes neuvedomuje, or ширал 2 jove а илй (ђ. в серпное, 2pové chránity à pouélle hledoke) zuivu 2

====================
ScanImage361.jpg
====================
18 а de spredmetnim en mad lépe: de udenteinen Gehne – jies. Pranda se to stand alfon i omegon, paro alfa élovida odsvruge à zééná les, des actrupil do jejich surès, paro omega quedshäirige cil vicho pho milován a sièch jeho zápasu o ritiran диво Петра prang (mitolor Rey & Fertii vitörche). Foliisien se har sáná préalétin (filaletheins), labdkon a konsen, sit dhriebnikem plang pranece a Mit & gezich duitäthe a r V pomáhat de vesti desch ve fué platnicts, nyperola ce uplatuila, als se stala Duteczeen Misériem, Dekönin normin fre в ками, ан se Photatu (31.5.81- Raèrce, dopol.) loddrého mpilemí v proméní. 6 810531 O plsssson mirème hned na perääten internetteré nepochybné vecs, actowo ti'm jej pluist zdaleka neecuri ze lst postiene. Eepim repolärtungsden zerstören, jeze, Черги évriter of éven» ju rujõlem. Ale exportage je také hujöleje alo ispomínanése, a mezi věccomín, Meré sous 23 pinaraon rédomi dělà solen predmetem a shahuge se а правире н r nëmme ne nr tad, de by je Garato půvronné) dévvivalo a puilomenovalo, ale že je postage, mind, mitié, zkoumá, analyzuje a Zertenze. Reflèze nemí Upomiston, nem je 2. à distance, райций эрот количешки, цвет з ритовареги з лакира 810531 7 (31,5. 81 - Raoree, expol.) Meer myſtem a paměti je postá podstatná Strikkerallen analapre ; V mite se ocovil vélemtsfidange & misäiseen чики he archetypem (aleyon proble Eliade ho porté), a v pamil se éconèl vocentrsluge se torn vadverduální uplynaton situací. Voben púrpadeln zu touto vauutplass spritem. nováno něco zuvreulého, upbymalého, бель есть и бе na ли (zxánlivé) nemure nic zintuit, co je moins er pen morn unidsmit, ruire to prorit, mire to ordert a névnit pilomaße (con subpettone mire test driem pedinvino paro cart apreté quilomastr na jévné uvnuloch). he de

====================
ScanImage362.jpg
====================
hom/ Podobnost news mylem a paměti je v vlom, re v topplan je repritomen quod distance, ty shower dodatéiné distance / serf vědomé, uvědomèné uvidomcované. Elonet endome couet poustiens do mytického potuálu neto amprecho yракотчит právem je steen do earn a prostora, amphery baklich nem časem a prostorem zeum vernie, z. Zroidva was a prostor parého myterého dèm – déni-meste. 1 panow je koum Shyne: Erna Seponunta nás quenám do parts of adlehlého prostore à case, más à main aktuální puikommits a my se ocital. puistom noser t''malé, odplynulé, minulé. Ctem napínavého romanen er déterworly más cornee завиж ytrhuge & nais vlastní piétonescorts à stakinge mit nue N p 1 ней postar andar do quisommiser docela cizí. To asar nem lunul Jestwie se alespon do jisté muky men pouse whewhats négaron romá moren réven Dritte melo lushows, récenzent mehe Rosetter je schopen Erst halsig román 2 aastapen a simet 24 S du dovoleno Je V nerv " mondrost milujedho a jus monaroth Lowriedho clonita # de рано & monaroch" samotné (ty. dues dur, званнер ghadiig yalaneno Sund j I pravdce v její Glostné povaze). weit unohévite que interpresovaného sordila mess Natonové vcterpretacs de sympserotem (dejména Vanweré nádver. ra) a acer rintändern agapé. # prandu (= mondvors) aniluziei, t. filicifugiar étoride usluge qurbwiil se pravde, privankmont se i ra qualorèní sué maximáli everque; & dissлийги пубчиий расска на все глатка желки сваива Jérum je mirino de pastnien, verliem nigde слата сайта учити избивочными count, cell chaná se mise even de usuteonování, авс seg ničim, es élivita pèrdusim ororuge a unde étoris uslechnout, yen kayé poslouchá, Ragese vues Léto, oslovující pranci Werém pojetí zu pravda nekonal I and üblich. гар otevé zatirnes, vanpe mum We Arvstotefes) a indordion. a dieständion tradres, orvonina promèná chape prandu paro lyburn, protože orcoraplé, all repicemiturn. ureméné •

====================
ScanImage363.jpg
====================
на 16 вага! ( nedokonalá a pro ovou nedokonalost a na Je а základé jamého povedomí své nedoronach sound po prané monarch, by po dokonalost, která je n'ar nema go re do youusly new definitione dana до ev. V hom singola bre napi. Lasé postybonat, & denteine plossprènich netterich dalsich «»"proméell poloerfülle qura sotratorskéhes etarli, rejména porno разно map za to, že jeprebe niste promlouna monarist. друхова že v jejich diveca raznívà same posled sama, in wondert, diestà vitivni wai ald. Üpader aaun poloropre se obgree propruge undrem filosofielzsch unstung sha any exentuelne зни you quitladem Monetà quére. persiper se trávicích volls capuí. VornanIn Je tatoncho, plospelcho V dnešní době se otádka folosipe de na aalvoné porné, nec par koum Vylo vé chorroTyle сколь vetur (a par i ve strednete a novovětu. minulého Moleti). Neskl bychone pourárat pirdemémer na calvòné pochopení stalen Plasfaselles, te ar at do ។ 2 اشا با reaMalé deti so prom payla dila, literávenich protigdeu, mjete a 25 jeles spracová's and, Molore prime cruienýum, éhension a protoie, pour cette we mnoho rostit a recensi, be rundts studir o literature a o Urlee apod., undième tua sam a kain pur čethé odtrhnout od dèvre románn; dépré románn; ale d'homme qu taré poké praxe. rapoliché porté zkusenoch a také se word do ectly перевет аный перлацка sarritaque celé, ber schopnon a bez vile à racainat nels tu a tam obwart odstep. Müück. 2 Posuzonáris evenit (z. 2 aastape) quedstavuge teroné poussièm' do ectly napínaviko románren "fatter & odstupe ad aktuálmi "fatwaké»»»" ctuace étenáviè! clear anal, unirà événem prostredí a védvà se do réplué pného. Je to var adstup, Merý není poulter poèàltem pidstapu, ystre à Sterého nabmat ruamená zpése probur. zení, procomené sentibo quedina quedstavivost a propadunté étenére spil na fordon rem reálné Dutéinish.. zejména není seulo addhap prosíván jako odstupe, all fatworm hohoto odsheepen zu réponívána in Jutie zléeno-

====================
ScanImage364.jpg
====================
26 vana z ponedloud spolu s celoen artwolus rapazenich do "Interné quétomnost. Weméne falt adstupe, Liter 9 19 израсний ви tu a nemure N goador A se rnamená, je vrata. Il bude ce nutné prosazonat v nadále, repidan par me vitalen te ourmuworéhum casu a prostion, selwe uvanela pritomairt je zuion provièvána jako puidдевят sommit aktuálem (anebs gelire diré püskémuirt zu promvána jako vlastní na základe zlotornimé's min jaten dealiosion acho & yeu goilearn pihaven, gezinn jy't eas a prostor you). To mnanina, ze adstup, murriaující ängici zapomenout na puikommit fatweken, muže dovolit v rapomenuté na quilomnirt cici vehs mism son (literárne toho Gira in odedávna používares pare и v porase formy posiah apod.). All tento addope je piedeste» plastně jen z prou là à jane quitement do pond pritom Partni Martur problém nem de failo v odstupn ad veastur (nebo puvolastvimé) zuikomuover, aftern or nonchen byen suckare kkönen, ed ècles prove získa1 monum u N neste now 0 dávna uvedominala дора proud alespon ve dusch lepinch a nejlépe. тока jokh piedsantelich), se nem sama len posledar min. че drosh, že nemi truhen ps. where your mondrosh a ládon t mindrów. Tev. mnarer (uvábli ожат on tradwènè redin quen, i ragă se tento viérnam v sumng'eh podlámich mêm) mirnal oplanan náléri e quedchůdcum polarpu a apron sans zoromfolosipul poure сейча onem hadiène uvádén реатру Thales ye mers sedens unarce ("sofor») a závonen Ornacován za proního filosofa. Ale je Duliène in polifem? To je mono richsament tépore poté, co najdeme мажень blorod mézur alespon nitherých pindstatisch you fin me 2 Podobne je untus dulladné indert, eodé berope zahrneme opory merr pilorify. Lan se spise, in que Deeleinstr. о рике перполвей репора гариги in 24 all Me co je zjis vertinim zuxepotlaзни periopie reprve évan ploopi, Lowe na temelt ветро грегамизе monderſwr, Sterá quezahenge Bardon (loddon) moudroſt, zapomennti na to со dem a le Я час -

====================
ScanImage365.jpg
====================
Stáskann. 14 do rapomennt, aermé lft quèmina. а zdyncz holis, Edo perrifuge. A cabean nemurir lit worde, wieszne définitioné, protire längeen sufen acosyben Prokem se plosipe blutore proaseungs, лесно se Kvertegaarden yontérà de re sué staré. tak pure». Stámé se let meèèm wezen, zirgzlen ↑ a і ви изверто перветавен проволити авершен ge a کاری 0 ما 810530 bicha opet změnit. (30.5.81 – Raören, sapoli) (5) z podstate polosofického myölen nällien poredonn loko, ze polowopre sama nem tim posledném andstrem, že nenís suveréns posuzivatelem a zamiratelem, recherà dù je quise yen teumsönikem parého podstat езите Rompétentne pocks "posouzem nepidlo /a Steré sree nikdy není le dispozics v'miparé dané (poroloond) prache, all sinhalvé provide ditéviem à mèrikkam raiauko plosspérého pistlusvèems. Ficoriope ev odeli odstup, auve auve ly to byl poukh zpotes puedert. Kaye 27 mlunins & adsehen purr mehstném quedpokladu následngieiles préstapen, némáme na mysle étmile toho, od écho Imala Joue jsme se dostanernah, rusher, naczem nového Saniride, nového místa, odtud de mahu do to od écho joue se distan бево cinale, pré v nove perspettivé (G. práné à distance), yen A tento putstape à distance de probè tal cui reste der paměti (o don yhradon, że máme na mysli spalatora – ni na drutešnon situace, niderte na négades Mermilch männ quitup le této estracs à dortance, pivòèmé dortance tu Glo dorarens pr nem založena pouzlen od le dos proběhleen äärissen Vaternalem). ( durumlosti. 2 & ar sem proptáno nai 81-05. PZN

====================
ScanImage366.jpg
====================
tilrope se netouch – zac se sama ca's Florifie je sama sobě útole que soké úkolem a problémom, charla, co to je prorofre, váléré més stéresmi otách. qui plorops dré, Meré exichage jen jediná odpověd howe to, čim cau se pulorope chce stát a stane. Или bunge Uí'm, co so o sobe Myoli a vjere oren Davison myölenkoron prasés mass Mire se que sélo plates komentonat, ale nesmí celé Меш & pouhý komentán. hení seg folosifie qu piegét v persofrechten probletnem immern u zoni, a sodungen ge sine, par tigilentine schönst втора с Konstitunge Driton. / 2 tyto poné problémy a jar hlutsee, podstatné, ale Grazen, a povznášejícím způsibem pornabe miéméně toto sèšení je sé parsund & gepel sèsseri. morné you ditly persifèré altorité; a je r plossi pasarm ſtatui nétre, ſcarpnost mèrmit "zuwemetén oré réflex 1 sebe samurturn. Proto otárla c'è'm qe folosipe, nemmiz ги a moun lit wiedy odložena dvanen, drcom spremont меты а yar elegantne a کے

====================
ScanImage367.jpg
====================
12 orch, pomerne snadno regrotvonatelných stránkach niray ai le nerozeznámá napodobinat, ale to podstatné ju fade mitat. то to ma cruz prazolástii dusleder; muset morlovat o to, negit pravon florifie Jr не растцка длогори of falinth plosófé rez. prendoploopé; a záporen. nidham netademe mit v suse miparé miniisko, kterzsen grarm po prostém pulirem moher madus a kare eportit, zda que o filosofi auto гла prendo floriferon прийдеш да а гоброней, со a filosofie voiustaev. To je jeden z důvodu, proè nemmèème na emällu nijaron jednoduchon definité, vieobecné Snady prodamotelagen antecontrole umanngisim efmürem stament, es ho je prosope nem. Proto nam nepoundée am luatarvékaj zou – sob uvedem do této problematize, protoia nevíme, со рестра prospe je a co nem. Dosavadní tradwee nám nemure lit estaleison penoci, potoče muire Gft Mylná, velvee budeme a sawört. 29

====================
ScanImage368.jpg
====================
11 máme od évvota zadat. Folovo se nám muse a má pomis dy v sobe & ve suôté, trochu ne a lepe es se N évoité yeuat, Filosspre arah Unise ca ma sichteint zurouer zàMladen éévvotní orventace (Mirà nem ponce Jaspervovou Чабочей Weltowentierung! faci, v klusnäch vlastné osobnict, Mart– měním soke, jároito in Glaw jakoits rateke). I hage seg suoime pamatonat uvedené mure (precipe ju pouhým myšlénien, Versen I mère. 1 na а a tari. muireme make sobe vyparnit sebe same tuoz, do něhor pome и мелий биль жкионаит flee ика the ortuovánit way Wêne müreme wenst, ale you do gorke ruiny a qu whi – cie sie zu usar "dans de du game-w wärten legden. Jeme a vérálirà tudiè vposlednja našem sorködemt), ordámot ad preispre muncho. Ale p.W enas právem. Suteini Plosope audiem, co má forn velkou cenu a veloIf ypas pro nás évoit, anome te pirplaart na to, że se budeme schlávat s mnohon napodobennon, sterà bude jeu quedessivart, sù je filarfré, bude je folorfré, bude z zes vilch viegse se 1. a 4

====================
ScanImage369.jpg
====================
10 ma razvitinn, bedonensi, periton za Anzilenden. другой за vednegod, má Jedonon Deutérion pidárkon otevienoch syilem wuerd ploripserémm oxovent new rulona. Ale impleatona à piechána Gil nisteina docela ne védè. Filmope musi racit, a pokreich de orliest moderného (resp. post moderníko) éloxiden. Je to technièké zameriem, gebrn. Zulona quechává, byt myślenim dokonce v & bexhunice à a or rápum lidé je a bude stále ne N 810530 nejenom & gezien dá prum, all pindesöchen éloneta samého, vzázmem lodstra. гадных (30.5, 81, Ravice - dopoli) (4 Pessáváme ad polisofre mashé, saad adssonce vie. Dierándme-w vie, budeme Masánd. I prosope má své nere. Filosofie ye moyilem, prosope nemí jste zoalera sam ddrit. A' aur od rivota nemideme očdávat nie. Evort nám da yeu nico. Zeach mužeme orlovendt to echo. se mám od invita vrvvité dostane. Ale mug nesimme, pal to orwionit, a vesisu air dost certie, co vlastne a 31

====================
ScanImage370.jpg
====================
райде ретроmrazování je doſtatečngum návazusen badem pro filosofie son refleer. Za prem var blahore pietridiens, de plorfu je schopna oslovovat vinde tem, sele étonit mupplé. VodSalon Raideeks mišlení je jeho prorefattonaurel a tihen vystavenort Raidee dalin refarr. Techuvel qutil milem muie tst v pokém kimpsen piclärton per některé живе foloersdié zudetang, nebot dolastním způsobem frenze» zuné, navé, ba zastaralé zpusoby, Stéré de réagi глаза se zdagí Gst. po staletích niinámé zur napriko samozregené. Ale sédacé (a technické) rujölem nejenom foruge rachara lé quisoty, myslení, ale také je dovede Melaworzonat, Mnast a wildy голови nabyćegmin parancé podminival a gharinat do poveitos. A lo più ve arai moments, po plosspudké. suré puréns volazi A pat, zein tu nesërtoi krog, v sehr dinede folosipe fomérai suadas probéirat, your nenidech to preśnaj sig a gar vermgilentonté s rude pousé "téclenséré»»» «uvarování. Zedvigsen geredpokladem tu je supplier élorèt. A myslicich 1 vidadé nerdy ( Jorn ur ملها ہوا

====================
ScanImage371.jpg
====================
neschopná ruten Mort «negudame» vereguit, z. protherI recling, vertry Spobinirk. Abson u promích krocích se amor po léi ébánce owentinat qurduiker na vu teligener (a ma Audenty, teg budinei inteligener). Coni kam není možnost orlovem "vnteligencé» nvèsten oleviensem a sans diepingen. Inteligence je na promné Mané Vestra Spoléinish, Eserá v posledních desetlelich (olectie què ad dvacátých, bireátých let, ale zepusna v průbělen druhé sustoré nálly a po ni – ne riech Zusté prèctie parroèstých poleinostech ponskavé postla a stále narusta. News inteligenes unsime Marseils absolventa Fol drahéles Stupné, Jor tedy & Rarcelles absolventa průmyslové mho joué odborné stoly, ronèver maturiton. (Ve srovnání s podálkem století who dolonce s monissen stoletim Gehom 194. & peraſem Zehrment meer voelewgener Raideeleo quieného a tarto trawskonaného diluita!) Ce tu pravné Nozime pred otárlon, za poměrné nická úroven technverého 8 33

====================
ScanImage372.jpg
====================
on urban why блитко Gledhin, le nouvé poloosse pistorana populariza ni a milent a hlavních Goledku. ysore na zsoké úboren abspila? plante твет myglem na podré Maytra edbernehmen zichovänden soortgeleho milan (2) Kuched töhits din Prederican ge trabe or unidomit, de persofre pichovaná ne groſé überm opatrenim deMnemière existeniêné obstát bez adbarne zabpum a durity Společnost. Fulisipe v naivel remich perlesa na fucknapini moton déromenn, protire nenašla prose dicerminašním a stokudačním èvum pratively ràduon opora ve spoleonists. To nelze praksid ponaronat jednostranné za Wun spillinite; Rhein miploſisse sama, protire se arr pou (ne-lo moter) je wens v (a véas) nestarala o oué spolééen dié zázemí. wuna lha!W au прове don't de porredunt voorne plovoserého myšlení a tak i le réjõené vloon folosipe na obecné épolecendé poudous à mylem, musi til plosisie rehabilitována verden a suading hitol, protože nemá mucho, naé by mohla navazonat. Vsonèarné dobè ju ploropre popravece irèene a a quady exprend véreznich. To není nikterar pedundust май S

====================
ScanImage373.jpg
====================
6 zola Nät & réparém angelu predunetem näicho usuronéni, Maynzkoumám. Je zu lowo na amisté prekybairt, ſeinekologunenmäni viter, z. qurémntolon Stany pain aswority, lem, se neznogrà – zuivapen & kände Mar, гла da jedrna! musivort rehrání s touto podivuhoduin resuréémetura dun requish» nemá song predpoklad v doula odlišném portge. às Zure "aloválné», nes pa noi sa attore sidstache, tower tevreuirte, durine, Volchent, oder dem apod. (29.5.81, haise-sapol.) нары 3 810529 Folorifie uued byl protiqnostvoly erventonána: jeim eilem nemure lit gonem dované népdrého azuintes typen vidlien, ich bin sänderiden noch zurib invita, nire zuritní orientace. Folorose se nesmí néanipat esotervez, de monité "ricconeich», «alle musi usilovat o promitunti do repidrimiele voster, To orien otriva zunamuon otázka: jahzem spussbem se plosifse muſe a uusí bránit peste doum, aby se popularizací měnila 2 rowerého myšlem. vvacolopi, Ghirazici Unpornichten Zabz je wüter legitimné pomôr mere videatzen», 2 Гаўстини 35

====================
ScanImage374.jpg
====================
5. servdnem, zawiſhin ne oirnem négation des je na ze tehe závislá na épirkomuèné; Tamide use. ва sama Iniöstu dobného провели Brukrem. 0 Plat' symehweh niso po Je табе васкейт дег дробл ohledu zahinta na nějaré quétorungt, die Here die Meré komněna, y. udeuseonina, 4. ditz etana (tedy událon, do Meré je víntegrována.) All, se je pouze càstikaida na prensa, pouze jedna stranka mor. Kainé pistommar se there se se All Kaidia purpotláidé; opise co (2 виськасити а pead 2 budoucnost a tudié budouenisl р от раволичить завтва на васелиенти ит натрава ди "outec ruber le ries (grlorrt, myplit, condit) o dé podovné, Deuter nechala se Dutheng Je ale Merá лити Jesté venastala, ( nanegryto Re Bulha, de adiationém você? Mise se shel паперу he vitér zindmetem nesche (impolentoncho, pojmovété) 2tonman? 3 kayé sodoodne entrez quieamet od Valéncionalniho predmeta (a lagi sérolatue odmítneme morrust cháони вилиситили pat our budineustni daleinost» «paro předmet v outile_ gale querés sugsla, keby says in ornainmue jako "nepucemdnon Denfermost), durchává tu ſtárla, zda se véhoe ona budoucnostné ſatéquot» (neho nepiedastné sateenist») «müse sama de sebe a o sobě o sobě nemr вианосить 48 2 1 4 -

====================
ScanImage375.jpg
====================
nà» » Deaternost», què, má taré tento jaker, "budoucnichini». shavarter, all pustom nemí nitteras, nebo alespoù ne vellaértelně várána na konkrétní událost, by. na aizaré presenduí a por adplynulé voiday takoné událost. Posobni se mundime zaljnat i otárton "symetrickon", towe ida neseohen pron modèé samostatné Dutečnito» rype, auvuulosního charaktern, auve 4 Hly vérány na cokolov zäitomného neto dekonce budoneiko (4. na takové dorty népargéendálot, & welslyn Gley, sponocery s onième soſkami undanbei). и laſen gar nichopímé pozzuoré tato eventuelné možnost" ? fe Joke negde o provenost, jestwie poueno chápeme paso souPritam, "nother. Mudième o pri minulosti neho ryri ben лучва doucnosty, nier, de "you"? Let there napinda, dà aus; murzeme » asar v takovéto závačné záleristiche na gazze spolehnout? hapron, toum vrádním préparte seluaseme iner, de exportugé, protože ex-svolonat mense yeu to, co puesabrige, youéne unlost, protore sa – pakonto odplynulé à tim saviené – je prvelutton, ve suis dès se prétraènze, to nemirense piedpokládat se moni a se dipe on ма! че реве жен 37

====================
ScanImage376.jpg
====================
1 (26.5.81, Rašree) (2) жрженой Primordvalen událost predstavuje negmesisi all & scoren negmensé célét dèni', 4. Právě negmensé близовы V som sayolie měrème hirorit. prinevu neguvisd úvorne, wroncho radu", prouens). V Zahlen V Raidéen oramsisen» sucho prüběhen zu priemonéválni) událost integriton. nastals, holo. redy osdermeerdräluome Raida (nepurar Co Z mre. 0 "worthier " hoke I čemu z m es se právě odehráva má tepine dojít. Talo integrita je tároné povahy, že mezurponité muornost Reálného gydilen V prípade ena. 1 lichts his doze vonépará Noite yöuch, kompletnich samostatná "geone pars superndálosti je tatové odèlení možné jen jako rozbit tilo, onperadálosti na rèparé oubudálosti. V puépace prvaus– dválií události to je sploudens, protože ne mensils mer promovwäler událost neexrotuge. – Preste oriem mutine unarovat o povare tich drich událosté (megturnéjich úvorni), Meré ještě nenastaly, pariè & séch. v v tech, Méré qué proběhulez. a ná. Mécamostatnost, "budovenostních» dérik. décoré spočívá v tom, že ve Deinteinen událost (Sterá mi saux posäter, prubéh & tonee) porn viulegrovány tar, rè népou yoxélsteené. Otival se bu val otacka, vola není moilein "minalosh. 1 ( ( 4 810526 0 levantan dia, událoſt. nejmensim princun (nebo ر

====================
ScanImage377.jpg
====================
вывыка telná) nebo recla mgená (ner einzelná). Prespoblacem Moweréhe picklupe polorope I vide (spri guro, de parocéum zprésen (typen buddré quase) je odstop od mi a nalizem крис Emrizalizeziho ni smiregu routesusmuista vonom ovrsim kontexte, bez něhoš nem mošná, sem méniè pat surysluplná. Toléré ornem plati & poté, aveším Contestung, all camorragens & morem Jihm kontestum. Také se routerhum gögmorgen sum sondu (lépe mes réporedi), teré tre analyzivat zäustaan, na querastné bázs srikh Pouterthe (a to netol revého druher, révorne & intencionální " tendence" ès sériován). Na sérè haer je nutné raloren barv vopactis поратив ise slup, bes 2 EN sie - opravdová volerpretare neu'à -Zeela Monon pro tuto chvile ponechávám otárlu omerenoch "analyty o ne connap dulur, na rowun yeu logre – son (pernd repoèitame & bleublon, naznačenin, 7 étymo lopéron souvisloshi' à "lagos», Ikliren, icèn vute). Ale v'o pucpadé, de lehom mělo na mých recoré souvielioh на ши vilo druhu, buge su vidyog alybet oven "reálny "reálny" " konsest, bez nehon tardà vrténeronalika ésácí raison d'éfré", 2 a 39

====================
ScanImage378.jpg
====================
$26. Le colorane (26.5.81, Recovec). $1052 die alle und die neue Lopt. In: Estenutus, Pol. I. Carnat 1930-31 "Pruszonat folosissi vernamenal Low Wing uve pind he ода гез ho her olgar entert pozmy a nity neoty lopreron analyson with dre: Rume, Vera, Pewtwowerá tocozofie vég» prch vidé. Iu Ruml Positoremus a véredé pornalen. Varvient, Mala Behr– Norckmann, 1976, 04. 8.) new pochybo some, de de folierfietsen Wertum, välien' valshrat de Bertretz midon, gezien hethang nelze punderiim pedulivat na legekon malen, sebre pièces posing a vitami. Orien. Meulo uredings were la se que i bud 1 verbturn consästi. Sama vida paroito docela miestà Vy loadka» allerta (4t Comperkovaná a porruzuiná do praznos – sille évacuité na rormanitých úspornich) se musi stát pined. naten trotèké volerpretare plosofie (labre zaroven villaine, že aus imminèné Priterá vnterprésase nemure lit redulinánar na laperon analjon, ha and na analjen vůtée). Vida Vida je jedním typem luddié praxe (vedle zinjele you, sacré se mnisze pe shat somer pirenchen. plospèré vnterpretace sep. reflexe) a protaroná se vrtahuge r wröitéum «»"reálnéum»"» pontextu, v nomé de jediné mire utakat jaro mysluplné neho vadná (a spraw1

====================
ScanImage380.jpg
====================
a založena Je Hază mlusime o nepirometné Dusioniste, лийчни чик на нужо вней при перласний nost, neho nepieduction Mrándu louhélmé Internsh (4. Intičnost, Verá je partbulak – in mother funduritné a neprindenstré, resp. vestiné à vue pod stranky). Parona Consilin Inseisont, p-le nave itxañena schopnené жоверить se / the stahonat, je subgurtem, pelasi Auſgestart (ochettin Stránka) a nadále zarómena vrpí nepieanetnow. Iso theolagrade únany z toho Пло Иловарав 2 2 dobe you ná důlervlà vid: Buch posleopen' garo falsit nemire lit tim poslaním válladem a zaujem viclo dalicho, ale unor lit Free Vertrien trainkon sám zalihen vieme pesté blubFilm a rákladnègörinn základnézésén, holve vysí repridurituoss. A Polgi Noha plotai nime s typi reprédure tuossi, musíme Waxqu'il piedestarn quiétole enigàni ne, predmetniré Münche, più ly one repist Glar narmiena, Kazi proto mulanime à déni, smine mit na Nyple Koulitin, 12.8.31 живит

====================
ScanImage381.jpg
====================
= 1 zamer poure ten typ aims, serg' je romizudiew, nováním ventiniko. Jen chbräunaha ly ná's mohla vést l'závěru, de spri nepiederetuart je procha dimi, że je nelybná. Taloy ránér. je anorèns' gen ma dillacé nepiápastмечти! дей ného ausentového pieductionéien, 9170 to ránét quindmetného (a leg omere ného) sayilemí. O tri repredenitrati nebre spovinet, de se dép, rè se pomiàmp, ale velre o in qvonicad живе se nedèp, in se neprominaje. Juner àèšens: dèan rysi repèrdmétursh ma naprosto aaliinon povaha ner dèmi ve su gola ronézſnování; régméra nebre o peles porn о рево вота ure pèsemitié grondat. Co lo znamená? Máme résiquirat a vey por vidat rufer? Mikolo; o qué régirdо руй autuisti bre emploptan reppendat, Jeu tat, ie o m'apponídáme ne piedanitare, legg sal, rè quranitni y tar, por'dáme o něčem guaita. ale y aur, re and, ze -

====================
ScanImage382.jpg
====================
● o repicamètré' duleunost, mürzme lat némit pouze nepièndHayr chame quoridert V mytech que привели жевый, пр. рошой прическибкций Лос nhací. Tím dochári ( komm, rè piedurt ná vulence je uvolněna. má perto přednituál vetence ifponidé drajoy vý'rnam. Kazi se prosudilo piedmitié mozicemi, Gly piraunstné interce медивни претийцу а чучна линец, ни rastinct a piéns qui suity valence repredmetai, Meré sice neguvrchy, ale questaly til Miedem pozernich a posléze upadly vitec v zapomenuti. Ale reale lohoto politona' wihodného posunu costo ни свого вз upon déceritfen zinárn, Meré sich musпри hem pro auswoniqni dusledl. Anvelo lidé a dokonce came implitelé forore vals, mèsivalo se stále vice predmetných vetencé far, ze zapel ziedpokládas predmetem negla ponte fund mutará stranda renkitni Inteinon, ehir sonbritné Dutéinot celà. Tento zpusob quèrraionání pildnitu a SachKloubetin, 14.8.81. změnám. -

====================
ScanImage383.jpg
====================
10ponování konkrétního ce lra virtai pho respiedumotné stánz se vorsivonal do Le mitag, de racials s'ilst povideomí 0merenost strikken» »«"zindandtné » lagiz a re reportedu doile de nabourání a rozkladu alého piedanstného sylu myslení. V neposlední rădé se piednitné 1 путвети Изин а ryšlem samo znemožnilo soy/me foere tupým setrváváním na predmitridnání s lé swáng Comtrétin Intermith, Cherä se v duchedly tré nepiederétuosh Naixému spiedmétioné mi umsela pirat a ymglat. Prese var sam, roll ice & Inséimest opranden pourréson, milo predmestui ipplem парад смогтим и на медет галвућск (sowe páné na prometné cháme), Aviar cam, pece se "piedenstem»»» piedmutného myslem stala syni sepuremiturst, unsels untai dochárel & flagrantaine mask.foracím, nebot du de predmétui vitence nemibly legitimme radhytit na anèem. -

====================
ScanImage384.jpg
====================
fe Tady se Mlade oharra me mstädnike of znamun: Jestliže rypi nepreduntust Енагии і müže hit legitimné "mínima" poure uppředmětylur intencemi, zůstává v tom prípade predmetná istence oprander "volná". Ze volba intenciováhuich predmétà Lichto picmmitryche valencé Wellen Whorolna? Un(Yoonid) from 42 ſi byt v & taking the pipadech seipsi stränken poulizem porísláním pouhrfen injlem»? laponici na tuto otárda je raporté negation, dere papé гайграніт а черний на вырасти семе nemr msiné bez celého sorsabléko aparátu, Merzem tako iplentova situase mire UC re qué' attualité a naléhavosh éréflethována. Zonar rèiens, celé ploosve je rapobieté fr konur, aly se pulosopéré myölem miblo or hélo situace správné drvenhovat. A to nitolor plasipre Maré, ale nove "roushruované. stavené, hové suplici. Proto mé или и 2 Hloubéti'n, 14.8.81. --

====================
ScanImage385.jpg
====================
Smysl Systema Neld Jake niného tyne, metot pouhé Vertira a triple blusливоLance tu nemire stakst, کمال کہا Meer vertini a riiqué stánkon. rentrétar Sutioniſt (ndálatſ, entgotte. Suadre переате дити 9 je pomerne (nablédnutelná gruwslost; naprot koum souwstort mers rqui répredmétursh a végéè' stvánvon vier, dique a událostí je nepichleann' me neperibile and, habie uusi Gill bealuri studomána a postupné odhalována (zevonása). Vzpevování něèche type depind mitného val nem énorné pral ver pars alhou a anforsvand rapojenost do hohoho yperování saméhs. Nem lu mériné néparé. odhalova'm & distance, ale Journ Drobií, roterna récart na peles yремпани, гут на дево свечи, ма дово ususcisionání. A bepine toto uden tiènionárn se olventugue se trêté VonMétnich Dulinoch! – prometu, na koch, rutettu. -

====================
ScanImage386.jpg
====================
condary neiMake yehari & piedporodu, in spader néyshoirs känente (recoprowitz) upenom in neporthuge vou, ale ju do ruačné ming dushakem quisoten wy me reliqvoorta. Vruirà. proto stol revolovat dosavadní tradives Shera р орозцова о поводит replesen utwort ziùsného stolidném strim. mere son a refaré sby. More referr mire lit fore галезн gen nowym spüsstem дни потри vyplení. Moto unsurrt serise quedandtпива путеин а Лечивий лучший перио гидики. Ројск диватбва a pixemetusi. repildmitné intence. VonaFridmitné a ha sièd; ici paro proter, pero siet. Prevaha depicomitish inlever & "prirodence" Vazquie. Mythere a lapos : volutspirace разамка, сур a distance. Co nem piedeſt: qu, (taidé zu) sret, rèc, kontext, meziliddé staby (vr auſlearen tiho diem ir viecling (2 птивиту глаз Ortal sucré expelle entitly or bith ngmiöörkle d● room), raixà rédálost, Sera gaste min mimmerti, Argo dépz, v soncarna Grité nechonoures) epocha, atd. NepiedometЖенивећи, 18,8,81

====================
ScanImage387.jpg
====================
(xz) néronnotace se vertaling firederiden & buarneurh, 4. & komm, co (site) nem. Ale ju toarnanit, Shera mitaz (or rozumném rozsahn) Mevastane, Ze nedyyde comparim (erpo ani spèremitrièné) anche j'en éàstéiného, датакива а parcialinho. A potom palivà càétés – na realrace (napr. pravde → plandsof sond who pornater) je ratoriena na ливо де alla toho, co paro cele nemire lt puitkommé (der pravay rüber neu miin einen persibuladní porater & webs center pornable). – To je ovêm pouce отели caron assert. Vépieuntrés Inteènost, z. rypi nepredmetunt pivchází z badoodnoti, ale není ve bedracurt reduпа васоисит Ronatelné. – Buoconausst an chéiné suidВисконсит komerché tím, že navazuje ne minn. fort. Buarcenon, Merá ve svém zpřilomnorám na ràdnon uusunlist nenavazuje, je primitiven, promordvallen baxconensi a tim Guiden Анимой! Vaika кастиный на виливал, горлайти, главных присочки ви 1 (r -

====================
ScanImage388.jpg
====================
Budoucnost je orventonese na quistommort гидкотиц a do puistomnih; to platí vo "absoluten. badondnoch " (Rahmen), (2 hoho je rizenéé. изпи se termin nem Whyy.) bisnem jutomвътели Un tip 2 budouenosh (a do budonenostr) a jej värst má teog rolof mino ii (mono piilommort), "oui" (orì nem case dobre, protože jde o "viprer noter_ now, by muerem le quité votrà niten_ now). Vazba new nitren a veigirem. Je také časova. he veled. ye учнали i an desluit. Repidemiturrt nem danost, other dimu". "buil" je zalosen queparvi ena danistesh, resp. ne realice var danosh. Ale Internist mbre nonна про Pirat gen na yto Struktur, son pou но & prastaty vicio advozeny. noménu a duseinosti: Nationé. ja to, co purch Dulet More Vrtak feno yroont duler, seerste fenomén new radnike sulla molen, héliebere Dich miéjaton Internert (rulet), zir by se dal a More ly pal saponidele, Жела! 18.8.81 co -

====================
ScanImage389.jpg
====================
reagonala. Je internor & bich meganen sich adalosh "netonešné»»? Jediné snad 1 и воси бирови, те пособелы (а отврем Iron soon notermorh oleviing do дни budoucnost, Sterá nemá norn – aui soncu, and posállu. Elytné! / & že quedstava, ie v rihre zu nice »"dános понесли рашид гийч я вієва повни so " panalinat" " voely Contesty, do wehn ye с чиливый черезки? na Ax O 2 10

====================
ScanImage395.jpg
====================
81.044/a Heidegger mluví /Satz vom Grund/ o tom, co je v nějakém myšlenkovém díle to nemyšlené /"das in diesem Denkwerk Ungedachte"/ a o bohatství tohoto nemyšleného, tj. toho ještě-ne-myšleného. V jedné věci má nepochybně pravdu, totiž že myšlení je pohyb, který nelze redukovat na vztahy a strukturu toho, co je myšleno, tj. co je předmětem myšlení. V myšlení je víc než pouhý vztah k předmětům /intencionálním/, myšlení je víc než pouhé formování soudů a nasuzování pojmů. Ve skutečném, živém myššení je mnoho nedomyšleného, nepromyšleného, jen tušeného a odhadovaného - např. strategie, která je obvykle mnohem komplikovanější záležitostí než třeba strategie šachové hry. Teprve když ve skutečném, živém myšlení je určitá tentativní strategie dovedena ke zdárnému nebo neúspěšnému konci, je možng ji zpětně podrobit reflexi, vyloučit její zbytečné a nepodstatné zákruty a posléze ji vypracovat do elegantní formy, což na jedné straně předpokládá, že ji činíme předmětem myšlenkového zkoumání a uchopení, ale na druhé straně mto teprve umožňuje řádnou reflexi a důkladné přezkoumání teprve provést. Nicméně se mi zdá, že v Heideggerovu votu by mohlo být obsaženo ještě něco významnějšího, přímo epochálně relevantního. To "nemyšlené" by bylo možno pochopit jako to, co je myšlením neuchopitelné jako předmět, ale co se do podstatného vztahu k myšlení dostává /resp. naopak, do podstatného vztahy k čemu se dostává myšlení/. To Heidegger na tuto

====================
ScanImage396.jpg
====================
81.044/2 místě asi na mysli neměl, protože mluví o tom "ještě-ne-myšleném", což ovšem znamená přece jen myslitelném v příštím uchopení. Můžeme si však vzít tu svobodu a domyslit věc do důsledků, jež přesahují filosofům záměr v dané souvislosti. Paralelně s tím, jak rozvé jíme myšlenku v její logicky zpředmětněné formě, tj. jak sledujeme povahý určitého okruhu předmětně vymezených intencionalit, rozvíjí se resp. uplatňuje se jednak prostřednictvím naše vlastního myšlení, zvlá tě však prostřednictvím kontextu, který je jedna faktickým i míněným předpokladem naší myšlenky, k kterému se fakticky a do jisté míry i vědomě vzt hujeme, který se však prostřednictvím naší rozví jené a pokračující myšlenky /a tudíž živen vlast ní naší myšlenkovou, myslivou krví/ prosazuje na nás a na našem myšlení a dává mu hlubší a širší smysl, který si v tu chvíli bud uvědomujeme jen zčásti nebo snad vůbec - a to znamená, že paralelně s tím, jak myslíme, ukazuje se pravá povaha našeho myšlení, kterou nejsme schopni myslit, protože to není v naší moci. Pravá povaha našeh myšlení se může nám samým nebo druhým myslitelůr ukázat pouze ve světle pravdy - a předpokladem ho je naše otevřenost /nebo jejich otevřenost/1 či pravdě, ne pouze vůči myšlence a její intenc: nalitě. Genialita myšlenky není tedy v tom, co v ní je "obsaženo", nýbrž čemu otvírá dvěře, ces 8.11.81 /Písek/

====================
ScanImage397.jpg
====================
81-042/2 tegrace a interpretace je představová: jsme schopni rozpoznat pohybující se skvrny a odlišit je od pozadí pole. Už rozpáznání, že jde o zvíře, předpokládá nějakou zkušenost, která může intervenovat v procesu "vnímání". že jde o zajíce, můžeme poznat jen za předpokladu, že předem víme, co to je zajíc, ale víme-li to, můžeme pohybující se skvrnu přímo vidět jakožto zajíce; zdálky nebo v důsledk malé zkušenosti může dojít k záměně za králíka. Naproti tomu okolnost, že zajíců je právě 14, nemůžeme vidět vůbec, to musíme spočítat. Totéž platí o velikosti nebo váze zajíců. Posléze to jsou např. příbuzenské, venet. genetické souvislosti, taxonomie, ale také okolnos že zajíc je "živý", event. že se chová nenormá ně apod., to vše nelze "vidět", to je nutno od halit "pozorováním", "sledováním", srovnáváním "vžíváním" atd. atd. Podobně tomu je s fyziologickými, chemickými a fyzikálními procesy; pod mínkou jejich prozkoumání a odhalení je rozsáhlý pojmový aparát vědy, který pracuje naprosto převážně a ve speciálních oblastech dokonce výlučně s "míněním" /ne tedy s "představami". 7.11.81 /Písek/

====================
ScanImage436.jpg
====================
To, čemu říkáme "politická situace", je jednou stránkou či jednou vrstvou světa, v němž člověk žije, do něhož je "situován". Už když se člověk narodí, rodí se do společnosti; bez ochranného a stimulujícího působení druhých lidí by žádný lidský novorozenec neobstál. Nejde tu jen o fyzickou stránku péče, ale také a snad především o stránku sociální a psychickou. Novorozenec není schopen reagovat na vše, čím je od počátku ve svém životě obklopován a co je nezbytné pro jeho zdárný další rozvoj; postupně se však rozvíjí a rozšiřuje i zjemňuje jeho reaktibilita. A tak teprve mnohem později je schopen rozpoznat složitost vztahů, do nichž je od samého počátku zaplétán a v nichž nepřestane vězet po celý svůj život /na tomto místě ani nebudeme připomínat, jak tyto vztahy jsou připraveny ho přijmout ještě dávno před jeho narozením a a jak se k němu upínají nezřídka ještě velmi dlouho po jeho smrti, někdy dokonce neuvěřitelně dlouho/. Politické struktury v širším smyslu jsou vlastně totožné se strukturami sociálním všude tam, kde došlo k vytvoření obce nebo jejího analogon. Toto vymezení termínu je spjato s etymologií: "polis" je řecký termín pro obec. Obec je jen jistým způsobem integrované společenství určitého okruhu lidí. I když se řecká polis významně odlišila od takových společenství jako je kmenová vesnice či tábor, ba dokonce i od vyšších společenství, založených na více či méně výrazné integraci několika vesnic nebo dokonce i kmenů atd., můžeme za obec v politickém smyslu považovat každé sdružení většího počtu lidí /přesahujícího tzv. "velkou rodinu"/, které si je vědomo nutnosti dodržovat určité formy vzájemného styku uvnitř tohoto společenství, které usnadňují a zároveň normují především život pospolitý, ale nezbytně do jisté míry i soukromý.. Již u řady vyšších savců shledáváme, že se mládata nerodí jen matce /samici/, ba ani jen páru /rodičům/, nýbrž že se rodí do smečky. Lidská "smečka" se na jisté úrovni mění v "kmen", a kmen se na jisté úrovni mění v jakési počáteční, primitivní politické společenství, totiž obec. Už v kmenu dochází k dělbě práce a diferenciaci funkcí, vedoucí k vytvoření jisté společenské hierarchie. Základ proměny takové prepolitické struktury v politickou můžeme nejspíš vidět v průdce narůstající váze a významu slova při sjednocování pohledů a přístupů, nezbytném pro společnou akci, o níž už nemůže rozhodovat jediný muž /náčelník/. Tak jako naváZání sociálních kontaktů je předpokladem vstupu nemluvněte do světa řeči, je pobyt ve světě řeči podmínkou vstupu do "polis", obce. Záleží ovšem také na povaze řeči, tj. zda jde o mythos nebo o logos. Písek, 5.12.81

====================
ScanImage437.jpg
====================
Lidské mládě se rodí do určité situace, která má /pro ně/ daný charakter, a to na rozličných úrovních. Především to je situovanost přírodní, která pochopitelně koresponduje s biologickou povahou mláděte samotného: mládě má docela určité potřeby a nároky na vzduch, který dýchá, na vodu, event.mléko, jež pije, na potravu, kterou pak postupně přijímá, na teplo, jistou míru klidu a jistou míru stimulujících podnětů atd.atd. To už představuje přechod k situovanosti sociální, nebot většinu potřeb a nároků mu nemůže pokrýt jeho přírodní okolí, resp. ve většině případů v jeho přírodním okolí pronikavě a přímo konstitutivně intervenuje okolí sociální. Porod bez jakékoliv asistence je sice možný, ale značně riskantní. Instinkty matky jsou povážlivě oslabeny a jsou nespolehlivé; nepoučená matka neví, co má s nemluvnětem dělat, a dítě by bez sociálních intervencí dlouho nepřežilo. Přírodní složka mateřské funkce je brzy mocně převládnuta složkou sociální: vznik a vývoj lidského zárodku a pak mláděte in vitro je snad možný a lze si jej alespoň představit, ale vývoj tohoto mláděte v člověka in vitro je nemyslitelný a nemožný. A jako je pro lidské mládě jeho přírodní prostředí dáno, je pro ně dáno i jeho prostředí sociální. I když uvedené dvě roviny situovanosti představují pro lidské mládě"danost", je mládě daleko toho, brát tuto "danost" jen "ha vědomí". Nicméně i když je jistá míra aktivity ze strany mládě te potřebná a vítaná, představuje přece jenom minimální příspěvek k výslednému efektu. Při krmení musí dítě ovšem aktivně polykat, ale v zásadě bychom se mohli obejít i bez toho; dítě musí samo aktivně dýchat, ale nějaký čas můžeme "dýchat" i za ně /umělé dýchání/. Na rozdíl od toho dochází k pronikavé změně povahy vztahu dítěte k okolí tam, kde sociální kontakty míří k uvedení dítěte do vskutku lidského světa. To je totiž možné jen tak, že nemluvně vstoupí do světa řeči, že se stane obyvatelem světa řeči. Teprve skrze slovo, skrze řeč je lidskému dítěti otevřen přístup do vskutku lidského světa. A v tomto vskutku lidském světě, umožněném a založeném světem řeči, není a nemůže být lidské mládě žádným způsobem původně /tj. již svým biologickým zrozením/ situováno, nýbrž musí do něho na jisté úrovhi svého rozvoje vstoupit, což předpokládá, že jej přijme, což zase dále předpokládá, že se mu otevře. Základním a původním, primárním předpokladem jako otevřenosti dítěte vůči lidskému světu je to, že tu ten lidský svět především jest a dále že je dítěti nakloněn, že se sám vůči němu otevírá, že dítě přijímá, že k němu přichází a že se k němu sklání, že se nad ním a kolem něho klene /a tím jej chrání, ochraňuje, prokazuje mu svou péči/, že je oslovuje a že k němu promlouvá. Písek, 6.12.81

====================
ScanImage438.jpg
====================
Historie slova "kompetence" /viz: Odo Marquard, Skeptische Betrachtungen zur Lage der Philosophie, in: 4078, str.74nn./ 1. Ve starém Římě se "competitores" nazývali kandidáti na úřad konzula; "competentia" byl jejich status, dokud se konzuly bud nestali nebo stali - pak jejich competendia skončila. 2. Později, ale rovněž v Římě, byli "competentes" nazýváni kandidáti papežství; competentia byl jejich status, dokud se papeži bud nestali nebo stali čímž ovšem jejich competentia rovněž skončila. 3. V Zedlerově /Johann Heinrich Z./ slovníku "Gro3es vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste", Halle/ Leipzig 1732 ff., čteme: Competentes byla ve staré církvi ona třída katechumenů, kteří byli až dosud dostatečně obeznámeni s křesťanským náboženstvím a tak připraveni ke křtu. Nenesli však tento název dlouho, jen od palmové neděle, kdy o křest požádali, do hodu božího velikonočního, kdy byli pokřtěni. Jejich competentia trvala tedy jeden týden. Podle Zedlera je tedy competent ten, kdo spolu s ostatními o něco žádá. 4. Kompetence tedy znamená jakousi rivalitu. Kompetentní je někdo, kdo 1. chce něco, co nechtějí všichni, 2. chce něco, co chtějí také jiní, 3. chce něco, co může dostat jen jediný nebo několik málo, 4. ještě nedostal, oč žádá, resp. nedosáhl toho, co chce. Nebot jakomile toho dosáhne /anebo definitivně nedosáhne/, je konec s jeho kompetencí. 5. Proto nejsilnějším pojmovým opakem ke kompetenci není ani inkompetence ani performance, nýbrž avancování /ev. arivance, ačkoli před tím termínem lze varovat/. Kompetentní je ten, kdo chce avancovat, ale ještě neavancoval. Kompetence je eventuelní avancování, a to znamená především eventuální neavancování. Poznámky: 1. Etymologie slova ukazuje stejným směrem: petens je žádající, petent = žadatel. Předpona com- /con-/ ukazuje na to, že žadatelů je víc, takže každý z nich je spolužadatel. 2. Posun smyslu byl umožněn tím, že žadatelem o něco uřčitého, zejména o funkci, úřad, vysvědčení, doporučení, potvrzení třeba o vykonané zkoušce apod. nemůže být prostě každý, nýbrž jen ten, kdo k tomu je kvalifikován. Tím je zúžen okruh možných žadatelů. 3. Kompetence v uvedeném smyslu může být trvalou kvalifikací v těch případech, kdy definitivní dosažení předměta žádosti či poždadavku je nemožné, protože jde o nekonečný cíl /srv.Broch/. Písek, 7.12.81

====================
ScanImage439.jpg
====================
1. Věda může být vymezena svým tématem resp. svým "předmětem". V tom případě je tento její předmět vyňat z "celku" skutečnosti, stává se jen určitým výsekem "univerza", takže příslušná věda ztrácí svou povolanost zabývat se něčím jiným, co je za hranicemi onoho výseku, zejména pak tím, co uvádí vymezený předmět do souvislosti s celkem a už vůbec tímto celkem samotným. Svou specializací resignuje věda zároveň na kompetenci v záležitostech poznání za hranicemi zvolené specializace. 2. Věda může být určena /spíš než vymezena/ svou metodou /resp. svými metodami/. V tom případě ovšem její metody jsou bud jen jí samotné vlastní a pak je nemůže legitimně aplikovat za hranicemi svého oboru; anebo je sdílí s jinými vědami, a pak přichází k platnosti bod 1., totiž že se od těchto "jiných" věd může oddělit a odlišit bud svou specializací na vymezený předmět zkoumání, anebo tím, že vedle zmíněných společných metod má ještě ně jaké své vlastní, s jinými vědami nesdílené metody což je právě míněno v bodu 2. V takovém případě je takovými jen sobě vlastními metodami konstituována /nebo alespoň spolukonstituována, je-li jich víc anebo podílí-li se na její konstituci ještě nějaké jiné konstituenty/. Připustíme-li, že i jiné vědy /nejméně však jedna jediná jiná věda/ mají takové své vlastní metody, jimiž jsou konstituovány, znamená to, že zároveň se svou specializací, která je už konstitutivně dána určeností jednou nebo více specifickými, do jiných věd nepřenosnými metodami, přijímá taková věda jednoznačnou abstenci v eventuelním kompetenčním úsilí o řešení problémů, překračujících hranice její specializace. 6 NEW SP 3. Záleží ovšem na pojetí toho, čemu říkáme "metoda". V bodě 2. platí vše, co bylo řečeno, za jednoho tam nevysloveného předpokladu, totiž že je nějaká přímá vazba mezi předmětem výzkumu a užitou metodou. Může se samozřejmě stát, že možnost legitimní aplikace metody je širší než právě zkoumaný předmět, a pak lze téže metody užít i na jiné předměty. V tom případě však všechny předměty, při jejichž zkoumání lze určitou metodu legitimně aplikovat, představují širší úsek /výsek/ univerza, který je tím "předmětem", k němuž se zmíněná metoda v oné "přímé vazbě" vztahuje. Zkrátka jde o předpoklad, že "jaká metoda, takový předmět" a naopak "jaký předmět, taková metoda". 4. Existují však "metody" /v jiném smyslu toho slova/, které se takto přímo a jednoznačně nevztahují k žádnému předem vymezenému předmětu, resp. které se k určitému předmětu vztahují "nepřímo", "nepředmětně", přes vztah k jinému předmětu /= prostřednictvím vztahu k jinému předmětu/. Tomu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Písek, 8.12.81

====================
ScanImage440.jpg
====================
Filosofie je a zároveň není určena svým "předmětem" /rozuměj: předmětem svého zkoumání/. Jejím "předmětem" je vše, veškerenstvo, celek světa, univerzum. Tím je dána její odlišnost od kterékoliv vědy - jestliže ovšem budeme "univerzum" chápat v tom širokém a plném smyslu, v němž je všemu dáno určité místo a kde nic není vytlačeno na okraj nebo za okraj zájmu jenom proto, že se to vymyká určitému typu přístupu či pohledu atd. /Např. astrofyzika či lépe kosmologická fyzika se sice v jednom smyslu zabývá univerzem, ale v jiném smyslu z tohoto "svého" univerza dělá jen jistý výsek, zatímco mnoho jiného, co ke skutečnému univerzu nepochybně náleží, nevěnuje vůbec pozornost třeba člověku, dějinám lidstva atd./ Ale filosofie není tímto svým "předmětem" určena především proto, že to vlastně není předmět /v ontologickém smyslu/, protože vedle předmětné stránky má i svou stránku nepředmětnou; za druhé a hlavně proto, že se filosofie nevztahuje jen ke skutečnosti, která vedle své předmětné stránky má i stránku nepředmětnou, nýbrž také ke "skutečnosti", která je ryzí nepředmětností, tj. která žádnou předmětnou "stránku" nemá. A filosofie je bytostně "určena" tímto "ne-předmětem", jímž je ryzí nepředmětnost. Filosofie ovšem nemůže onu ryzí nepředmětnost, tj. tento "ne-předmět" učiniti svým předmětem tak, že se k němu vztáhne svými předmětnými intencemi, nýbrž právě jen nepředmětně. To znamená, že se předmětnými intencemi, kterými je vždy vybavena, musí nutně vztahovat k něčemu jinému, co má také svou předmětnou stránku. Okolnost, že lidské myšlení disponuje obojím druhem intencí, však ještě nestačí na konstituci filosofie. Mythos se vyznačoval tím, že převážhou péči a pozornost soustředil na intence resp. konnotace nepředmětné a naproti tomu předmětné nechával na okraji svého zájmu. Řecký logos, tj. celé první období /eón/ filosofického a zejména vědeckého myšlení /vědeckého již ve starořeckém smyslu, ale zvláště ve smyslu novodobé vědy/, se intensivně soustředil právě naopak na předmětné intence /a konnotace/ a přestal věnovat pozornost intencím /a konnotacím/ nepředmětným. Filosofie fakticky vznikla na půdě či ve světě logu; pro filosofii však nikdy nejsou a nesmějí být její první, počáteční kroky fatální, neboť k bytostné povaze filosofie náleží tendence vracet se k vlastním počátkům /faktickým/, odhalovat jejich předpoklady a tedy vlastně skutečné "počátky", tj. principy, a dotazovat se po jejich oprávnění a zdůvodněnosti /jinými slovy hledat ještě "počátečnější" pricipy, tzv. "poslední principy", ultima principáa/. Toto počínání filosofie spočívá na zvláštní myšlenkové aktivitě, nazývané "reflexe"; re8.12.81 flexe je však, zvláštní od jiných odlišnou "metodou". Písek

====================
ScanImage441.jpg
====================
Lidské myšlení je vždycky značně "proreflektované", tj. proniklé a silně ovlivněné reflexí /reflexemi/. Přesto je reflexe ve své obecné podobě /ve svém obecném výskytu/ větším dílem jakousi akcí nazdařbůh než pečlivě propracovanou metodou. Navzdory tomu se však reflexe takobou metodou může stát. Ve filosofii se reflexe stává metodou, určující filosofii jako obor, jako disciplínu /se vší rezervou, zda vůbec můžeme o filosofii jako "oboru" či "disciplíně" hovořit/. Filosofii můžeme chápat právě jako systematickou prinicipiální reflexe: systematičnost tu představuje nejenom poukaz na nutnost jednoty v uchopení celé skutečnosti resp. všech skutečností, ale také zároveň i jakousi zásadu, pravidlo, velící podrobovat všechny výsledky filosofické práce i ji samotnou novým a novým reflexím. Co znamená takováto metoda "systematických" reflexí, usilujících proniknout až k principům ? Každá aktimita, každá akce je zaměřena k nějakému cíli, či lépe k nějakému předmětu. Ale každá takováto k určitému předmětu zaměřená akce může být učiněna předmětem podrobnějšího přezkoumání, tj. může být refélektována. Taková reflexe představuje zvláštní akci, jejímž cílem či předmětem je jiná akce /přičemž touto jinou akcí může být i jiná reflexe/. Svým způsobem je reflexe nějaké akce zvláštním, ničím jiným nenahraditelným přístupem jednak k předmětu oné akce, jednak k jejímu subjektu. Platí totiž, že teprve v reflexi je možno odlišit to v akci, co má svůj původ a spadá na vrub subjektu, a to, co má svůj původ a spadá na vrub předmětu, k němuž je akce zaměřena. A to právě znamená, že reflexe, která se v jednom smyslu zaměřuje na akci, jejíž je reflexí, se v jiném smyslu vlastně odnáší jednak k subjektu této akce, jednak k jejím objektu, předmětu. Už to nám naznačuje, že intencionalita je záležitost komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát. Z toho, co bylo až dosud řečeno, je zřejmé, že reflexe má přinejmenším trojí intenci: předmětem jedné její intence je reflektované akce; předmětem druhé její tphonce je předmět reflektované akce; předmětem třetí její intence je /může být/ subjekt reflektované akce /který nadto spadá vjedno se subjektem reflexe, což si ovšem vyžaduje uvědomění prostřednictvím další reflexe, jejímž předmětem je reflexe oné akce, o jejíž předmět nám šlo/. To nám otvírá cestu ke zkoumání několika aspektů intencionálních vztahů k předmětu /předmětům/ a ke srovnání různých způsobů toho, jak se předmět ukazuje jako předmět na různých rovinách bud přímé akce nebo akce reflektivní. Vždyť tu vzniká závažný problém možnosti identifikace předmětu několika různých intencí. Písek, 8.12.81 SPD

====================
ScanImage469.jpg
====================
Lidské mládě se rodí do určité situace, která má /pro ně/ daný charakter, a to na rozlišných úrovních. Především to je situovanost přírodní, která pochopitelně koresponduje s biologickou povahou mláděte samotného: mládě má docela určité potřeby a nároky na vzduch, který dýchá, na vodu, event.mléko, jež pije, na potravu, kterou pak postupně přijímá, na teplo, jistou míru klidu a jistou míru stimulujících podnětů atd. atd. To už představuje přechod k situovanosti sociální, neboť většinu potřeb a nároků mu nemůže pokrýt jeho přírodní okolí, resp. ve většině případů v jeho přírodním okolí pron avě a přímo konstitutivně intervenuje okolí sociální. Poro ez jakékoliv asistence je sice možný, ale značně riskantní. Instinkty matky jsou povážlivě oslabeny a jsou nespolehlivé; nepoučená matka neví, co má s nemluvně tem dělat, a dítě by bez sociálních intervencí dlouho nepřežilo. Přírodní složka mateřské funkce je brzy mocně převládnuta složkou sociální: vznik a vývoj lidského zárodku a pak mláděte in vitro je snad možný a lze si jej alespoň představit, ale vývoj tohoto mláděte v člověka in vitro je nemyslitelný a nemožný. A jako je pro lidské mládě jeho přírodní prostředí dáno, je pro ně dáno i jeho prostředí sociální. I když uvedené dvě roviny situovanosti představují pro lidské mládě"danost", je mládě daleko toho, brát tuto "danost" jen "ha vědomí". Nicméně i když je jistá míra aktivity ze strany mláděte potřebná a vítaná, představuje přece jenom minimální příspěvek k výslednému efektu. Při krmení musí dítě ovšem aktivně polykat, ale v zásadě bychom se mohli obejít i bez toho; dítě musí samo aktivně dýchat, ale nějaký čas můžeme "dýchat" i za ně /umělé dýchání/. Na rozdíl od toho dochází k pronikavé změně povahy vztahu dítěte k okolí tam, kde sociální kontakty míří k uvedení dítěte do vskutku lidského světa. To je totiž možné jen tak, že nemluvně vstoupí do světa řeči, že se stane obyvatelem světa řeči. Teprve skrze slovo, skrze řeč je lidskému dítěti otevřen přístup do vskutku lidského světa. A v tomto vskutku lidském světě, umožněném a založeném světem řeči, není a nemůže být lidské mládě žádným způsobem původně /tj. již svým biologickým zrozením/ situováno, nýbrž musí do něho na jisté úrovhi svého rozvoje vstoupit, což předpokládá, že jej přijme, což zase dále předpokládá, že se mu otevře. Základním a původním, primárním předpokladem jako otevřenosti dítěte vůči lidskému světu je to, že tu ten lidský svět především jest a dále že je dítěti nakloněn, že se sám vůči němu otevírá, že dítě přijímá, že k němu přichází a že se k němu sklání, že se nad ním a kolem něho klene /a tím jej chrání, ochraňuje, prokazuje mu svou péči/, že je oslovuje a že k němu promlouvá. Písek, 6.12.81 -

====================
ScanImage470.jpg
====================
To, čemu říkáme "politická situace", je jednou stránkou či jednou vrstvou světa, v němž člověk žije, do něhož je "situován". Už když se člověk narodí, rodí se do společnosti; bez ochranného a stimulujícího působení druhých lidí by žádný lidský nogorozenec neobstál. Nejde tu jen o fyzickou stránku péče, ale také a snad především o stránku sociální a psychickou. Novorozenec není schopen reagovat na vše, čím je od počátku ve svém životě obklopován a co je nezbytné pro jeho zdárný další rozvoj; postupně se však rozvíjí a rozšiřuje i zjemňuje jeho reaktibilita. A tak teprve mnohem později je schopen rozpoznat složitost vztahů, do nichž je od samého počátku zaplétán a v nichž nepřestane vězet po celý svůj život /na tomto místě ani nebudeme připomínat, jak tyto vztahy jsou připraveny ho přijmout ještě dávno před jeho narozením a a jak se k němu upínají nezřídka ještě velmi dlouho po jeho smrti, někdy dokonce neuvěřitelně dlouho/. Politické struktury v širším smyslu jsou vlastně totožné se strukturami sociálními všude tam, kde došlo k vytvoření obce nebo jejího analogon. Toto vymezení termínu je spjato s etymologií: "polis" je řecký termín pro obec. Obec je jen jistým způsobem integrované společenství určitého okruhu lidí. I když se řecká polis významně odlišila od takových společenství jako je kmenová vesnice či tábor, ba dokonce i od vyšších společenství, založených na více či méně výrazné integraci několika vesnic nebo dokonce i kmenů atd., můžeme za obec v politickém smyslu považovat každé sdružení většího počtu lidí /přesahujícího tzv. "velkou rodinu"/, které si je vědomo nutnosti dodržovat určité formy vzájemného styku uvnitř tohoto společenství, které usnadňují a zároveň normují především život pospolitý, ale nezbytně do jisté míry i soukromý.. Již u řady vyšších savců shledáváme, že se mládata nerodí jen matce /samici/, ba ani jen páru /rodičům/, nýbrž že se rodí do smečky. Lidská "smečka" se na jisté úrovni mění v "kmen", a kmen se na jisté úrovni mění v jakési počáteční, primitivní politické společenství, totiž obec. Už v kmenu dochází k dělbě práce a diferenciaci funkcí, vedoucí k vytvoření jisté společenské hierarchie. Základ proměny takové prepolitické struktury v politickou můžeme nejspíš vidět v průdce narůstající váze a významu slova při sjednocování pohledů a přístupů, nezbytném pro společnou akci, o níž už nemůže rozhodovat jediný muž /náčelník/. Tak jako naváZání sociálních kontaktů je předpokladem vstupu nemluvněte do světa řeči, je pobyt ve světě řeči podmínkou vstupu do "polis", obce. Záleží ovšem také na povaze řeči, tj. zda jde o mythos nebo o logos. Písek, 5.12.81